Tag Archives: tsue

Polski nakaz zapłaty sprzeczny z prawem UE

Bardzo dobre orzeczenie TSUE z 28 listopada 2018 r. (C-632/17): sądy nie mogą wydawać nakazu zapłaty bez badania uczciwości postanowień umowy. Ponadto krótki termin na wniesienie zarzutów od nakazu i obowiązek wniesienia 3/4 opłaty sądowej przez konsumenta również narusza prawo europejskie. TSUE stwierdził: “46. W niniejszym przypadku z art. 491 § 1 kpc wynika, że… Read More »

TSUE orzeka, że zwrot spreadów to za mało, gdyż ryzyko kursowe dalej obciąża kredytobiorcę

Ważny wyrok wydał Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 20 września 2018 r. w sprawie C‑51/17, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. przeciwko Teréz Ilyés, Emilowi Kissowi. Sprawa dotyczy uregulowań węgierskich i ich skutku dla oceny uczciwości umowy kredytu powiązanego z walutą obcą (CHF).  Zgodnie z paragrafem 3 ust. 1, 2 ustawy nr XXXVIII z 2014 r. (w orzeczeniu TSUE zwanej… Read More »

Pytania prejudycjalne do TSUE

Ostatnio Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił skierować pytania prejudycjalne do TSUE. Moim zdaniem, sens kierowania takich pytań do TSUE jest niewielki, gdyż przedmiotowe kwestie były już wielokrotnie przedmiotem wykładni TSUE. Poniżej znajduje się treść moich uwag do sformułowanych pytań przez sąd, które przedstawiłem w jednym z prowadzonych postępowań.   Uwagi wstępne Na podstawie art. 19… Read More »