Przedawnienie roszczeń a zawezwanie do próby ugodowej

By | 11 stycznia 2016

Coraz większym problemem dla dochodzenia roszczeń w sprawach o kredyty “frankowe” jest możliwe przedawnienie roszczeń.

Zgodnie z art. 117.1 kc roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

Zgodnie z art. 118, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat.

Nie jest jeszcze pewne jak podejdą sądy do problemu przedawnienia. Można jednak założyć, że roszczenie o zwrot nienależnie zapłaconej kwoty z okresu przed 10 laty spotka się z zarzutem przedawnienia ze strony banku i zostanie przez sąd oddalone.

Wydaje się, że przedawnienie nie może natomiast dotyczyć roszczeń wynikających czy to z nieważności czy to bezskuteczności postanowień umownych a dotyczących okresu późniejszego. Trudno bowiem powiedzieć na jakiej podstawie można byłoby oddalić roszczenie o zwrot nadpłaconej kwoty sprzed np. 5 laty, motywując to wyłącznie upływem okresu 10 lat od dnia zawarcia umowy. Ostatecznie stanowisko sądów poznamy jednak dopiero za kilka lat – a wtedy będzie już za późno na działanie.

Dlatego problem przedawnienia staje się coraz bardziej istotnym problem w sprawach kredytów frankowych.

Przerwać bieg przedawnienia można oczywiście składając pozew.

Jednocześnie wielu kredytobiorców liczy na rozwiązanie ustawowe i nie chce jeszcze wytaczać sprawy sądowej, z którą związane są koszty.

Dlatego popularne stało się szukanie rozwiązania w złożeniu tzw. zawezwaniu do próby ugodowej.

Zawezwanie to ma charakter pisma procesowego, składa się je do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce siedziby dłużnika (banku) i podlega opłacie sądowej w stałej wysokości 40 zł albo 300 zł (dla wielkości roszczenia powyżej 10.000 zł) .

Zgodnie z orzecznictwem SN, złożenie takiego wniosku przerywa bieg przedawnienia (patrz np. uchwała SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 42/06, OSNC 2007, nr 4, poz. 54; wyrok SN z dnia 3 czerwca 1964 r., II CR 675/63, OSNC 1965, nr 2, poz. 34).

Należy jednak pamiętać, że zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia tylko w stosunku do konkretnie określonych roszczeń majątkowych.

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 15 listopada 2012 r. (V CSK 515/11, LEX nr 1276233) warunkiem skutecznego przerwania biegu przedawnienia jest, żeby w treści zawezwania „w sposób jednoznaczny oznaczono wierzytelność, zarówno przedmiotu żądania, jak i jej wysokości”.

Wracając na grunt roszczeń wynikających z umów kredytowych należy w zawezwaniu do próby ugodowej określić w sposób jednoznaczny wysokość żądanych kwot, a byłoby dobrze wskazać także ich podstawę prawną.

W tym przypadku należy więc:

 • wskazać zarówno możliwą nieważność umowy kredytowej jak i abuzywność określonych postanowień;
 • wyliczyć wielkość swoich roszczeń wynikającą z porównania wysokości spłat żądanych przez bank z wysokością należnych rat wg nas.

Inaczej grozi nam, że pomimo złożenia zawezwania do próby ugodowej, nasze roszczenia i tak ulegną przedawnieniu, gdyż nasz wniosek nie był wystarczająco jednoznaczny.

Prawidłowe przygotowanie zawezwanie do próby ugodowej wymaga więc dużej staranności i nie jest dużo prostsze niż przygotowanie pozwu.

Od 2017 r. pojawiła się też możliwość przerwania biegu przedawnienia przez postępowanie mediacyjne przed Rzecznikiem Finansowym: Nowa możliwość przerwania biegu przedawnienia

62 thoughts on “Przedawnienie roszczeń a zawezwanie do próby ugodowej

 1. Adam

  Dziekuje!
  Sprawa wydaje sie szalenie wazna. Wczesniej myslalem, ze wezwanie do proby ugodowej ma character bardziej ogolny.
  Mam jeszcze troche czasu na to zeby sie przygotowac, dzieki Panu zajme sie tematem z wyprzedzeniem.
  Pozdrawiam serdecznie!

  Reply
 2. frejr1976

  Witam,

  Przedawnieniu podlegają okreslone roszczenia majątkowe – przykładowo roszczenie o nadpłate w związku abuzywnością klauzul indeksacyjnych do CHF.

  Przedawnieniu nie podlega fakt, iż dana umowa jest np. umową niewazną na podstawie art. 58 KC. Przykład -załóżmy, że umowa zawarta w 2004 r. jest nieważna. W roku 2015 możemy pozwać bank o nadpłatę za lata 2004 – 2010. Fakt zawarcia nieważnej umowy nie jest kwestią, która podlega przedawnieniu. Przedawnieniu będa podlegały świadczenia nienależne pobrane przez bank od konsumenta na podstawie nieważnej umowy. W dużym skrócie – sąd może uznać – po podniesieniu zarzutu przedawnienia przez bank – za przedawnione roszczenia za rok 2004 r., ALE UWAGA SĄD MOŻE UZNAĆ PODNIESIENIE ZARZUTU PRZEDAWNIENIA PRZEZ BANK ZA NADUŻYCIE PRAWA W SZCZEGÓLNOŚCI W RELACJI BANKU Z KONSUMENTEM. Widziałem już gdzieś tego typu orzeczenia. Roszczenia za lata 2005 – 2010 powinny zostać zasądzone, gdzyż podlegają okresowi 10 lat przedawnienia (a nie 3 jak twierdzą banki).

  Czy ktoś ma inne zdanie w powyższej sprawie?

  Reply
  1. Mariusz

   Dziękuję za ten komentarz. Mam pseudokredyt od 2005 roku, więc przekroczyłem już okres 10 lat. Pana komentarz dodaje otuchy bo po wpisie zacząłem myśleć, że dla mnie walka już nie ma sensu.
   Pozdrawiam
   Mariusz
   P.s. Oczywiście liczę na kolejne komentarze, choćby z uwagi na pytanie zadane przez Pana na końcu.

   Reply
   1. frejr1976

    Mariusz – jeżeli masz pytania, napisz emaila: mój email nick plus gmail.com

    Nieważność umowy lub bezskuteczność umowy nie ulega przedawnieniu. Sąd zbada np. za 20 lat przepisy obowiązujące w dacie kiedy umowa była podpisywana wg zasady tempus regit actum. Wiadomo, czym szybciej tym lepiej.

    Moi znajomi odzyskują rodzinnie działkę na Woli w Warszawie. Sąd bada np. Kodeks Napoleona (pocżątek XIX wieku)…

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

     Nieważność nie podlega przedawnieniu, ale poszczególne roszczenia majątkowe już i owszem. I może się wtedy okazać, że żądanie zwrotu pewnej sumy się przedawniło.

     Reply
     1. frejr1976

      Wierzytelności konsumentów moga przedawnić się przy nieważności umowy kredytu. Ale np. mając kredyt 30 letni nasze ryzyko prawne jest niczym do ryzyka prawnego banku, którego roszczenie o zwrot kwoty nominalnej kredytu z nieważnej umowy co do zasady przedawnia się po 3 latach.

   2. Piotr

    Ja mam ten sam problem dotyczący przedawnienia. Kredyt mam od marca 2001 roku (GEMoney), początkowo indeksowany do PLN kursem EURO. W 2005 roku (październik) bank połączył się z BPH, pod tym szyldem wystąpił z propozycją przewalutowania kredytu indeksowanego do CHF. Zapadalność kredytu przypada na kwiecień 2021 roku. Kredyt jest określony w czasie ale jako produkt bankowy od samego początku zawiera klauzule abuzywne, wady merytoryczne i prawne, na podstawie których błędnie są naliczane wysokości spłat ze wszystkimi tego konsekwencjami. Czy w tej sytuacji można liczyć na chociażby wyprostowanie spraw związanych ze spłatą rat do końca zapadalności kredytu (proponowany “kurs sprawiedliwy”), nie mówiąc o zwrocie kwot nadpłaconych przez te lata?

    Reply
 3. Maciej

  Bardzo ważny temat. Poza tym prawdopodobnie również w takim przypadku bank będzie musiał tworzyć rezerwę na procesy sądowe.

  Reply
 4. Anka

  Witam, a czy ktoś wie w jaki sposób wyliczyć roszczenia ?
  “wyliczyć wielkość swoich roszczeń wynikającą z porównania wysokości spłat żądanych przez bank z wysokością należnych rat wg nas.”
  za chwilę mija mi 10 lat od podpisania umowy i chciałabym przerwać bieg przedawnienia.
  Z góry dziękuję za podpowiedź.

  Reply
 5. Maciej

  “Zawezwanie to ma charakter pisma procesowego, składa się je do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce siedziby dłużnika (banku) i podlega opłacie sądowej w stałej wysokości 40 zł.”

  – jednak do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce centrali banku, czy oddziału, w którym kredytobiorca podpisywał dokumenty związane z umową kredytową? właściwie to samo pytanie “lokalizacyjne” mam dotyczące już właściwego pozwu (i czy zawezwanie do próby ugodowej w danym sadzie determinuje konieczność złożenia pozwu później w tym samym sądzie?)

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Sąd rejonowy wg siedziby lub oddziału, jeżeli umowa została podpisana przez oddział (nie chodzi o to, gdzie faktycznie została podpisana, ale kto występuje jako strona umowy – bank czy oddział umowy).

   Tak samo jeżeli chodzi o pozew.

   Złożenie zawezwania o próbę ugodową nie przesądza właściwości sądu przy pozwie.

   Reply
   1. Maciej

    A jeżeli umowa jest między kredytobiorcą a centralą banku reprezentowaną w umowie przez pracowników oddziału?

    Reply
 6. Krystian

  Natomiast do samego rozpoczęcia naliczania odsetek ustawowych, czy wystarczy samo wezwanie banku do zwrotu wpłaconych rat kredytu (wiem, że do przerwania przedawnienia konieczne jest np. zawezwanie do próby ugodowej)? I czy roszczenie majątkowe na potrzeby pozwu może być określone w CHF (jeśli ktoś spłacał raty bezpośrednio w CHF)?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Wystarczy wezwanie ze sprecyzowaną przyczyną żądania.

   Wezwanie do zwrotu powinno dotyczyć kwot faktycznie wpłacanych. Jeżeli były wpłacane CHF, to CHF.

   Reply
 7. AGNIESZKA

  Witam serdecznie, mam pytanie w takim razie z zakresu przerwania biegu przedawnienia roszczeń(chodzi o UNWW).Czy mediacja w postaci Arbitra Bankowego przy ZBP, po negatywnie rozpatrzonej reklamacji przez bank, takie przedawnienie przerwie?
  A.

  Reply
 8. david

  Wszyscy się staramy , raczej walczymy o przetrwanie z ogromna machiną korporacyjna, która przynosi potężne zyski- banki wydadzą krocie na zniechęcenie kredytobiorców…. i tak sprawa zostanie zamieciona pod dywan …. jedyna nadzieja to SPEŁNIONA OBIETNICA PREZYDENTA….. – tu jest SIŁA jak tylko postawi na swoim, ale już widać, że ktoś mydli oczy Panu Prezydentowi…..

  Reply
  1. Tomek

   Sprawy sądowe, to dopiero się rozkręcą teraz przez kolejne 2-3 lata, bo kolejni kredytobiorcy zbliżają się do daty 10-letniego biegu przedawnienia (przynajmniej części roszczeń) od momentu wypłaty kredytu. W kwestii wyroków też myślę, że będzie coraz lepiej, na razie w wymiarze sprawiedliwości jest wciąż słabe zaznajomienie z tematem, ale to się nieuchronnie zmieni.

   Reply
  2. Tomek

   Poza tym, jeśli ktoś siłą rzeczy poświęcił temu tematowi dużo swojego cennego czasu, to nie zadowoli się byle jakim rozwiązaniem.

   Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Zgodnie z art. 123 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez czynność przed sądem lub organem powołanym do rozpoznawania spraw albo przed sądem polubownym. Uważam, że dopóki między stronami nie zostanie zawarta ugoda, to samo działanie Rzecznika Finansowego nie przerwie biegu przedawnienia.

   Reply
 9. Niewierny

  Aktualnie na spotkaniach stop bankowemu bezprawiu ( info na ich stronie ) jest ogolnopolska akcja ugodowa. Wystarczy przyjsc i wypelnic informacje o kredycie.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Sama próba ugodowa nie wstrzymuje przedawnienia. Dopiero uznanie roszczenia w postaci zawarcia ugody.

   Reply
 10. Filip

  Rozumiem, że do zawezwania do próby ugodowej nie jest konieczne wchodzenie wcześniej w procedurę reklamacyjną banku, tzn. można wezwać bank do próby ugodowej bez wcześniejszych reklamacji?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Z procedury reklamacji można nie korzystać.

   Reply
 11. Marcin

  Ile mniej więcej czasu czeka się na taką rozprawę ugodową po złożeniu dokumentów do sądu?

  Reply
 12. Izabela

  Czy jak sie już wystosuje zawezwanie do ugody, to trzeba koniecznie czekać na tę rozprawę ugodową, czy można międzyczasie wytoczyć właściwy pozew (pomijając ścieżkę ugodową mimo że wystosowało się zawezwanie do ugody) – mam umowę z II polowy 2006 i nie wiem jeszcze, czy zdążę przygotować właściwy pozew czy najpierw wystosuję zawezwanie do ugody

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Można wytoczyć powództwo, ale trochę bez sensu jest w takim razie ponosić koszty i trud przygotowania wniosku o próbę ugodową.

   Reply
 13. Izabela

  Prawdopodobnie będę chciała zatrudnić kancelarie do wystosowania wezwania do ugody i przerwania przedawnienia, więc myślę, że wszystkie kwestie formalne będą dopilnowane, ale jeśli sąd uzna, że coś w tym wezwaniu trzeba uzupełnić, to od kiedy liczy się moment tego zawezwania (czy dopiero od tego uzupełnienia, chyba nie)? Nie chciałabym przekroczyć tego terminu 10 letniego od momentu podpisania umowy, bo chce mieć wszystkie opcje otwarte, a nie mam za dużo czasu do upływu tych 10 lat.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Jeżeli pismo ma braki, które zostaną uzupełnione w terminie, to uznaje się, że zostało skutecznie wniesione z chwilą pierwszego złożenia.

   Reply
 14. Marcin

  Jeśli złożę takie wezwanie do ugody, ma miejsce rozprawa ugodowa i do ugody nie dojdzie, to bieg przedawnienia biegnie na nowo począwszy od tego wezwania do ugody i przedawnienie roszczeń z początku umowy nastąpi dopiero po kolejnych 10 latach od daty wpłynięcia do sądu tego wezwania do ugody? Czy dobrze rozumiem, że taki wpływ ma wezwanie do ugody na bieg przedawnienia? Czy może to wezwanie do ugody tylko zatrzymuje bieg przedawnienia?

  Reply
 15. Marcin

  Upraszczając pytanie, czy zawezwanie do ugody powoduje że bieg przedawnienia biegnie na nowo, czy bieg przedawnienia tylko się zatrzymuje (a jeśli tylko się zatrzymuje to na jaki okres/na jakiej zasadzie?). Dziękuję.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Bieg przedawnienia ulega przerwaniu, a więc od próby ugodowej biegnie na nowo.

   Reply
 16. Jakub

  Jak w praktyce wyglądają te posiedzenia pojednawcze? Czy bank pojawia się na rozprawie pojednawczej, czy tylko wysyła jakieś pismo przedstawiające stanowisko banku? Czy zarówno kredytobiorca (lub/i jego pełnomocnik) i bank musza się pojawić na rozprawie pojednawczej?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Pełnomocnik banku na ogół nie przychodzi. Wcześniej wysyła pismo, w którym nie zgadza się na ugodę.
   Wnioskodawca powinien się pojawić, bo inaczej na wniosek banku sąd może zasądzić od niego koszty postępowania.
   Sama rozprawa może trwać i 5 minut i ograniczyć się do stwierdzenia, że bank nie chciał zawrzeć ugody.

   Reply
 17. Jakub

  Dziękuję za odpowiedź. A jakie “koszty postępowania” ma Pan tutaj na myśli? I czy koszty sądowe dla postępowania pojednawczego zależą od kwoty, o której zwrot się wnosi?

  Reply
 18. Jakub

  I czy do zawezwania do ugody oprócz samego zawezwania trzeba składać jeszcze jakieś dokumenty kredytowe? Jeśli tak, to jakie (i czy oryginały, czy kopie). Dziękuję.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Należy złożyć kopię umowy kredytowej. A poza tym należy wyliczyć wielkość roszczenia.

   Reply
 19. Marcin

  Czy zawezwanie do ugody musi być złożone do sądu osobiście przez kredytobiorcę lub przez jego pełnomocnika prawnika, czy może być np. wysłane kurierem (są jakieś inne opcje niż osobiście)?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Zawsze można pismo wysłać do sądu poczta polską. Liczy się wtedy data nadania.

   Reply
 20. Mona

  Witam,
  Mam pytanie odnośnie nienależnie pobranych a raczej zwróconych pieniędzy, ktore chciałabym odzyskać. Niestety termin przedawnienia się zbliża więc chce złożyć do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Istnieje możliwość zwrotu tych pieniędzy?
  Dziękuję za pomoc

  Reply
 21. magda

  proszę powiedzieć czy splacone kredyty chf będą też brane pod uwagę w ustawie ,czy o tych byłych kredytobiorcach zapomniano

  Reply
 22. piotr slominski

  Panie Jacku
  Posiadam 2 kredyty w CHF w tym samym banku. Czy jeden wniosek ( a wiec równiez jedna oplata ) PLN 300,00) moze zawierac zawezwanie do próby ugodowej odnośnie 2 kredytów

  Reply
 23. Michał

  no dobrze, Panie doktorze ale dlaczego mielibyśmy liczyć termin przedawnienia przy żądaniu zwrotu nienależnego świadczenia jako termin 10 letni a nie 3 letni, jezeli w istocie chodzi o zwrot nienależnie pobranego świadczenia okresowego. W tym kierunku szedł już SN np w wyroku V CKN 769/00???

  Reply
 24. Paweł

  Czy nie możemy wykorzystać art.502kc do odzyskania przedawnionych roszczeń? Przepis ten pozwala na potrącenie przedawnionej wierzytelności, jeżeli wierzytelność nie była przedawniona w chwili kiedy potrącenie było możliwe.
  Weźmy dla przykładu nienależną składkę unww z 2005 r., teoretycznie przedawniona. Jej zwrot stał się wymagalny w chwili zapłaty jako świadczenie nienależne, ze względu na niewiążącą z mocy prawa klauzulę nieuczciwą. A zatem nadawała się do potrącenia już od dnia zapłaty. Wkrótce po zapłaceniu unww przyszedł termin zapłaty raty kredytu. Wpłaciliśmy ratę. Dzisiaj po latach składamy oświadczenie o potrąceniu składki unww, najstarszego świadczenia, na poczet pierwszej następnej po nim raty kredytu, art.498. Potrącenie jest możliwe bo obie wierzytelności wzajemne spełniają warunki. To potrącający decyduje oświadczeniem woli co za co i kiedy potąca, nie potrzeba zgody drugiej strony. Ratę spłaciliśmy potrąceniem składki unww, zatem nasza wpłata za ratę stała się rachunkowo niepotrzebna, więc zarachowujemy ją jako nadpłatę. Teraz już nie składka unww wisi jako nadpłata do zwrotu, tylko następne świadczenie na rzecz banku: rata kredytu, o miesiąc późniejsze świadczenie. Jeśli też jest przedawnione, powtarzamy potrącanie kolejnych rat z najstarszych świadczeń skumulowanych w nadpłacie na rzecz pierwszej możliwej wierzytelności banku – zwykle będzie to kolejna rata kredytu. W ten sposób potrącamy wszystkie najstarsze, ‘przedawnione’ świadczenia nienależne, i ‘rolujemy’ nadpłatę na najnowsze świadczenia wobec banku, które nie są przedawnione. W efekcie nic się nie przedawna, dopóki jest za co potrącić świadczenia sprzed 10 lat. Póki co raczej żaden frankowicz nawet z 2000 r. nie skumulował nadpłaty równej 10-letnim świadczeniom na rzecz banku. Zatem wszystkie świadczenia starsze niż 10 lat jest za co potrącić, nic w praktyce się nie przedawnia. Trzeba tylko zarachować w excelowym arkuszu i złożyć drugiej stronie odpowiedniej treści oświadczenie woli na podst. art 502 w związku art.498 kc.

  Co Państwo na to?

  Reply
 25. Michał

  witam. mam pytanie odnośnie mojej umowy kredytowej w CHF. Została ona zawarta 13.12.2006r. czy sama umowa podlega 10 letniemu terminowi przedawnienia, czy tylko roszczenie wynikające z zapłaconej jednej raty kredytu ze stycznia 2007r, konkretnie 19.01.2007r? Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem czy jeszcze można coś zdziałać.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Na pewno przedawnia się roszczenie o zwrot nienależnie zapłaconej kwoty, jeżeli zapłata nastąpiła ponad 10 lat temu. Przedawnienie dotyczy więc każdej raty osobno. Pytanie czy inne roszczenia się nie przedawniają (np. roszczenie o ustalenie innej równowartości kredytu w CHF) pozostaje otwarte.

   Reply
   1. paweł

    czyli bank nie może żądać też zwrotu za kredyt bo minęło 10 lat ? To co mieszkanie za darmo?
    Bank się spóżnił , my też i wychodzimy na zero. Umowa nieważna jakby jej nie było nikt nikomu nic nie jest dłużny , mieszkanie nasze. Dobrze to zrozumiałem?

    Reply
 26. paweł

  Czy nie istnieje taka możliwość , że roszczenie przedawnia się po 10 latach ale tylko te co było w dniu 31.12.2006 a w dniu 04-02-2007 ( dzień pisania tego komentarza) żądamy nowej kwoty od tego dnia ? Czy liczy się ten termin tylko od podpisania umowy tj 31.12.2006. Proszę zauwazyć ,że frankowicze mieli wypłacane transzami.
  To dlaczego nie policzyć tego od dnia 04-02-2007 płacenie rat i je próbować odzyskać ?
  Co Pan na to PANIE MECENASIE?

  Reply
 27. paweł

  Zastanawia mnie fakt ,czy ,świadome działanie banku nie podlega artykułowi 286 w kodeksie karnym , jest to przecież wyłudzenie pieniędzy
  § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  a wtedy bieg przedawnienia jest nawet po 15 latach , jeśli przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Fakt ,że to jest instytucja czym jest bank nie świadczy że nie można tego podpiać pod K.K. zamiast K.C

  Reply
 28. vlodek

  Witam,
  umowa kredytowa podpisana 11.2006 czy nastąpiło przedawnienie w którym mogę domagać sie unieważnienia umowy (denominowany) czy tylko przepadły mi roszczenia finansowe od 11.2006 do 2.2007 ?
  dziękuje za odpowiedz

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Raczej przedawniają się tylko roszczenia o zwrot poszczególnych rat, a nie roszczenie o stwierdzenie nieważności całej umowy.

   Reply
 29. Piotr

  Witam wysłałem taką reklamację do millenium:
  Zgłaszam reklamację opłat ubezpieczenia niskiego wkładu własnego do kredytu hipotecznego: KHxxxxxxxxxxx2008
  Przy konsultacji z prawnikiem dowiedziałem się że jedynym zgodnym z prawem wynagrodzeniem banku z tytułu kredytu są odsetki i prowizja.
  Z informacji prawnika wynika że są już w tej sprawie prawomocne wyroki: Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał bardzo ważny wyrok w sprawie o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przeciwko bankowi Millennium. Pierwszy wyrok zapadł 7 lipca 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Krakowie (I-C_1305_14_S UNWW Millennium). W wyroku tym sąd nakazał zwrot pobranych kwot ubezpieczenia UNWW stwierdzając, że jest to świadczenie nienależne, gdyż zabezpieczało wyłącznie interesy banku a nie kredytobiorcy – w tym aspekcie sąd powielił powszechną już linię orzeczniczą. 4 lutego 2016 r. orzeczenie zostało podtrzymane przez Sąd Okręgowy w Krakowie i jest już prawomocne.
  Proszę o zwrot zapłaconych kwot w innym przypadku sprawę skieruję do sądu.
  Proszę również o przedstawienia dowodów na to w jakiej wysokości i za co bank poniósł koszty, którymi zostałem obciążony z tytułu niskiego wkładu własnego.
  Piotr xxxxxxxxxxxx

  ciekawe czy pomoże
  może jakieś podpowiedzi w tej sprawie

  Reply
  1. Piotr

   ja najpierw płaciłem całość UNWW za 3 lata ponad 3000 zł dwa razy i trzeci w ratach miesięcznych.

   Reply
 30. Grzegorz

  Podpisałem umowę kredytową w 2005 roku ale w 2008 roku podpisałem aneks o podwyższenie kwoty kredytu. Czy w takim przypadku roszczenia wynikające z uruchomionych transz kredytu w 2005 i 2006 przedawniły się?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Przedawniają się roszczenia o zwrot nienależnie zapłaconych rat ponad 10 lat temu. Czy upływ 10 lat ma jeszcze jakiś inny wpływ na roszczenia, trudno w tym momencie powiedzieć, bo brak orzecznictwa.

   Reply
 31. tomek_n

  Szanowny Panie Mecenasie,

  mam pytanie. Chciałbym przerwać bieg terminu przedawnienia kredytu w CHF uzyskanego w Kredyt Banku.
  Moim Celem jest unieważnienie CAŁEJ umowy kredytu (nie tylko samych postanowień nie dozwolonych) . Czy formułując wniosek o zawezwanie do próby ugodowej mogę wskazać sumarczyną kwotę wszystkich rat oraz składek ubezpieczeń, które zapłaciłem bankowi (bez rozbicia na poszczególne raty i miesiące) a jednocześnie odwołać się do załącznika, którym jest zaświadczenie z banku na którym będą wyszczególnione wszystkie raty.
  Nie jestem prawnikiem, ale w artykułach na ten temat jest napisane, że roszczenie powinno być “precyzyjnie opisane”. Czy w/w forma będzie precyzyjna?

  Czy w momencie jak przerwę bieg terminu przedawnienia i “zbiorę” środki na wniesienie powództwa, podejmie się Pan sprawy (na tą chwilę mnie nie stać na prawnika).
  Z uwagi właśnie na nieszczęsny kredyt musiałem emigrować do UK, jednak po powrocie z kontraktu w listopadzie tego roku zamierzam wnieść powództwo, jednak wiele kancelarii podobno podejmuje się prowadzenia sprawy tylko “od początku do końca”.

  Serdecznie dziękuję za odpowiedź.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Moim zdaniem wnosząc o zwrot wszystkich rat dotychczas zapłaconych i określając tę sumę wystarczająco precyzyjnie określamy żądanie. Dodałbym jednak również żądanie ewentualne co do możliwych nadpłat z tytułu indeksacji kredytu.

   Reply
 32. Anna

  Szanowny Panie Mecenasie, czy wzywając bank do próby ugodowej powinnam wystąpić o zwrot nadpłat, które wyliczyłam jako różnicę pomiędzy sumą zapłaconych rat a sumą rat wg. mnie należnych ? Jeżeli w 2011 r zaczęłam spłacać raty bezpośrednio we frankach ,kupując je w kantorze na mieście, jaki kurs powinnam zastosować przy wyliczaniu nadpłaty, nie brałam wydruków transakcji kupna. Czy formułując wniosek o zawezwanie bank do próby ugodowej mogę przy okazji uzasadnienia moich żądań również żądać unieważnienia umowy kredytowej? ( oczywiście uzasadniając) i czy dołączenie takiego żądania nie zaszkodzi głównemu przesłaniu mojego pisma?

  Reply
 33. ma

  rynek walutowy jest rynkiem nieregulowanym , jak się ma do tego interwencja walutowa ? przecież to ewidentna regulacja – jawne bezprawie .Godzę się na spłatę, po odjęciu wzrostu ceny franka po tej manipulacji .

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *