Klauzule Santander Consumer Bank kolejny raz uznane za bezskuteczne

By | 6 października 2016

Wyrokiem z 1 sierpnia 2016 r. (Uzasadnienie wyroku XIV C 227/15) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej uznał klauzulę indeksacyjną Santander Consumer Banku stosowaną przy wypłacie kredytu (przeliczenie wg kursu kupna CHF z tabeli banku) za bezskuteczną w całości, a w efekcie uznał, że kredyt pozostaje kredytem wyłącznie złotówkowym. Dodatkowo sąd uznał, że klauzula dowolnej zmiany oprocentowania (w oparciu o bliżej niesprecyzowane kryteria zmiany warunków na rynkach finansowych) również jest bezskuteczna.

Sąd uznał, że w miejsce bezskutecznych zapisów nie można wprowadzić żadnych innych postanowień i odrzucił tym samym pogląd wyrażony w wyroku SN z 14 maja 2015 r. (II CSK 768/14).

Dodatkowo sąd zwrócił uwagę, że przeliczanie zobowiązań kredytobiorcy według dwóch różnych kursów jest źródłem dodatkowych nieuzasadnionych korzyści dla banku.

W rezultacie sąd uznał, że kredytobiorcy spłacali raty w zawyżonej wysokości i należy im się zwrot w kwocie blisko 40 tys. zł. z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Ponieważ pozwany bank nie wskazał błędów w wyliczeniach powoda, to sąd nie powołał biegłego, tylko uznał wysokość roszczenia za przyznaną i udowodnioną.

Wyrok jest nieprawomocny.

6 thoughts on “Klauzule Santander Consumer Bank kolejny raz uznane za bezskuteczne

Pozostaw odpowiedź dedo Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *