Klauzule indeksacyjne nieważne – hiszpański SN stosuje prawo europejskie

By | 8 grudnia 2017

Ważny wyrok zapadł 15 listopada 2017 r. w Sądzie Najwyższym w Hiszpanii (pisałem o tym wcześniej). Teraz mogę podać więcej szczegółów.

Sprawa dotyczyła kredytu udzielonego w lipcu 2008 r. w kwocie 44 mln. jenów (JPY), a którego równowartość w EUR została określona w umowie w wysokości 260 tys. EUR i wypłacona kredytobiorcom w EUR. Spłata kredytu miała następować w JPY, ewentualnie w EUR według kursu banku.

Według polskich pojęć był więc to kredyt denominowany, z możliwością spłaty w walucie obcej już od samego początku – a więc jak na standardy polskie wyjątkowo uczciwy.

SN stwierdził, że kredytobiorcy nie zostali poinformowani w sposób należyty o ryzyku związanym z tym produktem, a zwłaszcza z faktem, że wahania kursu powodują konieczność ciągłego przeliczania kwoty kredytu. Informacje o ryzyku przekazywane przez bank były bardzo ogólne i sprowadzały się do podpisania oświadczenia o zaznajomieniu z ryzykiem kursowym i zwolnienia banku z odpowiedzialności za to.

Brak transparentności postanowień umowy stanowi o ich nieuczciwości (wyrok TSUE w sprawie Andriciuc z 20 września 2017 r.).

Jednocześnie stwierdzenie nieuczciwości klauzul indeksacyjnych nie pociąga za sobą konieczności unieważnienia całej umowy.

Takie unieważnienie zdaniem SN byłoby kłopotliwe dla konsumenta, a ponadto mogłoby być nawet korzystniejsze dla nieuczciwego banku. Dlatego zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie Kasler można uznać, że umowa ulega przekształceniu na umowę kredytu w euro i spłacaną w euro, przy zachowaniu pozostałych warunków umownych w mocy, w tym wysokości oprocentowania określonego w umowie. W ten sposób jest bowiem zachowany efekt prewencyjny dyrektywy 93/13/EWG a konsument jest chroniony.

Jednocześnie SN Hiszpanii wycofał się z wcześniejszego określania kredytów indeksowanych jako instrumentów finansowych, co nie zmieniło jednak jego oceny, że umowy te były skomplikowane i nieprzejrzyste.

Wyrok SN Hiszpanii powinien być drogowskazem dla polskich sądów, w tym i SN, co do sposobu wykładni prawa europejskiego.

Próżno w wyroku sądu hiszpańskiego szukać troski nad interesem nieuczciwego przedsiębiorcy, nie widać również utyskiwań, że kredytobiorcy przez wiele lat nie kwestionowali postanowień umowy, nie ma również mowy o “niedopuszczalnej zmianie prawnego charakteru umowy”.

Hiszpański SN dokonał prawidłowej wykładni dyrektywy europejskiej i zapewnił ochronę kredytobiorcom. Czekamy na równie zdecydowane wyroki polskiego SN.

3 thoughts on “Klauzule indeksacyjne nieważne – hiszpański SN stosuje prawo europejskie

 1. dw

  Dopóki co sądy polskie przypominają mi dowcip o przyjęciu do pracy księgowego, który na pytanie ile jest “2+2”, odpowiedział “a ile ma być ?” 🙂

  Reply
 2. Optymista

  Panie Doktorze, już niedługo doczekamy się wszyscy tych zdecydowanych wyroków naszego SN – niech tylko wywalą z niego tych zabetonowanych komuchów.

  Reply
 3. Wojciech Bołuńdź

  proszę o sygnaturę… czy można w Polsce powoływać się na wyroki z krajów EU ???

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *