O mnie

Jestem adwokatem, doktorem prawa, autorem wielu publikacji na temat kredytów walutowych.

Wśród publikacji naukowych należy wymienić:

 1. Opłacalność kredytu powiązanego z kursem CHF w świetle teorii ekonomicznych i danych historycznych (wspólnie z S. Adamczykiem) [w:] J. Ostaszewski, M. Wrzesiński (red.), Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918-2018, Szkoła Główna Handlowa 2018, s. 17-46.
 2. Efektywność publicznej i sądowej kontroli uczciwości umów kredytów hipotecznych powiązanych z kursem  waluty obcej, „Studia Prawa Publicznego” nr 1 (21) / 2018, s. 71.
 3. Walutowe klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych. Analiza problemu, „Palestra” nr 6/2016, s. 63.
 4. Glosa do wyroku SN z 14.05.2015 r. (II CSK 768/14), „Palestra” nr 1-2/2016, s. 182.

Publikacje w prasie obejmują następujące artykuły:

 1. Banki wystawiły kredytobiorców na nieograniczone ryzyko, wywiad na Onet.pl z 22 stycznia 2018 r.
 2. Frankowiczów oszukano: Szli do banku, a trafili do kasyna, „Dziennik Gazeta Prawna”, 28 listopada 2017 r.
 3. Kredyty indeksowane kursem CHF: Sądowe pomieszanie z poplątaniem, „Dziennik Gazeta Prawna”, 27 czerwca 2017 r.
 4. Kredyty we frankach: Jak banki naciągnęły kredytobiorców na 15 mld zł, „Dziennik Gazeta Prawna”, 4 maja 2016 r.
 5. Nabici w pozew grupowy, „Dziennik Gazeta Prawna”, 18 maja 2015
 6. Umowy kredytów frankowych mogą być nieważne, „Dziennik Gazeta Prawna”, 7 kwietnia 2015 r.
 7. Frankowicze kontra banki, „Do Rzeczy”, 2 marca 2015 r.
 8. Nadzwyczajna zmiana okoliczności, „Rzeczpospolita” 27 stycznia 2015

 

Brałem też udział w konferencjach poświęconych problematyce kredytów, w tym konferencji poświęconej ochronie konsumenta, która odbyła się 11 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, której zapis znajduje się na stronie: http://konferencjaochronakonsumenta2018.pl/

Ponadto byłem zaangażowany w prace w Kancelarii Prezydenta RP nad projektem ustawy o przywróceniu równości stron niektórych umów kredytowych jako ekspert organizacji zrzeszającej kredytobiorców.