Tag Archives: Ubezpieczenie pomostowe

Podwyższona marża do czasu wpisu hipoteki

Co do zasady, bank może podwyższyć oprocentowanie kredytu do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Jednak postanowieniem niedozwolonym jest pobieranie wyższego oprocentowania już po wpisie hipoteki a przed powiadomieniem banku o tym fakcie. Taka klauzula Getin Banku została uznana za niedozwolone postanowienie umowne wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 6 sierpnia 2009 r. (XVII AmC… Read More »