Klauzula ubezpieczenia pomostowego

Sądy co do zasady uznają, że bank ma prawo pobierać podwyższone oprocentowanie lub inny rodzaj wynagrodzenia za zwiększone ryzyko jakie wiąże się z brakiem zabezpieczenia roszczenia na hipotece (tzw. ubezpieczenie pomostowe). Jednak po wpisie hipoteki, interes banku jest już zabezpieczony, a więc bank nie ma prawa pobierać wyższego wynagrodzenia. Tymczasem banki notorycznie zastrzegały sobie wyższe oprocentowanie lub inne wynagrodzenie nie do czasu wpisu hipoteki, lecz do czasu dostarczenia dokumentów do banku.

Pobieranie dodatkowego wynagrodzenia za ten okres zostało uznane przez sądy za niedopuszczalne: https://pomocfrankowiczom.pl/?p=363

W rezultacie kredytobiorcy przysługuje prawo do zwrotu nadpłaconej kwoty podwyższonego oprocentowania lub innego wynagrodzenia za okres po wpisie hipoteki a przed uznaniem tego faktu przez bank.

O tym jak dochodzić roszczeń, przeczytasz na podstronie Jak dochodzić roszczeń.