Kolejna prawomocna wygrana o UNWW z mBankiem

By | 9 listopada 2016

Sprawa dotyczyła kredytobiorcy, który zaciągnął w 2009 r. w mBanku kredyt indeksowany do USD i zapłacił łącznie ponad 17 tys. zł. składek z tytułu UNWW.

Pozew został złożony w lutym 2016 r.

29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (VI C 435/16) wydał korzystny dla kredytobiorcy wyrok.

9 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Ca 3448/16) utrzymał wyrok I instancji w mocy i zasądził na rzecz kredytobiorcy ponad 17 tys. zł tytułem zwrotu nienależnie pobranej składki oraz ponad 7 tys. zł. zwrotu kosztów sądowych.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził mec. Zaborowski.

7 thoughts on “Kolejna prawomocna wygrana o UNWW z mBankiem

 1. Banzajjjj

  A ja mam pytanie. Czy po przegranej sprawie przez kredytobiorców banki mszczą się i wypowiadają umowę? Mogą w ogóle tak zrobić?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Bank może wypowiedzieć umowę tylko gdy są spełnione przesłanki wypowiedzenia, przede wszystkim zaleganie ze spłatą rat przez kredytobiorcę.

   Reply
 2. Andrzej

  Panie Mecenasie, nie wierzę, że nie słyszał Pan o prawomocnym wyroku dotyczącym kredytu denominowanego w banku BPH, Sygn. akt V GC 54/15 Sąd Okręgowy w Częstochowie. Tymczasem nic Pan o nim nie wspomina na swojej stronce, a szkoda.

  “Okoliczność, że hipotekę oznaczono w walucie obcej wynika w takiej sytuacji z wymagania przewidzianego w art. 68 zd. 2 u.k.w.h., w dawnym brzmieniu i art. 68 ust. 3 u.k.w.h. w brzmieniu obecnym, natomiast nie oznacza, że odpowiedzialność właściciela nieruchomości jest określona również w tej walucie, gdyż co innego może wynikać ze stosunku prawnego będącego podstawą ustanowienia hipoteki i kreującego walutę spłaty zobowiązania zarówno dłużnika osobistego jak i rzeczowego.
  (…) należy więc przyjąć, że powódka nie może od pozwanej, będącej dłużnikiem hipotecznym, domagać się spełnienia świadczenia w walucie obcej, tj. frankach szwajcarskich, kiedy spłata kredytu, który zabezpieczają obie hipoteki była zgodnie z umową z dnia 23 kwietnia 2003 r. przewidziana w walucie polskiej, pomimo tego, że same hipoteki są wyrażone w walucie obcej.”

  http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/Chf/151510000002527_V_GC_000054_2015_Uz_2016-07-01_001

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Na pewno należą się odsetki ustawowe za opóźnienie, liczone od dnia, w który bank powinien był zwrócić kwotę nienależnie zapłaconą po naszym wezwaniu do zwrotu (wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie to obecnie 7% rocznie).

   Reply
 3. Magdalena Kieszkowska

  Szanowni Państwo, czy ktoś dysponuje Regulaminem udzielania kredytu hipotecznego dla osób fizycznych – “Multiplan” – obowiązujący w 2008 ? Jeśli tak to bardzo proszę o kontakt : magda_kieszkowska@wp.pl

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *