Kalkulator

Jak oszacować skutki rozliczeń według różnych wariantów: nieważna umowa, umowa bez indeksacji, czy ugoda na warunkach KNF.

Dla oszacowania możliwych korzyści kalkulator w Excelu. Jego najnowsza wersja działa dla kredytów powiązanych z kursem CHF, EUR oraz USD a udzielanych począwszy od 2002 r.

Najnowsza wersja Kalkulatora znajduje się na stronie mojej Kancelarii:

Kancelaria Adwokacka dr Jacek Czabański i Partnerzy.

Zapraszam!

240 thoughts on “Kalkulator

 1. Pingback: Jak obliczyć wartość nadpłaconych rat? | Pomoc Frankowiczom

 2. Monika

  Ale czy każdy indywidualnie musi iść do sądu, żeby unieważnić kaluzulę indeksacyjności? Ja po 6 latach płacenia kredytu i dzięki aktualnemu zamieszaniu z kredytami we frankach, dopatrzyłam się, że mój kredyt jest właśnie z taką kaluzulą. Nie miałam pojęcia, że coś takiego mam zapisane w umowie, nikt mi o tym nie powiedział, nie uświadomił co to oznacza, chociaż w umowie (z tego co już się doczytałam) jest zapis o mojej pełnej świadomości ryzyka walutowego. Czy jest jakiś wyrok sądu, na który można się powołać w rozmowac z bankiem o tej klauzuli?

  Reply
  1. Pandik

   Pani Moniko. Zapis o pełnej świadomości ryzyka walutowego niczego tutaj nie zmienia, ponieważ sprawa tyczy się błędnego zapisu odnośnie ustalania kursu franka w całości.

   Reply
 3. Tom

  W momencie gdy sprawa trafi do sądu, na 99% sąd powoła biegłego którego opłacić będzie musiał frankowicz. Proszę o tym pamiętać. Sądy często mają problemy z liczeniem.

  Reply
  1. admin Post author

   W kilku procesach o zawyżone oprocentowanie sądy przyjmowały po prostu wyliczenia klienta, ponieważ bank nie przeciwstawił im własnych.

   W innym procesie, sąd powołał biegłego, ale jego kosztem obciążył bank.

   Generalnie, koszty procesu ponosi przegrany, natomiast zaliczki na biegłych płaci ten, kto wnosi o ich powołanie.

   Reply
  2. ŁT

   Chyba nie. W tej chwili nie trzeba biegłego bo sąd uznaje wyroki SOKIKU jako prejudykat.

   Reply
 4. Tony

  W kalkulatorze jako podstawa do obliczenia różnic z tytułu spreadu jest przyjmowany średni kurs NBP, porównywany następnie z kursem sprzedaży danej waluty przyjmowanym przez bank kredytujący. Czy to wynika z jakichś przepisów prawa czy z innych przesłanek? Według mojej wiedzy spread jest to różnica między kursem sprzedaży a kursem kupna danej waluty, stosowanymi przez określoną jednostkę.

  Reply
  1. admin Post author

   Jeżeli kredyt był w CHF (a nie w PLN indeksowanych do CHF), to wpłata dokonywana w PLN była przeliczana według tabeli kursów banku. Jeżeli uznamy, że przeliczenie to było bezskuteczne (bo klauzula była abuzywna, czyli naruszająca interesy konsumenta), to powstanie pytanie według jakiego kursu właściwie powinno się przeliczać wpłaty dokonywane w PLN na kwoty w CHF (należne, jeżeli kredyt był w CHF).

   W takiej sytuacji należy stosować art. 358 par. 2 kodeksu cywilnego.

   Art. 358. § 1. Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej.

   § 2. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest dokonana.

   Innymi słowy, skoro postanowienie umowne było bezskuteczne, to kwoty wpłacane w PLN powinny być przeliczane na CHF wg kursu średniego NBP, zgodnie z kodeksem cywilnym.

   Reply
   1. Mariola

    Mam pytanie czy odnoszenie do kursu średniego NBP dotyczy kredytów zarówno denominowanych jak i indeksowanych? W kredytach indeksowanych zobowiązanie było wyrażane w walucie polskiej, a tylko przeliczane według kursu franka szwajcarskiego.

    Reply
 5. Małgorzata

  Panie Doktorze, proszę, jeśli można, o wyjaśnienie:
  Dlaczego, jak w uwadze powyżej, kredyt udzielony w walucie ma oznaczać, że bezskuteczność klauzul niedozwolonych ma ograniczone (do spreadów) znaczenie?

  Mój kredyt (w PKO BP) udzielony w CHF, od razu przeliczony był na złote i w złotych wypłacony, a następnie przeze mnie w złotych spłacany, jest przecież obciążony tymi samymi skutkami co kredyt udzielony w złotych i indeksowany do CHF.
  Wnioskowałam o kredyt złotowy, ale bank zaproponował kredyt we CHF albo wcale. Następnie odkupił ode mnie franki (których oczywiście nigdy do dyspozycji nie miałam) i sprzedał mi te same franki stosując własne tabele walutowe. Nie znam się na bankowości ani ekonomii , ale to jest chyba działanie typowo spekulacyjne? A więc z prawem niezgodne?
  Czy wobec tego nie mam argumentów aby wystąpić w pozwem przeciwko bankowi?

  Reply
  1. admin Post author

   Pytanie co się stanie jeżeli skutecznie zakwestionujemy klauzule indeksacyjne?

   Otóż wtedy kredyt zostanie kredytem w CHF, no bo w takiej walucie został właśnie udzielony. Oczywiście, nie należy go przeliczać na PLN, tylko spłacać bezpośrednio w CHF. Jeżeli jednak dokonywała Pani spłat w PLN, to PLN należy przeliczyć na CHF zgodnie z kodeksem cywilnym, czyli wg kursu średniego NBP.

   Kalkulator podaje orientacyjną wartość nadpłat z tytułu zawyżonych spreadów. Kwota ta wynosi przeciętnie kilka tysięcy złotych i można dochodzić jej zwrotu od banku.

   Jednak kredyt dalej pozostanie kredytem w CHF ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami. I dlatego pisałem o ograniczonym znaczeniu bezskuteczności klauzul indeksacyjnych wobec kredytów w CHF.

   Reply
 6. wojtek saloni

  jak wpisać do właściwego okna rzeczywisty kurs stosowany przez bank?
  nie wydaje się to proste dla kogoś nieobeznanego z exelem.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Jeżeli chcemy uzyskać dokładniejsze wyniki, to dla każdej raty należy wpisać w kolumnie D kurs stosowany przez bank do przeliczenia wpłaty w PLN na CHF. W ten sposób zamiast stosowanego przez kalkulator przybliżenia (kurs NBP minus marża określona w polu E 11), uzyskamy dokładną równowartość spłaty. Jednak z doświadczenia wiem, że różnice nie będą duże.

   Reply
 7. Jarek

  Witam,

  Mam prosbe, dotyczaca kalkulatora. Kredyty byly zazwyczaj wyplacane w transzach. Czy mozna byloby dorzucic taka funkcjonalnosc do kalkulatora? Obecna wersja liczy nadplaty od kwoty calkowitej kredytu, ale na przyklad w moim przypadku pieniadze splywaly w 3 ratach w odstepach kilkumiesiecznych. Wyliczenia, sa obecnie obarczone dosc duzym bledem.

  Z gory dziekuje za pomoc.

  Jarek

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Można w kalkulatorze wpisać transze w kolumnie P (dodatkowy kredyt), zaś jako wielkość kredytu podać tylko pierwszą transzę. Przybliżenie będzie wówczas dokładniejsze.

   Reply
 8. macrog

  Witam,

  przydałaby się możliwość uwzględnienia tzw wakacji kredytowych

  Reply
 9. Wojtek W.

  Witam,
  dziękuję za fachową i pełną treści stronę.
  Proszę o informacje, czy za nienależnie pobrane kwoty można dochodzić odsetek ustawowych?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, jeżeli sąd uzna, że bank odpowiada za szkodę na zasadach nienależytego wykonania zobowiązania. Nie, jeżeli sąd uzna, że mamy do czynienia z bezpodstawnym wzbogaceniem.

   Reply
 10. Wojtek W.

  Dziękuję za odpowiedź. Wysłałem właśnie do banku wezwanie do zwrotu i zarządałem też odsetek. Najwyżej sąd ich nie przyzna. Czy świadczy Pan może porady / pomoc w zakresie pozwów banku do sądu? Zastanawiam się też, czy nie lepiej czekać na to, jak bank sam będzie chciał uruchomić BTE. Wtedy będzie analogiczna sytuacja jak w Szczecinie, gdzie już prawomocnie sąd oddalił BTE, ze względu na abuzywną klauzulę określającą wysokość rat i zadłużenia. Szansa, że bank dobrownolnie ustąpi jest przecież chyba minimalna….

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Do obsługi procesowej polecam kancelarię mec. Macieja Zaborowskiego w Warszawie.

   Reply
 11. Zenon B.

  Pytanko odnośnie kalkulatora -> wydaje mi się, że jest w nim spory błąd -> jak dobrze zrozumiałem wprowadzoną ustawę, to marża banku powinna być również zależna od waluty -> rozbieżności na marżach dochodziły do 2-3% kiedy (kredyt PLN miał wysoki WIBOR, ale marżę na poziomie 1,2%, podczas gdy kredyty CHF miały niski LIBOR, ale marżę na poziomie 2-3%). Nie powinno to być uwzględnione w kalkulatorze ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Zgodnie z ustawą, kredyt zostałby oprocentowany według stopy bazowej WIBOR, z zachowaniem okresu czasowego właściwego dla stopy bazowej EURIBOR/ILIBOR zastosowanej w umowie o walutowy kredyt mieszkaniowy, obowiązującej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy o kredyt i każdym dniu poprzedzającym dzień spłaty kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych oraz marża banku byłaby równa marży, jaka została ustalona w zawartej przez kredytobiorcę umowie o walutowy kredyt mieszkaniowy. W myśl ustawy, kredyt walutowy to kredyt indeksowany lub denominowany.

   Reply
   1. Zenon B.

    Czy w takim razie ustawa wprowadza jakiekolwiek restrykcje odnośnie zmiany banku po restrukturyzacji? Chodzi mi o sytuacje w której mam 4% marżę na kredycie w CHF, restrukturyzuje kredyt. Po czym kredyt z zabezpieczeniem przenoszę do innego banku który zaoferuje mi marżę rynkową (1,5-2%)?

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

     Nie widzę żadnego zakazu wcześniejszej spłaty kredytu po restrukturyzacji, w tym i poprzez zawarcie nowej umowy kredytowej.

     Reply
 12. Artur

  A czy ustawa jak i kalkulator mają zastosowanie dla osób, które miały kredyt CHF w Multibanku spłacany w PLN, ale podpisały aneksy umożliwiające spłatę w CHF?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, jak najbardziej, o ile spełnione są pozostałe warunki to jest wskaźnik LtV oraz nie posiadanie innych nieruchomości.

   Reply
 13. marcin

  pytanie do admi. Rozumiem iż możemy ubiegać sie o zwrot nadpłaconej kwoty spowodowanej zawyżoną oplata za walute w stosunku do kursu sr. z NBP. A co w przypadku gdy bank (deutsche bank) przelał transze 30dni po podpisaniu umowy po kursie wg. tabeli własnej? czyli także niekorzystnej dla klienta? Można dobagać sie zwrotu?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Moim zdaniem tak. Bank mógł zastrzec stosowanie swojego kursu do wypłaty kredytu, ale tylko wtedy, gdy kurs ten był albo z góry znany, albo był nieznany ale zależał od kursu rynkowego. Nie mógł natomiast zastrzec sobie możliwości zastosowania kursu dowolnego. W to miejsce, powinien wejść kurs średni NBP.

   Reply
 14. Tadeusz Padzikowski

  Ta ustawa jest niezgodna z Konstytucją RP nie można różnicować obywateli w zakresie obowiązującego prawa.
  To zwykle matactwo i manipulacja nie uwzględnia istoty sprawy, jakim są klauzule niedozwolone wmotnowane celowo w umowy aby oszukać wszystkich konsumentów na zawyżonych ratach liczonych według własnego widzimisia – własnego przelicznika kursowego banków od udzielonego kapitału w PLN w przypadku indeksacji walutowej do CHF. Te zastosowane klauzule są nieważne z mocy prawa i nie wiążą konsumentów już od dnia zawarcia umowy !!! a więc te kredyty bez tych klauzul są w istocie złotowe o czy celowo się nie pisze w mediach aby ogłupić społeczeństwo.

  Reply
  1. mje

   Dzień dobry

   Prośba o małą pomoc w korzystaniu z kalkulatora (szacunek za pracę!). Mianowicie:

   1) mam wcześniejszą spłatę – wg zaświadczenia z banku zadłużenie w CHF rozjeżdża się z kalkulatorem o 8 tys. CHF
   2) po wpisaniu wcześniejszej spłaty – aktualna wysokość zadłużenia w rubryce E19 nie zmienia się
   3) nie wiem jaką wartość podać w rubryce E14

   z góry dziękuję za pomoc 🙂

   Reply
 15. szyba

  Witam.Też mam problem bo zostałam 10 lat temu namówiona na kredyt we frankach a teraz klops…Mam pytanie: średni kurs franka NBP to która tabela? Tabela średni kurs w ogóle,czy tabela sprzedazy czyli Tabela NBP/C.
  Mój kredyt w umowie ma zapis denominowany, ale paragrafy zawieraja identyczna treść, która w artykułach wskazywana jest jako nieprawidłowa.
  Czy mam szansę na odzyskanie nadpłat?

  Szyba.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Średni kurs NBP to kurs średni, czyli tabela A. Co do szans na walkę w sądzie, proszę przesłać skan umowy kredytowej po 6 września na adres info@pomocfrankowiczom.pl

   Reply
   1. Robert Mularzuk

    W banku Millennium stosowano regułę, że stopa referencyjna LIBOR 3M (CHF) to wartość z ostatniego dnia okresu poprzedniego 3M. Tym kluczem policzono mi oprocentowanie kredytu w dniu umowy oraz później kolejne raty.
    W Państwa kalkulatorze nie ma takiej reguły, bo w każdym miesiącu do obliczeń brana jest inna wartość stopy referencyjnej (wg reguły Millennium wartość stopy powinna być taka sama w 3 kolejnych miesiącach – z poprzedniego okresu 3M).
    Czy wobec tego w moim wypadku bank stosował jakąś wyjątkową regułę? Lub czy w Państwa kalkulatorze tego nie uwzględniono? Bo np. co bank to obyczaj.
    Jeśli można stosować różne metody przyjmowania wartości stopy referencyjnej, to czy jest metoda ustawowa? Jeśli tak, to czy można również i o ten aspekt walczyć (oczywiście, jeśli różnica dała by korzyść).

    Reply
 16. plicket

  Czy można ten kalkulator użyć do przeliczenia nadpłaty kredytu w EURO?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, jeżeli wstawimy w odpowiednie kolumny kurs Euro oraz oprocentowanie właściwe dla kredytów Euro.

   Reply
 17. Romuald G.

  Z uwagi na to, że dopiero zacząłem interesować się kwestią nadpłat kredytu w wyniku stosowania klauzul indeksacyjnych mam pytanie.Czy w przypadku kredytu wypłaconego w PLN a następnie indeksowanego do CHF nadpłaty rat wyliczane są w odniesieniu do rat, które wobec nieważności klauzul indeksacyjnych płacone byłyby od początku w PLN.? Czy kwestie spreadu maja tutaj znaczenie, czy spread w kalkulatorze dotyczy tylko umów, w których rzeczywiście wypłacone były CHF? Rozumiem, że nadpłata wyliczana jest na określony moment tzn na moment złożenia ewentualnego pozwu? jeżeli umowa nadal będzie realizowana ze stosowaniem klauzul indeksacyjnych będą powstawały kolejne nadpłaty? Czy wtedy konieczne będzie składanie kolejnych pozwów?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Spread ma w kalkulatorze o tyle znaczenie, że upraszcza szacowanie ile kredytobiorca zapłacił w PLN. Jeżeli kredytobiorca płacił od pewnego momentu w CHF, to nie płacił już spreadu, ale i tak ponosił koszty wzrostu kursu CHF.

   Jeżeli sąd uzna, że klauzule indeksacyjne są bezskuteczne, to działa to również na przyszłość, a więc bank nie będzie miał prawa naliczać rat z ich zastosowaniem.

   Reply
 18. chusky

  wg. jakiego kursu należy rozliczyć nadpłacone raty kredytu indeksowanego do CHF, spłacanego bezpośrednio w CHF w przypadku standardowego kredytu hipotecznego mBanku z klauzula niedozwoloną ??

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   To jest dobre pytanie: moim zdaniem jeżeli zobowiązanie kredytobiorcy było wyrażone w PLN (bo indeksacja do CHF była bezskuteczna), to spłatę tego zobowiązania w walucie obcej należy przeliczyć wg kursu kupna CHF z dnia spłaty ogłaszanego przez ten bank. Taka była bowiem oferta publiczna banku. Alternatywnie można twierdzić, że spłaty powinny być przeliczane wg kursu średniego NBP, ale tu brakuje jasnej podstawy prawnej, za wyjątkiem analogii do art. 358 par. 2 kc (który jednak dotyczy zobowiązań wyrażonych w walucie obcej).

   Reply
   1. Podpis

    A może na podstawie rzeczywistych wydatków poniesionych na zakup CHF do spłaty?

    Reply
 19. Ewa

  Niestety dane potrzebne do kalkulatora nie sa dla mnie jednoznaczne i nie potrafię samodzielnie wyliczyć nadpłaty.
  Ponieważ chciałabym wystąpić do BPH z żądaniem zwrotu nadpłaconych kwot tytułem zawyżonych rat kredytu indeksowanego kursem CHF i prawidłowe wyliczenie kolejnych rat prosze o informację, czy mogę liczyć na wsparcie i na jakich zasadach .
  Pozdrawiam,
  Ewa

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Zważywszy na to, że bank i tak odpowie Pani negatywnie na żądanie, to nie warto poświęcać zbyt dużo czasu na dokładne wyliczenia. Te potrzebne będą dopiero na etapie składania pozwu (albo zawezwanie do próby ugodowej). Wystarczy, że wskaże Pani, że bank bezpodstawnie stosował klauzule indeksacyjne.

   Reply
 20. Jolanta

  Witam.Trafiłam właśnie na Pana stronę.Dobrze ,że znając problematykę kredytów ,udziela Pan porad i odpowiedzi na pytania kredytobiorców.Dopiero zaczynam zgłębiać tajniki klauzul niedozwolonych w swoich umowach z 2007r. i 2008r. Na jaką poradę lub wskazówkę mogę liczyć przesyłając skany umów na podanego na stronie maila?
  Do obsługi procesu polecił Pan kancelarię w Warszawie.Czy poleci Pan kancelarię we Wrocławiu?
  Czy Pana zdaniem biorąc pod uwagę koszty i czas prowadzenia, lepiej wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę czy o unieważnienie umowy z powodu niedozwolonych klauzul?
  Czy zaprzestanie spłacania rat kredytu z powodu domniemanej nadpłaty (powstałej wskutek zawyżania kursu CHF przez bank) i wysyłanie do banku w dniu wymagalności raty oświadczenia o dokonaniu płatności właśnie z tej nadpłaty ,nie będzie skutkowało niekorzystnymi konsekwencjami?Bardzo proszę o odpowiedź. J.Z.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Nie znam niestety Kancelarii do polecenia we Wrocławiu, ale myślę, że miejsce położenia Kancelarii ma drugorzędne znaczenie, a pierwszorzędne ma jakość argumentacji i doświadczenie w tych sprawach. Pozew jaki jest moim zdaniem optymalny to pozew o zapłatę z powołaniem się w pierwszej kolejności na nieważność umowy kredytowej (z różnych przyczyn), a na wypadek nie uwzględnienia tego żądania, o zapłatę z powołaniem się na bezskuteczność klauzul indeksacyjnych.
   Dla bezpieczeństwa nie zalecam wstrzymywania się z płatnościami rat wg żądania banku – lepiej jest prowadzić proces i w razie wygranej odzyskać nadpłacone pieniądze z odsetkami.

   Reply
  2. Sebastian

   Witam, też jestem z Wrocławia i szukam kancelarii która ma już doświadczenie (wygrane sprawy??) przeciwko Millenium.

   Reply
    1. Monika

     Witam, też szukam pomocy, kancelarii która ma już doświadczenie (wygrane sprawy??) przeciwko umowie zawartej w BPH a później przejęty przez PKP SA w 2004 r.

     Reply
 21. Paweł

  Witam, a jak to jest w przypadku Alior Banku? Ktoś próbował z nimi walczyć?

  Reply
 22. Krzysztof

  Witam
  Jak to się wszystko ma do projektu ustawy prezydenta ?
  Czy ustawa zakłada tylko zwrot spreadu czy banki będą zwracać kwotę, którą nadpłaciłem w wyniku indeksowania mojego kredytu do CHF ?

  Reply
 23. dominika

  Proszę o odzew jesli sie mylę…przeciez ogolne oświadczenie o świadomości ryzyka walutowego(wiadomo ze kurs waluty jest zmienny) nie jest tożsame ze świadomością ryzyka związanego z dowolnością ustalania kursu franka przez bank według regul nie określonych w umowie-według bankowego uznania (a takiego oświadczenia nie podpisywalismy ani nikt nas o tym nie informował)

  Reply
 24. Piotr

  Witam , czy mogę prosić o wyjaśnienie “Jeżeli bank podał w umowie zaniżoną wielkość całkowitych kosztów kredytu, kredytobiorca ma prawo uchylić się od skutków zawarcia umowy.” o których kosztach jest mowa ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Chodzi o wysokość całkowitych kosztów kredytu, którą banki deklarowały w umowie – często była ona zaniżona w stosunku do rzeczywistej.

   Reply
 25. Pawel

  Pytanie techniczne – jak oznaczyć w kalkulatorze wysokość spreadu, jeżeli nie został on w umowie określony a jest zależny od tabeli kursów banku (dawne bph)

  druga rzecz – wypełniam pola E3-E14 ale arkusz nie liczy….

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Wysokość spreadu nigdy w umowie nie była oznaczona. Przyjąłem 3% (to jest odchylenie od kursu średniego NBP, a więc w przybliżeniu połowa spreadu), jako wartość najczęściej spotykaną na rynku.

   Nie wiem czemu arkusz nie liczy – może np. daty albo liczby są podane w złym formacie?

   Reply
   1. Pawel

    fakt był błąd formatu.
    dziękuję za odpowiedź.
    W takim razie jeszcze kilka pytań jeżeli można:
    1.kiedy kolumna I (różnica na spreadzie) powinna mieć wartość inną niż 0?
    2. w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty, jak rozumiem należałoby wykonać takie działanie:
    (E16-nadpłaty z kol. H za okres po spłacie)+ N138
    wiersz 138 użyłem tylko tytułem przykładu. Jak rozumiem w kolumnie N wartośc ujemna oznacza nadpłatę w złotych

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

     Ad 1. Kolumna I zawsze będzie miała wartość różną od zera, jeżeli wstawimy wartość odchylenia kursu w komórce E12 inną niż zero (domyślnie jest ustawione 3%).

     Ad 2. Nie rozumiem pytania?

     Reply
     1. Paweł

      Z instrukcji wynika, że kalkulator nie uwzględnia wcześniejszej spłaty. Moje pytanie zmierzało do wyjaśnienia prawidłowości ustalenia kwoty nadplaty w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty

     2. Jacek Czabański Post author

      W Kalkulatorze można uwzględnić wcześniejszą spłatę części kredytu (kolumna T). Muszę w takim razie poprawić opis.

 26. Robert

  Dlaczego kalkulator nie liczy, już po ściągnięciu (bez wprowadzania swoich danych) na polach różowych widnieje ” #NAZWA? ” Wprowadzanie swoich danych nic nie daje.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Być może data albo inne wartości jest wpisana w złym formacie?

   Reply
 27. Marko

  Witam.
  Może ktoś mi odpowie czy podpisanie aneksu przedłuża możliwość dochodzenia po 10 latach od podpisania umowy kredytowej. Termin podpisania umowy to 20 czerwiec 2006 r.
  Proszę cokolwiek wiadomo na ten temat na odpisanie.

  Reply
  1. Misza

   każda rata przedwnia się odrębnie. termin zawarcia umowy nie ma tutaj kluczowego znaczenia.

   Reply
 28. blazej

  Pola od F-20 do F-29, czyli Aktualna wysokość zadłużenia do ‘Do zwrotu w przypadku uznania umowy za nieważną’ są w kolorze pomarańczowym, nie ulegają żadnym zmianom, widnieje na nich napis #NAZWA?
  Czy tak powinno być?
  Jeśli w danym miesiącu nie dokonywałem żadnej wpłaty, to kurs banku ustalić na 0,00? A co jeśli w danym miesiącu dokonałem więcej niż jednej wpłaty?

  Niektóre komórki są przeznaczone tylko do odczytu. Rozumiem, ze to te, które zostaną wyliczone. Tylko dlaczego wspomniane pola są zapisane #NAZWA? i nie ulegają modyfikacjom wraz ze zmianą treści innych komórek?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Być może data wpisana jest w złym formacie, proszę to sprawdzić.

   Reply
   1. Blazej

    Niestety, ale próbuję rozmaitych formatów i dalej to nie działa. Od momentu włączenia arkusza jest tam przecież wpisana jakaś randomowa data i te pola o których mowie są zapisane #NAZWA. Nieważne jak wpisuję daty. Próbowałem ściągać kalkulator i wyłącząć lub włącząć makra, ani jedno, ani drugie nie pomaga. Ma Pan jakieś pomysły, co robię źle?

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

     Wygląda na to, że opcja dokładnego dnia spłaty kredytu wywołuje błędy w niektórych wersjach Excela. Dlatego już ją usunąłem i wszystko powinno działać dobrze.

     Reply
 29. Paw

  wypełniłem ten formularz i nie rozumiem jednej rzeczy.
  Z którego pola mogę odczytać ile w sumie nadpłaciłem, jeżeli kredyt został przeze mnie w całości wcześniej spłacony.
  Nie rozumiem tego. Kwotą nadpłaty powinna być suma nadpłat za każdą kolejną ratą i kwoty wpłaconej w celu dokonania spłaty całkowitej.
  Pole F23 nie uwzględnia wcześniejszej spłaty – tak wynika z jego opisu.
  Nie rozumiem też dlaczego po wpisaniu w kolumnie T kwoty wcześniejsze spłaty, mimo że pochłania ona cały kredyt do kalkulator w dalszych weierszach nadal wylicza?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Kalkulator nie przewiduje wprost takiej sytuacji. Proszę osobno zsumować raty należne bez klauzul indeksacyjnych do miesiąca całkowitej spłaty i porównać z kwotą faktycznie zapłaconą bankowi. Różnica to nadpłata, której może Pan dochodzić w sądzie.

   W sądzie spoczywa na Panu obowiązek dostarczenia dowodów – w rzadkich sytuacjach sąd może zobowiązać pozwanego do dostarczenia dokumentów.

   Reply
   1. Paw

    a co to znaczy “w rzadkich sytuacjach”, jak przeczytałem przepis pozwalajacy na żądanie dokumentów w kpc to nie zawiera on żadnych warunków

    Reply
 30. Grzegorz

  Szukam osoby która odpłatnie obliczy mi wysokość roszczenia. Prosze o pomoc.

  Reply
 31. Robert

  1. Czy kalkulator w rubryce “wartość nadpłaconych rat” uwzględnia obie klauzule waloryzacyjne: a) zamiany PLN na CHF przy uruchomieniu kredytu i b) zamiany CHF na PLN przy każdej racie? Na kalkulatorze jest bowiem napis: ” …skutkiem stosowania przez bank bezskutecznych przeliczeń kredytu na CHF”?
  2. Czy w kalkulatorze “wartość nadpłaconych rat” uwzględnia w sobie składki pobrane przez bank z tytułu UNWW? Czy składając pozew przeciwko bankowi, w którym zależy mi na odfrankowieniu oraz zwrocie składek UNWW powinienem obie wartości dodać, czy tylko przyjąć pierwszą – “wartość nadpłaconych rat”?, czyli, czy te dwie wartości w jakiś sposób są ze sobą powiązane?
  3.Czy może ktoś zna numer w rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK klauzuli mBanku przeliczenia kredytu udzielonego w złotych na franki – nie mogę znaleźć. Tą drugą (ratalną) przeliczającą franki na złote znam, to nr 5743.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Ad 1. Tak. Kalkulator wylicza wysokość rat, gdyby kredyt od początku był złotowy, bez indeksacji, a więc i bez pierwszego przeliczenia na CHF.

   Ad 2. Nie. Składki na UNWW dotyczą tylko niektórych umów, w związku z tym kalkulator ich nie ujmuje.

   Ad 3. Z tego co wiem, to ta klauzula nie była przedmiotem wyroku SOKiK (chyba teraz dopiero zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie).

   Reply
 32. Konrad

  Sz.p. Jacku
  obecna wersja kalkulatora 10-2, nie uwzględnia daty dnia spłaty kredytu, a wersja 10-1 to pole posiadała, ale w niej były problemy z wyświetlaniem danych. W związku z czym mam pytanie, czy wersja 10-2 nie będzie miała tego pola daty spłaty kredytu do wprowadzenia? Poz K.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Zrezygnowałem z tej opcji, bo powodowała za duże komplikacje w różnych wersjach programu Excel. Praktycznie jest to jednak bez znaczenia dla wysokości roszczenia, różnice były na poziomie łącznie kilkuset złotych.

   Reply
 33. Robert

  Jeśli chcę wystąpić do banku o zwrot składek z UNWW + nadpłat z tytułu nielegalnych klauzul waloryzacyjnych, to jak najlepiej obliczyć łączną wartość roszczenia?

  Reply
 34. Misza

  a ja mam pytanie takie dot. samego kalkulatora a konkretnie:
  1. czym różnią się kolumny G i H zatytułowane “raty bez klauzul waloryzacyjnych” od kolumn AJ-AN zatytułowanych “raty bez klazul indeksacyjnych”. Wydawało mi się że to to samo a wartości wychodzą różne.
  2. czy te kolumny AI-AL to jest wyliczenie jak by wyglądał kredyt, gdyby był złotówkowy tyle że oprocentowany jak kredyt CHF z ratami stałymi? jeżeli tak to czego dotyczy kolumna G i H?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Kolumny AD-AM dotyczą kredytu o malejących ratach spłaty.

   W kolumnach AD-AH jest symulacja spłaty z klauzulami indeksacyjnymi, a w kolumnach AI-AM bez stosowania klauzul indeksacyjnych.

   Reply
 35. Zielona

  Witam, przeczytałam wszystkie komentarze Ale chce się tylko upewnić czy dobrze rozumuje. W umowie mam kredyt indeksowany do CHF wyplacony w złotówkach i w złotówkach ma być splacany wg tabeli banku. Czyli dobrze znalazłam iz zapisy są nielegalne? Bo śmiesznym jest i przerażającym iz wzięłam 120 tyś złotych na 30 lat, a po 8 latach spłaty mam do spłacenia 190 tysięcy…

  Reply
 36. Robert

  Panie Jacku, proszę mi odpowiedzieć, zależy mi na odpowiedzi bo składam roszczenie do banku. Czy jeśli chcę uzyskać od banku składki z UNWW + nadpłatę za klauzule waloryzacyjne to jak obliczyć sumę roszczenia? Czy w części roszczenia dotyczącego klauzul waloryzacyjnych posłużyć się kalkulatorem i kwotą “wartość nadpłaconych rat”, a w części dotyczącej UNWW ręcznie sobie zsumować wszystkie pobrane przez bank kwoty, a następnie wszystko razem dodać, czy liczyć inaczej, jeśli tak, to jak? Czy te dwie części nie maja ze sobą nic wspólnego (są całkowicie niezależne od siebie, nie łącza się ze sobą) i trzeba je po prostu do siebie dodać?

  Reply
 37. Marcin

  Witam! Czy dobrze rozumiem, na podstawie kalkulatora, że w sądzie mogę się domagać unieważnienia klauzuli indeksacyjnej i wyliczenia salda kredytu, tak jakby tej klauzul nie było oraz jednoczesnego zwrotu nadpłaconych rat z tytułu stosowanych przez bank bezskutecznych przeliczeń kredytu na CHF?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Jeżeli klauzule indeksacyjne są bezskuteczne, a w ich miejsce nie wchodzi waloryzacja żadnym innym kursem, to właśnie tak to działa.

   Reply
 38. Agnieszka

  Witam, prawdopodobnie mam w umowie niedozwolone klauzule : indeksacyjną i ubezpieczenia niskiego wkładu. Dodatkowo mam kilka innych ubezpieczeń. Czy istnieje możliwość przesłania do Pana skanu umowy w celu sprawdzenia o jakie roszczenia mogę wystąpić do banku? Mieszkam w małej miejscowości, gdzie brak jest rzetelnej porady prawnej. Jaka procedura postępowania w takim przypadku ? Pozdrawiam.

  Reply
 39. Wiesia Zielinska

  Witam , mam umowę z Getin i jak próbowałam wyliczyć nadpłacone raty – kredyt był w 2 transzach placony w maju
  i wrześniu 2008 i jak wpiszę II transzę we wrześniu 2008 to wtedy wartość nadpłaconych różnic kursowych wychodzą
  takie krzyżyki #######

  Reply
 40. Wiesia Zielinska

  Jeszcze mam pytanie jak można wydrukować taki arkusz by przedstawić w sądzie

  Reply
 41. Daniel

  Witam serdecznie,
  bardzo dziękuję za rzeczowe informacje i kalkulator, zamieszczone na Pana stronie.

  Moja sytuacja wygląda następująco: w 2007 r podpisałem z Bankiem Millenium kredyt indeksowany do CHF, przeliczony zgodnie z kursem kupna CHF wg tabeli banku, co wydaje się być klauzulą abuzywną. W 2013 r podpisałem jednak aneks, który, oprócz możliwości spłaty kredytu bezpośrednio we frankach, miał zapis, że kurs wymiany walut (na podstawie którego przeliczane są na PLN zobowiązania) podawany jest w tejże tabeli banku, jednak wartości tam zawarte nie mogą odbiegać od kursu bazowego (stanowiącego średnią z ofert kupna i sprzedaży podaną na stronie Reuters) o więcej niż 10%.

  Chciałbym zwrócić się do Pana z następującym pytaniem: czy po podpisaniu rzeczonego aneksu, klauzula indeksacyjna przestała być abuzywna? Jeśli tak, to czy mogę wezwać bank do zwrotu rat z tytułu tej klauzuli, która była niedozwolona w latach 2007-2013?

  Będę ogromnie wdzięczy za odpowiedź oraz za informację, czy może Pan polecić jakiegoś prawnika z Poznania, który mógłby zapoznać się z moją sprawą? Czy Pana kancelaria zajmuje się klientami z innych miast?

  Reply
 42. Jerzy

  Chciałem obliczyć RRSO ale nie wiem jak , bo nie liczy. CKK bardzo ładnie wyliczyło

  Reply
 43. złotówka

  Witam, super kalkulator, ale
  UWAGA!!!
  ma błąd, który ujawnia się jak ktoś bierze wakacje kredytowe.
  W kolumnie Z brakuje
  JEŻELI(Q49=”tak”;Y49;
  (no i oczywiście nawiasu na końcu), analogicznie do kolumny U.
  Różnice w wyliczeniach mogą wyjść znaczne!
  Ja u siebie dodałem również dodatkową kolumnę na wstawienie podwyższonego oprocentowania (pomostówka), które też jest abuzywne oraz przydałaby się opcja na wakacje kredytowe bez płacenia nawet odsetek (ja tam mam).
  Pozdrawiam

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Postaram się to naprawić, ale kalkulator niestety nie może uwzględniać wszystkich modyfikacji standardowych warunków kredytowych jakie się zdarzają.

   Reply
 44. Dorota

  Panie Jacku! BARDZO DZIĘKUJĘ za Pana pomoc i kalkulator. Już sobie przeliczyliśmy swój kredyt i jest o co powalczyć. Wlewa Pan nadzieję w wiele serc. Wszystkiego dobrego w nowym roku :).

  Reply
 45. Andrzej

  Witam,
  Panie Jacku – świetne narzędzie do oszacowania kwot nadpłat. W pozycji ” wartość nadpłaconych rat” wyszło mi ok 53 TPLN, a w “Spreadzie” ok 13 TPLN ( umowa z BPH z początku 2008 r ) – czy w przypadku pozwu można zażądać od banku zwrotu sumy tych dwóch kwot ? , czy ” Wartość nadpłaconych rat ” uwzględnia już może pobrane spready ?
  Mam także krótkie pytanie co do możliwości uzyskania w Sądzie zwolnienia z opłat sądowych , ponieważ w mojej aktualnej sytuacji finansowej udałoby mi się zgromadzić jedynie środki na rozpoczęcie współpracy z ewentualnym pełnomocnikiem, a same koszty sądowe w przypadku przegranej (bo taką opcję także trzeba założyć) mogą być bardzo wysokie – jakie są Pana doświadczenia procesowe w tych sprawach ? Czy Sąd przychyla się do takich wniosków ? Jeżeli tak , to kiedy złożyć taki wniosek aby był skuteczny ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Zwolnienie z kosztów sądowych nie dotyczy kosztów jakie trzeba będzie zwrócić przeciwnikowi w przypadku przegranej.

   Reply
 46. Andrzej

  Rozumiem , a proszę jeszcze o krótki komentarz co do kwestii sumowania wyliczonych przeze mnie kwot oraz czy Sądy skłonne są w ogóle przychylać się do wniosków o ewentualnie zwolnienie z kosztów sądowych , jeżeli w którejkolwiek z instancji to ja będę powodem ?

  Reply
 47. Tomasz

  Dzień dobry,
  zabieram się za wyliczanie kwoty której będę żądał od banku – zgodnie z wyrokiem sądu z Wrocławia będzie to różnica pomiędzy poszczególnymi ratami uiszczonymi przeze mnie w złotych, a ratami obliczonymi poprzez pomnożenie raty widniejącej w harmonogramie spłat (w CHF) przez kurs kupna ustalony przez bank w dacie… i tu moje pytanie – czy mam wziąć pod uwagę kurs kupna podany w umowie, czy kurs po jakim nastąpiła wypłata (kwota kredytu w PLN podzielona przez wypłaconą kwotę w CHF)? Ponadto uprzejmie proszę o odpowiedź czy jeżeli mam w harmonogramie spłat rozbicie na ratę odsetkową i kapitałową, to obliczając nadpłaconą kwotę mam te wartości zsumować?

  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

  Reply
 48. Barbara

  Witam,
  czy można prosić o aktualizację kalkulatora – wylicza nadpłaty do września 2016

  dziękuję

  Reply
 49. komoon

  Witam
  Również przyłączam się do prośby o aktualizację kalkulatora, aby wyliczał nadpłaty do lutego 2017 lub proszę o przesłanie na mój adres e-mail hasła do odblokowania pliku, abym po pobraniu mógł go samodzielnie modyfikować.
  Pozdrawiam
  MK

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Kalkulator został uaktualniony do stycznia 2017 r.

   Reply
 50. Robert

  Witam,
  JAK OTRZYMAĆ ZWROT SPREADU ?
  Pytam ponieważ w dniu dzisiejszym byłem w banku i pani zza biurka z uśmiechem na twarzy poinformowała mnie że ustawa nie weszła w życie ,
  Pozdrawiam

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Ustawa nie weszła w życie i trudno powiedzieć czy kiedykolwiek zostanie przyjęta.

   Reply
 51. Robert

  Pewna Pani nawiązała ze mną kontakt twierdząc że współpracuje z Kancelarią która załatwia zwrot spreadu,
  Opłata za tę usługę to 35% odzyskanej kwoty płatnej po wygranej ,
  Nie rozumiem więc jak oni to mogą to załatwić skoro dwa źródła potwierdzają że ustawa nie weszła w życie,
  Chciałem zaznaczyć że nie idą z tą sprawą do sądu tylko składają odpowiednie papiery w banku ,
  Pozdrawiam Serdecznie i dziękuję za odpowiedź

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Ustawa nie weszła w życie, więc trudno mi uwierzyć, żeby jakikolwiek bank oddawał spready dobrowolnie, bez procesu.

   Reply
 52. Robert

  Też mi się tak wydaje i uważam całą sytuacje za jakieś naciągactwo chociaż nie wiem na czym ono miałoby polegać ,
  Być może kiedyś się dowiem to napiszę o tym na forum,
  Dziękuję za odpowiedź i Pozdrawiam

  Reply
 53. Robert

  Witam,
  Poniżej podstawa prawna na której ( jak Twierdzą ) opiera się Kancelaria w pomocy zwrotu spreadu ;
  Proszę o komentarz

  ” Właściwość (naturę) kredytu określa art. 69 Prawa Bankowego, zgodnie z
  którym przez umowę kredytu bank udostępnia określoną kwotę a
  kredytobiorca zobowiązuje się do jej spłaty w zamian za odsetki i ew.
  prowizję, zaś kredyt może być udzielony w walucie PLN lub w walucie
  obcej. Zatem klauzula indeksacja powodująca dziś niemal dwukrotny
  wzrost pozostałego salda zadłużenia znajduje się poza granicami natury
  czy właściwości kredytu. Co więcej, służy ona jedynie wykonaniu umowy
  kredytu i tym samym określeniu sposobu rozliczeń (dokonywania
  przepływów pieniężnych) pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą, na co
  wskazał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. akt XVII AmC
  426/2009, wyrok dot. wpisów w rejestrze klauzul zakazanych nr 3178 i
  3179): „W dniu wypłaty kredytu saldo przeliczane jest na walutę obcą
  (klauzula I [przyp. aut.: wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych
  Prezesa UOKiK pod nr 3178]), zaś dalsze przeliczenia dotyczą
  poszczególnych rat (klauzula II [[przyp. aut.: wpisana do rejestru
  klauzul niedozwolonych Prezesa UOKiK pod nr 3179]). (…) Przeliczenie
  złotych na walutę obcą i odwrotnie nie jest dokonywane w ramach
  odrębnej czynności prawnej, lecz jako czynność służąca wykonaniu umowy
  kredytu i podejmowana w ramach tej umowy. Niezależnie od tego jakie
  dobro weźmiemy do przeliczenia kredytu (raty kredytowej), np. walutę,
  złoto, surowce, to zasada będzie ta sama, a więc odniesienie
  (indeksacja) kwoty kredytu (raty) do tego dobra. Przeliczenie to
  określa jednak wyłącznie sposób rozliczeń pomiędzy stronami.”

  Powyższe potwierdza treść art. 5 Prawa Bankowego zawierającego katalog
  czynności bankowych, który wyraźnie rozróżnia czynność bankową w
  postaci udzielenia kredytu (art. 5 ust. 1 pkt 3) oraz czynność bankową
  w postaci terminowej operacji finansowej (art. 5 ust. 2 pkt 4), jaką
  jest niewątpliwie indeksacja kredytu i rat. ”

  Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Jest to jeden z wielu argumentów jaki można podnieść przeciwko umowom. Natomiast nie znam banku, który dobrowolnie uznaje te argumenty.

   Reply
 54. Anna

  Dzień dobry,
  chciałabym skorzystać z kalkulatora przy założeniu, że kredyt został zaciągnięty w 2008r. Czy istnieje możliwość zmiany w tych dokładnych tabelach ( poniżej wyliczeń) rozpoczęcia spłaty rat, żeby nie zaczynały się od 2005r? kiedy próbuję to zmienić, wyskakuje komunikat, że potrzebne będzie hasło.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Nie ma potrzeby zmiany arkusza w tym celu. Kalkulator nie liczy rat w okresie sprzed daty wzięcia kredytu.

   Reply
 55. G.

  Dzień dobry,
  Mam pytanie. Czy kalkulator będzie działał prawidłowo przy użyciu LibreOffice 5 (program Calc)? Arkusz zawiera makry, więc mam pewne obawy. Niestety nie dysponuję pełną wersją MS Office, a jedynie ograniczoną funkcjonalnie MS Office Starter (bez obsługi makr w Excelu)…
  Z góry bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź
  Chciałbym też przy okazji wyrazić ogromne uznanie dla Autora strony działającego pro bono.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Makro służy wyłącznie do wyliczania RRSO. Można spokojnie korzystać z kalkulatora bez obsługi makr.

   Reply
 56. wiesia

  Witam.
  Mam zamiar złożyć zawezwanie do próby ugodowej. Staram się wyliczyć kwotę na podstawie udostępnionego przez Pana kalkulatora, ale mam problem. W 2007 roku dwukrotnie dokonałam wcześniejszej spłaty części kredytu, a w 2013 roku podpisałam aneks do umowy i spłacam kredyt w CHF. Czy kalkulator uwzględnia takie przypadki? Zauważyłam też, że kwota raty w niektórych przypadkach od tej policzonej przez kalkulator a faktycznie wpłaconej różni się nawet o 300,- zł.
  Będę wdzięczna za odpowiedź.
  A może ktoś może mi pomóc w obliczeniach oczywiście za wynagrodzeniem.
  Pozdrawiam.
  Wiesia

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Kalkulator daje tylko szacunki. Można jednak wpisać kwoty wcześniejszych spłat w odpowiedniej kolumnie (kolumna S).

   Reply
 57. Anna

  Dzień dobry,
  chciałabym jeszcze dopytać, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałam. W jednym postępowaniu mogłabym dochodzić kwoty wynikającej z nadpłaconych rat (w wyniku stosowania bezskutecznej klauzuli indeksacyjnej) i jednocześnie kwoty nadpłaconych rat wynikających ze spreadów – poprzez dodanie tych kwot?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Spready są częścią klauzuli indeksacyjnej, więc przy dochodzeniu nadpłaty z tego tytułu, spready są już w tym zawarte.

   Reply
   1. Anna

    Zastanowiłam się nad “tożsamością” spreadów, ponieważ w kalkulatorze ( za który BARDZO dziękuję) są dwie rubryki dotyczące nadpłaty (22 E i 26E), w tym wła.śnie dot. spreadu, który został, w ten spoób podkreślony. Jak rozumiem, biorę pod uwagę orientacyjną kwotę z 22 E i nie sumuję jej z kwotą wynikającą z nadpłat spreadów.
    Pozdrawiam,
    Ania

    Reply
 58. pawel

  Witam,
  W kalkulatorze w komórce AM31 jest błąd w formule, nie uwzględnia ona pełnego zakresu.
  Czy można zaktualizować kalkulator tak aby uwzględniał ostatnie miesiące tzn. luty i marzec

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Dziękuję za zwrócenie uwagi, już poprawiłem.

   Reply
 59. Krzysiek

  Witam serdecznie.
  Nie rozumiem w kalkulatorze jednej rzeczy. Co to jest wartość połowy spreadu? W sensie w umie bankowej są takie parametry jak marża oprocentowanie i inne. Skąd wziąć wartość, którą należy wstawić w polu E14, tak aby wyliczyć przybliżoną wartość dochodzonej kwoty?

  Dziękuję i pozdrawiam

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Banki stosowały kursy o różnym odchyleniu od kursu średniego NBP. 3% wskazane w kalkulatorze, to dobre przybliżenie dla tych mniej pazernych banków. Bardziej pazerne banki, jak Getin, stosowały znacznie gorsze kursy, więc odchylenie można zwiększyć.

   Reply
 60. marek

  Witam serdecznie,
  przyznam szczerze, że nie rozumiem jednego w kalkulatorze – jeżeli mam kredyt indeksowany ze złotówek do franków to nie mogę kalkulatora użyć?

  Pozdrawiam
  Marek

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Oczywiście, że Pan może, nie rozumiem pytania.

   Reply
 61. Łukasz

  Witam, mam umowę na kredyt denominowany z PKO BP (z roku 2008 – wtedy kiedy kurs franka niestety był kusząco najkorzystniejszy).

  Mam pytanie odnośnie ryzyka w opłaceniu pełnomocników banku w razie przegranego sporu. Jeżeli bowiem dochodzę nieważności umowy to wartość przedmiotu sporu będzie się równała kwocie kredytu ? Jest to duże ryzyko bowiem kredyt opiewa na 120.166 CHF. Czy da się to jakoś obejść ? Np. dochodzić zapłaty a w wyroku sąd i tak np. uzna umowę za nieważną ?

  pozdrawiam i gratuluję świetnej roboty !

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, można zmniejszyć wysokość przedmiotu sporu dochodząc zwrotu tylko części wpłaconych rat z powodu nieważności umowy, tak aby suma dochodzona była np. poniżej 200 tys. zł.

   Reply
   1. Łukasz

    dziękuję za odpowiedź. czyli tak naprawdę w sprawie o konkretną kwotę (o zapłatę) mogę powołać się na nieważność, ewentualnie abuzywność i w tym zakresie (tj w zakresie nieważności ewentualnie abuzywności) nie zwiększać wartości przedmiotu sporu (bo przy samym tylko ustaleniu niewaznosci wartosc przedmiotu sporu juz bylaby ogromna, a tak wyczuje sie stanowisko sądu w sprawie o zaplate i wtedy uzyskuje sie stanowisko sądu co do niewaznosci i mozna isc na calosc) ?

    Czy Pan prowadzi takie sprawy “podzielone” na częsci ?

    Reply
 62. Margo

  Witam Panie Mecenasie.
  Dziękuję serdecznie za pomoc, którą świadczy Pan na tym forum. Bez takich źródeł informacji nie wiedzielibyśmy, iż można cokolwiek zdziałać.
  Ale do rzeczy:
  1) pozytywna sprawa – kredyt frankowy 10 dni temu całkowicie spłacony, ale bez zastrzeżenia o możliwości zwrotu
  pyt.: Czy to w znaczący sposób uniemożliwia mi dochodzenie nadpłaty?
  umowa z 2006 r, więc przedawniają się pierwsze wpłaty.
  pyt.: Jaką Pan mecenas poleca najszybszą drogę do przerwania biegu przedawnienia? Czy np. zawezwanie do próby ugodowej- zanim przygotuję dokumentację do procesu?

  2) bardzo niepozytywna sprawa-
  2-gi tzw. kredyt frankowy – w banku stosującym zmienne stopy oprocentowania – mija równy rok od nadania z SO we Wrocławiu ( do mnie) pisma z Nakazem zapłaty (wydanym 18.03 2016 r.) pozostałej kwoty kredytu plus odsetki karne. Razem 185% kwoty wyjściowej.
  Przez ostatni rok spłacałam ustaloną przez bank kwotę -z wielkimi wyrzeczeniami, włącznie z wyjazdem za granicę i pozostawieniem niepełnoletniej (16,5 lat) córki samej w domu. Nadmienić muszę,że pismo z Nakazem zapłaty przyszło 3 tyg po wyjeździe do pracy zagranicę (dowody – umowa , bilet). Innej informacji na piśmie na ten temat nie otrzymałam. A w kraju nieruchomości nie udało się sprzedać. Bank oddał sprawę do komornika miesiąc temu. Czekam na pismo – ugodę ze strony banku. We wzorcu takiej ugody pojawia się zapis : dłużnik uznaje kwotę zadłużenia – i tu na pewno zostanie wpisana kwota z Nakazu minus moje roczne wpłaty.
  Szczegóły kredytu – 2009r.:
  -kwota i waluta kredytu wyrażona w PLN indeksowana do CHF
  -zmiana wysokości oprocentowania może następować w przypadku zmiany Stopy bazowej dla danej waluty lub parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju , którego waluta jest podstawą indeksacji
  – okres ubezpieczenia przedłużony do momentu dostarczenia odpisu z KW + m-c
  Co teraz?
  pyt.: czy istnieje jeszcze sposób na wysłanie sprzeciwu wobec Nakazu -(za 10 dni mija rok od terminu skutecznego doręczenia decyzji) ?
  – czy istnieje jakiś inny sposób na podważenie takiego nakazu?
  – czy podpisywać ugodę z zapisem uznającym kwotę zadłużenia? Jeśli nie to jaką drogę Pan mi poleca? – jakaś próba ugodowa a może zwrócenie się do bankowego rzecznika klienta, arbitra bankowego przy ZBP lub KNF czy Rzecznika Finansowego. Czy w tym przypadku Reklamacja jest jedną z możliwych metod do zastosowania?
  – czy istnieje sposób na wstrzymanie działań komornika?
  Szukam sposobu na wyjście z sytuacji, z góry dziękuję za wskazówki.
  Margo

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   ad 1. Pomimo spłaty kredytu można się starać o zwrot nadpłat w sądzie. Jeżeli rozpatruje się pozew, to nie ma sensu wcześniej przygotowywać żadnego zawezwania do próby ugodowej. To miałoby sens tylko jeżeli nie chcemy wytaczać procesu w ciągu najbliższego roku – dwóch.

   ad 2. Od nakazu zapłaty należy wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni. W opisanej sytuacji można się starać o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu, ale trudno oceniać szanse powodzenia.

   Reply
 63. Margo

  I jeszcze jedno- kwota nadpłaty z dużym prawdopodobieństwem pokrywa w całości niezapłacone raty kredytu. Wieczór spędzę nad Pańskim Kalkulatorem.

  Reply
 64. Mariola

  Panie Jacku, opisuje Pan dokładnie jak i co zrobić z kalkulatorem, niemniej jednak ja mam pytanie czy zna Pan może kogoś kto przeprowadził by taką analizę i wyliczył tę kwotę. Oczywiście odpłatnie. Nie chodzi mi jednak o kancelarię adwokacką, bo ja chciałbym najpierw spróbować tę sprawę załatwić polubownie z bankiem lub przez rzecznika finansowego.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Niestety nie wiem. Moja Kancelaria sporządza takie wyliczenia tylko na potrzeby pozwu.

   Reply
 65. Anna

  Panie Mecenasie, czy można zaktualizować kalkulator, tak aby uwzględniał ostatnie miesiące?
  Dziękuję!

  Reply
 66. Jakub

  Panie Jacku, czy mógłbym prosić o wytłumaczenie skąd pochodzi suma z pola E28, czyli “Do zwrotu w przypadku uznania umowy za nieważną”? Obok jest komentarz, który sprowadza się do tego, że jest to suma, którą należy zwrócić na rzecz banku. Wszystko rozumiem tylko skąd się wzięła ta suma, z czego wynika to, że należy coś zwracać kredytodawcy? Bazując na moich danych jest to 92tys. (na plusie) podczas gdy wartość nadpłaconych rat i spreadów to łącznie ok. 45tys. Rozumiem, że w takim przypadku, przy hipotetycznym uznaniu umowy za nieważną, powinienem otrzymać od banku owe 45tys jednak sam muszę zwrócić 92tys? Zasadniczo sprowadza się do tego, mówiąc najprościej, że płacę 47tys za to, że aktualnie zadłużenie spadnie z 310tys. do 154tys.? Bardzo dziękuję za odpowiedź.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   W przypadku nieważności umowy strony muszą sobie zwrócić nawzajem co świadczyły:
   – kredytodawca zwraca kredyt w wysokości nominalnej (bez oprocentowania i bez waloryzacji).
   – bank zwraca wszystkie dotychczas wpłacone raty.

   Oczywiście dochodzi do potrącenia i zwraca się tylko różnicę.

   Reply
   1. Anna

    panie Mecenasie czy w sytuacji kiedy Sąd stwierdzi nieważność umowy Bank będzie zobowiązany także do zwrotu wszystkich odsetek, prowizji czy poniesionych kosztów ubezpieczenia? Dziękuję

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

     Bank będzie musiał zwrócić wszystko co uzyskał bez podstawy prawnej, a więc również odsetki i prowizje. Co do ubezpieczeń, to zależy moim zdaniem czy istniała osobna umowa ubezpieczenia, czy też koszt ubezpieczenia był wliczony do kwot płaconych bankowi.

     Reply
 67. Piotr F.

  Panie Jacku.
  na wstępie gratuluje postawy obywatelskiej i dziękuje za baaardzo pomocną stronę 🙂
  przymierzam się do “wezwania do próby ugodowej”-bo we wrześniu mija 10 lat odkąd spłacam kredyt.
  chciałbym przerwac bieg przedawnienia.
  kalkulator jest super..ale to jednak, jak sam pan podkreśla-szacunki..
  a przed sądem należy przedstawić precyzyjne wyliczenia.
  czy mogę poprosić o wzór matematyczny jaki należy zastosować do prawidłowego wyliczenia raty (tej bez indeksowania CHF)
  bede wdzięczny za pomoc.
  Pozdrawiam !

  Reply
 68. Piotr F.

  Panie Jacku. Może rozwieje Pan moje wątpliwości..
  a) jeśli 3 razy korzystałem z zawieszenia raty, to tym samym do wzoru w miejscu ilości rat podstawiam np. 357 zamiast 360 ?
  b) Na początku spłacania kredytu miałem 3 miesięczny okres karencji-tzn. spłacałem tylko odsetki. Czy to należy ująć przy obliczeniach czy ten fakt się pomija?
  Dziękuję i pozdrawiam!

  Reply
 69. PawełM

  Witam Panie Mecenasie,
  w 2008 roku brałem kredyt w chf w santander consumer banku – chf przeliczane i wypłacane po średnim kursie nbp w w walucie polskiej. Spłacam wg średniego kursu NBP również. Proszę o informację czy takich kredytów też tyczy się Pana ew. Pomoc? Czy takowe były udzielane zgodnie z prawem?
  Pozdrawiam,
  PM

  Reply
 70. Lidka

  Dzień dobry, Panie Mecenasie, a czy jest szansa, żeby przedstawiony przez Pana kalkulator rozszerzyć o kolejne miesiące 2017? Kalkulator jest tylko do marca, a chciałabym wyliczyć szacunkową nadpłatę do czerwca. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  Reply
 71. Mirek

  Witam serdecznie, bardzo ciekawa i przydatna strona, dobrze, że na nią trafiłem, ciekawi mnie jak wyglądałaby moja sytuacja w przypadku unieważnienia kredytu, który wziąłem w 2009 roku w Mbanku. Kredyt wziąłem na 185 tys. zł czyli 66 tys. chf, od samego początku nadpłacałem kredyt, w sumie z ratami wpłaciłem ok 70 tys zł w ciągu 20 miesięcy spłacania, w 2010 roku refinansowałem kredyt w Nordei ponieważ mieli lepsze warunki. Nordea spłaciła kredyt w Mbanku bezpośrednio w walucie obcej, było to dokładnie 50 tys chf. Czy w związku z powyższym, dobrze rozumiem, że w razie unieważnienia umowy, ja muszę oddać Mbankowi 185 tys zł, a bank mnie 70 tys zł i dodatkowo 50 tys chf ?

  Reply
 72. Paulina

  Witam serdecznie,

  Mam takie pytanie-czy można wystosować samemu pismo do banku (powołując się na niedozwolone klauzule, podać wyroki) z żądaniem wypłacenia kwoty nadpłaconego kredytu nie podając konkretnej kwoty w żądaniu, tylko napisać ogólnie “zwrotu nadpłaconej kwoty kredytu” (czy bank sam sobie policzy tę kwotę?). czy lepiej bazować na załączonym kalkulatorze i podać orientacyjną kwotę nadwyżki -bank ją ewentualnie zweryfikuje-czy może odrzucić mój wniosek, jeśli podam niepoprawną kwotę?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Pismo można wystosować samemu, jednak liczenie na to, że bank cokolwiek sam odda jest naiwnością.

   Reply
 73. Paulina

  Dziękuję za odpowiedź. Chciałam jeszcze Pana podpytać, czy może Pan polecić we Wrocławiu jakąś firmę odszkodowawczą, która może pomóc mi odzyskać nadpłacone środki z kredytu frankowego (wiem, że biorą duży procent, ale na chwilę obecną nie stać mnie na kancelarię adwokacką). Słyszałam o firmie VOTUM i DOLNOŚLĄSKIE KONSORCJUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI. Z góry dziękuję za pomoc.

  Reply
 74. Paulina

  Panie Mecenasie może Pan ewentualnie polecić firmę odszkodowawczą w innej miejscowości (niekoniecznie Wrocław). Dziękuję

  Reply
 75. Wojciech C

  Dzień Dobry
  Mam pytanie odnośnie kalkulatora, uwzględnia parametry od 2005 r. co z kredytami z wcześniejszego okresu ? Jeżeli w wezwaniu powinienem uwzględnić okres przedawnienia, czyli raty i koszty sprzed 08-2007 r. jak się odnieść do kursu z dnia uruchomienia do stanu salda kredytu od momentu obliczeń , czyli 08-2007 r. Czy powinienem przyjąć kurs z dnia zaciągnięcia kredytu i odnieść go do salda na 08-2007 r . Z góry dziękuję za odpowiedź .

  Reply
 76. Karolina

  Dzień dobry,
  Dziękuję za stworzenie tak przydatnego narzędzia, dzięki któremu walka z bankiem będzie łatwiejsza. Mam jednak jedno pytanie – czy w sporze z bankiem mogę dochodzić jednocześnie nadpłaty (różnica między ratami, które płaciłabym bez stosowania klauzuli indeksacyjnej a ratami faktycznie pobranymi przez bank) i zwrotu spreadów? Zastanawiam się czy ta kwota spreadów nie zawiera się w kwocie nadpłaty. Na chłopski rozum tak, ale nie znam się na tych sprawach, tyle co udało mi się doczytać w internecie, także bardzo proszę o wskazówkę. Pozdrawiam serdecznie, Karolina.

  Reply
 77. Adam

  Dzień dobry ,

  kalkulator uwzględnia LIBOR 3M – a jak liczyć gdy LIBOR wynosi 6M?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Można wstawić oprocentowanie stosowane przez bank w kolumnie M.

   Reply
 78. Aleksandra Rokita

  Witam,
  poproszę o udostępnienia hasła, ponieważ w moim kredycie muszę wprowadzić inne raty odsetkowe i kapitałowe

  Reply
  1. Aleksandra Rokita

   dokładnie chodzi o to, że na mocy aneksu raty odsetkowe ustalone zostały przez 15 miesięcy na 0. A nie mogę zmienić wartości

   Reply
 79. Maciej

  Czy może Pan polecić kancelarię, która ma doświadczenie i wygrane sprawy w kredytach udzielanych przez Bank Nordea. Umowę z Bankiem Nordea zawarliśmy 01.04.2008 r. , obecnie kredyt jest przejęty przez PKO BP.

  Reply
 80. Katarzyna

  Witam serdecznie, czy jest sens pisać samemu pisma do Banku , a potem składać wniosek do Rzecznika Finansowego w celu przerwania biegu przedawnienia ( umowa z dnia 29-10-2007 r, wypłacony 14-11-2007) czy lepiej od razu skorzystać z usług Pana Kancelarii i bić się z Bankiem w Sądzie? Wiem, że proces przygotowania pozwu jest czasochłonny i zastanawiam się czy jest jeszcze szansa aby taki pozew złożyć przed upływem 10 lat początku spłaty ( pierwsza rata zapłacona 31-12-2007 r)

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Przygotowanie pozwu trwa ok. 4-6 tygodni, a więc jest jeszcze czas. Jeżeli chodzi o Rzecznika Finansowego, to najpierw trzeba wyczerpać postępowanie reklamacyjne w banku, co potrwa minimum 2 miesiące, a więc tutaj czasu już nie ma. Pozostaje ewentualne przygotowanie zawezwania do próby ugodowej do sądu.

   Reply
 81. Ania

  Dzień dobry

  Panie mecenasie proszę o wyjaśnienie kwestii pól w kalkulatorze. Chodzi dokładnie o to czym się różni pole: E22 od pola E26. Przyznam, że nie do końca rozumiem. Którą z tych wartości należy podać jako roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia na rzecz banku ? Mam kredyt indeskowany w mbank z 2007r. ?

  Będę bardzo wdzięczna za udzielenie odpowiedzi. Dziękuję

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Pole E22 to nadpłata w przypadku, gdy całkowicie wyeliminujemy indeksację z umowy.
   Pole E26 to nadpłata przy zachowaniu indeksacji, ale liczonej według kursu średniego NBP, a nie kursu banku.

   Reply
 82. Ania

  Panie mecenasie, która zatem wartość powinna stanowić moje roszczenie do mbanku, jeżeli uznano postanowienia w umowach mbanku w części dot. indeksacji za abuzywne ?

  Dziękuję Panu bardzo za odpowiedź

  Reply
 83. Dominika

  Witam, Panie Mecenasie, co prawda kalkulator daje możliwość obliczenia nadpłat w sytuacji, gdy kredyt już został w całości spłacony, poprzez uzupełnienie kolumny wcześniejsza spłata, jednak w porównaniu z wyliczeniem nadpłat, gdyby kredyt był w dalszym ciągu spłacany w zasadzie nie ma żadnej różnicy w wysokości nadpłat. Czy to możliwe? Czy kalkulator uwzględnia rzeczywiście wcześniejsze spłaty?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty trzeba sprawdzić jakie byłoby saldo zadłużenia bez klauzul indeksacyjnych i porównać to z kwotą wcześniejszej spłaty a różnicę dodać do wcześniejszych nadpłat wyliczanych przez kalkulator. Niestety kalkulator nie oblicza tego automatycznie.

   Reply
 84. MP

  Dzień dobry!
  Panie Mecenasie gorąca prośba o zaktualizowanie kalkulatora o lipiec, sierpień i wrzesień 2017.
  Pięknie dziękuję.

  Reply
 85. Gosia

  Dzień dobry Pani mecenasie. A jak obliczyć nadpłatę w przypadku dokonania częściowej wpłaty na rzecz kapitału. Kalkulator tego nie uwzględnia a chciałabym wiedzieć chociaż przybliżoną wartość z uwzględnieniem tej nadpłaty . Jak dopisuję w kolumnie S wcześniejsze spłaty to wartość nadpłaconych rat pozostaje bez zmian. Przyznaję, że utknęłam w martwym punkcie 🙁 Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam. Gosia

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Przedterminowa spłata części kredytu zmniejsza saldo zadłużenia, natomiast nie wywołuje nadpłaty jako takiej, gdyż zapłacona kwota po prostu zmniejsza kwotę zadłużenia.

   Reply
 86. Marta

  Dzień dobry, chciałabym zadać pytanie Panie Mecenasie, z czego wynika kwota wskazana w symulatorze w pozycji E22 oznaczona jako wartość nadpłaconych rat. Czy ta kwota powstała na skutek przeliczenia kwoty kredytu udzielonego w PLN podzielona przez różnice pomiędzy wysokością kursu średniego NBP CHF oraz kursu sprzedaży Banku. Nie bardzo wiem jak została wyliczona ta kwota. Bo jak rozumiem kwota wskazana w pozycji E26 ( wartość nadpłaconych wartości kursowych) jest wynikiem ustalenia różnicy pomiędzy kursem sprzedaży Banku a średniej miesięcznej Kursu NBP pomnożony przez wysokość poszczególnych rat w CHF. Będę wdzięczna za odpowiedź.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   To porównanie kwot zapłaconych przez kredytobiorcę z kwotami należnymi, gdyby kredyt w ogóle nie był waloryzowany kursem, ale przy utrzymaniu oprocentowania LIBOR.

   Reply
   1. Marta

    Bardzo dziękuje za odpowiedź.
    Czyli tej kwoty mogłabym żądać od banku jako zwrot gdyby sąd uznał sposób przeliczenia mojej kwoty w złotówkach na CHF za nieprawidłowe, niewłaściwe, niedopuszczalne? Czyli kwota z pozycji E26 to jest kwota której mogłabym żądać od banku niezależnie od kwoty z E22?

    Reply
 87. Adam

  Panie Mecenasie,

  czy Pana kalkulator można stosować do kredytu w PLN indeksowanego do CHF z ratami malejącymi, gdzie oprocentowanie ulega zmianie co 3 miesiące?

  Reply
 88. Janek

  Panie mecenasie, czy można prosić o aktualizację kalkulatora do końca 2017?
  Dziekuję i pozdrawiam,
  Janek

  Reply
 89. Marcin

  Dzień dobry,

  Kolumna R (kolejne transze kredytu/wcześniejsza spłata) jest chroniona hasłem (w konsekwencji nie można tam wpisać żadnych wartości) – czy można prosić o udostępnienie tej funkcjonalności? Z góry bardzo dziękuję.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Proszę spróbować teraz, kolumna nie powinna już być chroniona.

   Reply
 90. Artek

  Witam, jeżeli od 5 lat wpłacam franki ma to jakieś większe znaczenie (nie będzie zwrotu spredu) w trakcie ewentualnego postępowania?
  Czy lepiej czekać na ewentualną ustawę czy już teraz zacząć walczyć o swoje?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Spłata w CHF nie ma znaczenia. Nie sądzę, żeby została uchwalona jakakolwiek ustawa, która sprawę załatwiłaby kompleksowo.

   Reply
 91. frankowiczka

  Witam,
  proszę o informację, czy kalkulator można wykorzystać również do obliczenia nadpłaty w kredycie denominowanym?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, można. Zasada jest taka sama, o ile oczywiście uda się udowodnić, że to nie był żaden kredyt w walucie obcej, a kredyt w złotych.

   Reply
 92. Ryszard Bądos

  Witam Pana,
  Próbowałem skorzystać z kalkulatora, ale wyświetla mi się, że dokument jest tylko do odczytu ?

  Reply
 93. Frankowicz

  Dzien dobry,
  chciałam zapytać czy jeżeli od pewnego czasu 03/15 spłacam kredyt w CHF (zakupując walutę samodzielnie i wpłacając ją na konto walutowe), to w kalkulatorze powinnam przyjąć za okres spłacania kredytu w CHF średni kurs NBP – czyli Pana obliczenia? Spłacając kredyt wcześniej w PLN zmieniałam kurs w kolumnie D na taki, jaki bank stosował w dniu spłaty kredytu.

  Pozdrawiam serdecznie

  Reply
 94. Paweł

  Dobry wieczór,
  spłata kredytu rozpoczęła się z 60 dniowym (2 miesięcznym opóźnieniem), kalkulator wylicza spłatę już od następnego miesiąca, po otrzymaniu, jak można przesunąć ten okres- kolumna R? ona jest zblokowana.
  pozdrawiam

  Reply
 95. Kredytobiorca

  Witam,

  posiadam kredyt denominowany w dolarach amerykańskich, chciałem wykorzystać Pana kalkulator celem obliczenia nadpłaty, jednak kolumny C167 – C 189, oraz kolumna L są dostępne tylko do odczytu. Czy istnieje szansa aby umożliwić modyfikację tych danych?

  Z góry dziękuję. Pozdrawiam.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Może Pan modyfikować kolumnę D i M, co wystarczy.

   Reply
 96. Jacek

  Witam
  Jak odblokować dostęp do kalkulatora (chcę zmienić kwotę raty w CHF). Jest zablokowany hasłem.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Pola rat zostały odblokowane, można je teraz dowolnie modyfikować.

   Reply
 97. Piote

  Dzień dobry. Prosze o pomoc. Jak ustawić kalkulator dla kredytu zaciągniętego w 06.06.2007 gdzie do dol lutego 2008 vs przedawniły się 3 transze ? A jescze nie nie przeterminowane mam 3 .
  Prosze o pomoc bo nie wiem jak wyliczyć całość kredytu i kosztów pozostałych. (Wyliczenie transz pozostałych nie przeterminowanych wyliczyłem)

  Reply
 98. Dorota

  czy kalkulator dokonuje obliczenia wysokości nadpłaconych rat w odniesieniu do kursu średniego NBP z dnia spłaty poszczególnej raty kredytu czy według kursu średniego NBP z dnia zaciągnięcia kredytu ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Kalkulator nie odnosi się do kursu, tylko wylicza raty bez indeksacji i porównuje je z faktycznie zapłaconymi przez kredytobiorcę według kursów sprzedaży CHF banku (oszacowanych na podstawie kursu średniego NBP + połowa spreadu).

   Reply
 99. Gosia

  Proszę o informację w jakim formacie należy wpisać datę w komórce E15, cały czas wyskakuje błąd i komunikat “Użytkownik ograniczył wartości, które mogą być wprowadzane w tej komórce”. Proszę również o informację w jakiej kolumnie należy wpisywać spłacone raty, tak żeby zostały odpowiednio naliczone, i czy lepiej wpisywać w CHF, czy w PLN. Co jeśli kredyt dopiero od niedawna jest spłacany w PLN? Proszę o pomoc.

  Reply
 100. Slalom

  Witam,
  Czy jest możliwość uzyskania hasła do wprowadzenia swoich modyfikacji?
  Pozdrawiam

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Zdjąłem hasło, więc można już teraz dowolnie modyfikować arkusz.

   Reply
 101. Dorota

  w kalkulatorze wskazano wartość nadpłaconych rat osobno i spread osobno ..
  wiem juz ze w kwote – wartość nadpłaconych rat wchodzi już spread, ale mam problem ze zrozumiem czym jest ta wartość nadpłaconych rat, co oprócz spraedu w nia wchodzi? czy w pozwie jako tytuł roszczeń wystarczy wpisać wartość nadpłąconych rat, nie tłumacząc co wchodzi konkretnie w tę sumę, a co jesli sąd zobowiaże do wskazania konkretnie co oznacza “wartość nadpłaconych rat”

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Wartość nadpłaconych rat to wartość nadpłaty ponad kwotę rat spłaty kredytu należnych bankowi, a wyliczonych z pominięciem indeksacji, a przy zachowaniu pozostałych warunków umownych, w tym wysokości oprocentowania.

   Reply
 102. bronek

  Witam, chciałem dochodzić od swojego banku ( Eurobank ) zwrotu spreadów. Czy ktoś z Was dysponuje może pismem z którym trzeba by się zwrócić do banku o zwrot ? Jak wygląda cała ta procedura bo nie wiem od czego zacząc za bardzo 🙂 ?? Może znacie adres jakiegoś biura na śląsku co się tym zajmuje ? Dzięki za pomoc Pozdrawiam

  Reply
 103. Paweł Boruszewski

  witam , miałem kredyt frankowy z BPH który zaciągnąłem w roku 2000 i spłaciłem w całości w 2016 roku , należy mi się jakiś zwrot ?

  Reply
 104. Jarek

  Witam,
  Wziałem kredyt w MILLENNIUM w 09-60-2006 czy możemy złożyć pozew w sądzie o:
  1. Klauzule waloryzacyjne (dot. przeliczenia kwoty kredytu oraz rat kredytowych wg. kursu CHF)
  poza tym w umowie mogą występować inne klauzule niedozwolone:
  2. Ubezpieczenie niskiego wkładu
  3. Podwyższone oprocentowanie do momentu uprawomocnienia się wpisu do hipoteki.

  Czy ma to jeszcze jakiś sens?
  Pozdr.
  Jarek

  Reply
  1. piotr

   Oczywiście cała umowa to bezprawie i powinna być unieważniona . Dochodzić trzeba tylko do 10 lat wstecz.

   Reply
 105. Joanna

  Dzień dobry, czy kalkulator może posłużyć także do wyliczenia nadpłaconych rat w przypadku gdy kwota kredytu w złotówkach została przeliczona według kursy kupna dewiz, obowiązującego w tabeli kursów banku (kredyt w Lukas Banku).
  Dziękuję za pomoc.

  Reply
 106. Paulina

  dziękuje za kalkulator. próbuję liczyć ale kalkulator jest tylko do października 2018. czy będzie jakoś aktualizowany w najbliższym czasie, abym mogła obliczyć aktualne swoje żądania do banku i ile tracę nie wszczynając procesu z bankiem?

  Reply
 107. Domo

  Witam,
  Prosze o informacje czy mogę jeszcze złożyc pozew do sadu dot. kredytu w CHF kwota 400000 chf spłacana od kwietnia 2008 roku . Oczywiście przez pana kancelarie .

  Reply
 108. EWA

  Witam
  Proszę o informację czy mogę jeszcze złożyć pozew do sądu dotyczący kredytu indeksowanego kursem CHF.
  umowa zawarta była w październiku 2006 roku.
  pozdrawiam
  Ewa

  Reply
 109. Tomek

  Dzień dobry,

  czy można spodziewać się aktualnej wersji kalkulatora w niedalekiej przyszłości? Kalkulator nie liczy rat za ponad 7 miesięcy. 🙁

  Reply
 110. ANDRZEJ TREMBECKI

  Panie Mecenasie proszę o informację dlaczego średniomiesięczny kurs NBP podany w kalkulatorze jest inny od kusu obliczonego na podstawie danych z archiwum NBPpodanego
  ANDRZEJ

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Kalkulator posługuje się średniomiesięcznymi kursami walut publikowanymi przez NBP. W jakich miesiącach kurs ten różni się od średniej arytmetycznej z danego miesiąca?

   Reply
 111. karolina

  Bardzo prosze o pomoc. Od 13 lutego 2018 spłacam kredyt juz bezposrednio we frankach. Dlaczego nie moge wpisać tej daty w kalkulator?

  Reply
 112. Rafał

  Dzień dobry.
  Proszę o pomoc czy nadal mogę walczyć z bankiem odnośnie kredytu hipotecznego który zawarłem w sierpniu 2008r, czy nie nastąpiło przedawnienie gdyż minęło 10lat, bank może do tego się odnieść.
  Dziękuję za odpowiedź.

  Reply
 113. Mariusz

  Panie Mecenasie, mam takie pytanie – w polu “Wysokość zadłużenia bez klauzul indeksacyjnych” mam kwotę 220 tys. Jednocześnie w polu “Wartość nadpłaconych rat” mam kwotę 85 tys. Nie rozumiem, jak interpretować kwotę “wartości nadpłaconych rat”. Czy jest to realna nadpłata i mogę ją odjąć od “Wysokości zadłużenia bez klauzul indeksacyjnych”? Co w tym konkretnym przypadku oznaczałoby realny dług wobec banku w wysokości: 220 – 85 = 135 tys zł? Myślę o spłacie całości zadłużenia, ale ze względu na problem powyżej nie jestem pewien jaka jest ostateczna kwota kapitału pozostałego do spłaty (220 tys. czy 135 tys.)

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, kwotę nadpłat można oczywiście przeznaczyć na wcześniejszą spłatę kredytu i wówczas saldo zadłużenia będzie wynosić 220 – 85 = 135.

   Reply
 114. Piotr

  Dzień Dobry,

  Panie Mecenasie, czy można prosić o uzupełnienie zakresu dat w formule Kalkulatora, tak, by zostały uwzględnione umowy kredytu zawarte przed 2005 r.? Chciałbym dokonać stosownych obliczeń dla umowy zawartej w maju 2004 r., jednak zakres formuły datowej “nie puszcza” mnie wcześniej niż styczeń 2005 r., a pomimo usilnych starań nie udało mi się samodzielnie odblokować algorytmu w tym kierunku.

  Reply
  1. ANDRZEJ TREMBECKI

   Panie mecenasie dlaczego w kalkulatorze odnosi sie Pan do średniomiesięcznych kursów NBP a nie tak jak Bank który wypłacił kredyt w zł. a podaje saldo kredytu w walucie po kursie kupna waluty. Dlaczego nie stosuje Pan kursu kupna waluty(CHF) przy wyliczaniu nadpłaty.
   Andrzej Trembecki

   Reply
   1. Jacek Czabański Post author

    W kalkulatorze można podać dokładny kurs zastosowany przez dany bank. Dla ogólnej orientacji wystarczy kurs NBP powiększony/pomniejszony o określony spread (którego wartość można również w kalkulatorze zmieniać).

    Reply
 115. Jacek

  Panie Mecenasie,
  Dziękuje bardzo za trud i udostępnienie kalkulatora.
  1. Z tego co widzę to te kwoty ewentualnych nadpłat mocno się zmniejszą jeśli uwzględnimy okresy przedawnienia 10 lat, bo rozumiem ze kalkulator w obecnej wersji nie uwzględnia okresu przedawnienia? Przy kredycie uruchomionym w X.2006 mamy już na dzisiaj 39 przeterminowanych rat (u mnie to ok 50K).
  2. Drugie pytanie: okres przedawnienia obowiązuje przy unieważnieniu umowy i to jest proste: od kwoty uruchomionego kredytu odejmujemy wszystkie wpłaty 10 lat wstecz od dzisiaj.
  Natomiast przy odfrankowieniu liczymy najpierw kredyt od początku jakby był w PLN na Libor i na dzisiaj określamy ile powinno być spłacone. Potem od tej kwoty odejmujemy to co wpłaciliśmy, ale od samego początku spłat czy również tylko okres 10 lat wstecz? Zmierzam do tego, że ponad 10 lat temu zrobiłem spora nadpłatę i zastanawiam się czy jest ona do uratowania w którejkolwiek metodzie (przy stwierdzeniu nieważności umowy już chyba się nie uda). Byłbym wdzięczny o potwierdzenie czy kalkulator uwzględnia przedawnienie oraz odpowiedź na 2 pytanie: czy nadpłata ponad 10 lat temu wlicza się przy odfrankowieniu. Dziękuje bardzo
  Jacek

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   To nie jest takie proste: przy unieważnieniu przedawnienie dotyczy zarówno roszczenia banku o zwrot kapitału jak i roszczenia kredytobiorcy o zwrot wpłaconych rat. Do tego można jeszcze zastosować potrącenie. Dlatego najlepiej przyjąć, że w tym przypadku w ogóle nie wchodzi w grę przedawnienie.

   Przy “odfrankowieniu” również kalkulator nie uwzględnia przedawnienia, bo taki zarzut ze strony banku może nie korzystać z ochrony prawnej.

   Reply
 116. Władysława

  Dzień dobry,
  Panie Mecenasie, czy po uzupełnieniu kalkulatora do grudnia 2019 r. jest wprowadzone hasło, bo taki komunikat się pojawia i nie działa. Proszę o pomoc.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Nie powinno tak być, a w którym momencie pojawia się monit o hasło?

   Reply
 117. ANDRZEJ TREMBECKI

  Panie mecenasie
  Dziekuje za wyjśnienia.
  Andrzej

  Reply
 118. Władysława

  Witam
  Myślę, że jak wpisałam nadpłaty w tabeli S, komunikat mówił o CKK , że to wymaga hasła. i też mówił o wirusie. Teraz komunikat się nie pojawił wpisałam znowu kwoty nadpłat, ale nie wiem czy to też z minusem wpisywać? ( nadpłaciłam 90 247,00 PLN w różnych latach)
  dziękuję za odpowiedź

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Arkusz do wyliczania CKK jest chroniony i zawiera makro (co powoduje, że na komputerze może pojawić się ostrzeżenie przed potencjalnym wirusem). Sam kalkulator nadpłat działa i bez akceptacji makra.

   Nadpłaty należy wpisywać w kolumnie S, ale bez znaku minus, zgodnie z objaśnieniem na górze arkusza.

   Reply
 119. ANDRZEJ

  Panie mecenasie
  Chciałbym wstawić wiersze bo wpłacałem kilka razy do jednej raty po róznym kursie i nie liczy mi wtedy nadpłat .
  Czy funkcja licząca raty,które bym płacił bez waloryzacji w takim przypadku dobrze liczy czy musze wstawiać kwoty recznie?
  Andrzej

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Nie, każdy wiersz to powinien być osobny miesiąc. Ale to nie jest problem, bo kalkulator wyliczy ile powinien Pan zapłacić, a Pan to porówna z tym co rzeczywiście zapłacił.

   Reply
 120. Barbara

  Panie Mecenasie
  Zamierzam wystapić na drogę sądowa z umową kredytową i zastanawiam się nad kancelarią.Pod koniec 2019 dostaam ofertę z Pana Kancelarii. Niestety nie mogłam wtedy podjąc tematu.
  Czy mogę liczyć że ta oferta jest aktualna i czy można się z Panem umówić na rozmowę telefoniczną?
  Barbara

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Proszę o kontakt z sekretariatem Kancelarii.

   Reply
 121. Maciek

  Panie Mecenasie,
  Mam w swojej pierwotnej umowie Kredytowej Klauzulę która mówi o oprocentowaniu ustalanym przez bank (Multibank). W roku 2013 zostałem namówiony przez Bank na “przejście” na sposób ustalenia oprocentowania LIBOR + 3M. . czy w przypadku procesu będzie to miało wpływ na wyrok?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, może być tak, że umowa zostanie uznana za nadającą się do dalszego wykonywania bez indeksacji, ale w oparciu o stawkę LIBOR. Inaczej konieczne byłoby stwierdzenie, że umowa jest nieważna.

   Reply
 122. Karina

  Witam
  Z czego może wynikać różnica w aktualnej wysokości zadłużenie wg banku, wg banku jest o ponad 10 tyś chf wyższa niż w kalkulatorze

  Reply
 123. Karolina

  Panie Mecenasie,
  zawarłam umowę z Nordea-Habitat- kredyt indeksowany. Kredyt udzielony został w złotówkach (450.000,00 zł) i miał zostać w dniu wypłaty przeliczony na franki. Potem harmonogram również sporządzony został we frankach, ale jako waluta spłaty zostały wskazane franki. I rzeczywiście spłacam kredyt kupując franki w kantorze i potem wpłacam je na konto walutowe, z którego Bank je pobiera. Czy mogę żądać unieważniania albo odfrankowienia?
  Z góry dziękuję za odpowiedź,
  Karolina

  Reply
 124. Władysława

  Dzień dobry
  Panie Mecenasie, czy mógłby Pan zmienić datę w kalkulatorze do końca 2020 roku.
  Z góry dziękuję.
  Władysława

  Reply
 125. Magda

  Dzień dobry,
  czy jest gdzieś dostępna wersja kalkulatora dla kredytów zawartych przed 2005 rokiem?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Kalkulator został rozszerzony na okres od 2002 r.

   Reply
 126. Anna

  Panie Mecenasie, nowy kalkulator chyba nie uwzględnia w zestawieniu tabelarycznym wcześniejszych spłat kredytu (kwota dopłaty do banku/zwrotu do banku przy nieważności umowy nie zmienia się) jak również poszczególne, wypłacane transze również nie wpływają na wyniki w tabelce. Pozdrawiam serdecznie

  Anna

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Rzeczywiście, poprawiłem już ten błąd, dziękuję za zwrócenie uwagi.

   Reply
 127. Weronika

  Dzień dobry,
  Panie mecenasie, niestety kalkulator w dalszym ciągu nie uwzględnia w sposób prawidłowy nadpłat oraz transz kredytu. Porównując ze starą wersją kalkulatora 11-01 często kwoty w nowy są na niekorzyść klienta. Dodatkowo w rubryce R domyślnie wpisane są jakieś kwoty, przez co w przypadku niezauważenia tego można otrzymać błędne wyniki

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Poprawiłem ten błąd. Proszę o informację, jeżeli dalej będą błędy.

   Reply

Pozostaw odpowiedź Jacek Czabański Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *