Category Archives: Uncategorized

Ekonomiczna analiza projektu prezydenckiego

Projekt prezydencki zakłada skomplikowany algorytm wyznaczania tzw. kursu sprawiedliwego. Kurs sprawiedliwy to kurs, który zrównuje saldo zadłużenia kredytu frankowego z analogicznym kredytem złotowym na dzień przeliczenia.  Kurs ten wyznacza się tylko raz, w trakcie restrukturyzacji kredytu, i obowiązuje on przez cały dalszy okres kredytowania. Wszystkie zobowiązania kredytobiorcy wyznaczane są przy użyciu kursu sprawiedliwego, a nie kursu… Read More »

Projekt ustawy SBB – dobra, kompromisowa propozycja

Projekt ustawy (tekst projektu z uzasadnieniem) przedstawiony przez SBB w trakcie prac w Kancelarii Prezydenta stanowi dobre, kompromisowe i systemowe rozwiązanie problemu kredytów denominowanych / indeksowanych do walut obcych. Z czysto prawnego punktu widzenia być może byłoby najwłaściwsze uznać wszystkie tego typu umowy za nieważne. Za takim rozwiązaniem przemawia wiele argumentów: wprowadzenie w błąd kredytobiorców… Read More »

Czy banki masowo wprowadzały w błąd kredytobiorców?

W czwartek, 22 października, wspólnie z mec. Maciejem Zaborowskim złożyłem zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie podejrzenia stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów poprzez podawanie im nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji przez: Bank Millennium Getin Bank (obecnie Getin Noble Bank) GE Money Bank (obecnie Bank BPH) Kredyt Bank (obecnie Bank Zachodni WBK). Chodzi… Read More »

Banki zaniżały wielkość całkowitych kosztów kredytu!

Analiza setek umów kredytowych uświadomiła mi, że banki zaniżały wielkość całkowitych kosztów kredytu. Całkowite koszty kredytu to wszelkie koszty, które klient jest zobowiązany ponieść w związku z kredytem, jak odsetki, opłaty, prowizje, marże, składki ubezpieczeniowe (rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego z 2006 r., p. 5.1.3.). Okazuje się, że wiele banków zaniżało podawaną przez siebie wielkość… Read More »

Koniec Bankowego Tytułu Egzekucyjnego!

Bankowy Tytuł Egzekucyjny (czyli art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe) jest niezgodny  z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Niestety, przepisy prawa bankowego tracą moc dopiero od 1 sierpnia 2016 r. Ale to i tak ogromny sukces klientów. Co ciekawe, zdanie przeciwne… Read More »