Klauzule Santander Consumer Bank kolejny raz uznane za bezskuteczne

By | 6 października 2016

Wyrokiem z 1 sierpnia 2016 r. (Uzasadnienie wyroku XIV C 227/15) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej uznał klauzulę indeksacyjną Santander Consumer Banku stosowaną przy wypłacie kredytu (przeliczenie wg kursu kupna CHF z tabeli banku) za bezskuteczną w całości, a w efekcie uznał, że kredyt pozostaje kredytem wyłącznie złotówkowym. Dodatkowo sąd uznał, że klauzula dowolnej zmiany oprocentowania (w oparciu o bliżej niesprecyzowane kryteria zmiany warunków na rynkach finansowych) również jest bezskuteczna.

Sąd uznał, że w miejsce bezskutecznych zapisów nie można wprowadzić żadnych innych postanowień i odrzucił tym samym pogląd wyrażony w wyroku SN z 14 maja 2015 r. (II CSK 768/14).

Dodatkowo sąd zwrócił uwagę, że przeliczanie zobowiązań kredytobiorcy według dwóch różnych kursów jest źródłem dodatkowych nieuzasadnionych korzyści dla banku.

W rezultacie sąd uznał, że kredytobiorcy spłacali raty w zawyżonej wysokości i należy im się zwrot w kwocie blisko 40 tys. zł. z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Ponieważ pozwany bank nie wskazał błędów w wyliczeniach powoda, to sąd nie powołał biegłego, tylko uznał wysokość roszczenia za przyznaną i udowodnioną.

Wyrok jest nieprawomocny.

6 thoughts on “Klauzule Santander Consumer Bank kolejny raz uznane za bezskuteczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *