Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Co do zasady ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest dopuszczalne prawnie. Jednak kształtuje się coraz mocniejsza linia orzecznicza, która stwierdza, że typowe zapisy umowne w umowach kredytowych, m.in. Millennium czy mBanku, były niedozwolone. Dotyczy to zwłaszcza takich postanowień, które:

  • nie dają kredytobiorcy informacji o przedmiocie ubezpieczenia, warunkach zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, zasad regresu ubezpieczyciela wobec kredytobiorcy;
  • nie przewidują jasnych kryteriów kiedy i na jaki okres ubezpieczenie zostanie przedłużone a także jaki będzie jego koszt;
  • nie przewidują zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

W rezultacie, coraz częściej sądy orzekają o bezskuteczności takich postanowień, a w efekcie nakazują bankom zwrócić bezzasadnie pobrane kwoty składek kredytobiorcom: https://pomocfrankowiczom.pl/?p=140

O tym jak dochodzić roszczeń, przeczytasz na podstronie Jak dochodzić roszczeń.