Nie będzie ustawy o restrukturyzacji kredytów!

By | 10 września 2015

Ustawy o restrukturyzacji kredytów nie będzie! PO zdecydowało o przerwaniu prac nad ustawą, a więc ustawa nie zostanie rozpatrzona do końca kadencji Sejmu, a tym samym nie wejdzie w życie.

Dopiero po wyborach nowy Sejm być może sprawę ureguluje.

Czytaj więcej na stronie TVP info.

2 thoughts on “Nie będzie ustawy o restrukturyzacji kredytów!

 1. małgosia

  Szanowny Panie Doktorze,
  1.Mam kredyt denominowany w CHF.
  Proszę o interpretację § 6 Spłata kredytu -umowa w Deutsche Bankiem- i odpowiedź czy poniższy zapis stanowi klauzulę abuzywną ?
  “Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiąca równowartość bieżącej raty w CHF,zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczonych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Banku,obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed terminem każdej spłaty kwoty kredytu.Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy kredytobiorcy w wysokości pokrywającej należności Banku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ich płatności.Za zgodą Banku kredytobiorca może dokonywać spłat kredytu także w inny sposób, w tym może dokonać spłaty również w CHF lub innej walucie.Jeżeli spłata kredytu nastąpi w innej walucie niż CHF wówczas kwota ta zostanie przeliczona najpierw na złote po kursie kupna tej waluty,a następnie na CHF po kursie sprzedaży przy zastosowaniu kursów opublikowanych w Tabeli kursów kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnch w walutach obcych Deutsche banku.

  2.Nie potrafię zinterpretować propozycji Prezydenta Andrzeja Dudy i PIS-u o przewalutowaniu kredytu,jak to przeliczyć
  kredyt wzięty w lipcu 2007 roku wysokości 105.680 CHF po kursie 2,30 zł tj. 243.064 zł.
  spłaciłam 62.925,52 CHF,
  pozostało do spłaty 42.754,48 CHF,
  rata miesięczna to 791 CHF,
  Czy mogę prosić o symulacje ,jakie będzie moje zobowiązanie gdyby propozycja PIS -u ,Prezydenta stała się prawem obowiązującym?
  Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam
  Małgorzata Moszczyńska

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Ad 1. Moim zdaniem jest to klauzula abuzywna, bo przeliczenie następuje wg kursu dowolnie wyznaczanego przez bank. Jeżeli natomiast istnieje możliwość spłaty bezpośrednio w walucie, to już bym się zastanawiał, czy zapis jest rzeczywiście abuzywny. Niemniej, tak czy inaczej, zobowiązanie również po zakwestionowaniu klauzuli indeksacyjnej, pozostanie wyrażone w walucie, więc niewiele to zmieni.

   Ad 2. Należy policzyć jakie byłyby należne raty spłaty kredytu, gdyby został udzielony w wysokości 243.064 PLN. Następnie, przeliczamy dokonane już spłaty w PLN lub CHF (po przeliczeniu na PLN wg kursu z dnia spłaty) i porównujemy z sumą spłat należnych. Kalkulator na stronie też to policzy o ile poda Pani również marżę banku doliczaną do stawki LIBOR 3M.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *