O mnie

Jestem adwokatem, doktorem prawa, autorem wielu publikacji na temat kredytów walutowych.

Brałem udział w pracach w Kancelarii Prezydenta RP nad projektem ustawy o przywróceniu równości stron niektórych umów kredytowych jako ekspert organizacji zrzeszającej kredytobiorców.

Na tej stronie omawiam, jakie możliwości prawne mają klienci banków w dochodzeniu roszczeń od banków.

Osoby zainteresowane zleceniem poprowadzenia sprawy sądowej, proszę o kontakt na jacek.czabanski@kancelariaczabanski.pl

dr Jacek Czabański