Category Archives: Aktualności

Kalkulator dla projektu ustawy prezydenckiego oraz SBB

Przygotowałem Kalkulator-porównanie-projektów-ustaw, który porównuje skutki dla kredytobiorców projektu ustawy przygotowanej przez SBB i projektu prezydenckiego ze stanem obecnym. Najważniejsze założenia ustawy przygotowanej przez SBB: Kredyty na wniosek kredytobiorcy są przewalutowane na złotowe po kursie z dnia udzielenia Oprocentowanie zmienia się na oparte na stopie referencyjnej NBP + marża z umowy Dotychczas dokonane wpłaty porównuje się do rat należnych… Read More »

Prezydencki projekt ustawy

Wczoraj otrzymaliśmy prezydencki projekt ustawy. W przekazanej nam wersji brakuje uzasadnienia, a także wyliczenia skutków finansowych ustawy. Projekt dostępny jest tutaj: Projekt PAD. W mojej ocenie projekt może stanowić bazę do dalszych prac, zwłaszcza w zakresie proponowanego rozwiązania ograniczenia ryzyka kursowego dla kredytobiorców do 30%. Jednak w obecnym brzmieniu projekt zawiera szereg rozwiązań korzystnych dla banków,… Read More »

Prezydent odrzucił projekt przygotowany przez frankowiczów

Na spotkaniu 5 listopada, minister Maciej Łopiński poinformował przedstawicieli stowarzyszeń frankowiczów, że Prezydent nie przyjmie społecznego projektu ustawy przygotowanego przez SBB. Oświadczenie to nastąpiło po 2 miesięcznej pracy zespołu powołanego dla przygotowania projektu i licznych roboczych spotkaniach z prawnikami Prezydenta. Powodem decyzji są zastrzeżenia konstytucyjne do projektu, aczkolwiek opinie konstytucjonalistów zostały wyrażone wyłącznie ustnie i nie znamy… Read More »

Czy dekret z 1949 może uratować frankowiczów?

W ostatnich dniach przez różne fora frankowiczów przetoczyły się wieści o zapomnianym już dekrecie z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych.   Ten akt prawny nadal obowiązuje. W 1990 r. uchylono w nim art. 1, 3 i 5. Pozostałe artykuły obowiązują.   Art. 7 dekretu stwierdza:… Read More »

Czy wygrana w pozwie grupowym gwarantuje wygraną w postępowaniu indywidualnym?

Jak wiadomo, w postępowaniu grupowym nie można dochodzić zapłaty od banku określonej kwoty, ani też ustalenia, że jest się winnym bankowi inną kwotę niż podawana przez bank, albowiem dla każdego uczestnika grupy kwoty te są inne. Można natomiast dochodzić ustalenia odpowiedzialności banku powołując się na wspólne okoliczności dla wszystkich, w tym w szczególności stosowanie przez… Read More »

Banki zaniżały wielkość całkowitych kosztów kredytu!

Analiza setek umów kredytowych uświadomiła mi, że banki zaniżały wielkość całkowitych kosztów kredytu. Całkowite koszty kredytu to wszelkie koszty, które klient jest zobowiązany ponieść w związku z kredytem, jak odsetki, opłaty, prowizje, marże, składki ubezpieczeniowe (rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego z 2006 r., p. 5.1.3.). Okazuje się, że wiele banków zaniżało podawaną przez siebie wielkość… Read More »

Status konsumenta w orzecznictwie TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE 3 września 2015 wydał wyrok (C-110/14), który ma znaczenie dla sporów o to, kto może korzystać z przepisów chroniących konsumenta. W tej sprawie, adwokat zawarł umowę kredytu. W umowie nie podano celu kredytu. Zabezpieczeniem kredytu była nieruchomość wykorzystywana na cele działalności zawodowej adwokata. Poniższy wyrok Trybunału czyta się z przyjemnością, czego nie… Read More »

Pierwszy wyrok w sprawie klauzul indeksacyjnych

Pierwsza sprawa o klauzule indeksacyjne została przegrana w I instancji przez kredytobiorcę 29.09.2015 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie (XXV C 1621/14). Powód domagał się ustalenia, że nie wiążą go klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu indeksowanego udzielonego przez Getin Noble Bank oraz zwrotu nadpłaconych rat (ok. 400 tys. zł.). Sąd uznał, że powód nie był… Read More »

Postępowanie grupowe przeciwko Millennium Bank jednak się zacznie

Warszawski Sąd Apelacyjny uchylił postanowienie Sądu Okręgowego i dopuścił postępowanie grupowe przeciwko Millennium Bank o stosowanie niedozwolonych klauzul indeksacyjnych. Po tym jak negatywne postanowienie sądu w sprawie postępowania przeciwko Getin Bankowi również zostało uchylone (i skierowane do ponownego rozpatrzenia), rosną szanse na to, że pozwy grupowe zostaną przyjęte do rozpoznania.  

Kredyt frankowy nie jest instrumentem finansowym

Długo oczekiwana opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE (C-312/14) będzie rozczarowaniem dla tych, którzy liczyli na to, że kredyty frankowe zostaną potraktowane jako instrumenty finansowe wymagające szczególnej ochrony inwestorów (tak szczególnie argumentowała B. Garlacz z Harvest Legal House). Rzecznik generalny po pierwsze uważa, że skarga jest na tyle ogólna, że trudno zrozumieć jakie wątpliwości ma… Read More »

Nie będzie ustawy o restrukturyzacji kredytów!

Ustawy o restrukturyzacji kredytów nie będzie! PO zdecydowało o przerwaniu prac nad ustawą, a więc ustawa nie zostanie rozpatrzona do końca kadencji Sejmu, a tym samym nie wejdzie w życie. Dopiero po wyborach nowy Sejm być może sprawę ureguluje. Czytaj więcej na stronie TVP info.

Zaniżenie całkowitych kosztów kredytu pozwala na uchylenie się od umowy

Sąd w Łodzi stwierdził, że kredytobiorca miał prawo uchylić się od skutków oświadczenia woli zawarcia umowy kredytowej ze względu na wprowadzenie w błąd co do całkowitego kosztu kredytu. Dotarłem do orzeczenia wydanego 20 kwietnia 2011 przez Sąd Okręgowy w Łodzi o sygn. I C 355/09 (Wyrok z uzasadnieniem  IC_355-09). W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że: Powództwo… Read More »

Sejm uchwalił ustawę o restrukturyzacji (niektórych) kredytów

Sejm wczoraj uchwalił ustawę o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw. Pomysł polega na tym, że kredyt można przewalutować na złotówki po obecnym kursie. Jednak bank następnie porówna kwotę spłaconych rat do tych, jakie byłyby należne gdyby kredyt od początku… Read More »

Nabici w mBank – analiza orzeczenia Sądu Najwyższego

Analiza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie Nabitych w mBank (II CSK 768/14). Podsumowanie SN dokonał dużej ekwilibrystyki prawnej, aby maksymalnie zabezpieczyć interes banków. SN stwierdził, że abuzywna jest klauzula pozwalająca na zmianę stopy oprocentowania, ale wyłącznie w zakresie dowolności podejmowania decyzji przez bank, a nie w zakresie odniesienia do… Read More »

Projekt ustawy PO

PO przedstawiła wreszcie własny projekt pomocy frankowiczom. – Kierujemy ten projekt do tych osób, które zaciągnęły kredyt, aby sfinansować swoje mieszkanie. Ryzyko, którym obarczony był ten kredyt, dzielimy po połowie na bank i na kredytobiorcę – powiedział podczas konferencji Jacek Brzezinka (PO). I dodał: – To pozwoli wyjść z pułapki zadłużenia, w którą te osoby… Read More »

Projekt ustawy rozwiązującej problemy kredytów indeksowanych / denominowanych w walucie obcej

W sobotę 4 lipca na Konwencji PiS i zjednoczonej prawicy w panelu poświęconym ochronie klientów banku przedstawiłem sytuację setek tysięcy osób, które zaciągnęły kredyt frankowy oraz zaproponowałem zestaw konkretnych rozwiązań, które pomogą im usunąć wady prawne ich umów oraz ograniczyć ryzyko bez długotrwałej walki sądowej. Projekt ustawy o uznaniu za bezskuteczne naruszających interesy konsumentów postanowień umów… Read More »

Niebezpieczna zmiana w sprawie klauzul abuzywnych

Rząd planuje bardzo niebezpieczną zmianę, sprzeczną w gruncie rzeczy z prawem europejskim, a konkretnie dyrektywą 93/13/WE w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Jeżeli bowiem UOKiK orzekając o abuzywności danych postanowień umownych (co i tak będzie podlegać kontroli sądowej), będzie jednocześnie proponował zapisy, które mają zastąpić postanowienia uznane za abuzywne, to będzie to w sprzeczności… Read More »

Jak banki ukrywały prowizje stosując podwójne kursy waloryzacji

W umowach kredytów hipotecznych waloryzowanych kursem CHF, banki stosowały mechanizm podwójnych kursów zapewniający im uzyskiwanie dodatkowych korzyści kosztem klienta. Po pierwsze, bank nie wyznaczał jednego kursu do waloryzacji kredytu, który miałby zastosowanie zarówno do zobowiązania banku (wypłata kredytu) jak i klienta (spłata rat kredytu), lecz zastosował dwa różne kursy, z których każdy odbiegał od kursu rynkowego… Read More »

Kolejny pozew grupowy niewypałem

Kolejny pozew grupowy okazał się niewypałem: Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił 28 maja 2015 r. pozew grupowy przeciwko Millenium. Od dawna jestem zdania, że dochodzić swoich racji należy wyłącznie na drodze indywidualnej: http://pomocfrankowiczom.pl/?page_id=17 Na razie nie jest znane pisemne uzasadnienie wyroku. Więcej szczegółów dostępnych jest tutaj: http://millennium.arkis.pl/2015/05/28/ogloszenie-wyroku-w-sprawie-pozwu-o-klauzule-nielegalne/#more-1086

Rada Miasta Krakowa za ograniczeniem egzekucji

Rada Miasta Krakowa przyjęła na wniosek radnego Mirosława Gilarskiego rezolucję w sprawie frankowiczów! W rezolucji, Rada Miasta apeluje do Sejmu i Senatu RP o ograniczenie możliwości egzekucji długu z tytułu kredytu hipotecznego wyłącznie do nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia. Rozwiązanie takie, funkcjonujące w USA, pozwalałoby dłużnikom na uwolnienie się od kredytu hipotecznego przez utratę nieruchomości. Tekst rezolucji… Read More »

Debata w radiowej Jedynce

W środę 27 maja wziąłem udział w debacie w radiowej Jedynce. Mówiłem o tym, że banki na masową skalę łamią prawa klientów, gdyż wszystkie umowy kredytowe sporządzane przez banki zawierają klauzule zakazane przez prawo ochrony konsumenta. W efekcie, klienci wytaczając proces sądowy, mogą uwolnić się od waloryzacji kredytu kursem CHF. Eliminacja klauzul niedozwolonych z umów… Read More »

Nabici w pozew grupowy

[W dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się mój artykuł na temat pozwu grupowego. Poniżej jego nieskrócona wersja] Czwartkowy wyrok Sądu Najwyższego pokazał jak wątpliwym narzędziem z punktu widzenia klientów jest pozew grupowy. W zamierzeniach miała to być prostsza i tańsza droga ochrony konsumentów przed działaniem przedsiębiorców masowo naruszających ich prawa. W efekcie, postępowanie grupowe okazało… Read More »

Koniec klauzul waloryzujących kredyty w PLN do CHF!

W cieniu czwartkowego wyroku Sądu Najwyższego w sprawie pozwu grupowego Nabitych w mBank (sprawa została odesłana do ponownego rozpatrzenia), zapadło o wiele ważniejsze orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (I Aca 16/15). Sąd w Szczecinie podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego z 7.11.2014 (I C 554/14), który pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny ze względu na to, że… Read More »

Proces grupowy nabitych w mBank od nowa

Walka z mBankiem nie zakończona: 14 maja 2015 r. Sąd Najwyższy ze względów formalnych przekazał sprawę 1247 nabitych w mBank do ponownego rozpatrzenia. Zgodnie z przewidywaniami, pozew zbiorowy okazuje się bardzo długą i niepewną drogą prawną – w międzyczasie wielu klientów mBanku odzyskało już swoje pieniądze z tytułu niezasadnie ustalanego oprocentowania: http://pomocfrankowiczom.pl/?p=144

Zwycięstwo frankowiczów w Szczecinie

14 maja 2015 r.  Sąd Apelacyjny w Szczecinie podtrzymał wyrok sądu okręgowego, który uznał klauzule waloryzacyjne za bezskuteczne, a w rezultacie unieważnił BTE, który wyliczył należność banku wg klauzul waloryzacyjnych. Szczegóły orzeczenia http://pomocfrankowiczom.pl/?p=121. Tym samym utrwala się linia orzecznicza, która stwierdza, że kredyty udzielane w PLN nie powinny być w ogóle przeliczane na CHF i z… Read More »

Wpis klauzuli do rejestru wiąże sąd w postępowaniu indywidualnym

Ważne orzeczenie co do wpływu wpisu klauzuli do rejestru niedozwolonych na orzeczenie w postępowaniu indywidualnym zapadło 25.03.2015 r. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (I ACa 1195/14): Biorąc pod uwagę, że rzeczona klauzula zawarta w umowach kredytowych sformułowana została przez tego samego przedsiębiorcę, którego dotyczył wyrok w sprawie XVII AmC 1531/09 Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji… Read More »

Wydanie wyroku w sprawie “Nabitych w mBank” dopiero 14 maja

Sąd Najwyższy w dniu 30 kwietnia br. rozpoznał na rozprawie w Izbie Cywilnej skargę kasacyjną pozwanego banku w sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów o ustalenie odpowiedzialności w postępowaniu grupowym klientów banku, którzy w pozwie zbiorowym kwestionowali zapisy umów kredytowych, pozwalające bankowi na zmianę oprocentowania kredytów hipotecznych udzielanych we frankach szwajcarskich. Sąd postanowił odroczyć wydanie… Read More »

Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z 19.03.2015 r. (IV CSK 362/14)

Wyrokiem z 19.03.2015 r. Sąd Najwyższy oddalił kasację kredytobiorców od niekorzystnego dla nich wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, stwierdzając, że nie mieli oni interesu prawnego w ustaleniu, że klauzule waloryzacyjne zawarte w ich umowie kredytowej były abuzywne. Wyrok ten, chociaż wydaje się niekorzystny, w istocie stanowi znaczne wsparcie dla kredytobiorców, którzy chcą wystąpić przeciwko bankom.… Read More »

Mój artykuł w “Dzienniku Gazecie Prawnej”

W dzisiejszym “Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazał się mój artykuł na temat możliwej nieważności umów kredytowych indeksowanych kursem waluty obcej: http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/863769,kredyty-we-frankach-umowy-kredytow-frankowych-moga-byc-niewazne.html Pisałem już o tej sprawie tutaj: http://pomocfrankowiczom.pl/?p=255 Artykuł podsumowuje moje stanowisko: tam, gdzie zobowiązania jednej strony są dowolnie wyznaczane przez drugą, powinniśmy stwierdzać, że nie doszło do uzgodnienia danego postanowienia. Jeżeli postanowienie to miało konieczny charakter dla… Read More »

Postępowanie grupowe we Wrocławiu o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Sąd Okręgowy we Wrocławiu 14 stycznia 2015 r. wszczął postępowanie grupowe w sprawie przeciwko Credit Agricole (d. Lukas Bank) za stosowanie abuzywnych klauzul o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (sygn. I C 704/14). Niedługo sąd ma ogłosić ostateczny termin na przyłączanie się do grupy. http://pozywamzbiorowo.pl/aktualnosci-dotyczace-pozwow-zbiorowych

Zaskakujące stanowisko polskiego rządu w Trybunale Sprawiedliwości UE

Jak pisze na portalu wPolityce red. Maciej Pawlicki, polski rząd popiera banki i jest przeciw uznawaniu klauzul indeksujących kredyty za bezskuteczne / nieważne. Rzeczpospolita Polska sygnalizuje, że stwierdzenie nieważności postanowień walutowych zawartych w umowach kredytów denominowanych a w konsekwencji orzeczenie obowiązku przewalutowania takich kredytów, mogłoby spowodować daleko idące negatywne konsekwencje dla rynku finansowego. 
Przykładowo, w przypadku Polski, przewalutowanie kredytów walutowych według kursu z… Read More »

Czy można unieważnić umowy kredytów frankowych?

Sąd w Krakowie oddalił w ostatni wtorek powództwo Tomasza Sadlika, założyciela ruchu obrony kredytobiorców Pro Futuris. Sąd uznał, że Tomasz Sadlik miał wiedzę na temat ryzyka kursowego związanego z kredytem, a umowa była ważna. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Jak wiadomo, istniejące już orzecznictwo sądu ochrony konkurencji i konsumentów przesądziło, że klauzule indeksacyjne, które pozwalają… Read More »

Kredyty indeksowane a odsetki maksymalne

Kredyty indeksowane do walut obcych mogą prowadzić do obejścia zakazu pobierania odsetek wyższych niż maksymalne. Kodeks cywilny przewiduje w art. 359 par. 2(1) maksymalną wysokość odsetek – nie może ona przekraczać czterokrotności oprocentowania kredytu lombardowego NBP (aktualnie więc nie może przekraczać 10%). Kredyt indeksowany do waluty obcej może powodować obejście przepisów o odsetkach. Aczkolwiek bowiem… Read More »

Pozew grupowy czy indywidualny?

Dostaję dziesiątki pytań o to, która droga prawna przeciwko bankowi jest lepsza: pozew indywidualny czy grupowy? Postanowiłem więc zebrać argumenty za jednym i drugim rozwiązaniem w jednej tabeli. Nie ukrywam, że dochodzę do wniosku, że lepsza jest droga indywidualna. Przykładowo, 1247 klientów mBanku już od 4 lat walczy grupowo w sądzie. Odnoszą sukcesy, ale sprawa… Read More »

Czy mBank przywłaszczył pieniądze kredytobiorcy? Dochodzenie w Łodzi.

Czy mBank przywłaszczył pieniądze kredytobiorcy? Pisałem już na swoje stronie o bardzo ciekawym wyroku, który zapadł w maju 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi (http://pomocfrankowiczom.pl/?p=144) Okazuje się, że sąd w trakcie tego postępowania z urzędu złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przywłaszczenia pieniędzy przez urzędników mBanku na szkodę ich klienta. Tłem sprawy… Read More »

Sąd odrzucił pozew zbiorowy przeciwko Getin Bank

9 marca Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił pozew zbiorowy przeciwko Getin Bankowi. Kłopoty z dopuszczalnością postępowania w trybie zbiorowym to jeden  z wielu powodów, dla których uważam pozwy zbiorowe za słabe narzędzie dochodzenia swoich racji. Niby tanie, ale za to nieskuteczne. 1047 klientów mBanku w postępowaniu zbiorowym w Lodzi też już czeka ponad 4 lata, a… Read More »

Niebezpieczne aneksy Millenium i Getin Banku!

Dużo na tej stronie poświęcam uwagi niedozwolonym klauzulom indeksacyjnym zawartym w umowach kredytowych. Klauzule te są niedozwolone nie dlatego, że polskie prawo zakazuje indeksacji kredytów wg kursów waluty obcej. Przeciwnie, co najmniej od wejścia w życie ustawy antyspreadowej, indeksacja kredytu jest wprost dopuszczalna przez prawo (a i wcześniej była dopuszczalna na mocy ogólnej zasady swobody… Read More »

Mój artykuł w tygodniku “Do Rzeczy”

W tygodniku “Do Rzeczy” z 2 marca ukazał się mój artykuł o sytuacji frankowiczów. Piszę w nim między innymi: Banki doskonale zdawały sobie sprawę z ryzyka, jakie przedstawiają kredyty hipoteczne indeksowane do walut obcych. Nie bez powodu kredyty walutowe zostały wcześniej ograniczone w państwach zachodniej Europy. Tymczasem polskie banki, należące w większości do zagranicznych właścicieli,… Read More »

Typowe zakazane klauzule w umowach

Banki w umowach kredytów indeksowanych / denominowanych w CHF często stosowały niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385(1) Kodeksu cywilnego (tzw. klauzule abuzywne). Według orzeczeń sądów, zarówno Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (patrz tutaj), jak i wyroków w sprawach poszczególnych umów (patrz np. tutaj), niedozwolone są klauzule, które uzależniają przeliczanie wysokości kredytu oraz wysokości rat spłaty kredytu od… Read More »

Jak obliczyć wartość nadpłaconych rat?

Banki w umowach kredytowych stosowały niedozwolone klauzule indeksacyjne, pozwalające na przeliczanie zobowiązań klientów według kursu waluty obcej przyjętej przez bank. Po uznaniu tego typu klauzul przez sądy za bezskuteczne, kredyt powinien być spłacany bez indeksacji do kursu waluty obcej. Oznacza to, że przez wiele lat klienci płacili za wysokie raty kredytu. Dla oszacowania wartości nadpłaconych rat… Read More »

Projekt ustawy o kredytach frankowych

Jestem współautorem projektu ustawy o kredytach frankowych złożonej dzisiaj w Sejmie przez klub Sprawiedliwej Polski. Podstawową ideą projektu jest sprawiedliwy podział ryzyka związanego z wahaniami kursowymi pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. – Zgodnie z projektem, kredytobiorca – konsument ponosi koszty związane ze zmianą kursu waluty do 30% zmiany kursu w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy kredytowej. Koszty… Read More »

mBank ignoruje wyroki… i musi płacić

Bardzo ciekawy wyrok zapadł 26.05.2014 w Sądzie Okręgowym w Lodzi (III Ca 1673/13). mBank posługiwał się klauzulą abuzywną pozwalającą na arbitralną zmianę oprocentowania (tzw. stary portfel kredytów mBanku), co zostało uznane przez sąd w lutym 2012 r. za bezskuteczne wobec klienta. Czy po tym wyroku mBank zwrócił pieniądze, przestał naliczać zbyt wysokie raty i przeprosił? Oczywiście,… Read More »

Interesująca propozycja prof. Modzelewskiego

Prof. Modzelewski krytykuje postępowanie banków w sprawie tzw. kredytów walutowych. Odpowiedzialność za całość „produktu” ponoszą ich wyłączni autorzy, czyli banki, a więc mają zwrócić ową różnicę kursową, którą uzyskały kosztem dłużników wraz z pobranymi od niej odsetkami, prowizjami, itp. Jeżeli jednak szukamy kompromisu, to według mnie jest tylko jeden: niewielką, maksimum 30-proc., część owej różnicy… Read More »

Gazeta.pl o drogich pozwach zbiorowych

Dzisiaj Gazeta.pl pisze o drogich pozwach zbiorowych: http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,17344412,Ile_to_kosztuje_i_dlaczego_tak_drogo__Pozew_zbiorowy.html?biznes=local#BoxBizLink Warto zwrócić uwagę na czas postępowania: I najważniejsze: postępowanie grupowe ma trzy fazy. W pierwszej sąd ocenia, czy roszczenia w ogóle nadają się do rozpoznania w postępowaniu grupowym. Jeśli uzna, że tak nie jest, sprawę odrzuca, ale kosztów sądowych nie zwraca. Boleśnie przekonały się o tym osoby walczące… Read More »

Interwencja państwa potrzebna

Red. Marczuk w Rzeczpospolitej pyta dzisiaj czy wzrost kursu franka “to już sytuacja, gdy w gospodarkę wolnorynkową powinno się włączyć polskie państwo? Czy są już wystarczające powody, aby państwowy urzędnik chwycił i powstrzymał niewidzialną rękę rynku? Czy władze powinny ingerować w umowy, które z bankami podpisali dojrzali, dorośli ludzie? Odpowiedź musi być twierdząca, mamy bowiem… Read More »

Red. Warzecha o propozycjach banków

Biorący ze mną udział w debacie w Sejmie red. Warzecha skrytykował propozycje banków. Jeśli ktokolwiek miał jeszcze złudzenia, jakie jest obecnie (słowo „obecnie” ma tu spore znaczenie, o czym niżej) stanowisko banków w sprawie kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich, powinien je stracić po wczorajszym spotkaniu w Sejmie, na którym głos zabrał prezes Związku Banków Polski Krzysztof Pietraszkiewicz. Odniósł się przy tym pozytywnie do mojego wystąpienia:… Read More »

Debata w Sejmie

W czwartek, 5 lutego, brałem udział w debacie w Sejmie (siedzę pierwszy od lewej), przedstawiając sytuację prawną kredytobiorców po orzeczeniach sądów stwierdzających nieważność wielu zapisów umów kredytowych, a także proponując kilka rozwiązań ustawowych dla wzmocnienia pozycji kredytobiorców. W debacie wzięli udział przedstawiciele Związku Banków Polskich, posłowie Sprawiedliwej Polski oraz PiSu, red. Warzecha, red. Samcik oraz… Read More »

Nadzwyczajna zmiana okoliczności?

Czy wzrost kursu franka to nadzwyczajna zmiana okoliczności? Moim zdaniem tak, pisałem o tym w Rzeczpospolitej z 27.01.2015 r. (http://prawo.rp.pl/artykul/1174660.html) oraz u siebie na blogu: http://jacekczabanski.salon24.pl/628020,ratunek-dla-frankowiczow. Warto przypomnieć podstawowe fakty. Kurs franka był stabilny przez wiele lat i wahał się w okolicach 2,5 zł +/- 20%. Dopiero po roku 2008 nastąpiła gwałtowna zwyżka kursu. Czy klienci… Read More »