Mam kredyt we frankach

Niekorzystne dla banków orzeczenia sądów spowodowały, że osoby, które wzięły kredyt indeksowany do kursu waluty obcej znalazły się w bardzo dobrej sytuacji prawnej.

Orzeczenia sądów dotyczą czterech rodzajów klauzul spotykanych w umowach kredytowych, a które zostały uznane za sądy za naruszające interesy konsumenta, a w efekcie bezskuteczne.

 1. Klauzula indeksująca kwotę udzielonego kredytu do kursu waluty obcej (najczęściej CHF, ale zasada dotyczy generalnie każdej waluty obcej) – czytaj więcej o klauzulach indeksacyjnych…
 2. Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – czytaj więcej o klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego…
 3. Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu. W niektórych umowach kredytowych, zwłaszcza tzw. starego typu umów mBanku, oprocentowanie kredytu nie jest uzależnione od oprocentowania rynkowego (stawka LIBOR) powiększonego o marżę, lecz wyznaczane jest decyzją banku. Taka konstrukcja została uznana za niedopuszczalną przez sądy – czytaj więcej o klauzuli dowolnej zmiany oprocentowania…
 4. Klauzula podwyższonego oprocentowania lub ubezpieczenia za okres po wpisie zabezpieczenia banku na hipotekę nieruchomości a przed dostarczeniem dokumentów do banku – czytaj więcej o klauzuli ubezpieczenia pomostowego…

kredyt we frankach - zakazane klauzule

Po uznaniu przez sądy, że powyższe klauzule są bezskuteczne, umowy należy czytać tak, jakby klauzul tych od początku w nich nie było. Ważne jest to, że orzeczenia sądów mają zastosowanie od początku trwania umowy, a nie dopiero od chwili wydania orzeczenia.

Dodatkowo można dochodzić odsetek za szkodę wyrządzoną przez bank od dnia pobrania nienależnych kwot.

 

Mam kredyt we frankach

Posiadasz kredyt we frankach i nie wiesz, co robić? A może masz znajomych, którzy poszukują pomocy? 

Mam kredyt we frankach — co robić? Czy sprawa z bankiem jest wygrana? Czy warto składać pozew? O co to całe zamieszanie związane z kredytami frankowymi? Poznaj odpowiedzi! 

Kredyt frankowy – o co chodzi?

Polacy, którzy zaciągali w latach 2002-2010 kredyt w walucie, jaką jest frank szwajcarski, nie byli świadomi skutków, jakie się z tym wiążą. Banki przekonywały, że taki kredyt będzie tańszy w spłacie ze względu na niższe oprocentowanie. Taki kredyt miał też zapewniać większą zdolność kredytową. 

Doprowadziło to do rosnącej wartości udzielanych kredytów frankowych. Zadłużenie Polaków we frankach szwajcarskich wzrosło z 6.1 miliardów w 2004 roku do prawie 56 miliardów w 2008 r. Kilkaset tysięcy polskich rodzin za namową banków zaciągnęło zobowiązania narażające ich na utratę dorobku całego życia.

Oferowane przez banki umowy kredytowe były w dwóch rodzajach:

 • kredyt denominowany 
 • kredyt indeksowany 

Kredyt denominowany we frankach polega na tym, że w umowie kwota kredytu była podawana w walucie szwajcarskiej, natomiast kredytobiorca otrzymywał pieniądze w polskich złotych. Ponieważ pomiędzy dniem podpisania umowy kredytowej a dniem wypłaty gotówki kurs franka zmieniał swoją wartość to mogło się zdarzyć, że osoba zaciągająca kredyt otrzymywała mniejszą ilość pieniędzy, niż była jej potrzebna na zakup nieruchomości. 

Dodatkowo w czasie wypłaty kredytu bank przeliczał walutę po kursie kupna, a raty spłaty kredytu bank przeliczał po kursie sprzedaży waluty (według tabeli kursu walut obowiązującej w banku). Kredytobiorca zatem od samego początku nie znał dokładnej kwoty zaciągniętego kredytu ani wysokości rat, które będzie spłacać, a ich wysokość była zależna nie od kursu na rynku, ale od decyzji banku o wysokości kursu w jego tabeli kursowej.

Jeśli natomiast mowa o indeksowanym kredycie we frankach to w umowie kwota kredytu podana była w złotych. Następnie bank przeliczał tę kwotę na franki szwajcarskie po kursie kupna z tabeli kursów walut banku. Spłata rat takiego kredytu odbywała się po przeliczeniu kursem sprzedaży z tabeli kursu walut banku, jaka obowiązywała w dniu spłaty konkretnej raty. 

Czy warto wdawać się w spór z bankiem?

Brak dokładnej wiedzy finansowej o konsekwencjach oraz widoczne “korzyści”, o których mówiły banki w postaci niższego oprocentowania, doprowadziły do sytuacji, w której wielu Polaków zdecydowało się na zaciągnięcie kredytu we frankach. 

W umowach kredytowych zawarte były zapisy, które były niejasne oraz niezrozumiałe dla zaciągających kredyt. W szczególności nie zostało rzetelnie opisane ryzyko związane z proponowaną konstrukcją kredytu, a także umowy nie odsyłały do kursu rynkowego, którego wysokość nie była zależna od decyzji banku. 

Zgodnie z prawem umowy powinny być jasne i zrozumiałe, zwłaszcza jeżeli chodzi o konsekwencje ekonomiczne. Banki nie brały jednak tego pod uwagę i konstruując umowy o kredyt frankowy, stosowały klauzule umowne, które były niedozwolone, wiedząc, że mogą narzucić takie postanowienia, a klienci będą musieli to zaakceptować. 

Pomimo rosnącej liczby wyroków sądowych, banki dobrowolnie nie uznają roszczeń kredytobiorców. Dlatego konieczne jest wytoczenie sprawy sądowej. Prowadzenie sprawy najlepiej zlecić kancelarii, która ma już doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych. W Kancelarii Czabański Wolna-Sroka sp.p. za darmo przeanalizujesz swoją umowę i dowiesz się, czy masz szanse na wygraną w sądzie. 

Kredyt we frankach – orzeczenia sądów

Aktualne orzecznictwo sądów jest korzystne dla kredytobiorców. Na ogół sądy stwierdzają, że umowa kredytu jest nieważna, a strony muszą sobie nawzajem zwrócić to, co świadczyły.

Kredytobiorca ma prawo otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych kwot na rzecz banku, a bank ma prawo żądać zwrotu kwoty wypłaconego kredytu (to jest tak zwana teoria dwóch kondykcji). Oczywiście można też dokonać odpowiednich potrąceń (kompensaty) i rozliczyć się tylko różnicą, ale sąd nie zrobi tego automatycznie bez inicjatywy stron (tak chciała tak zwana teoria salda, która została odrzucona przez Sąd Najwyższy).

Czy rozliczenia po nominale to wszystko? W sytuacji, gdy umowa kredytu jest nieważna banki twierdzą, że i tak należy im się dodatkowe wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitału. Prawnicy kredytobiorców twierdzą jednak, że żadne takie wynagrodzenie bankom nie przysługuje. W sprawie wypowie się w połowie 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na razie sądy oddalają takie roszczenia banków.

Kredyt we frankach – które banki go udzielały?

Wiele banków zdawało sobie sprawę z ryzyka związanego z udzielaniem kredytów w obcej walucie, a pomimo tego uległo pokusie i wprowadziło do swojej oferty kredyty frankowe. Były to takie banki, jak:

 • Bank Zachodni WBK,
 • PKO BP
 • Getin Bank
 • BOŚ Bank
 • Bank BPH
 • Kredyt Bank 
 • Bank Millennium
 • mBank
 • Noble Bank
 • Bank Nordea
 • BNP Paribas
 • Deutsche Bank
 • Polbank EFG
 • Raiffeisen Bank
 • Santander Bank Polska
 • Santander Consumer Bank

Polacy zaciągający za namową banków kilkanaście lat temu kredyt frankowy niestety nie zdawali sobie sprawy z ryzyka związanego z taką konstrukcją, a banki o tym ryzyku informowały w sposób nierzetelny. 

Mam kredyt we frankach – co zrobić?

Kiedy już wiesz, że padłeś ofiarą nieuczciwych zagrywek ze strony banku, który udzielił kredytu we frankach, czas podjąć działania, które pomogą uwolnić się od ciągle rosnących rad spłaty kredytu, a przede wszystkim od rzekomego zadłużenia, które ciągle jest tak wysokie jak na początku. Najgorszym możliwym wyjściem jest bierność, która sprawi, że bank ciągle będzie naliczać wysokie raty, a Twoje zadłużenie pozostanie wysokie. Czy stać Cię na taki bieg wydarzeń? Zdecydowanie lepiej jest zainteresować się sprawą oraz swoimi prawami. Świadomy Polak posiadający wiedzę finansową wie, że warto zatroszczyć się o swoje interesy, bo jeżeli Ty tego nie zrobisz, to nikt tego nie zrobi za Ciebie. 

Jeśli posiadasz kredyt we frankach i nie wiesz, co robić, przede wszystkim szukaj informacji w sprawdzonych źródłach. Czytaj blogi prowadzone przez prawników, zwłaszcza tych którzy mają wieloletnie doświadczenie. Postępuj rozważnie, unikaj naganiaczy i pośredników oferujących złote góry. Zwróć uwagę czy sprawę prowadzi adwokat lub radca prawny (muszą mieć odpowiednie kwalifikacje) czy jakaś spółka odszkodowawcza, którą może założyć każdy, nawet nie prawnik. Dowiesz się przy tym, że nie jesteś sam i istnieje mnóstwo Polaków w sytuacji podobnej do Twojej. 

Warto dokonać wstępnego oszacowania potencjalnych korzyści, które można osiągnąć dzięki wytoczeniu sprawy bankowi – jeden z nich znajdziesz tutaj

Jeżeli po wstępnej analizie uznasz, że warto byłoby pozwać bank, w którym zaciągnąłeś kredyt, to należy wybrać kancelaria która poprowadzi twoją sprawę. Warto wysłać zapytania do kilku z nich, aby poznać oferowane warunki. Przy wyborze kancelarii kieruj się dotychczasowym doświadczeniem ich prawników oraz tym czy warunki prowadzenia sprawy są dla Ciebie czytelne. 

Pomoc Frankowiczom – miejsce dla frankowiczów

Jednym z rzetelnych źródeł, na których można znaleźć informacje związane z kredytami frankowymi jest pomocfrankowiczom.pl. Z bloga możesz dowiedzieć się nie tylko jak dochodzić swoich praw w sporach z bankiem, ale także poznasz najnowsze wiadomości z sal sądowych.

Kredyty frankowe w 2022

 Politycy zrezygnowali już z próby uregulowania kwestii kredytów frankowych, a sprawę pozostawili sądom. Duża część kredytobiorców wygrywa aktualnie postępowania sądowe, jednak napływ tysięcy nowych spraw sprawia, że czas rozstrzygania sporu się wydłuża. Sytuacja frankowiczów w 2022 roku jest jednak całkiem dobra, ponieważ dzięki pomocy prawników mogą liczyć na pozytywne rozwiązanie sprawy. Dzięki uchwale Sądu Najwyższego nr III CZP 40/22 z 28 kwietnia 2022 r, Również przedsiębiorcy mogą liczyć na to, że umowa kredytu, w której bank przyznał sobie prawo do jednostronnego kształtowania kursu przeliczeniowego, bez odesłania do obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów, będzie uznana za nieważna.

Szacuje się, że zaledwie w ciągu pierwszego kwartału 2022 roku rozstrzygniętych zostało ok. 1700 spraw dotyczących kredytów frankowych i aż 97% z nich było wyrokami pozytywnymi dla frankowiczów. 

Co z ugodami z bankami?

Obecne statystyki oraz informacje pokazują, że ugody z bankami to rzecz, którą kredytobiorcy nie są zainteresowani. Dlaczego?

Banki proponują ugodę polegającą na przeliczeniu kredytu tak, jakby od początku był kredytem złotowym z wyższym oprocentowaniem, ale bez powiązania z kursem waluty obcej. Tymczasem w sądzie najczęściej orzekana jest nieważność umowy i obowiązek wzajemnego zwrotu świadczeń.

Poza tym zawarcie takiej ugody zawiera co prawda pozbycie się ryzyka walutowego, ale jednocześnie oznacza przyjęcie przez kredytobiorcę nieograniczonego ryzyka wzrostu stóp procentowych. Obecnie panująca sytuacja kredytowa, która pokazuje, że raty kredytów złotowych zwiększyły się w ciągu roku o niemal 100%, sprawiają, że frankowicze sceptycznie podchodzą do ugód proponowanych przez banki, które sugerują zamianę kredytu frankowego na kredyt w polskich złotych z oprocentowaniem na bazie wskaźnika WIBOR. 

Mam kredyt we frankach – Kancelaria Czabański Wolna-Sroka pomoże!

Boisz się o swój kredyt i szukasz pomocy specjalistów? Kancelaria Czabański Wolna-Sroka jest ściśle wyspecjalizowana w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. 

Nasi prawnicy od 2015 roku prowadzą sprawy kredytobiorców przeciwko bankom, a także bronią ich przed roszczeniami banków. 

Kancelaria prowadzi sprawy umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych m.in. następujących banków:

 • BNP Paribas BGŻ (w tym d. Fortis Bank)
 • BPH (w tym dawny GE MONEY BANK)
 • Deutsche Bank
 • DNB NORD
 • EuroBank
 • Getin Noble Bank (w tym dawny Dom Bank)
 • mBank
 • Millennium
 • PEKAO oraz PEKAO Bank Hipoteczny
 • PKO BP (w tym dawny Nordea Bank)
 • Raiffeisen (w tym dawny Polbank EFG)
 • Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK, w tym dawny Kredyt Bank)
 • Santander Consumer Bank

Zastanawiasz się, czy Twój kredyt klasyfikuje się do złożenia pozwu do sądu?

Możesz także wysłać nam swoją umowę na adres e-mail: biuro@kancelariaczabanski.pl, a my dokonamy bezpłatnej analizy Twojej umowy, z której dowiesz się:

 • czy Twoja umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie,
 • jakie mogą być korzyści z wytoczenia sprawy,
 • jakie są warunki prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

175 thoughts on “Mam kredyt we frankach

 1. riko

  Czy można żądać w pozwie zapłaty w CHF ( kredyt denominowany ), jeżeli tak do do jakiego kursu go odnieść?

  Reply
 2. Anna A

  Witam, mam kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich. Mam pytanie dot. kwestii stóp procentowych ustalanych przez bank szwajcarski i ich wpływu na aktualne oprocentowanie kredytu. Stopy procentowe były ujemne i na takim poziomie zostały zatrzymane. Natomiast oprocentowanie mojego kredytu zmienia się zazwyczaj co kwartał, a na dzień dzisiejszy rośnie w odstępach kilkumiesięcznych. Czy podobne działania mają/powinny mieć odzwierciedlenie w umowie kredytu czy są dowolnym działaniem banku. Czy składając pozew związany z zawartymi w umowie zapisami dot. indeksacji można podjąć również tę kwestię?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Reply
 3. Paweł Mikutowicz

  Moje pytanie dotyczy kredytu udzielonego przez DnB Nord w 2009. Kredyt denominowany w CHF NIgdzie nie widzę odniesień do tego banku. Czy jest jakaś możliwość weryfikacji czy wszystko w przypadku tego banku było ok?
  Suma kredytu w umowie podana w PLN, przeliczenie według kursu Tabeli walut Banku.. i tu zawsze spread banku w tabeli wyższy od rynkowych wartości na co nie mam wpływu, szczególnie teraz przy spłatach.
  Z mojej strony 2 obserwacje :
  1. Uruchomienie kredytu nastąpiło po kilku dniach od dyspozycji, niestety, tego dnia kurs był wyższy niż w tych kilku dniach poprzedzających złożenie dyspozycji. To było poza moją kontrolą pomimo interwencji. Przypadek?
  2. Załącznikdo umowy “Informacja o ponoszeniu ryzyka kredytowego”- tutaj ciekawostka…: podano przykład wysokości raty przy wysokości zmiennej stopy % i kursie xxxx za 1 CHF, a poniżej pokazano przykład wysokości raty prawie dwukrotnie wyższej ale przy założeniu stopy % ponad 2-krotnie i kwocie kredytu wynoszącej 120% kwoty kredytu (niby skąd to wynika?). Według mnie, nastąpiło połączenie 2-ch zmiennych: zmiany oprocentowania i kursu walutowego . Jak można było w tym przypadku rzetelnie ocenić ryzyko kredytowe, ja skupiłem uwagę na oprocentowaniu dwukrotnie wyższym??? Chętnie omówię mój przypadek indywidualnie.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Umowy DNB to typowe umowy kredytu indeksowanego ze wszystkimi jego wadami prawnymi.

   Reply
   1. Antek

    Mógłbym prosić o szerszą odpowiedź ? Co oznaczają te wady i czy i w jaki sposób można je wykorzystać w walce z bankiem. Też posiadam taki kredyt indeksowany i szukam pomocy w ustaleniu mojej sytuacji. Czy i jakie mam szanse poprawić swoją sytuację w spłacaniu kredytu.
    Pozdrawiam

    Reply
 4. Krzysztof

  Witam. Czy jeżeli sprzedam mieszkanie i co za tym idzie spłacę kredyt, to nadal będę mógł dochodzić swoich praw na drodze sądowej? Pozdrawiam

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, nie ma przeszkód, proszę tylko nie podpisywać żadnego dodatkowego porozumienia z bankiem bez konsultacji z prawnikiem, a wcześniejszą spłatę kredytu poprzedzić oświadczeniem o zastrzeżeniu zwrotu, to jest oświadczeniem wysłanym do banku z informacją, że spłaty dokonuje Pan z zastrzeżeniem zwrotu, co wskazuje na wątpliwy charakter roszczenia banku.

   Reply
 5. Krzysztof

  Dzień dobry.

  Czy w przypadku sprzedaży mieszkania, a co za tym idzie spłaty kredytu, mogę później dochodzić swoich praw? Chciałbym wykazywać nieważność umowy…
  Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  Krzysztof

  Reply
 6. Krzysztof

  Przepraszam, odpowiedź pokazała się dopiero jak wysłałem ponownie.

  Bardzo dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam
  Krzysztof

  Reply
 7. Piotrek

  Dzień dobry,
  mam pytanie dot. kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF. Kredyt mam od marca 2008 r. z regulaminem gdzie znajdują się prawdopodobnie klauzule abuzywne. W czerwcu 2016 otrzymałem zmianę regulaminu, gdzie banku prawdopodobnie pousuwał abuzywne klauzule. Co to oznacza? Że kredyt jest już od czerwca 2016 r. ok i tylko do czerwca 2016 można domagać się wpłaconych nadpłat?
  Pozdrawiam
  Piotrek

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Nie, dlatego że już przy wypłacie kredytu doszło do zastosowania nieuczciwych przeliczeń.

   Reply
 8. Ola11

  Dzień dobry,

  w maju przeterminuje mi się kredyt denominowany w chf w Deutsche Bank ( 10 lat). Składam wniosek do sądu o zwrot nadpłat z tytułu spłaconych rat. Jaki kurs powinnam przyjąć do obliczeń ? Czy kurs średni NBP z dnia spłacenia każdej raty ? Jak obliczyć nadpłatę z dnia podpisania umowy ( kurs kupna banku) i datami wypłaty transz ( kurs sprzedaży) ? Jaki kurs stosować ? pozdrawiam Ola T

  Reply
 9. Eljana

  Witam
  Oprocentowanie jest wg zmiennej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu ulega zmianie w zależności od zmiany stopy referencyjnej LIBOR 3M (chf).
  Taki zapis mam w swojej umowie.
  Czy ten zapis jest zgodny z prawem?
  Dziękuję
  Pozdrawiam
  Eljana

  Reply
 10. Michał

  Wziąłem kredyt w kwietniu 2008 r. w Lukas Banku (obecnie Credit Agricole). Kredyt jest denominowany do CHF do równowartosci kwoty xxx we frankach, co stanowi kwote yyyyy PLN przeliczoną według kursu kupna dewiz z dnia 7 kwietnia 2008 r. oraz do równowatości 5000 zł (co stanowi kwotę xxxx chf) na pokrycie różnic kursowych. Kolejne postanowienie to, że kredyt zostanie wypłacony przez Bank w złotych polskich po przeliczeniu kwoty w frankach według aktualnego kursu kupna dewiz, obowiązującego w tabeli kursów walut w Lukas banku w dniu wypłaty kredytu. Wypłata kredytu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od spełnienia przez kredytobiorcę warunków kredytu.
  Takie postanowienia kredytu powoduję, że zarówno termin wypłaty kredytu w PLN jak i kurs jest zależny od banku (w przypadku kursu to jest kurs określony przez bank,który uwzględnia spred ustalany uchwałą zarządu banku. Powyższe postanowienia wydają się rażąco naruszać interes klienta.

  Czy dobrą drogą jest żądanie zwrotu nadpłaty, która byłaby liczona do średniego kursu NBP z dniu uruchomienia kredytu, zamiast kursu ustalanego przez bank. Wydaje mi się ryzykowne żądać teraz ustalenia klauzul za abuzywne. Czy ktoś z Państwa ma doświadczenia z umowami spredowymi Lukas banku? Poszukuję też aktualnego na kwiecień 2008 r. Regulaminu udzielania kredytów LUKAS banku? Czy ktoś z Państwa posiada ten dokument?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Uważam, że należy żądać stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Wprowadzanie do umowy waloryzacji kursem średnim NBP nie ma podstaw prawnych i jest niekorzystne dla kredytobiorców.

   Reply
  2. Grażyna

   Witam.
   Zwróciłam sieę do banku Credit Agricol o przesłanie Regulaminu Kredytów Mieszkaniowych z roku 2007 (umowę podpisałam w grudniu 2007 r.) i otrzymałam drogą listową taki regulamin, jednak nie ma w nim żadnej daty, żadnego zapisu mówiącego od kiedy obowiązuje. Wydaje mi się, że bank niestety nie wysłał mi dokładnie tego regulaminu, jaki obowiązywał na dzień podpisania umowy.

   Czy ktoś posiada może taki autentyczny regulamin?

   Reply
   1. Paweł

    Pani Grażyno,
    również poszukuję ww. Regulaminu. Czy byłaby Pani tak uprzejma (lub ktokolwiek, kto takowym Regulaminem dysponuje) i udostępniła treść Regulaminu, który otrzymała Pani od Credit Agricole na adres mailowy: skaarj@op.pl ?

    Z góry mocno dziękuję i z mojej strony oferuję współpracę oraz wymianę informacji i spotrzeżeń w trakcie “mojego” postępowania przeciwko bankowi.

    Reply
     1. Mariusz

      Również szukam “Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych ” z Lukasa. Kredyt wzięty w wrześniu 2008r. Mam całą dokumentację poza regulaminem -czyżby Lukas intencjonalnie nie przekazywał regulaminów kredytobiorcom??

     2. Joanna

      Dzień dobry, również mam kredyt w Lukasie z września 2008 roku, w teczce z dokumentami mam wszystkie regulaminy z wyjątkiem tego jednego???? Czy mogłabym przyłączyć się do prośby o przesłanie tego dokumentu? Bez tego nie można ruszyć z procesem. mój email efuturum@gmail.com. Bardzo proszę.

     3. Łukasz

      Panie Pawle,
      Również rozpoczynam właśnie batalię z CA dawniej Lukas Bank i brakuje mi w dokumentacji Regulaminu.
      Czy mógłby mi Pan przesłać dokument na mój adres mailowy: 1977lukasz@gmail.com
      Z góry dziękuję za pomoc.

     4. Marcin

      Dzień dobry, stawiam pierwsze nieśmiałe kroki z sprawach opisywanych powyżej dotyczących Lukas BAnku (CA obecnie). Czy mogę również prosić Pana o przesłanie tego rerulaminu na adres mailowy mpharaszczuk@gmail.com?
      z góry dziękuję
      pozdrawiam
      marcin haraszczuk

    1. Marcin

     dzień dobry, czy jest możliwość skontaktowania się z Panem celem szerszej rozmowy o temacie? niedawno wybrałem kancelarię prawną celem skierowania sprawy do sądu. bardzo ciekawią mnie Pana doświadczenia.
     pozdrawiam

     Reply
     1. Andrzej

      Witam.
      Też mam kredyt w CA dawniej Lukas szukam “Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych ” z Lukasa. Kredyt wzięty w marcu 2008r.Jak ktoś posiada to poproszę na email: andrzejmizgala@wp.pl z góry dziekuje.

 11. Michał

  Dziękuję za podpowiedź. Niemniej jednak sam Pan pisał, że w przypadku kredytów udzielonych we frankach (kredyt denominowany) można domagać się zapłaty różnicy powstałej miedzy kursem zastosowanym przez bank a średnim kursem NBP, co ma istotne znaczenie w przypadku udzielenia kredytu we frankach (tak jest w umowie) a wypłacony w złotówkach po kursie z tabeli kupna banku. Już podczas pierwszego przewalutowania z franków na złotówki powstaje różnica kilku tysięcy złotych.

  Reply
 12. Młynow

  Witam,
  Czy jest sensowne przesyłanie skanu umowy z 2003 roku, tj. sprzed ponad 10 lat?
  Umowa z BPH, obecnie Pekao SA. bez zapisów ze słowami indeksacja, waloryzacja czy denominacja.
  Dziękuję za odpowiedź,
  PM

  Reply
 13. Paulina Nosek

  Dzień dobry. Nie wiem,do kogo mogłabym się zwrócić z prośbą o analizę mojej umowy kredytowej,naturalnie frankowej. Nie mogę znaleźć nikogo,kto chciałby przynajmniej to przejrzeć i odpowiedzieć mi na pytanie czy jest sens walczyć z Euro Bankiem. Czy Pan mógłby ma w tym pomóc?
  pozdrawiam,

  Reply
 14. Jędrzej

  Panie Mecenasie,
  w moim przypadku sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ miałem co prawda klauzulę indeksacyjną, ale od 2012 r. zacząłem spłacać kredyt kupując odpowiednią ilość franków (w wysokości ustalonej przez bank) i wpłacając ją do banku. Czyli nie były one pobierane przez bank po niekorzystnym, dyktowanym przez bank kursie. Czy w takiej sytuacji uważa Pan, że można i tak starać się o unieważnienie klauzuli indeksacyjnej i traktowanie kredytu jako złotówkowego, a co za tym idzie, żądać nadpłaty?

  Reply
 15. Mariola Stefankiewicz

  Proszę o pomoc- byliśmy w pana kancelarii, mam wyliczone raty kredytu we frankach-część płaciliśmy w PLN -potem zmieniliśmy umowę na spłatę w CHF. Teraz chciałabym wyliczyć jak wyglądałaby spłata -gdybym płaciła w PLN kwotę
  którą dostaliśmy – przesłaliśmy Panu Mecenasowi nasze dokumenty- / kwota spłaty tego samego kredytu w PLN ,
  przy równych ratach -jakie dane /równe raty/ i z której strony mam wziąć tabelkę aby odszukać odsetki Getin Banku z zastosowaniem Liboru od 2008r, Jesli Państwo za odpowiednią odpłatą moglibyście wyliczyć / równe raty/moje zadłużenie gdybym wzięła kredyt w PLN byłabym wdzięczna za podanie danych.. Chcemy wystąpić do sądu- póki jest jeszcze czas- zazanaczam ,że byliśmy u pana Mecenasa kancelarii- mam wszystkie dokumenty- tylko nie wiem jak wyglądałby nasz kredyt , gdybyśmy spłacali go w PLN.i czy warto walczyć o tę kowotę/ różnicę spłat w CHF i PLN/ w sądzie.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Proszę skorzystać z kalkulatora na tej stronie: daje bardzo dobre przybliżenia. Wyliczenia w indywidualnych sprawach Kancelaria sporządza tylko na potrzeby pozwu oraz zawezwania do próby ugodowej.

   Reply
 16. Dzidek

  W mojej umowie są następujące zapisy:
  “Roczna stopa oprocentowania kredytu stanowi sumę stawki Libor dla terminów 6-miesięcznych i marży w wysokości 5,70%, która będzie stała w całym okresie kredytowania”
  “Oprocentowanie kredytu stanowiące podstawę naliczenia odsetek ustalane jest jako suma stawki LIBOR dla terminów 6-miesięcznych z przedostatniego dnia roboczego przed uruchomieniem kredytu i marży określonej w ust. 2 i może różnić się od wartości podanej w ust. 1”
  “Oprocentowanie kredytu ulega zmianie w zależności od zmiany stopy LIBOR określonej w ust. 2”
  Czy są to klauzule abuzywne?
  W jaki sposób wyliczyć ewentualne nienależnie pobrane odsetki?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Zmiana oprocentowania oparta o niezależną od stron stawkę LIBOR jest dopuszczalna.

   Reply
 17. Grzegorz M

  Ja w sprawie UNWW .Bank millenium bez mojej wiedzy zmienił ubezpieczyciela,poprzednim razem oddali całą sumę,a w tym roku tylko około 1/3 sumy,ponieważ tak przez 2 lata nie był ten ubezpieczyciel a przez rok już był ten właściwy.Oczywiście arbiter bankowy przyznał im rację.Mam takie pytanie czy na resztę tej kwoty mogę pisać reklamację powołując się na klauzule niedozwolone i wpisywane do Rejestru klauzul niedozwolonych?

  Reply
  1. Grzegorz M

   Ps.Przepraszam oddali 2/3 sumy ubezpieczenia.Chciałem jeszcze dodać że suma ubezpieczenia jest pobierana za 3 lata z góry .to skoro w dniu zapłaty nie był ten ubezpieczyciel z umowy to czy nie powinni oddać całej opłaty?

   Reply
 18. Mariusz

  Dzień dobry,
  jestem jednym ze szczęśliwych posiadaczy kredytu frankowego. Śledzę poczynania kancelarii prawnych, wiele spraw sądowych zakończyło się z korzyścią dla kredytobiorców. Nigdzie jednak nie znalazłem informacji o tym, że taka wygrana zakończyła się wyegzekwowaniem środków finansowych od pozwanego banku, czy też rozwiązania umowy kredytowej. Wszędzie są wygrane sprawy, wygrane apelacje, ale co dalej? Czy są to sprawy, które zostaną kiedykolwiek zakończone?
  Pozdrawiam,
  Mariusz

  Reply
 19. S

  Witam, mam kredyt we frankach z GetinBank z 2008 r. Czy ktos wie czy byly jakies wygrane sprawy z tym bankiem aby . Od poczatku splacam kredyt w PLN ktory przeliczynay jest ich kursem na CHF. Czy jest tu jakias mozliwosc sprawy w sadzie i wygranej aby obnizyc saldo kredytu? Pozdr. S

  Reply
  1. MarcinT

   Witam, tez interesuje sie tematem. wiem ze czesto jest potrzebny regulamin czy ma pan regulamin z 2007-2008 roku?

   Reply
 20. robert

  Dzien dobry. czy znaja Panstwo sprawe zakonczona lub w toku odnosnie kredytu w euro ktory jest po 2/4 latach przeliczany na PLN- taka mozliwosc byla w Getin Banku. z gory dziekuje . robert

  Reply
 21. Arek

  Witam
  czy ma ktoś regulamin do kredytu we frankach w Lukas Banku z 2007 roku?

  Reply
  1. Grażyna

   Również szukam takiego regulaminu. Bardzo proszę o pomoc, jeśli udałoby się komuś taki uzyskać.

   Reply
 22. Emilia

  Szanowny Panie Doktorze,
  Uprzejmie proszę o Pana opinię w zakresie podwyższonej marży banku z tytułu brakującego wkładu własnego. W momencie zaciągania kredytu Bank wymagał 20% wkładu własnego. My mieliśmy ok. 2% mniej, więc zastosowano nam podwyższoną marżę do czasu osiągnięcia spłaty kapitału do poziomu 80% wartości nieruchomości. Niestety w związku ze wzrostem kursu franka od 9 lat nie możemy osiągnąć tego pułapu. Nie ma tu żadnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest przewidziane przy spadku wartości nieruchomości do poniżej 80% kwoty kredytu. Oczywiście nie ma żadnych postanowień umowy, jak należy liczyć wartość nieruchomości i jej stosunek do wysokości kredytu Czy takie postanowienia są abuzywne? Pozdrawiam, E.

  Reply
 23. Psmadzia

  Witam
  Mam pytanie czy ktoś może napisać co się dzieje po uznaniu przez sąd umowy za nieważna pozostaje kwota do spłaty. Czy bank domaga się natychmiastowego zwrotu, czy wtedy podpisywana jest nowa umowa i na jakich warunkach

  Reply
 24. Jolanta

  Jaki wpływ na powodzenie wygrania sprawy w sądzie ma przejście na spłatę kredytu przez własny zakup franka?

  Reply
 25. Vira

  Wzięłam kredyt w CHF w Millenium w roku 2006, czy mogę dochodzić jeszcze do swoich praw czy już po ptokach bo nastąpiło przedawnienie? Czy coś jeszcze można z tym z robić?

  Reply
   1. john

    prosiłbym o informację czy zawarcie aneksu do umowy o spłatę raty bezpośrednio w walucie obcej z dodatkowym wpisem odnośnie obliczania kursu walut jak:
    “Kurs wymiany walut obcych, na podstwaie którego przeliczane są na złote polskie zobowiązania kredytobiorcy wyrażone w walucie obcej, podawany jest w Tabeli Kursów Walut Obcych Banku. Podstawą do ustalenia kursów kupna i sprzedazy zawartych w Tabeli Kursów Ocych jest kurs bazowy, stanowiący średnią arytmetyczną z ofert kupna i sprzedaży tej waluty oferowanych przez profesjonalnych uczestników rynku walutowego i podanych na stronie serwisu Reuters w chwili tworzenia Tabeli Kursów Walut Obcych. Wartosć kursu kupna i wartości kursu sprzedazy z Tabeli Kursów Walut Obcych mogą odbiegać od kursu bazowego o nie więcej niż 10%”.
    wyłacza możliwość podnoszenia/reklamowania umowy w kwestii pierwotnie zawartej niejednoznacznej klauzuli indeksacyjnej.

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

     Nie ma to znaczenia. Kwestionować bowiem trzeba cały mechanizm indeksacji, od początku.

     Reply
 26. Marek

  Szanowny Panie, czy wszystkie te kwestie, o ktorych czytam wyzej, tycza sie takze kredytu w euro?
  Pozdrawiam

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, te same prawne zarzuty dotyczące również kredytów indeksowanych do innych walut niż CHF, na przykład EUR, USD czy JPY.

   Reply
 27. Wald

  W 2006 roku wziąłem kredyt złotówkowy na nowe mieszkanie w PKO BP i spłacałem raty w PLN. W 2008 roku przewalutowaniem kredyt na franki. Od tamtej pory spłacam we frankach raty. Czy jest szansa na odzyskanie nadpłaconych pieniędzy?
  pozdrawiam
  Wald

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, oczywiście można dochodzić ustalenia, że aneks był bezskuteczny lub nieważny.

   Reply
 28. Kapito

  Spłaciłam 2/3 kredytu we franku . Czy jeżeli teraz spłacę całość czy mogę występować do sądu w sprawie unieważnienia umowy, stosowania klauzul niedozwolonych?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Wcześniejsza spłata kredytu nie pozbawia możliwości składania roszczeń.

   Reply
 29. Arek

  Dzień Dobry

  W 2008 roku wziąłem kredyt w MultiBanku (obecny mBank). Czy przesłanie umowy kredytu do Pana kancelarii celem przeanalizowania jej treści wiąże się z jakimiś kosztami. Czy po przeanalizowaniu przez Pana umowy i szansy na wygraną przed sądem, mógłbym poznać przybliżone koszty jakie musiałbym ponieść.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Wstępna analiza sprawy jest bezpłatna. Po przenalizowaniu umowy przedstawiamy ofertę na poprowadzenie sprawy i związane z tym koszty sądowe.

   Reply
 30. B

  Witam,
  Posiadam kredyt w Euro który początkowo spłacałem złotówkami (przeliczniek po kursie bankowym). Ponieważ te kursy były mało korzystne podpisałem aneks i co miesiąc kupuję euro w kantorze internetowym i przelewam pieniądze na rachunek kredytu. W umowie też posiadam te wszystkie klauzule. Czy w związku z tym mój przypadek kwalifikuje się do przewalutowania/odzyskania jakiejś części kredytu ?
  Pozdrawiam B

  Reply
 31. olam

  Mam kredyt podpsiany 25.08.2003 czyli przed wejściem Polski do UE (tzw. tary portfel) – czy ja też mogę iść do Sądu? Co z przedawnionymi ratami (spłacam kredyt już 16 lat)?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   W takiej sytuacji nie można powoływać się na przepisy UE, które wówczas jeszcze w Polsce nie obowiązywały. Ponadto w sprawie pojawi się problem przedawnienia. Jednak ogólnie roszczenia można zgłaszać.

   Reply
 32. Józefina

  Dzień dobry, mam kredyt CHF w mBanku od sierpnia 2006r. z oprocentowaniem w dniu zawarcia 3,25%. Opr wg zmiennej stopy procentowej zmienianej decyzją banku. Stawka Libor 3M z sierpnia 2006r wynosiła ok 1,5% czyli marża Banku była ok 1,75%. od września 2006r były podwyżki stóp % w CHF i wtedy Bank bardzo szybko wydawał decyzję o podwyższeniu opr mojego kredytu. W przypadku gdy Bank Szwajcarii zaczął zmniejszać % mBank już tak szybko nie reagował. W ok 2012 r otrzymałam z mBanku propozycję zmiany opr kredytu na stawkę opartą o Libor CHF z marża 3%. Wystąpiłam z pismem do mBanku, że moją propozycja jest Libor CHF + marża w wysokości 2% w uzasadnieniu wyliczyłam wysokość marży jaka wg mnie była przy podpisaniu umowy kredytowej. Oczywiście otrzymałam pisemną odmowę co do mojej propozycji z utrzymaniem marży 3%. Więc zapis dot opr kredytu mam niezmienny od dnia podpisania umowy kredytowej. Obecnie opr mojego kredytu wynosi 2,85%, przy obecnej stawce libor wynoszącej od -0,75% to marża banku wynosi 3,60%. Czy ja mam podstawę ubiegać się od mBanku o rekompensaty z tyt nieuczciwie naliczanej marży? A jak tak to za jaki okres kredytowania? Oraz czy po całkowitej spłacie kredytu mogę ubiegać się o rekompensatę z tyt nieuczciwej marży?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, oczywiście można kwestionować te zapisy. Generalnie należy się liczyć z tym, że roszczenie o zwrot kwot zapłaconych nienależnie ponad 10 lat temu sąd uzna za przedawniony.

   Reply
 33. Jacek

  Witam co w przypadku jesli 50 % kredytu zostało nadpłacone w latach 2014/2015 a waluta została zakupiona w banku innym niz wziety został kredyt? pozostało mi do spłaty 15 % całego kredytu. Umowa z ing bankiem z 2008 kredyt indeksowany

  Reply
 34. Załamany Klient Banku

  Witam, przymierzam się do sprzedaży mieszkania na które mam kredyt w chf. Kupujący wpłacił mi omyłkowo zaliczkę na rachunek techniczny kredytu w chf (rachunek był na zaświadczeniu o stanie kredytu) i bank automatycznie dokonał częściowej wcześniejszej spłaty kredytu bez mojej dyspozycji, jeszcze po kursie przewalutowania PLN na CHF z tabeli bankowej. Od razu została złożona reklamacja do banku, że kredyt został wcześniej spłacony bez mojej dyspozycji i z omyłkowo przelanych środków i proszę o zwrot tych środków do nadawcy, również osoba wpłacająca złożyła w swoim banku prośbę o wycofanie błędnego przelewu. Niestety bank strasznie przeciąga całą procedurę. Co mogę zrobić, żeby przyśpieszyć zwrot środków? Czy w ogóle bank może odmówić zwrotu? W umowie kredytowej i w regulaminie jest zapis o wcześniejszej spłacie, że mogę złożyć taką dyspozycję a nigdzie nie ma o automatycznym spłaceniu kredytu.

  Reply
 35. Piotr

  Czy można powoływać się na klazule abuzywne (w sprawie o unieważnieni i lub odfrankowienie kredytu frankowego indeksowanego do CHF ) gdy dom był kupiony na własny użytek przez małżeństwo ze wspólnotą majątkową ale jeden z małżonków ma jednoosobową działalność gospodarczą, która musiała być zarejestrowana pod adresem tego domu i jest to biuro tłumaczeń. Nie są i nie były odliczane żadne koszty podatkowo związane z pracą tłumacza w domu (prąd, remonty itd itp) i nie jest też w domu prowadzone jako takie biuro tłumaczeń z wizytami np klientów. Jest to tylko praca własna tłumacza i to dodatkowa do pracy wykonywanej w innym miejscu w ciągu dnia. Czy w takim wypadku obowiązuje ochrona dla konsumenta czy też bank może podważać w sądzie prawo do korzystania z ochrony konsumenckiej bo w domu jest zarejestrowana jednoosobowa działalność gospodarcza i czy to dodatkowo wpływa na przedawnienia roszczeń.

  Reply
 36. Margo

  Witam Pana. W 2014 r. zostal podpisany aneks i spłata nastepuje w chf ktore kupowane są w kantorze internetowym. Jak w tym przypadku żądać zasadzenia naplaty. W pozwie żądanie w pln czy w chf ? Ponadto jak w ogole ustalic naplate np przy zastosowaniu średniego kursu nbp
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Reply
 37. Elzbieta

  Panie Mecenasie,
  Mam pytanie mam klauzule abuzywne w umowie kredytu w Pko Bp bo wyplata kredytu nastapila po kursie z tabeli banku natomiast splata rat miala nastepowac poprzez wplate na rachunek techniczny prowadzony w chf bezpisrednio w walucie lub w pln wowczas wplata w pln zostanie przewalutowana w chwili wplywu na rachunek techniczny prowadzony w chf po kursie z tabeli banku? Czy takie postanowienie umowy hest abuzywne? Ponadto mam kredyt denominowany rozumiem ze roszczenie mam o niewaznosc ex tunc, uniewaznienie lub odfrankowienie? Bardzo proszę o odpowiedz.

  Reply
 38. Adam

  Witam,
  Sprzedałem mieszkanie. Pozostało mi złożyć dyspozycje całkowitej spłaty kredytu. Bank zaproponował mi porozumienie obniżajace kurs o 40 gr. Czy jeśli skorzystam z porozumienia to całkowicie zamknę sobie szanse na wygrana w sadzie? Wydaje mi sie ze zadne postanowienia porozumienia nie moga sankcjonowac wczesniejszych nielegalnych (abuzywnych) zapisów w umowie kredytowej. Jak jest w rzeczywistosci?

  Reply
 39. Maciek

  Mam pytanie,

  Co w sytuacji, kiedy kredyt był brany w złotówkach, ale od razu przeliczany na euro na 2 lata (rata ok. 400 euro z czego ok. 200 euro kapitał) potem za 8000 zł przedłużone na kolejne 2 lata a potem nagle przeliczony na złotówki i to po takim kursie, że pomimo spłacenia w ciągu 4 lat ok. 40.000 zł kapitału do spłacenia było dużo więcej niż….. w momencie brania kredytu! Rata też została zmieniona w dziwny sposób (ok. 800 zł kapitału ale już ponad 1700 zł odsetek). Z 1800 zł raty zrobiło się prawie 2600 ale najgorsza rzecz to to przewalutowanie. Kredyt oczywiście w Getin Noble Bank. Czy da się tutaj cokolwiek ugrać skoro kredyt był brany na 350.000 zł a po 10 latach do spłaty jest 360.000 zł kapitału?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Można kwestionować kursy banku, tak samo jak przy kredycie indeksowanym do CHF.

   Reply
 40. Rafał

  Mam kredyt frankowy w Credit Agricole przed zmianą w Lucas Bank Czy ktoś jest mi w stanie przesłać na Emila regulamin kredytów mieszkaniowych z 2008 roku ponieważ w trakcie podpisywanie umowy kredytowej nie dostałem regulaminu a jest mi potrzebny do sądu.

  Reply
  1. Agnieszka

   Witam , udało się otrzymać ten regulamin ? Też potrzebuję ….

   Reply
 41. Angelika

  Witam. W roku 2008 wzięliśmy jako młode malzenstwo mieszkanie w kredycie frankowym. Nie mogliśmy dostać innego kredytu (Kredyt Bank). Przed zakończeniem drugiego roku tj 2010 wyjechaliśmy z kraju i mieszkanie zostało wynajęte. Konsultowaliśmy sprawa tylko z jednym prawnikiem, ktory powiedzial ze nie ma sensu oddawać sprawy do sadu z uwagi nie przekroczenie tych 2 lat. Prosze o komentarz. Dziekuje

  Reply
 42. Zuzanna

  Dzień dobry, czy mogę pozwać Bank (PKO BP) jeżeli kredyt został wzięty po wejściu w życie ustawy antyspreadowej? W umowie są typowe klauzule abuzywne, ale jest też postanowienie wskazujące na zasady określania sposobów i terminów kursów wymiany walut dla kredytów indeksowanych do waluty obcej. W postanowieniu tym sposób ustalania kursów został jednak określony bardzo nieczytelnie, niezrozumiale, właściwie nic z niego nie wynika.
  Czy sam fakt podpisania umowy po wejściu w życie ustawy antyspreadowej eliminuje możliwość jej unieważnienia?

  Reply
 43. Jeezabeel

  Witam,
  Co w sytuacji, kiedy zawarłam umowę kredytu w 2008r(zawiera kilka zapisów abuzywnych), potem miałam problem ze spłatą i bank wypowiedzial mi umowę kredytu. Podpisałam ugodę (kredyt został przeliczony po duzo wyzszym kursie na złotówki). Początkowo było to ok 90tys zł po przeliczeniu kwota wyniosła 150tys. (samego kapitału).
  Czy jest szansa żeby podważyć to przeliczenie? (splacajac kredyt przez ponad 12 lat nadal mam więcej kapitału do spłaty niż pożyczyłam)
  Pozdrawiam

  Reply
 44. Tomek

  Witam.
  Czy posiada ktoś może regulamin kredytu hipotecznego z DOMBANK – GETIN z 2008r ?
  swój chyba zgubiłem ,a jest mi potrzebny
  zaczynam kompletować dokumenty 🙂

  Reply
 45. Krzysztof

  Witam. Mam taką sytuację: w roku 2005 zaciągnąłem kredyt indeksowany CHF na kwotę 70 000 zł (28 000 CHF )
  W roku 2013 przy zamianie mieszkania spłaciłem pozostała część kredytu, wyszło 75 000 zł (20 000 CHF) . Czy w tej sytuacji warto walczyć o jakiś zwrot.
  Z góry dziękuję i pozdrawiam
  Krzysztof

  Reply
 46. Mariusz

  Dzień dobry. Czy ktoś z Państwa posiada regulamin kredytu hipotecznego z GE Money Bank z lutego 2008r?
  Jesli tak, to poproszę na maila mariore@o2.pl.
  Z góry dziękuję.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *