Niebezpieczna zmiana w sprawie klauzul abuzywnych

By | 23 czerwca 2015

Rząd planuje bardzo niebezpieczną zmianę, sprzeczną w gruncie rzeczy z prawem europejskim, a konkretnie dyrektywą 93/13/WE w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Jeżeli bowiem UOKiK orzekając o abuzywności danych postanowień umownych (co i tak będzie podlegać kontroli sądowej), będzie jednocześnie proponował zapisy, które mają zastąpić postanowienia uznane za abuzywne, to będzie to w sprzeczności z art. 6 ust. 1 Dyrektywy, która przewiduje wyłącznie skutek braku związania konsumenta takimi zapisami, przy obowiązku wykonywania umowy w pozostałej części.

Ma to istotne znaczenie dla kredytobiorców kredytów indeksowanych. Jeżeli bowiem klauzule abuzywne zostaną zastąpione poprawną metodą waloryzacji, np przez odniesienie do kursu NBP, to kredytobiorcy na zawsze pozostaną powiązani z kursem CHF i ryzykiem jakie to stanowi.

Jak mówiła wiceprezes UOKiK, proponowana nowela ma m.in. uprościć tę sprawę. Po pierwsze, to nie sąd, ale prezes UOKiK w drodze decyzji administracyjnej będzie uznawał dany zapis za niedozwolony. – Ma to tę zaletę, że jeżeli w tym nowym modelu przedsiębiorca zobowiąże się do usunięcia czy zmiany niedozwolonego zapisu na inny, korzystny dla klienta, to jednocześnie może zobowiązać się do aneksowania już zawartych umów. Sąd nie ma możliwości, aby przyjąć takie zobowiązanie przedsiębiorcy – podkreślała Karczewska.

Według projektu noweli prezes UOKiK będzie mógł także w ramach środków usunięcia skutków nakazać przedsiębiorcy aneksowanie umów z niedozwolonymi zapisami. – Prezes sam nie może oczywiście narzucić przedsiębiorcom treści aneksu do umów, ale może dać im wskazówki, jak należy ukształtować nowe zapisy, by nie były one dotknięte abuzywnością – zaznaczyła.

http://pieniadze.gazeta.pl/pieniadz/1,136158,18189722.html#MTstream

2 thoughts on “Niebezpieczna zmiana w sprawie klauzul abuzywnych

 1. Żożo

  Panie Doktorze,

  czyli jak dobrze rozumiem(y), teraz UOKIK idzie w sukurs bankom – może w ten sposób im pomóc uchylić się od klauzul abuzywnych, zawartych w ich umowach z klientami, proponując zastąpienie ich innymi zapisami… Czy fakt, że taka zmiana (jeśli wejdzie w życie) jest sprzeczna z prawem europejskim, będzie mógł zostać wykorzystany przez klientów sądzących się z bankami? I jeśli ta zmiana wejdzie w życie, to jaki to będzie miało skutek dla toczących się już postępowań sądowych?

  Reply
 2. Irena Kozicka

  PEOWCY ramię w ramię z Banksterami przeciw społeczeństwu, taki rząd sobie wybraliśmy. Zrobią wszystko, żeby nas zniszczyć.Dłużej tak niemożna. Nawet Sąd popiera oszustwa

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *