Czas trwania postępowania…

Coraz więcej korzystnych dla kredytobiorców wyroków nie może przesłonić smutnej prawdy: postępowania sądowe toczą się bardzo wolno….W tych prowadzonych przez nas sprawach, które zakończyły się prawomocnym wyrokiem, przeciętny czas trwania postepowania wynosił ok. 4,5 roku.Co jeszcze gorsze, bardzo duży odsetek spraw, które zostały rozpoczęte wiele lat temu, nie doczekał się jeszcze rozstrzygnięcia. Bez wyroku prawomocnego pozostaje 56% spraw rozpoczętych w 2015 r., 65% spraw z 2016 r. i 70% spraw z 2017 r. Mamy niestety do czynienia z systemowym łamaniem prawa obywatela do rozsądzenia sprawy w rozsądnym terminie, jak i prawa konsumenta do uzyskania ochrony. Jedyną rekompensatą za tę systemową przewlekłość powinny być zasądzane odsetki za opóźnienie – tak jak należne są każdemu wierzycielowi. Dlatego nie do przyjęcia jest taka wykładnia przepisów, która pozbawia konsumenta takich odsetek, powołując się na nieistniejące wymogi w postaci konieczności złożenia “oświadczenia” o odmowie potwierdzenia nieuczciwej umowy.W tej kwestii zostało złożone pytanie prawne do SN – oby jak najszybciej położył kres złej wykładni prawa.

Najnowsze wiadomości z sal sądowych

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
3 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Kolejny pracowity miesiąc dla prawników Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka i wiele sukcesów naszych Klientów.

W sprawach prowadzonych przez Kancelarię zapadły 34 wyroki, z czego tylko w jednej sprawie Sąd nie uznał zarzutów wobec umowy. W pozostałych sprawach umowy zostały uznane za nieważne. W dwóch sprawach Sądy oddaliły roszczenia banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Średni czas postępowania w I instancji, to niestety aż 38 miesięcy, a więc ponad 3 lata.

1 Umowa kredytu z Getin Bank Wyrok z 28.11.2022 SO Warszawa XXV C 839/16 Pogorzelska Anna Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 79
2 Umowa kredytu z Polbank Wyrok z 18.11.2022 SO Warszawa XXV C 642/21 Gołaszewski Kamil Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 73
3 Umowa kredytu z Polbank EFG Wyrok z 17.11.2022 SO Warszawa I C 363/21 Lipińska Anna Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 70
4 Umowa kredytu z Millennium Wyrok z 25.11.2022 SO Warszawa XXV C 3627/20 Pogorzelska Anna Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 68
5 Umowa kredytu z Getin Bank Wyrok z 24.11.2022 SO Warszawa XXVIII C 7868/22 Walczewski Henryk Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 66
6 Umowa kredytu z Getin Bank Wyrok z 25.11.2022 SO Warszawa XXV C 1632/17 Anna Pogorzelska Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 64
7 Umowa kredytu z Kredyt Bank Wyrok z 02.11.2022 SO Wrocław I C 1291/17 Świderska Agnieszka Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 64
8 Umowa kredytu z GE Money Bank Wyrok z 18.11.2022 SO Gdańsk I C 23/18 Monika Bakuła-Steinborn Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 59
9 Umowa kredytu z Noble Bank Wyrok z 29.11.2022 SO Warszawa XXVIII C 4711/21 Wlekły-Pietrzak Agnieszka Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 51
10 Umowa kredytu z Getin Bank Wyrok z 18.11.2022 SO Warszawa II C 661/19 Sylwia Urbańska Wynik postępowania oddalono roszczenia o wynagrodzenie i waloryzację Czas trwania postępowania (w miesiącach): 46
11 Umowa kredytu z Getin Bank Wyrok z 08.11.2022 SO Warszawa IV C 460/19 Kubczak Magdalena Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 43
12 Umowa kredytu z Millennium Wyrok z 08.11.2022 SO Warszawa XXVIII C 2144/21 Aleksandra Błażejewska-Leoniak Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 38
13 Umowa kredytu z Millennium Wyrok z 09.11.2022 SO Gdańsk XV C 1180/19 Piotr Kowalski Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 36
14 Umowa kredytu z Polbank EFG Wyrok z 03.11.2022 SO Warszawa-Praga III C 550/20 Karol Kopcewicz Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 35
15 Umowa kredytu z Millennium Wyrok z 28.11.2022 SO Warszawa XXV C 3245/19 Edyta Bryzgalska Wynik postępowania umowa ważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 36
16 Umowa kredytu z mBank Wyrok z 10.11.2022 SO Warszawa II C 509/20 Małgorzata Antosiewicz Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 33
17 Umowa kredytu z Nordea Wyrok z 09.11.2022 SO Warszawa III C 355/20 Schmidt Rafał Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 33
18 Umowa kredytu z mBank Wyrok z 23.11.2022 SO Warszawa XXVIII C 18058/21 Lizakowska-Bytof Iwona Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 32
19 Umowa kredytu z Kredyt Bank Wyrok z 21.11.2022 SO Warszawa II C 377/20 Antosiewicz Magdalena Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 34
20 Umowa kredytu z Polbank EFG Wyrok z 16.11.2022 SO Warszawa II C 2400/20 Anna Bonkowska Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 27
21 Umowa kredytu z Millennium Wyrok z 18.11.2022 SO Warszawa IV C 952/20 Agnieszka Derejczyk Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 30
22 Umowa kredytu z Millennium Wyrok z 17.11.2022 SO Warszawa V C 1491/20 Anna Tyrluk-Krajewska Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 28
23 Umowa kredytu z Polbank EFG Wyrok z 09.11.2022 SO Warszawa XXVIII C 2416/21 Wiśniewska-Wiecha Ewa Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 27
24 Umowa kredytu z Polbank EFG Wyrok z 22.11.2022 SO Warszawa XXV C 3679/20 Gołaszewski Kamil Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 26
25 Umowa kredytu z GE Money Bank Wyrok z 29.11.2022 SO Radom I C 1648/20 Łada Jacek Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 23
26 Umowa kredytu z BGŻ Wyrok z 16.11.2022 SO Warszawa XXVIII C 14254/22 Ewa Uchman Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 22
27 Umowa kredytu z mBank Wyrok z 09.11.2022 SO Warszawa XXVIII C 5761/21 "Orzechowska Aleksandra
" Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 18
28 Umowa kredytu z Deutsche Bank Wyrok z 24.11.2022 SO Warszawa XXVIII C 5967/21 Wójcicki Maciej Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 19
29 Umowa kredytu z mBank Wyrok z 29.11.2022 SO Warszawa XXVIII C 7843/21 Bartłomiej Biegański Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 18
30 Umowa kredytu z Polbank EFG Wyrok z 03.11.2022 SO Warszawa XXVIII C 6306/21 Orzechowska Aleksandra Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 18
31 Umowa kredytu z Millennium Wyrok z 23.11.2022 SO Warszawa XXVIII C 8994/21 Grenda Piotr Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 17
32 Umowa kredytu z mBank Wyrok z 16.11.2022 SO Bydgoszcz I C 1690/21 Zduński Igor Wynik postępowania oddalono roszczenia o wynagrodzenie i waloryzację Czas trwania postępowania (w miesiącach): 9
33 Umowa kredytu z Bank BPH Wyrok z 16.11.2022 SO Gdańsk I C 608/17 Górnikiewicz-Wróbel Izabela Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 7
34 Umowa kredytu z GE Money Bank Wyrok z 28.11.2022 SO Warszawa IV C 572/19 Agnieszka Derejczyk Wynik postępowania umowa nieważna Czas trwania postępowania (w miesiącach): 48

Jeżeli chodzi o wyroki II instancji, to zapadło ich w listopadzie 10 (pisaliśmy o nich szczegółowo na bieżąco). Wszystkie wyroki stwierdzały nieważność kwestionowanych umów. W sprawach, które zokończyły się prawomocnie, postępowanie trwało średnio 55 miesięcy, a więc ponad 4 i pół roku.
więcejmniej

3 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Wyrok prawomocny. Umowa Millennium z 2007 r. o kredyt indeksowany jest nieważna.

Dzisiaj tj. 02.12.2022 Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 171/21; SSA Bernard Chazan) co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.09.2021 r., sygn. akt IV C 75/20 ustalający nieważność umowy Millennium z 2007 r., a także zasądzający ponad 220 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził zwrot rat kredytu. Bank podniósł zarzut zatrzymania w toku postępowaniu apelacyjnego, który został uznany za skuteczny. Odsetki od dochodzonego roszczenia byłyby należne od dnia oświadczenia kredytobiorcy, jednak wcześniej bank złożył oświadczenie o zatrzymaniu.
Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym.

Strony mogą złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios.

To był 212 prawomocny wyrok w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Czabański Wolna-Sroka Sp.p. w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.

www.kancelariaczabanski.pl/category/wyroki/
więcejmniej

3 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Wyrok prawomocny – umowa kredytu zawarta z Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank International AG) z lutego 2008 r. na kwotę 500 tys. zł jest nieważna.

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy (XXVII Ca 1616/17; SSO Miłosz Konieczny) wydał wyrok, w którym całkowicie zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 19 kwietnia 2017 r. (I C 113/16; SSR Aneta Kozłowska) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzoną kwotę 70 tys. zł. (część zapłaconych rat kredytu) z odsetkami za opóźnienie od grudnia 2015 r., czyli od wezwania przedsądowego.

Przesłanką zasądzenia było ustalenie, że umowa jest nieważna. Sąd nie uznał podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania, uznając, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a ponadto bank mógł zaspokoić swoje roszczenie poprzez potrącenie.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, a wcześniej adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.

Postępowanie trwało łącznie 84 miesiące, z czego 68 w II instancji. To był 211 prawomocny wyrok w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Czabański Wolna-Sroka w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej.
więcejmniej

4 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Kolejny prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy!

W dniu 30 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Agata Wolkenberg; VI ACa 528/21), wydał wyrok, w którym co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. XXV C 3047/17 ustalający nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias z września 2007 r. i zasądzający na rzecz powodów 94 tys. PLN i 68 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Sąd zmienił jedynie datę naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. Uznał, iż odsetki należne są od października 2020 r. do dnia zapłaty.
Sąd nie uwzględnił podniesionego przez pozwanego zarzutu zatrzymania.
Dodatkowo sąd zasądził od Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania w apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny wskazał, że zgadza się z rozstrzygnięciem Sądu I instancji.
Jednak zdaniem Sądu Apelacyjnego odsetki ustawowe za opóźnienie należą się powodom dopiero od złożenia przez powodów oświadczeń co do braku woli dalszego związania umową. Sąd uznał, że nie można przyjąć, iż przed złożeniem oświadczenia taki skutek z zachowania i treści roszczeń strony powodowej można było wywieść. Jak wskazał Sąd Apelacyjny dopiero od dnia złożenia oświadczenia pozwany miał już w pełni świadomość co do tego, że powodowie domagają się stwierdzenia nieważności umowy.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił złożonego w tej sprawie zarzutu zatrzymania wobec przekroczenia przez powodów w wpłatach dokonywanych w wykonaniu spornej umowy kwoty wypłaconego kredytu.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

www.kancelariaczabanski.pl/category/wyroki/
więcejmniej

4 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Dzisiają Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 195/22; SSA Robert Obrębski) całkowicie zmienił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 grudnia 2021 r. (II C 688/20; SSO Michał Chojnacki), który oddalił powództwo przeciwko Raiffeisen Bank International w całości.

Sąd Apelacyjny uznał zaś umowę kredytu na kwotę 270 tys. zł. zawartą w listopadzie 2007 r. z d. Polbank EFG za nieważną w całości i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego.

Sąd uznał jednocześnie, że bank skutecznie podniósł zarzut zatrzymania zasądzonej kwoty do czasu zwrotu kwoty kredytu.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka. Sprawa trwała 50 miesięcy w I instancji i 12 miesięcy w II instancji.
więcejmniej

5 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocnie oddalone powództwo Banku Millennium S.A. (umowa kredytu Euro Bank S.A.) przeciwko kredytobiorcom.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 29 listopada 2022 r. sygn. akt I ACa 417/22 (SSA Ryszard Iwankiewicz):
I. oddalił apelację Banku Millennium S.A.
II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sprawa została zainicjowana powództwem banku, który wypowiedział umowę kredytu indeksowanego do CHF kredytobiorcom, którzy przestali spłacać kredyt.

W toku procesu bank twierdził, że umowa jest ważna, a bank prawidłowo naliczał raty kredytu i prawidłowo określił saldo zadłużenia.

Powództwo zostało w całości oddalone przez Sąd Okręgowy w Koszalinie wyrokiem z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie I C 421/18. Sąd Okręgowy przyjął, że umowa kredytu jest nieważna, zatem nie było podstaw do jej wypowiedzenia. Jednocześnie bank nie zgłosił żadnego roszczenia w związku z nieważnością umowy kredytu.

Sąd Apelacyjny podzielił ww. stanowisko, oddalając apelację banku.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Fabian Orłowski
więcejmniej

5 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Kolejna ostatecznie wygrana sprawa w Sądzie Najwyższym. Postanowieniem z 29 listopada 2022 r. SN w składzie SSN Ewa Stefańska (I CSK 3945/22) odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej mBanku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, V wydział cywilny odwoławczy z 4 marca 2022 r. (V Ca 2981/18; SSO Dorota Walczyk), w którym Sąd uznał przesłankowo umowę kredytu za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego.

Ponieważ jednak mBank wytoczył sprawę o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia, to do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze ta kwestia.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Wolna-Sroka.
więcejmniej

6 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocny wyrok po pięciu latach. Umowa mBanku nieważna.

Wyrokiem z 29.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVII wydział cywilny odwoławczy (XXVII Ca 1610/20; SSO Joanna Staszewska) wydał wyrok, w którym uwzględnił w całości apelację kredytobiorcy od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 19.10.2018 r. (VI C 1838/17; SSR Monika Kubiak) i uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z października 2007 r. na kwotę ok. 200 tys. zł nie może być dalej wykonywana po przeliczeniach kursem średnim NBP, tylko trzeba ją uznać za nieważną w całości.

W rezultacie Sąd odwoławczy zasądził zwrot żądanych rat i to z odsetkami od wezwania przedsądowego, co należy odnotować z zadowoleniem, zwłaszcza biorca pod uwagę, że proces rozpoczął się w sierpniu 2017 r., a więc trwał w sumie ponad 5 lat.

Ze względu na wartość przedmiotu sporu poniżej 50 tys. zł, bank nie może złozyć skargi kasacyjnej a wyrok jest prawomocny i ostateczny.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański (www.kancelariaczabanski.pl). To 208 prawomocny wyrok w sprawach kredytów powiązanych z kursem waluty obcej uzyskany przez Kancelarię.
więcejmniej

6 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Kolejne dwa prawomocne wyroki ustalające nieważność:

1) W dniu 25.11.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska), w sprawie o sygn. akt VI ACa 750/21 co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.05.2021 r., sygn. XXVIII C 2363/21 ustalający nieważność umowy mBanku z sierpnia 2007 r.

Sąd Apelacyjny oddalił jedynie w niewielkim zakresie roszczenie odsetkowe zasądzając odsetki ustawowe za opóźnienie od pouczenia przez Sąd I instancji.

Sąd Apelacyjny podziela w całości ocenę dokonaną przez Sąd Okręgowy kwestionowanych postanowień abuzywnych na tle art. 385(1) k.c.
Jeśli chodzi o zarzut braku solidarności, ten zarzut również jest nietrafiony. Z akt bowiem wynika, że powodowie wpłacali świadczenia na jeden, wspólny rachunek; bank wypłacił jedną kwotę na wskazany rachunek, a zatem zwrot wypłaconego świadczenia obu powodom nie powinien stanowić dla pozwanego zagrożenia, tym bardziej że odpowiedzialność powodów wobec pozwanego była solidarna i na takiej samej zasadzie pozwany uruchomił kredyt.

Wyrok jest prawomocny, sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

2. W dniu 25 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Grażyna Kramarska; VI ACa 676/21), wydał wyrok, w którym:

Co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.06.2021 r. (sygn. akt XXV C 279018) ustalający nieważność umowy EFG Eurobank Ergasias z listopada 2007 r. Sąd oddalił w części roszczenie odsetkowe w zakresie okresu poprzedzającego oświadczenie o świadomości skutków nieważności umowy. Dodatkowo Sąd uwzględnił podniesiony przez pozwanego zarzut zatrzymania w zakresie kwoty faktycznie wypłaconego kredytu.

Sąd zasądził od pozwanego powodów łącznie kwotę 8.100,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny podziela pogląd Sądu I instancji o nieważności umowy kredytowej i w tym zakresie apelacja strony pozwanej nie zasługiwała na uwzględnienie.

Zmieniając wyrok Sądu I instancji w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie Sąd Apelacyjny stwierdził, że kredytobiorca może żądać od banku zwrotu świadczenia nienależnego od chwili, gdy umowa stała się trwale nieskuteczna, dopóki to nie nastąpi wówczas roszczenia nie mogą być postawione w stan wymagalności. Sąd Apelacyjny uznał, że taka sytuacja trwała do dnia 16 lutego 2021 r. kiedy to na rozprawie Sąd I instancji pouczył powodów o różnych możliwych skutkach ewentualnego stwierdzenia nieważności umowy i uzyskał od nich jednoznaczne stanowisko, że akceptują oni opcję stwierdzenia nieważności umowy. Przyjmując 7-dniowy termin po złożeniu ww. oświadczenia na zapłatę przez stronę pozwaną dochodzonych przez powodów należności, Sąd uznał, że 23 lutego 2021 r. obie zasądzone kwoty stały się wymagalne a tym samym odsetki należą się stronie powodowej od dnia 24 lutego 2021 r.

Wyrok jest prawomocny, sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.
więcejmniej

7 dni temu
Pomoc Frankowiczom

mBank przegrywa powództwo o dodatkowe wynagrodzenie, ewentualnie waloryzację wskaźnikiem inflacji.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (I C 1690/21; SSO Igor Zduński) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 listopada 2022 r. oddalił powództwo mBanku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu i zapłatę dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z niego, ewentualnie o waloryzację wypłaconej kwoty kredytu wskaźnikiem inflacji.

Klient wcześniej wygrał prawomocnie postępowanie przeciwko mBankowi, w którym umowa została uznana za nieważną i zasądzono zwrot rat kredytu. Bank złozył skargę kasacyjną.

W ramach obrony przed roszczeniem banku klient dokonał potrącenia roszczenia banku o zwrot kwoty kapitału ze swoim roszczeniem o zwrot zapłaconych rat kredytu (w pierwszej kolejności tych nie objętych pozwem). Dalszy spór dotyczył więc już tylko wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, ewetualnie waloryzacji wskaźnikiem inflacji.

Roszczenie banku zostało uznane za niezasadne w całości. Uzasadnienie nie jest jeszcze znane.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.
więcejmniej

Load more