Mam kredyt we frankach

Niekorzystne dla banków orzeczenia sądów spowodowały, że osoby, które wzięły kredyt indeksowany do kursu waluty obcej znalazły się w bardzo dobrej sytuacji prawnej.

Orzeczenia sądów dotyczą czterech rodzajów klauzul spotykanych w umowach kredytowych, a które zostały uznane za sądy za naruszające interesy konsumenta, a w efekcie bezskuteczne.

 1. Klauzula indeksująca kwotę udzielonego kredytu do kursu waluty obcej (najczęściej CHF, ale zasada dotyczy generalnie każdej waluty obcej) – czytaj więcej o klauzulach indeksacyjnych…
 2. Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – czytaj więcej o klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego…
 3. Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu. W niektórych umowach kredytowych, zwłaszcza tzw. starego typu umów mBanku, oprocentowanie kredytu nie jest uzależnione od oprocentowania rynkowego (stawka LIBOR) powiększonego o marżę, lecz wyznaczane jest decyzją banku. Taka konstrukcja została uznana za niedopuszczalną przez sądy – czytaj więcej o klauzuli dowolnej zmiany oprocentowania…
 4. Klauzula podwyższonego oprocentowania lub ubezpieczenia za okres po wpisie zabezpieczenia banku na hipotekę nieruchomości a przed dostarczeniem dokumentów do banku – czytaj więcej o klauzuli ubezpieczenia pomostowego…

kredyt we frankach - zakazane klauzule

Po uznaniu przez sądy, że powyższe klauzule są bezskuteczne, umowy należy czytać tak, jakby klauzul tych od początku w nich nie było. Ważne jest to, że orzeczenia sądów mają zastosowanie od początku trwania umowy, a nie dopiero od chwili wydania orzeczenia.

Dodatkowo można dochodzić odsetek za szkodę wyrządzoną przez bank od dnia pobrania nienależnych kwot.

 

Mam kredyt we frankach

Posiadasz kredyt we frankach i nie wiesz, co robić? A może masz znajomych, którzy poszukują pomocy? 

Mam kredyt we frankach — co robić? Czy sprawa z bankiem jest wygrana? Czy warto składać pozew? O co to całe zamieszanie związane z kredytami frankowymi? Poznaj odpowiedzi! 

Kredyt frankowy – o co chodzi?

Polacy, którzy zaciągali w latach 2002-2010 kredyt w walucie, jaką jest frank szwajcarski, nie byli świadomi skutków, jakie się z tym wiążą. Banki przekonywały, że taki kredyt będzie tańszy w spłacie ze względu na niższe oprocentowanie. Taki kredyt miał też zapewniać większą zdolność kredytową. 

Doprowadziło to do rosnącej wartości udzielanych kredytów frankowych. Zadłużenie Polaków we frankach szwajcarskich wzrosło z 6.1 miliardów w 2004 roku do prawie 56 miliardów w 2008 r. Kilkaset tysięcy polskich rodzin za namową banków zaciągnęło zobowiązania narażające ich na utratę dorobku całego życia.

Oferowane przez banki umowy kredytowe były w dwóch rodzajach:

 • kredyt denominowany 
 • kredyt indeksowany 

Kredyt denominowany we frankach polega na tym, że w umowie kwota kredytu była podawana w walucie szwajcarskiej, natomiast kredytobiorca otrzymywał pieniądze w polskich złotych. Ponieważ pomiędzy dniem podpisania umowy kredytowej a dniem wypłaty gotówki kurs franka zmieniał swoją wartość to mogło się zdarzyć, że osoba zaciągająca kredyt otrzymywała mniejszą ilość pieniędzy, niż była jej potrzebna na zakup nieruchomości. 

Dodatkowo w czasie wypłaty kredytu bank przeliczał walutę po kursie kupna, a raty spłaty kredytu bank przeliczał po kursie sprzedaży waluty (według tabeli kursu walut obowiązującej w banku). Kredytobiorca zatem od samego początku nie znał dokładnej kwoty zaciągniętego kredytu ani wysokości rat, które będzie spłacać, a ich wysokość była zależna nie od kursu na rynku, ale od decyzji banku o wysokości kursu w jego tabeli kursowej.

Jeśli natomiast mowa o indeksowanym kredycie we frankach to w umowie kwota kredytu podana była w złotych. Następnie bank przeliczał tę kwotę na franki szwajcarskie po kursie kupna z tabeli kursów walut banku. Spłata rat takiego kredytu odbywała się po przeliczeniu kursem sprzedaży z tabeli kursu walut banku, jaka obowiązywała w dniu spłaty konkretnej raty. 

Czy warto wdawać się w spór z bankiem?

Brak dokładnej wiedzy finansowej o konsekwencjach oraz widoczne “korzyści”, o których mówiły banki w postaci niższego oprocentowania, doprowadziły do sytuacji, w której wielu Polaków zdecydowało się na zaciągnięcie kredytu we frankach. 

W umowach kredytowych zawarte były zapisy, które były niejasne oraz niezrozumiałe dla zaciągających kredyt. W szczególności nie zostało rzetelnie opisane ryzyko związane z proponowaną konstrukcją kredytu, a także umowy nie odsyłały do kursu rynkowego, którego wysokość nie była zależna od decyzji banku. 

Zgodnie z prawem umowy powinny być jasne i zrozumiałe, zwłaszcza jeżeli chodzi o konsekwencje ekonomiczne. Banki nie brały jednak tego pod uwagę i konstruując umowy o kredyt frankowy, stosowały klauzule umowne, które były niedozwolone, wiedząc, że mogą narzucić takie postanowienia, a klienci będą musieli to zaakceptować. 

Pomimo rosnącej liczby wyroków sądowych, banki dobrowolnie nie uznają roszczeń kredytobiorców. Dlatego konieczne jest wytoczenie sprawy sądowej. Prowadzenie sprawy najlepiej zlecić kancelarii, która ma już doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych. W Kancelarii Czabański Wolna-Sroka sp.p. za darmo przeanalizujesz swoją umowę i dowiesz się, czy masz szanse na wygraną w sądzie. 

Kredyt we frankach – orzeczenia sądów

Aktualne orzecznictwo sądów jest korzystne dla kredytobiorców. Na ogół sądy stwierdzają, że umowa kredytu jest nieważna, a strony muszą sobie nawzajem zwrócić to, co świadczyły.

Kredytobiorca ma prawo otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych kwot na rzecz banku, a bank ma prawo żądać zwrotu kwoty wypłaconego kredytu (to jest tak zwana teoria dwóch kondykcji). Oczywiście można też dokonać odpowiednich potrąceń (kompensaty) i rozliczyć się tylko różnicą, ale sąd nie zrobi tego automatycznie bez inicjatywy stron (tak chciała tak zwana teoria salda, która została odrzucona przez Sąd Najwyższy).

Czy rozliczenia po nominale to wszystko? W sytuacji, gdy umowa kredytu jest nieważna banki twierdzą, że i tak należy im się dodatkowe wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitału. Prawnicy kredytobiorców twierdzą jednak, że żadne takie wynagrodzenie bankom nie przysługuje. W sprawie wypowie się w połowie 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na razie sądy oddalają takie roszczenia banków.

Kredyt we frankach – które banki go udzielały?

Wiele banków zdawało sobie sprawę z ryzyka związanego z udzielaniem kredytów w obcej walucie, a pomimo tego uległo pokusie i wprowadziło do swojej oferty kredyty frankowe. Były to takie banki, jak:

 • Bank Zachodni WBK,
 • PKO BP
 • Getin Bank
 • BOŚ Bank
 • Bank BPH
 • Kredyt Bank 
 • Bank Millennium
 • mBank
 • Noble Bank
 • Bank Nordea
 • BNP Paribas
 • Deutsche Bank
 • Polbank EFG
 • Raiffeisen Bank
 • Santander Bank Polska
 • Santander Consumer Bank

Polacy zaciągający za namową banków kilkanaście lat temu kredyt frankowy niestety nie zdawali sobie sprawy z ryzyka związanego z taką konstrukcją, a banki o tym ryzyku informowały w sposób nierzetelny. 

Mam kredyt we frankach – co zrobić?

Kiedy już wiesz, że padłeś ofiarą nieuczciwych zagrywek ze strony banku, który udzielił kredytu we frankach, czas podjąć działania, które pomogą uwolnić się od ciągle rosnących rad spłaty kredytu, a przede wszystkim od rzekomego zadłużenia, które ciągle jest tak wysokie jak na początku. Najgorszym możliwym wyjściem jest bierność, która sprawi, że bank ciągle będzie naliczać wysokie raty, a Twoje zadłużenie pozostanie wysokie. Czy stać Cię na taki bieg wydarzeń? Zdecydowanie lepiej jest zainteresować się sprawą oraz swoimi prawami. Świadomy Polak posiadający wiedzę finansową wie, że warto zatroszczyć się o swoje interesy, bo jeżeli Ty tego nie zrobisz, to nikt tego nie zrobi za Ciebie. 

Jeśli posiadasz kredyt we frankach i nie wiesz, co robić, przede wszystkim szukaj informacji w sprawdzonych źródłach. Czytaj blogi prowadzone przez prawników, zwłaszcza tych którzy mają wieloletnie doświadczenie. Postępuj rozważnie, unikaj naganiaczy i pośredników oferujących złote góry. Zwróć uwagę czy sprawę prowadzi adwokat lub radca prawny (muszą mieć odpowiednie kwalifikacje) czy jakaś spółka odszkodowawcza, którą może założyć każdy, nawet nie prawnik. Dowiesz się przy tym, że nie jesteś sam i istnieje mnóstwo Polaków w sytuacji podobnej do Twojej. 

Warto dokonać wstępnego oszacowania potencjalnych korzyści, które można osiągnąć dzięki wytoczeniu sprawy bankowi – jeden z nich znajdziesz tutaj

Jeżeli po wstępnej analizie uznasz, że warto byłoby pozwać bank, w którym zaciągnąłeś kredyt, to należy wybrać kancelaria która poprowadzi twoją sprawę. Warto wysłać zapytania do kilku z nich, aby poznać oferowane warunki. Przy wyborze kancelarii kieruj się dotychczasowym doświadczeniem ich prawników oraz tym czy warunki prowadzenia sprawy są dla Ciebie czytelne. 

Pomoc Frankowiczom – miejsce dla frankowiczów

Jednym z rzetelnych źródeł, na których można znaleźć informacje związane z kredytami frankowymi jest pomocfrankowiczom.pl. Z bloga możesz dowiedzieć się nie tylko jak dochodzić swoich praw w sporach z bankiem, ale także poznasz najnowsze wiadomości z sal sądowych.

Kredyty frankowe w 2022

 Politycy zrezygnowali już z próby uregulowania kwestii kredytów frankowych, a sprawę pozostawili sądom. Duża część kredytobiorców wygrywa aktualnie postępowania sądowe, jednak napływ tysięcy nowych spraw sprawia, że czas rozstrzygania sporu się wydłuża. Sytuacja frankowiczów w 2022 roku jest jednak całkiem dobra, ponieważ dzięki pomocy prawników mogą liczyć na pozytywne rozwiązanie sprawy. Dzięki uchwale Sądu Najwyższego nr III CZP 40/22 z 28 kwietnia 2022 r, Również przedsiębiorcy mogą liczyć na to, że umowa kredytu, w której bank przyznał sobie prawo do jednostronnego kształtowania kursu przeliczeniowego, bez odesłania do obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów, będzie uznana za nieważna.

Szacuje się, że zaledwie w ciągu pierwszego kwartału 2022 roku rozstrzygniętych zostało ok. 1700 spraw dotyczących kredytów frankowych i aż 97% z nich było wyrokami pozytywnymi dla frankowiczów. 

Co z ugodami z bankami?

Obecne statystyki oraz informacje pokazują, że ugody z bankami to rzecz, którą kredytobiorcy nie są zainteresowani. Dlaczego?

Banki proponują ugodę polegającą na przeliczeniu kredytu tak, jakby od początku był kredytem złotowym z wyższym oprocentowaniem, ale bez powiązania z kursem waluty obcej. Tymczasem w sądzie najczęściej orzekana jest nieważność umowy i obowiązek wzajemnego zwrotu świadczeń.

Poza tym zawarcie takiej ugody zawiera co prawda pozbycie się ryzyka walutowego, ale jednocześnie oznacza przyjęcie przez kredytobiorcę nieograniczonego ryzyka wzrostu stóp procentowych. Obecnie panująca sytuacja kredytowa, która pokazuje, że raty kredytów złotowych zwiększyły się w ciągu roku o niemal 100%, sprawiają, że frankowicze sceptycznie podchodzą do ugód proponowanych przez banki, które sugerują zamianę kredytu frankowego na kredyt w polskich złotych z oprocentowaniem na bazie wskaźnika WIBOR. 

Mam kredyt we frankach – Kancelaria Czabański Wolna-Sroka pomoże!

Boisz się o swój kredyt i szukasz pomocy specjalistów? Kancelaria Czabański Wolna-Sroka jest ściśle wyspecjalizowana w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom o roszczenia wynikające z umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. 

Nasi prawnicy od 2015 roku prowadzą sprawy kredytobiorców przeciwko bankom, a także bronią ich przed roszczeniami banków. 

Kancelaria prowadzi sprawy umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych m.in. następujących banków:

 • BNP Paribas BGŻ (w tym d. Fortis Bank)
 • BPH (w tym dawny GE MONEY BANK)
 • Deutsche Bank
 • DNB NORD
 • EuroBank
 • Getin Noble Bank (w tym dawny Dom Bank)
 • mBank
 • Millennium
 • PEKAO oraz PEKAO Bank Hipoteczny
 • PKO BP (w tym dawny Nordea Bank)
 • Raiffeisen (w tym dawny Polbank EFG)
 • Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK, w tym dawny Kredyt Bank)
 • Santander Consumer Bank

Zastanawiasz się, czy Twój kredyt klasyfikuje się do złożenia pozwu do sądu?

Możesz także wysłać nam swoją umowę na adres e-mail: biuro@kancelariaczabanski.pl, a my dokonamy bezpłatnej analizy Twojej umowy, z której dowiesz się:

 • czy Twoja umowa może być skutecznie zakwestionowana w sądzie,
 • jakie mogą być korzyści z wytoczenia sprawy,
 • jakie są warunki prowadzenia sprawy przez Kancelarię.

175 thoughts on “Mam kredyt we frankach

 1. przemysłąw

  Witam mam w swoje umowie te zapisy ale ja mam kredyt nominowany do chf i do mnie się to też dotyczy i tylko sprawa w sądzie .
  Santander Consumer Bank

  § 2 ust. 1: „(…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach (…)”

  § 3 ust. 2: „Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF według kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków”

  § 5 ust. 5: „Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku”

  Reply
  1. admin Post author

   Tak, te zapisy są niedozwolone i można iść przeciwko bankowi do sądu. W efekcie, kredyt stanie się kredytem w PLN i nie będzie uzależniony już od kursu CHF.

   Reply
   1. Radek

    Witam,
    mam pytanie … na jakiej podstawie, jest to stwierdzone ze wyzej wymienione paragrafy sa niedozwolone?

    Reply
   2. Bartek

    Witam,
    Mam podobne zapisy (umowa z BZWBK z 2007) jednak jako że mieszkam w Szwajcarii kredyt spłacałem bezpośrednio w CHF (konto CHF do spłaty w banku). Kredyt był z góry zaciągnięty w CHF włącznie z harmonogramem spłat.
    Czy również mogą zażądać zamiany kredytu na PLN?
    Dziękuję i pozdrawiam
    Bartek

    Reply
 2. Jan

  Witam,
  Mam pytanie.
  Po ew. wygraniu sprawy z bankiem, ze względu na niedozwolone klauzule, i odzyskaniu nadpłaty rat kredytowych kredyt staje się kredytem w PLN.
  Jak się oblicz pozostałą część kredytu do spłaty?
  Od aktualnego salda odejmuje się kwotę nadpłaty przeliczoną na CHF? Po jakim kursie?
  Pozostałe saldo w CHF x aktualny kurs CHF/PLN?
  Pozdrawiam,
  Jan Lasocki

  Reply
  1. admin Post author

   Kiedy kredyt staje się kredytem w PLN, to należy:

   1) od początkowego salda w PLN odjąć wszystkie wpłaty w PLN we właściwej wysokości (to jest po odjęciu nadpłat, których zwrotu żądamy. Oczywiście można zamiast żądać wypłaty, to zaliczyć je na poczet kredytu, innymi słowy, spłacić nimi wcześniej częściowo kredyt)
   2) saldo nie może być wyrażane w CHF, bo klauzule indeksacyjne są bezskuteczne, czyli wszystkie wartości wyrażamy w PLN.

   Reply
 3. Feliks Ross

  Witam,

  czy wobec ostatniego wyroku SN ws kredytow frankowych ciagle jest sensowne wystepowanie z pozwem o uznanie klauzul abuzywnych za wystarczajaca podstawe do uznania kredytow za zlotowkowe od poczatku? Wzialem kredyt w 2006 ale potem w 2009 podpisalem wcisniety mi aneks antyspreadowy.

  Pozdrawiam,
  FR

  Reply
  1. admin Post author

   Tak, dalej warto występować przeciwko bankowi. Trzeba to jednak robić bezpośrednio w pozwie o zapłatę, a nie w pozwie o ustalenie. Tylko tyle wynika z wyroku SN. Co do znaczenia aneksu, to należy przeanalizować jego postanowienia. Jeżeli dotyczy tylko możliwości spłaty w obcej walucie, to nie ma znaczenia. Jeżeli zmienia zasady ustalania kursu walut, to może mieć znaczenie.

   Reply
 4. KRZYSZTOF BOBILEWICZ

  Witam! W dniu 09.03.2015 r. zwróciłem się z pismem do Banku BPH w sprawie usunięcia z mojej umowy kredytowej na mieszkanie wszystkich zapisów niezgodnych z prawem / klauzule abuzywne/ powołując się na prawomocne wyroki sądowe. W dniu 02.04.br. otrzymałem odpowiedz, że Bank podjął indywidualną decyzję o nie naliczaniu opłaty manipulacyjnej z tytuły przekroczenia wskaźnika obciążenia nieruchomości kredytem, w której termin wznowienia przypada na dzień 03.02.2017 r . / 200 CHF/. Nadmieniam, że Bank dwukrotnie naliczył mi opłatę manipulacyjną w 2011 r. i 2014 r kwotę łączną w wysokości 365 CHF/ doliczając tą kwotę do kapitału/ którą nie pomniejszył. Czy mogę domagać się zwrotu niesłusznie naliczonej opłaty manipulacyjnej z tyt. j/w i na jakiej podstawie prawnej. KB.

  .

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Zawsze można żądać zwrotu opłaty, jeżeli jej poniesienie nie wynikało z umowy. Jeżeli bank jej dobrowolnie nie zwróci, pozostaje wytoczyć proces.

   Reply
  2. Rafał

   Witam!
   Też mam niestety kredyt w banku BPH. 3-rotnie naliczono mi taką opłatę manipulacyjną. Chciałbym Cię prosić o pomoc w napisaniu takiego pisma. Z góry bardzo dziękuję.

   Reply
 5. Bernard Bartkowiak

  Czy Pan ew.ktoś z forowiczów słyszał o chociażby jednej lokacie złotówkowej denominowanej do waluty obcej. Przecież gdyby banki -jak twierdzą- nie wiedziały, ze pakują nas w taką kabałę to normalne jest, że taką działalność w temacie lokat powinny były prowadzić. Jakoś nikt tego argumentu nigdzie nie podnosi. Jezeli takie lokaty istniały w latach 2006- 20015 to ja sam powiem: trudno, ryzyko na rynku było podzielone – odpuszczam sobie.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Uwaga generalnie dobra, ale problem jest taki, że ze względu na niski procent, lokata byłaby kompletnie nieopłacalna.

   Reply
   1. Bernard Bartkowiak

    Tym bardziej powinni takie lokaty wciskać ludziom ale chyba w ogóle ich nie proponowały bo doskonale przewidzieli trendy długoterminowe

    Reply
 6. Tobiasz Ostowski

  Dziękuję za wyczerpujący artykół i podane przykłady.
  Mam jednak uprzejme pytanie co do zapisu z umowy BOŚ Banku (jako kredyt denowminowany), czy jest on (lub nosi cechy) klakuzuli niedozwolonej:
  “Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w złotowej równowartości waluty wymiennej w kwocie … CHF, zwanego wdalej kredytem, zwanego dalej kredytem”
  Punkt 3 tego paragrafu mówi “Kwota w CHF określona w pkt. 1 stanowi kwotę w oparciu o którą będzie obliczona kwota kredytu wyrażona w złotych przy uruchomieniu oraz przy spłacie rat kapitału i odsetek.” Pkt 4 mówi “Uruchomienie kredytu następuje w złotych, przy jednoczsnym przeliczeniu, kwoty kredytu na CHF po kursie kupna dewiz obowiązującym w Banku w dniu uruchomienia kredytu.”

  Z góry dziekuję za odpowiedź:)

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Klauzula indeksacyjna jest niedozwolona moim zdaniem, gdyż odwołuje się do kursu dewiz wyznaczanego swobodnie decyzją banku. Jednak przy kredytach denominowanych, a więc wyrażonych w walucie obcej, ewentualna bezskuteczność klauzuli indeksacyjnej powoduje tylko, że przeliczenie kredytu następuje wg kursu średniego NBP, zgodnie z regułą z kodeksu cywilnego.

   Reply
   1. DK

    A dlaczego wg kursu średniego NBP? Przecież ten przepis w tamtym czasie nie obowiązywał? Tu zastosowanie co do zasady powinien znaleźć art. 65 i 354 KC, ale też nie w pełni, bo ustalone zwyczaje w tamtym czasie przewidywały właśnie stosowanie spreadów co jest abuzywne (więc zwyczaje odpadają), a gdyby z kolei pójść kursem średnim NBP to po pierwsze nie jest to żaden kurs rynkowy, a kurs statystyczny potocznie uznawany za rynkowy (choć nie należy mylić z faktycznym kursem rynkowym), a po drugie odpadłby cel dyrektywy 93/13 i charakter sankcyjny dla przedsiębiorcy (opłacałoby mu się stosować postanowienia abuzywne skoro jedyną karą ze strony sądu będzie ustalenie kursu średniego NBP, czyli takiego, który i tak powinien stosować. Jaka to więc dla niego kara?

    Reply
 7. Bernard Bartkowiak

  jako kredytobiorca dawnego Kredyt Banku z czerwca 2006r miałem do 2013r dostep do pełnej historii kredytowej na str. kb24.pl. Historia była kompletna datowo i rzeczowo, kazda wpłata i każde potrącenie w rozbiciu na kapital/odsetki w złotówkach i frankach i z kursem CHF po jakim przeprowadzona była każda operacja. Obecnie str. ta nie istnieje, a na str. bzwbk24.pl historia w znacznie zubozonej wersji dostepna jest tylko do dwóch lat wstecz a kurs przewalutowania rat do 3 miesięcy. W lutym br. napisałem proźbę o wydanie pełnej historii kredytowej w formie papierowej do BZWBK . Zażądałem też innych dokumentów składając wniosek o ich wydanie zgodny z zaleceniami pewnej kancelarii prawniczej. Po czterech miesiącach dostałem lakoniczną nic nie znacząca odpowiedż na część zadanych pytań i informację, że po historię i dokumenty mogę się zwrócić do najbliższego oddziału banku ale każdy z wytworzonych dokumentów to koszt 50zł/szt. podejrzewam , że historia 108 rat z przypisanymi do nich parametrami to bedzie 108 płatnych dokumentów nie licząc innych np załączników, regulaminów itp. Wygląda na to, że samo przygotowanie sie do pozwu jest nie lada wyzwaniem finansowym. Co robić?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Moim zdaniem wystarczy posiadać historię spłat kredytu, z której wynika w jakiej wysokości i kiedy spłacił Pan raty. Kwoty raty należnej można wyliczyć samemu znając umowę kredytową i wysokość oprocentowania dla każdego miesiąca.

   Reply
 8. Jacek

  Kredyt indeksacyjny w GE. Par. 17 umowy jest w dokładnie takim brzmieniu jak podany w powyższych przykładach. Ale paragraf 2 tej samej umowy definiuje wskazaną tu marżę jako wartość niezmienną przez cały okres trwania umowy, podana jest konkretna jej wartość w %. Czy mimo to klauzula z par. 17 może być uznana za niedozwoloną?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Jeżeli kurs waluty jest zdefiniowany przez odniesienie się do kursu rynkowego plus / minus marża w określonej wysokości, to bank nie ma swobody w jego ustalaniu, a przez to zapis taki nie może być uznany za abuzywny. Sama bowiem indeksacja kredytu jest dozwolona prawem, jednak pod warunkiem, że kurs stosowany do tej indeksacji nie jest kursem wyznaczanym swobodnie przez bank.

   Reply
   1. przemeq

    Również mam kredyt indeksacyjny w GE, ale w mojej umowie w paragrafie 2 marża dotyczy oprocentowania kredytu. Oprocentowanie Kredytu wynosi … i stanowi sumę następujących pozycji: marży Banku niezmiennej w okresie trwania umowy w wysokości … % oraz aktualnie obowiązującego indeksu L3, opisanego ….

    Natomiast pararaf 17 jest w dokładnie takim brzmieniu jak tu przytoczony, ale tu (w par. 17) mowa jest o marży kupna/sprzedaży waluty.

    Zatem jak rozumiem w paragrafie 17 mamy do czynienia zapisami abuzywnymi?

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

     Tak jest. To są zapisy abuzywne, chyba że marża jest ściśle określona (np. plus minus 5%) od kursu rynkowego.

     Reply
 9. Kamil

  Witam.

  Jak rozumiem, potencjalne wygranie batalii o odzyskanie nadpłaconych rat z tytułu niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej eliminuje nas z prawa do restrukturyzacji kredytu zgodnie z proponowaną ustawą ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, bo jak się wydaje kredyt przestanie wtedy być kredytem indeksowanym. Ale zysk z wygranej jest wielokrotnie wyższy niż zysk z restrukturyzacji, jak pokazuje Kalkulator.

   Reply
 10. Kamil

  A co z nadpłatami z tytułu LTV ? W moim przypadku bank BHP (GE Money) dwukrotnie doliczył do salda kredytu ponad 2 000 CHF. Czy te kwoty również powinno zaliczyć się do nadpłaconych rat po usunięciu klauzuli indeksacyjnej z umowy ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Nie, kwestia tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, to osobna sprawa. Sądy na ogół stwierdzają, że te postanowienia również są abuzywne, a przez to składka powinna być zwrócona, ale wymaga to osobnego roszczenia w sądzie. Ustawa tego w żaden sposób nie zmienia.

   Reply
 11. kwarti

  A tak w ogóle ktoś wygrał sprawę przed sądem czy tylko teoretyzujecie
  pozdr.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Mnóstwo ludzi wygrało w postępowaniach indywidualnych sprawy o klauzule niedozwolone dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz dowolnej zmiany oprocentowania. Procesy w sprawach klauzul indeksacyjnych się toczą w wielu miejscach, myślę, że pod koniec roku będą pierwsze wyroki.

   Co nie zmienia faktu, że już teraz jest korzystne orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie uznania za bezskuteczne użycia klauzuli indeksacyjnej przy wystawieniu BTE.

   Reply
 12. Kamil

  W media cisza o jakichkolwiek wygranych pozwach indywidualnych.
  Czy jest szansa, aby inni frankowicze dowiedzieli się o sukcesach i pozytywnych wyrokach tych, którzy podjęli już walkę ? Może warto byłoby zebrać takie sprawy w jedno miejsce ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Na tej stronie, w dziale Wyroki sądów, informuję o wyrokach, w tym w sprawach indywidualnych. Orzecznictwo jest korzystne dla frankowiczów.

   Reply
 13. Ewa

  No dobrze ja pisałam do banku ale mam odmowę co w takiej sprawie robić chodzi o santander bank
  ja brałam w 2007 a kurs byl 2,007

  Co robić teraz może ktoś wie

  Reply
 14. Renatka

  Witam!. Czy ta umowa kredytowa w Santander Consumer bank jest niezgodna? Paragraf 2 Bank udziela kredytu w kwocie……… PLN nominowanego do waluty CHF wg kursu obowiązującego w Banku. Paragraf 4. Oprocentowanie kredytu jest zmienne jednakże nie wyższe niż czterokrotnosc wysokości stopy kredytu lombardowego NBP Oprocentowanie kredytu równa się sumie stopy bazowej o której mowa w ust 5. Paragraf 5 Za obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu stopę bazową przyjmuje się wysokość stawki LIBOR 6 M dla CHF ustalonej dwa dni przed dniem w którym stopa bazowa ma obowiązywać o godz 11:00 czasu londyńskiego ogloszonej na stronach informacyjnych Reuters. Do kredytu dołączono prowizja banku, opłata za ubezpieczenie kredytu,

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Santander Consumer Bank stosował własną tabelę dla określania kwoty wypłaconego kredytu i to można kwestionować. Natomiast spłata była wg kursu sprzedaży NBP i to jest poprawne rozwiązanie, bo kurs nie był wyznaczany przez bank.

   Reply
 15. Paulina

  Panie Mecenasie,
  moja umowa z mbankiem z 2005 roku powoli przedawnia się.
  czy dziś występując z zawezwaniem do próby ugodowej w temacie indeksacji i starego portfela (oprocentowanie ustalane decyzją zarządu) przerywam bieg przedawnienia rat liczonych 10 lat wstecz od dnia skierowania zawezwania, czy też nic już nie mogę zrobić?
  z góry dziękuję za poradę.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Co do zasady przedawniają się po 10 latach roszczenia majątkowe. W przypadku umowy z 2005 r. może to dotyczyć:
   1. roszczenia co do niewłaściwego przeliczenia kwoty kredytu na CHF w dniu wypłaty;
   2. roszczeń o zwrot kwot nadpłaconych ponad 10 lat temu.

   Reszta roszczeń pozostaje nieprzedawniona.

   Ponadto istnieje możliwość, że sąd uzna podniesiony przez bank zarzut przedawnienia za nadużycie prawa i oddali.

   Reply
 16. Grzegorz Krukowski

  Czy ktoś z Państwa wie i/lub zastanawiał się nad przypadkiem gdy pożyczkobiorca wygra sprawę w sądzie (klauzula indeksacyjna zostanie unieważniona), a jednocześnie część kredytu (pożyczki) spłacał w PLN, a po jakimś czasie zaczął kupować i spłacać w CHF. Czy w takim przypadku kwoty spłacone w CHF bank nie przeliczy po kursie swojego zakupu tej waluty?

  Reply
  1. ilona

   Mam taką samą sytuację. Jak wyliczałam swoją nadpłatę z tytułu nieważnych/niewiążących klauzul indeksacyjnych przyjęłam średni kurs NBP z dnia spłaty. Inaczej chyba się nie da. Bank nie może policzyć spreadu w sytuacji , gdy nie wymienia waluty.

   Reply
 17. Ryszard

  Jeżeli kredyt w BPH w wysokości 330000 zl udzielany jako we frankach szw. otrzymałem w 2005 roku i spłacałem przez 5 lat po ok.1800 zł miesiecznie po 5 latch zaprzestałem spłaty gdyż nie miałem już kasy na spłaty coraz wyzszych rat, to jak mam postapić. Kredyt wiety na zakup nieruchomosci. Ovecnie BPH oddało sprawe do komornika., który opisał i oszacował nieruchomość. Opis zaskazyłem. Teraz czy w zwiazku ze zmianą przpisów o tych kredytach ja mogę ubiegać sie o uznanie klauzuli i wyroku za nieważny Co z naliczanymi odsetkami i czy się przedawniają?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Należy w tej sprawie zaskarżyć tytuł wykonawczy, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja, czyli prawdopodobnie BTE. Proszę zwrócić się do wyspecjalizowanej kancelarii celem pomocy w tej sprawie.

   Reply
 18. Barbara

  Witam
  od 2006 roku spłacam kredyt we frankach w banku BPH. W swojej umowie kredytu w załączniku mam zapis :
  “prowizja bankowa od kredytu walutowego, naliczana jest w walucie kredytu i pobierana w złotych po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu zapłaty prowizji , zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A ogłaszaną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku”
  Proszę o informację czy to jest właśnie ten nie zgodny z prawem zapis? Zastanawiam się na wizytą w kancelarii w celu zweryfikowania mojej umowy .
  Będę wdzięczna za odpowiedz.

  Reply
 19. maksd

  Spłacam regularnie i solidnie kredyt hipoteczny denominowany w CHF w banku BPH od 2000 roku. Czy w świetle ostatnich wyroków przysługują mi jakieś prawa do zwrotu nadpłat?

  Reply
  1. Paweł

   1) Mam kredyt hipoteczny od 2015 w Millennium z klauzulą indeksacyjną (CHF). Czy jest zbyt późno na to aby podważyć zapisy umowy które obecnie w świetle prawa uznawane są za klauzule niedozwolone ? Czy bank wnosząc o przedawnienie osiągnie skutki prawne takie, że klauzule niedozwolone, ale ważne ze względu na ten fakt?
   2) Miałem również w tym banku pożyczkę hipoteczną również z klauzulą indeksacyjną (CHF), którą bank podczas konsolidacji kredytem PLN nakazał mi spłacić (dodatkowy zysk dla banku wynikający z wyższej kwoty konsolidacji). Czy również i o ten kredyt mogę się upomnieć w kwestii zapisów niedozwolonych i jakiejś rekompensaty ?
   3) Obecnie ze względu na LDV zmuszony jestem do comiesięcznego ubezpieczenia. Czy można się od tego odwołać i zażądać zwrotu składek ?

   Z góry dziękuję za rzeczowe odpowiedzi osób które się na tym dobrze znają. Ewentualnie kto z Krakowa mógłby dobrze poprowadzić taką sprawę za rozsądną kwotę.

   Reply
 20. Ewa

  Witam,

  Czy kredyt z klauzulą: “Kwota kredytu: 69,920 CHF, jednak nie więcej niż 153 000 PLN” mam interpretować jako kredyt udzielony we frankach, czy w złotówkach, a jedynie indeksowany do kursu franka?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Reply
 21. zb

  Witam,
  prosiłbym o informację czy zawarcie aneksu do umowy o spłatę raty bezpośrednio w walucie obcej z dodatkowym wpisem odnośnie obliczania kursu walut jak:
  “Kurs wymiany walut obcych, na podstwaie którego przeliczane są na złote polskie zobowiązania kredytobiorcy wyrażone w walucie obcej, podawany jest w Tabeli Kursów Walut Obcych Banku. Podstawą do ustalenia kursów kupna i sprzedazy zawartych w Tabeli Kursów Ocych jest kurs bazowy, stanowiący średnią arytmetyczną z ofert kupna i sprzedaży tej waluty oferowanych przez profesjonalnych uczestników rynku walutowego i podanych na stronie serwisu Reuters w chwili tworzenia Tabeli Kursów Walut Obcych. Wartosć kursu kupna i wartości kursu sprzedazy z Tabeli Kursów Walut Obcych mogą odbiegać od kursu bazowego o nie więcej niż 10%”.
  wyłacza możliwość podnoszenia/reklamowania umowy w kwestii pierwotnie zawartej niejednoznacznej klauzuli indeksacyjnej.
  Z góry dziękuję za pomoc.
  Pozdrawiam
  Zb

  Reply
 22. Krzysztof KM

  Dzień dobry,
  chciałbym zapytać, czy jest możliwość odzyskania nadpłaconych z powodu klauzul abuzywnych rat tzw. pożyczki hipotecznej waloryzowanej kursem CHF. Czy wyroki sądów dot. kredytów hipotecznych będą także mogły odnosić się do pożyczki? Klauzule niedozwolone w umowie dotyczą na pewno arbitralnego sposobu ustalania oprocentowania przez bank. Kredyt był udzielony w roku 2003 przez dawny Multibank, dziś mbank. Być może są w tej umowie również inne klauzule niedozwolone. Jak żądać od banku zmiany tych klauzul i przejścia na inny sposób ustalania oprocentowania?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Orzecznictwo w sprawach kredytu odnosi się tak samo do pożyczki. Przy pożyczce z 2003 r. problemem może być upływ okresu przedawnienia (10 lat), który na pewno wpłynie na wysokość roszczenia.

   Można od banku żądać zmiany zapisów, ale mało prawdopodobne by coś się udało osiągnąć bez drogi sądowej.

   Jednak przejście na oprocentowanie ustalane na podstawie LIBORu może się udać osiągnąć w drodze aneksu.

   Reply
   1. Krzysztof KM

    Czy Pan Mecenas podjąłby się tej sprawy? Oczywiście na warunkach profesjonalnych. Ewentualnie czy mógłby Pan kogoś polecić?

    Reply
 23. A.F.

  Panie Mecenasie,
  Czy prawdą jest to, co zostało powiedziane ostatnio w jednym z programów telewizyjnych, że aby mieć szansę na wygranie swojej sprawy z bankiem, który udzielił kredytu we frankach, należy podjąć kroki ku temu przed upływem 10 lat od podpisania umowy albowiem po tym okresie sprawa ulega przedawnieniu? Będę ogromnie wdzięczna za odpowiedź oraz ewentualną podpowiedź czy tymi krokami musi być pozwanie do sądu czy też jakaś inna forma działania. Moja umowa jest z dnia 29.09.2006 stąd mój niepokój w tej sprawie.
  Pozdrawiam,

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Roszczenia majątkowe przedawniają się po 10 latach. Pytanie co to dokładnie znaczy w przypadku kredytów jest jeszcze niejasne. Na pewno przedawnią się roszczenia o zwrot kwot nadpłaconych ponad 10 lat temu. Czy dotyczy to również kwestii ustalenia równowartości kredytu w CHF (ewentualnie bezskuteczności tegoż) jest niejasne. Na wszelki wypadek należy jednak skierować przed upływem 10 lat albo pozew albo przynajmniej zawezwanie do próby ugodowej do sądu.

   Reply
   1. Marko

    Umowę kredytową podpisałem w czerwcu 20106 roku czyli w takiej sytuacji roszczenia się przedawniły !
    Natomiast później w roku 2008 i 2009 naw niosek banku musiałem podpisać dwa aneksy. Szczególnie ten pierwszy znacznie zmieniał umowę. Czy w tej sytuacji biegnie od nowa termin dziesięcioletni ?
    Nie udaje mi się tego odszukać. Proszę o wskazanie gdzie to mogę odszukać lub na początek wskazać czy termin zostaje przedłużony.

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

     Przedawniły się na pewno roszczenia o zwrot kwot zapłaconych nienależnie ponad 10 lat temu. Dla każdego świadczenia termin przedawnienia biegnie więc osobno.

     Reply
   2. A.F.

    Dziękuję za odpowiedź. Czy uważa Pan, że jest możliwe napisanie zawezwania do próby ugodowej samodzielnie czy też należałoby raczej zwrócić się o pomoc do kancelarii. Na Pana stronie znajduje się kalkulator wg. którego mogę obliczyć wartość nadpłaconych rat. Czy to wystarczy czy też do tego celu niezbędne są bardziej precyzyjne wyliczenia.
    Pozdrawiam,

    Reply
 24. Paweł

  Mam kredyt mieszkaniowy ekstralokum w Kredyt Banku, umowa z dn. 30.06.2005; w umowie jest kwota kredytu 182tys PLN denominowana (waloryzowana) w walucie CHF (kwota wyrażona w CHF nie pada nigdzie w umowie); zapis z umowy: “uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w formie przelewu na konto (…) kwoty 182.000zł; (..) kredyt wykorzystywany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczaniu kwoty kredytu wg kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z “Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu. (..)
  Spłata: “spłata rat dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat wg kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z “Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty.
  Minęło już 10lat od jej podpisania, czy w tej sytuacji powinienem jak najszybciej podważyć zapis umowy dot. klauzuli niedozwolonej?

  Reply
 25. Ewa

  Witam,

  Czy kredyt z klauzulą: „Kwota kredytu: 69,920 CHF, jednak nie więcej niż 153 000 PLN” mam interpretować jako kredyt udzielony we frankach, czy w złotówkach, a jedynie indeksowany do kursu franka?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Reply
  1. Zorro

   Mam taki sam zapis ale odwołanie jest w nim do par. 18 , który mówi o utuchomieniu kredytu po kursiu kupna

   Reply
 26. Anna

  Dzień dobry,
  mam wątpliwości co do postanowień swojej umowy kredytu i czy jest ona dopuszczalna.
  Zgodnie z obowiązującą mnie umową “Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest według zmiennej stawki LIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w CHF powiększonej o 3,00 p.p. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu stałego oprocentowania.”

  Czy ewentualnie mogę wnieść reklamację, w której bym ubiegała się o wyjaśnienie oprocentowanie moich rat i czy oprocentowanie było dokonywane prawidłowo?

  Bardzo dziękuję za pomoc!

  Reply
 27. Frelcia

  Dzień dobry, mam kredyt w starym DOMBANK- teraz Getin bank.

  czy zapisy w umowie ( poniżej ) podlegają odwołaniu?
  Co powinnam zrobić?

  “Bank udziela kredytobiorcy kredytu w kwocie 291 815 PLN indeksowanego kursem CHF…”
  “Oprocentowanie kredytu jest zmienne….na oprocentowanie składa się suma obowiązującej stawki DBCHF i stałej marży banku..”

  Czy ja również powinnam zainteresować się sprawą w sądzie przeciw bankowi?

  Kredyt wzięłam w marcu 2007 r. Więc kurs franka był dosyć niski.

  Reply
  1. Krzysztof

   Witam,
   Czy udalo sie Pani cos wywalczyc? Ja rowniez mam bardzo podobna umowe w tym samym banku i mniejwiecej w tym samym roku bralem kredyt…

   Reply
  2. Margheritka

   Czy podjęła Pani jakieś działania? Ja też zawarłam umowę kredytu z Dombankiem w 2008 r. i zaczynam działać.

   Reply
 28. Przem

  Komu można zlecić solidną analizę prawną umowy CHF z fortis bankiem z 2007 roku zwłaszcza w świetle ostatnich wyroków? Proszę o polecenie kancelarii bo z tego co wiem fortis ma trudne umowy ale dobry prawnik na pewno coś znjdzie 🙂 moj email skitury.net@ w domenie gmailowej

  Reply
 29. misza

  jeżeli mogę to mam pytanie.
  Niestety nie posiadam już oryginału umowy kredytowej. Zawarłem ją jeszcze w 2005 r. i spłaciłem 2013. Pozostała mi tylko kopia, ale bez wszystkich załączników. Brakuje części oświadczeń, które były załącznikami ale one nie mają żadnego wpływu na analizę treści umowy bo to np. oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

  czy w związku z tym do sądu można będzie złożyć to co mam, z zastrzeżeniem, że jeżeli bank kwestionuje samo zawarcie umowy albo jej postanowienia to wówczas niech dostarczy swój egzemplarz? Czytałem gdzieś, że tego rodzaju działanie jest chyba możliwe. W sumie nie powinni chyba kwestionować samego faktu zawarcia umowy i jej treści a z tego co czytałem to dowodem może być także i kopia.

  czy mozna by tak zrobic, jeżeli by się chciało iść do sądu?

  Reply
 30. Tomek

  Witam.
  Czy ktos sprawdzał juz zapisy w umówię kredytowej w byłym Nordea Bank obecnie PKO BP.
  Moja umowa z grudnia 2007 roku pkt 1 kredyt denominowany udzielony w złotych w kwocie, stanowiącej równowartość 112233433 CHF.
  Prosze o info jak ktos cos wie ?

  Reply
 31. Sylwia-1

  Zawarłam umowę na kredyt hipoteczny w CHF z Boś Bankiem w 2007 roku. Zapis w umowie dotyczący UNWW brzmi;
  składka z tytułu UNWW wynosi 3,5 % za 36 miesięczny okresu ubezpieczenia i naliczana jest od kwoty brakującego wkładu własnego na dzień zawarcia umowy, przy czym kwota kredytu zgłaszana do ubezpieczenia nie może być wyższa od 20 % wartości nieruchomości.
  Pierwsza składka płatna jest z góry najpóźniej przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu. kolejna składka płatna z góry na rachunek……. do 5 dnia roboczego pierwszego miesiąca kolejnego 36 miesięcznego okresu ubezpieczenia pod rygorem wypowiedzenia niniejszej umowy.
  Czy przy takim zapisie można starać się o zwrot składki z tytułu nienależnie pobranego UNWW?
  Czy ktoś z Boś Bakiem rozpoczął o to batalię?

  Reply
 32. Dominika

  Dzień Dobry,
  w 2008 roku wzięłam kredyt hipoteczny w Multibanku ,we frankach. Do września 2011 roku płaciłam co miesiąc raty, pod koniec 2011 roku spłlaciłam całość kredytu kredytem hipotecznym w innym banku ( kredyt w złotówkach). Niestety jedyne dokumenty które mi zostały to umowa kredytowa, oraz oświadczenie o całkowitej spłacie kredytu.
  Nie mam dostepu do historii spłat, czy w takiej sytuacji mam szanse na odzyskanie pieniędzy?
  Bardzo proszę o pomoc.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Wystarczy uzyskać odpowiednie dane o spłatach z banku.

   Reply
 33. waldek

  Mam kredyt w RaiffeisenPolbank w CHF . Mam zaległości w spłacie rat . Złożyłem pismo z prośbą o wydanie historii spłaty kredytu . Przelałem na konto wskazane przez Bank 200zł (opłata za wydanie historrii) . Bank kwote pobrał na zaległe ubezpieczenie (Jakie nie wiem nie chcą wydac mi żadnej polisy ) . Moje pytanie : czy Bank mimo zaległości w opłatach ma obowiązek wydać klientowi historie spłat kredytu i na co mam się powołać pisząc reklamacje .
  Z góry dziekuje za jakąkolwiek pomoc >

  Reply
 34. Jakub

  Dzień dobry,

  W styczniu tego roku dokonałem całkowitej spłaty kredytu w franku szwajcarskim (Deutsche Bank).
  Umowa kredytowa była zawarta w roku 2008.
  Czy istnieją przesłanki prawne do założenia sprawy w sądzie dot. tego kredytu? Nawet jeśli nie o klauzulę denominacyjną to przynajmniej o zwrot spreadów lub UNWW?

  Z góry dziękuję i pozdrawiam!

  Reply
 35. lilla kowalik

  Dzień dobry,
  kilka dni temu do domu przyszedł przedstawiciel Santander Consumer Bank i przyniósł aneks do umowy,niby korzystnej dla nas,zastanawia mnie gdzie jest haczyk skoro Bank wysyła swoich ludzi,przytoczę treść aneksu:
  Strony zgodnie postanawiają,że uchylają postanowienia Umowy w części dotyczącej wysokości oprocentowania kredytu udzielonego na podstawie Umowy,zasad jego ustalania i warunków jego zmiany i wprowadzają zmiany w tym zakresie poniższe postanowienia:1.oprocentowanie kredytu udzielonego jest zmienne,jednakże nie wyższe niż odsetki maksymalne,których wysokość określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym równe jest sumie stopy bazowej oraz stałej marży Banku.Za obowiązującą od dnia 4.10.2016r.stopę bazową przyjmuje sie stawkę LIBOR 6M dla waluty franka szwjcarskiego(CHF) w wysokości ustalonej i opublikowanej przez agencję REUTERS w dniu 30.09.2016.Stopa bazowa,októrej mowa w zdaniu poprzednim,zaokrąglona jest zgodnie z zasadami matemat.do dwóch miejsc po przecinku.Stała marża Banku wynosi 2.7%w stosunku rocznym.2.Zmiana oprocentowania kredytu udzielonego na podst.Umowy następuje co 6 m-cy licząc od dnia 4.10.2016r.Zmiana opocentowania kredytu,następować bedzie poprzez zmianę wysokości stopy bazowej(stawkę LIBOR 6M dla CHF)w wysokości obowiązującej w dniu kolejnej zmiany oprocentowania.

  Reply
 36. WojciechG

  Witam Panie Jacku.
  Posiadam kredyt w BZWBK. Czy fakt, iż Bank pobiera raty z subkonta CHF, na którym co miesiąc muszę zapewnić odpowiednią ilość CHF wyklucza możliwość zaskarżenia/podważenia mojej umowy kredytowej ze względu na stosowanie przez bank klauzul abuzywnych?
  Oczywiście kwota przyznanego kredytu została mi wypłacona w złotówkach.
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie.

  Reply
 37. Ewa Sroczyńska

  Witam,
  W dniu 16-01-2007 roku zawarłam umowe kredytu hipotecznego w Getin Banku SA Oddział DOM w Łodzi.
  & 1 tej umowy brzmi: Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie 190 251,38 złotych polskich,indeksowanego kursem CHF…rownowartość kredytu wynosi 81 828,55 CHF,spłata kredytu w 180 ratach miesięcznych równych,kapitałowo-odsetkowych.
  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i na dzień sporządzenia umowy wynosi 3,64% w skali roku,na ktore składa się suma obowiązującej stawki DBF i stałej marzy Banku,która wynosi 1,65%.
  Spłacam ten kredyt bez opóźnień już dziesięć lat.Spłaciłam ponad 196 000,- PLN ,pozostało do spłaty 42 829,-CHF,co po obecnym kursie daje 176 519,72 płn.Kredyt indeksowany do franka musiałam wziąć ze względu na wiek.Proszę mi powiedzieć czy mam jakąś szansę wydobycia się z tej matni.

  Reply
 38. Aneta

  Witam

  Moja umowa kredytowa (CHF) jest ze stycznia 2004 roku. Oczywiście teraz widzę, że zawiera klauzule abuzywne o których Pań pisał w komentarzach.
  Pytanie dotyczy ewentualnuch możliwości zakwestionowania treści umowy i złożenia pozwu.
  Czy po 12 latach to już całkowicie nie ma szans na przynajmniej zaprzestanie dalszych spłat ?
  Dodam, że zgodnie z umowa przyznano mi kwotę kredytu we frankach ale wypłacono w złotówkach.

  Bardzo proszę o radę.
  Aneta

  Reply
 39. Krzysztof

  W Banku BPH bralismy z zona 2004r. kredyt hipoteczny we frankach (100000zl.) na dzien dzisiejszy mamy do splacenia 110000ZL. jestesmy juz emerytami nasze dochody sie bardzo zmiejszyly cala emerytura zony przeznaczona jest na rate 1400zl a gdy kredyt byl brany to rata byla 600zl. mamy dom ktorego utrzymanie glownie zima duzo kosztuje jest nan bardzo ciezko .Chcialem sie dowiedziec czy jest jakas szansa zeby bank bez udzialu sadu na ktory nas nie stac odfrankowal kredyt i zaplacil skladki za ubezpieczenie kredytu czy mozemy zlozyc taki wniosek do banku a jesl nie czy na ten moment bank moze takim ludziom jak my udzielic pomocy jak kredyt nie przekracza 60% wspolnych dochodow .Na ten moment zalegamy 60 dni 1 raty ( pierwszy raz to sie zdazylo) i dostalalismy od banku upomnienie z mozliwoscia dobowolnego sprzedania domu i ze sprzedazy pozwola na zmiejszenie zadluzenia lub splate zobowiazan wobec Banku.Czy to jest normalne jak sie traktuje kredytobiorce po 12 latach splacania kredytu ? co mamy robic prosimy o porade ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Być może fundusz wsparcia kredytobiorców dałby jakąś chwilową ulgę?

   Reply
 40. jakub

  Dobry wieczór
  Mam pytanie czy w sprawie umowy kredytu hipotecznego która została wypowiedziana i najprawdopodobniej posiada klauzule abuzywne można wystąpić do Sadu z stosownym postepowaniem ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Wypowiedzenie umowy zmienia sytuację o tyle, że można się spodziewać procesu ze strony banku. Swój proces można wytoczyć niezależnie.

   Reply
 41. Wanda

  Pomijając zapisy niedozwolone w umowach to rodzi mi sie pytanie: dlaczego cale ryzyko zmiany kursu ponosi tylko kredytobiorca ? Kurs poszybował w górę rata rosnie,ale czy nie powinni byc tak ,ze na dzień spłaty raty kapitał pozostały do spłaty tez się koryguje wg nowego kursu ? biorac kredyt w 2008 w wysokosci 130 tys zl indeksowanego do kursu CHF wyszło ,ze mam do spłaty 64780.97 CHf . Jak sie w sumie okazuje kredyt tak naprawde był w złotowkach ,bo tylka taką walutę otrzymałam z banku ,więc jesli teraz pozostało mi do spłaty ok 38560 CHF to czy nie pownno byc tak ,ze w dniu spłaty raty kapitał pozostały do spłaty jest uaktualniony tzn. moj kapitał w CHF jest dzielony przez aktualny kurs po jakim spłacam rate -czyli np 38560CHF : 4.07444 pl = 9 463,97 CHF i teraz to jest rzeczywisty kapiatał pozostały do spłaty …ryzyko zmiany kursu byloby w takim wypadku po 2 stronach i nie byłoby mozliwosi ,zeby kapital kredytu w przeliczeniu na złotówki rósł zamiast maleć

  Reply
 42. Anna

  Dzień dobry
  Mam pytanie odnoście mojego kredytu udzielonego w styczniu 2010r. Został on udzielony w kwocie 128000 zł i indeksowany kursem CHF. Par.17 umowy określa zasady kształtowania kursów kupna i sprzedaży waluty i tak: pkt.4 mówi:”Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich na stronie int. NBP w poprzednim dniu roboczym skorygowane o marże kupna i sprzedaży GE Money banku SA. pkt 5. Marże kupna i sprzedaży ustalane są raz na miesiąc decyzją Banku. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnimi kursami złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym m-ca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy m-ca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż (tu wymienione są banki). Marże kupna i sprzedaży oraz zasady ich ustalania mogą ulec zmianom. Zmiany zasad opisanych w niniejszym paragrafie są uzależnione od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty na rynku walutowym, rodzaju finansowania działalności banku, wielkości udziału ww banków w rynku transakcji walutowych oraz ryzyka walutowego. Zmiany zasad opisanych w niniejszym paragrafie nie wymagają zmiany postanowień umowy”.
  Czy takie zapisy są zgodne z prawem? Poważnie zastanawiam się nad wizytą w kancelarii…
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Anna

  Reply
 43. Sławek

  Witam
  Kredyt 220tys brany w 2006r na 180rat, spłacone juz 120 rat na kwotę ok właśnie 220tys. Czy jest dobrym pomysłem zaprzestanie płacenia rat , by bank sam do sadu zawnioskował jakiej kwoty oczekuje by zamknąć kredyt?

  Reply
 44. Krzysztof

  Witam,
  26 lutego 2007 r wziąłem kredyt w Multibanku, boję się, że zaraz się przedawni i nic nie będę mógł zrobić. Gdzie mam się udać i od czego zacząć? Gdzie mogę uzyskać pomoc. Sądzę, że wielu jest takich Frankowiczów, którzy nie wiedzą od czego zacząć, a tak jak ja robią wszystko, aby przykładnie spłacać raty. Proszę o pomoc.

  Reply
 45. Alicja

  Witam,ja jestem takim frankowiczem,który w czerwcu 2007 r podpisał umowę kredytową z Multibankiem.
  Proszę o polecenie prawnika w Olsztynie.Bo z tego co się orientuję to w Warszawie jest wielu specjalizujących się w walce z bankami,u nas w regionie gorzej. Wiem,że szybko trzeba działać bo zaraz się sprawa przedawni.

  Reply
 46. Agata K.

  Dzień dobry, mam pytanie – czy podobna sytuacja dotyczy kredytów zaciągniętych w jenach?
  Nie mogę dokonać prostej analogii, tym bardziej, że bank podpisał z nami aneks o zmianie kredytu indeksowanego do waluty JPY na walutowy w walucie JPY, już po wypłacie całości w złotówkach (zachęcając tym, ze „rata będzie niższa” – mam nawet maila z banku na ten temat. Kredyt brany w Noble Banku.

  Reply
 47. Lechu

  Jeśli wygram z bankiem i w efekcie, kredyt stanie się kredytem w PLN i nie będzie uzależniony już od kursu CHF, to jakie są dalsze losy kredytu ? Jakie będzie wtedy oprocentowanie przy spłatach kolejnych kilku/ kilkudziesieciu rat (LIBOR,WIBOR ) ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Po uznaniu przez sąd, że klauzule indeksacyjne są bezskuteczne, wszystkie należności są obliczane bez ich stosowania, ale z zachowaniem pozostałych warunków umownych w mocy, a więc przede wszystkim z oprocentowaniem opartym na LIBOR.

   Reply
 48. Małgorzata

  Bank Santander udzielił nam kredytu w kwocie 132 tyś zł nominowanego do CHF. Kredyt wypłacony w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu … na CHF wg kursu kupna CHF obowiązującego w banku. Kredyt udzielony na okres 360 rat równych.
  Oprocentowanie zmienne nie wyższe niż czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP… stopę bazową przyjmuje się wysokość stawki LIBOR 6M dla CHF. Oprocentowanie w dniu uruchomienia kredytu wynosiło 4,86% plus marża 1,98% w stosunku rocznym.
  Informacje o okresie kredytowania, kwocie kredytu w CHF, wysokości kursu kupna obowiązującego w banku , wysokości oprocentowania oraz o wysokości i terminach płatności rat zostaną określone w harmonogramie spłat. Pierwszy harmonogram zostanie zostanie przekazany kredytobiorcy niezwłocznie po uruchomieniu kredytu.

  Po 9latach do banku zostało wpłacone 85tyś zł.

  Jeśli umowa zawiera klauzule niedozwolone po uznaniu przez sąd umowa zostanie “odfrankowiona ” to jak policzyć wysokość faktyczną wysokość wpłaconych rat kapitałowych w zł oraz rat odsetkowych w zł oraz pozostałość do spłaty.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Proszę użyć kalkulatora na tej stronie dla uzyskania szacunku.

   Reply
 49. barbar

  Skoro kredyty denominowane są wadliwe i nieważne, czy wyrok w tej sprawie można traktować jako precedens i powoływać się na niego ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Można się powoływać, ale wyrok nie wiąże w innych sprawach. Poza tym na razie jest nieprawomocny.

   Reply
 50. Jacek

  Napisałem do Euro Banku reklamację, ponieważ w mojej umowie znajduje się typowa klauzula indeksacyjna oraz klauzula o zmianie oprocentowania – stawka bazowa ustalana samodzielnie przez bank.

  Bank odpisuje, że mój regulamin, który otrzymałem z umową jest nieaktualny, ponieważ obowiązuje regulamin, w którym są już postanowienia, które wskazują w jaki sposób wyznaczane są kursy walut przez Bank – średnia kursów publikowanych przez Reuters i dodaje maksymalnie 7% spreadu. Czyli Bank zaprzecza, że kursy ustala w sposób nieobiektywny. Taki regulamin faktycznie jest na stronie banku z dopiskiem, że obowiązuje od 2012 roku.

  Czy w takiej sytuacji Bank wybronił się zmianą regulaminu? Czy wszystkie banki mogą teraz zmienić regulaminy, w których są niedozwolone postanowienia?

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *