Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu

Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu przez bank została zakwestionowana przez sądy zarówno w orzeczeniach dotyczących wzorców umownych jak i w toku spraw indywidualnych: https://pomocfrankowiczom.pl/?p=147

Skutkiem stwierdzenia przez sąd, że postanowienie pozwalające na zmianę oprocentowania przez bank jest bezskuteczne jest stwierdzenie, że umowa kredytu nie może mieć zmienianego oprocentowania, gdyż brakuje ku temu możliwości prawnej. W rezultacie, kredyt powinien być na stałe oprocentowany tak jak to początkowo zapisano, a raty kredytu na nowo policzone. Jeżeli kredytobiorca płacił raty wyższe niż należne (a tak z reguły będzie), to przysługuje mu roszczenie o zwrot nadpłaty.

Ostatnio pojawiło się nawet prawomocne orzeczenie sądu, które stwierdziło, że klauzula dowolnej zmiany oprocentowania jest nieważna.

O tym jak dochodzić roszczeń, przeczytasz na podstronie Jak dochodzić roszczeń.