Sąd unieważnia umowę Getin Banku jako skutek nieuczciwej praktyki rynkowej

By | 30 października 2018

29 października 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk, XXV C 590/17) wydał precedensowy wyrok, w którym na wniosek kredytobiorcy unieważnił umowę kredytu indeksowanego d. Getin Banku (obecnie Getin Noble Bank) na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych.

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych, wdrażała  Dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym i weszła w życie 21 grudnia 2007 r., a więc znajdzie zastosowanie tylko wobec części umów kredytów indeksowanych / denominowanych.

Zgodnie z ustawą praktykę rynkową uznaje się za zaniechanie wprowadzające w błąd, jeżeli pomija istotne informacje potrzebne przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczącej umowy i tym samym powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął, w tym w szczególności zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jednoznaczny lub we właściwym czasie istotnych informacji dotyczących produktu.

Zgodnie z ustawą (Art.  12. ust. 1) w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać (pkt 4): naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu.

W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że bank dopuścił się nieuczciwej praktyki rynkowej poprzez brak przedstawienia rzetelnej informacji o ryzyku związanym z zaoferowanym produktem, w tym zwłaszcza poprzez wskazanie skutków zmiany kursu waluty do historycznie wcześniej występującego poziomu 3,10 PLN/CHF, to jest, dla przedmiotowej umowy zawartej w sierpniu 2008 r. skutków wzrostu kursu o 50%.

Sąd uznał, że standardowa informacja banku przekazana kredytobiorcy a pokazująca wpływ zmiany kursu o 15% na wysokość raty spłaty kredytu dla przykładowego kredytu w wysokości 150.000 PLN na okres 15 lat nie była wystarczająca, gdyż nie oddawała rzeczywistego ryzyka wzrostu kursu, które można było wówczas przewidywać na co najmniej 50%.

Jednocześnie Sąd na podstawie ustawy zobowiązał strony do wzajemnego rozliczenia, poprzez obowiązek zwrotu bankowi kwoty wypłaconego kredytu.

Jest to pierwszy wyrok, w którym Sąd zdecydował się unieważnić umowę na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i daje kolejne poważne prawne argumenty do ręki tym kredytobiorcom, którzy zawarli umowę po 21 grudnia 2007 r. i nie zostali poinformowani w sposób rzetelny o ryzyku.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański.

 

14 thoughts on “Sąd unieważnia umowę Getin Banku jako skutek nieuczciwej praktyki rynkowej

 1. killbnk

  A wiec sad potwierdza ze prawo nie dziala wstecz.
  To samo powinno byc w odniesieniu do przeoisow przejsciowych ustawy o przedawnieniu.
  Ustawa cofa przedawnione naleznosci juz przedawnione przed 8.07.2018
  Tylko trzeba znalesc w Polsce madrego prawnika i sedziego.

  Reply
 2. ja

  W razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
  4) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;
  Czytałam kiedyś wyrok, w którym sąd wskazał, że na zasadach ogólnych tzn. wg przepisów kodeksu cywilnego (np. art 58 ). Przepisy ogólne istniały przed wejściem w życie ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych i raczej nie jest tak, że nie można żądać unieważnienia umowy, gdy bank naruszył interes konsumenta. Praktyki banku przed wejściem w życie tej ustawy nie były przecież uczciwe. CZy mam rację?

  Reply
 3. rstyczynski

  Gratuluję. Czekałem na zastosowanie ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych. Ufam, że wyrok sie utrzyma i otworzy nowy kanon argumentacji, wyrywając nas z dominacji 93/13/Ewg.

  Reply
  1. Adam

   Ustawa weszła w życie w grudniu 2007 r. więc powoływać się na nią może tylko część osób.

   Reply
   1. Sebek

    Domyślam się iż ustawa jest implementacją “DYREKTYWY 2005-29 WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych” czy nie należy więc powoływać się raczej na dyrektywę ze względu na datę tj. rok 2005?

    Reply
 4. Dorota Losowicka

  Jak długo się czeka na uprawomocnie wyroku na co się czeka i czy wogole doczekamy się uprawomocnienia o co tu chodzi czy to jakieś polityczne względy że wszyscy frankowicze po to sięgną, mamy Europę czy zapadłą Rosję, państwo powinno stanąć za nami i usunąć nieprawidłowe praktyki bankowe z naszej rzeczywistości a nam zagwarantować zadośćuczynienie.

  Reply
 5. Artur

  Czy rażące zaniżenie CKK i RRSO , co banki robiły nagminnie też jest sprzeczne z tą ustawą ?

  Reply
 6. Dominika

  Czy mógłby Pan polecić dobrego biegłego – specjalistę z zakresu bankowości, który byłby w stanie wyliczyć ewentualna nadpłatę kredytu i przygotować opinie? Z góry dziękuje.

  Reply
 7. Franek Szwajcarski

  Wspomniana Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych miała obowiązywać w Polsce od 12 grudnia 2007 roku. (art 19 Dyrektywy).
  POlska wdrożyła ja ze skutkiem od 21 grudnia 2007 r. Zatem zgodnie z orzecznictwem ETS do umów zawartych w okresie od 12 grudnia 2007 r do 21 grudnia 2007 mozna powoływać się wprost na ww Dyrektywę., jeżeli ustawodawca za późno transponował Dyretywe do polskiego porządku prawnego.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Na taki skutek można się powoływać wobec państwa, jednak wobec osób trzecich, w tym przypadku banku, trudno jest się powoływać na bezpośredni skutek dyrektywy, gdyż dyrektywa nie wiąże osób trzecich.

   Reply
   1. DamianNartowski

    Można natomiast rekonstruować to, co wynika z tej ustawy (w zakresie praktyk) w ramach dotychczas obowiązujących przepisów.

    Art. 12.1.4. jest dość pogmatwanym przepisem. 😉

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *