Podejrzane interesy syndyka upadłego Getin Noble Banku… rażący konflikt interesów

By | 18 czerwca 2024

Syndykiem Getin Noble Bank SA postanowieniem Sądu z 20 lipca 2023 r. został Marcin Mirosław Kubiczek, doradca restrukturyzacyjny z Chorzowa.

Zadaniem syndyka jest spieniężenie majątku upadłego i podział uzyskanych sum pomiędzy wierzycieli. Chociaż od dnia upadłości minął już niemal rok, to jednak syndyk zamiast zamykać sprawy sądowe, dalej uparcie prowadzi liczne spory sądowe z kredytobiorcami – chociaż banki przegrywają takie spory w 99% spraw. Syndyk nie waha się używać środków upadłego do zamawiania licznych opinii prawnych i zasypywania sądów w całym kraju wnioskami o zawieszanie postępowań. Syndyk składa również apelacje, chociaż ich szanse powodzenia nie przekraczają 1%.

Prowadzenia spraw w sądach syndyk do tej pory zlecił dwóm kancelariom:

1. Kancelarii Adwokata Mateusza Sitnika, która mieści się pod tym samym adresem w Chorzowie, co biuro syndyka;

2. Kancelarii Rymarz, Zdort, Maruta (której pełna nazwa brzmi Kancelarii Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy Spółka Komandytowa, KRS 26546).

Obie te kancelarie tworzą szablonowe kilkuset stronicowe pisma, które rozsyłają do sądów w całym kraju, we wszystkich sprawach, bez szczególnego związku z etapem danej sprawy.

Niewątpliwie takie działanie musi kosztować masę upadłości dużo pieniędzy.

No i teraz przechodzimy do istotnego punktu:

Marcin Mirosław Kubiczek jest prezesem zarządu spółki RYMARZ ZDORT MARUTA KUBICZEK RESTRUCTURING SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 1010186) zarejestrowanej w styczniu 2023 r. Jest tam Prezesem Zarządu od początku, a zarząd jest jednoosobowy (dalej jako RZMK Restructuring SA).

Z kolei jedynym akcjonariuszem tej spółki jest – co za zaskoczenie – Kancelaria Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy Spółka Komandytowa, KRS 26546.

Czyli syndyk pracuje w spółce RZMK Restructuring SA dla Kancelarii Rymarz, Zdort, Maruta, której jednocześnie zlecił obsługiwanie upadłego Getin Noble Bank.

Rzut oka na sprawozdania finansowe RZMK Restructuring SA ujawnia, że spółka miała 200 tys. zł przychodów i 744 tys. zł. kosztów. Na koszty złożyło się przede wszystkim wynagrodzenie dla osób zarządzających i nadzorujących z tytułu umowy o świadczenie usług na 680 tys. zł i jakieś dodatkowe 35 tys. zł. Zapewne to wynagrodzenie trafiło w dominującej części do Marcina Kubiczka, bo był on jedyną osobą w zarządzie spółki.

Czyli podsumowując:

Syndyk Marcin Kubiczek płaci z kasy upadłego Getin Noble Bank Kancelarii Rymarz Zdort Maruta za obsługę procesową.

Kancelaria Rymarz Zdort Maruta ma założoną spółkę akcyjną, gdzie jedynym członkiem zarządu jest Marcin Kubiczek. Spółka ta prowadzi działalność na niewielką skalę (przychody 200 tys. zł!), ale za to ponosi gigantyczne koszty wynagrodzenia dla Marcina Kubiczka.

To jest ogromny konflikt interesów, który jak najszybciej powinien zostać rozwiązany przez sędziego komisarza Jarosława Zarębskiego z Sadu Rejonowego dla ms.t. Warszawy, nadozrującego upadłość Getin Noble Bank, ale wymaga również interwencji ze strony Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara.

Nie można pozwolić na to, aby pieniądze upadłego Getin Noble Banku, zamiast do pokrzywdzonych kredytobiorców zostały przepuszczone na kontynuowanie bezsensownych procesów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *