Indeksacja bezskuteczna, a kredyt ma trwać dalej w oparciu o LIBOR

By | 10 marca 2018

Wcześniej pisałem już o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 października 2017 r. (XXV C 1732/16, SSO Tomasz Gal). W załączeniu znajduje się uzasadnienie do tego wyroku: XXV C 1732_2016 wyrok z uzasad. Raiff. Polbank

Sąd stwierdza, że umowa kredytu d. Polbank EFG jest ważna, lecz klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są nieuczciwe i bezskuteczne wobec kredytobiorcy.

Co ciekawe, w tej akurat umowie kwota kredytu była wyrażona w CHF, jednak Sąd nie miał wątpliwości, że zobowiązanie było w PLN (w tej bowiem walucie kredyt został wypłacony i był spłacany – do czasu aneksu antyspreadowego). Sąd nie zauważa żadnej luki w umowie, którą należałoby dodatkowo uzupełnić, a sama umowa może być wykonywana dalej bez klauzul indeksacyjnych, a w oparciu o stawkę LIBOR. Sąd zasądza na rzecz kredytobiorcy ponad 300 tys. zł. tytułem zwrotu nadpłaconych rat kredytu, gdyż bank pobierał je w wysokości wyższej niż należna, obliczona bez indeksacji.

Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak i adw. Maciej Zaborowski. Wyrok jest nieprawomocny.

8 thoughts on “Indeksacja bezskuteczna, a kredyt ma trwać dalej w oparciu o LIBOR

 1. karobuko

  Czyli był to kredyt denominowany? za jaką w takim razie sędzie przyjął kwotę kredytu? wypłaconą? przecież ona się nigdzie w umowie nie pojawia

  Reply
 2. a.s.

  cyt.: “Co do zarzutu powodów dotyczącego stosowania przez pozwany bank „całkowicie dowolnych” kursów, pozwany wyjaśnił, że nie ustalał kursu dowolnie, ale w oparciu o kursy średnie Narodowego Banku Polskiego, pozycję walutową banku, p r z e w i d y w a n e z m i a n y k u r s ó w w a l u t o w y c h oraz o c e n ę b i e ż ą c e j s y t u a c j i r y n k o w e j. ” Z zacytowanego fragmentu jednoznacznie wynika, że to na kredytobiorcę zostało przerzucone nie tylko ryzyko zmiany rynkowego kursu waluty, ale także ryzyko opłacalności dokonywanych przez bank operacji walutowych.
  Potwierdza to zawarte w przypisie do Komunikat Urzędu KNF z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie, wyjaśnienie, czym jest spread i jaką funkcję pełni.
  Zgodnie z tym przypisem: “Różnice miedzy kursem kupna/sprzedaży stosowanym przez banki wobec klientów a kursem rynkowym stanowią dodatkową marżę r e a l i z o w a n ą (?!) przez banki.
  W IV kwartale 2008 r., w wyniku zawirowań na światowych rynkach finansowych doszło do wzrostu spreadów walutowych stosowanych przez banki. Powodem była konieczność ograniczenia ryzyka związanego z wymianą walut po kursach tabelowych w warunkach gwałtownych zmian, jakie miały miejsce na rynku walutowym w ub.r. (dzienna zmienność kursów walutowych w okresie od września do października 2008 zwiększyła się dwukrotnie w stosunku do I poł. 2008), a także znaczące obniżenie płynności na rynku złotego. Ponadto, wpływ na stosowane przez banki kursy wymiany walut miało poszerzenie spreadów na rynku międzybankowym (transakcje między bankami), wzrost kosztów pozyskania CHF przez banki oraz zawieszenie lub likwidacja limitów na transakcje międzybankowe.”

  Reply
 3. Gosia

  Zastanawia mnie co z umową, w której istnieje jedynie zapis, iż bank udziela kredytu w wyskokości 200 k CHF. Nie ma żadnych klauzul indeksachyjnych, jest jedynie informacja, że kredyt ma być spłacony w PLN, ale nie ma infomacji na jakich zasadach – przeliczenie wg jakiego kurs, etc. Kredyt nosi nazwę kredyt w walucie wymienialnej. Co Sąd może uzanać w takiej sytacji? Chyba jeszcze nie było takiego przypadku?.. Pozdrawiam

  Reply
  1. Piotr

   Takie klauzule znajdują się np. w umowach w BGŻ. Zawarłem taką umowę i właśnie pozwałem ten bank (obecnie oczywiści BGŻ BNP Paribas). Uważam, że takie umowy – mówiąc kolokwialnie winny być jeszcze łatwiej podważalne niż np mBanku gdzie była mowa o jakichś tabelach, decyzjach zarządu itd.

   Reply
   1. Nielot

    W dawnym BGŻcie sposób spłaty/wypłaty w PLN “kredytu walutowego” był umieszczony w regulaminie.
    W samej umowie (przynajmniej mojej) nie ma praktycznie wzmianki o PLNach,same CHFy.
    W umowie jest wzmianka, że regulamin obowiązuje, i że podpisując umowę potwierdzamy iż go otrzymaliśmy.
    Ja go nie otrzymałem i sporo osób mających tam taki kredyt tez nie potrafi znaleźć takiego regulaminu u siebie., zdaje sie że jego niedoręczenie było tam standardem – pomimo zapisu w umowie.

    Reply
   2. Jan

    Prosze o szczegóły pozwu. Jaka kancelaria? Jakie zadanie-usuniecie indeksacji? Kiedy rozprawa?

    Reply
  2. Marta

   Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z dnia 30 maja 2017 r., sygn. akt I C 713/16. Proszę sprawdzić, to chyba była podobna sprawa

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *