Tag Archives: Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Kolejny korzystny wyrok

Kolejny korzystny wyrok. Sąd Rejonowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 20 lipca 2016 r. (XIV C 2126_15) kwestionuje klauzule Santander Consumer Bank i nakazuje zwrot kredytobiorcy ponad 50 tys. zł. Sąd zakwestionował klauzule indeksacyjne pomimo tego, że spłata kredytu odbywała się wg kursu sprzedaży NBP. Jednak już przeliczenie kwoty kredytu na równowartość CHF następowało… Read More »

Kolejna prawomocna przegrana mBanku w sprawie UNWW

Kolejna prawomocna przegrana mBanku w sprawie o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, tym razem z 11.01.2016 r. wydanego w drugiej instancji przez Sąd Okręgowy w Łodzi (III Ca 1274/14): Kwestionowaną klauzulę uznać należało równocześnie za sprzeczną z dobrymi obyczajami i rażąco naruszającą interesy konsumentów. Naruszeniem dobrych obyczajów w niniejszej sprawie było już samo nieprzedstawienie powodom treści… Read More »

Millennium wprowadzało w błąd co do kosztów UNWW

Wczoraj Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał bardzo ważny wyrok w sprawie o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przeciwko bankowi Millennium. Pierwszy wyrok zapadł 7 lipca 2015 r. w Sądzie Rejonowym w Krakowie (I-C_1305_14_S UNWW Millennium). W wyroku tym sąd nakazał zwrot pobranych kwot ubezpieczenia UNWW stwierdzając, że jest to świadczenie nienależne, gdyż zabezpieczało wyłącznie interesy banku… Read More »

Postępowanie grupowe we Wrocławiu o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Sąd Okręgowy we Wrocławiu 14 stycznia 2015 r. wszczął postępowanie grupowe w sprawie przeciwko Credit Agricole (d. Lukas Bank) za stosowanie abuzywnych klauzul o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (sygn. I C 704/14). Niedługo sąd ma ogłosić ostateczny termin na przyłączanie się do grupy. http://pozywamzbiorowo.pl/aktualnosci-dotyczace-pozwow-zbiorowych

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego coraz częściej uznawane jest za niedozwolone postanowienie umowne w orzecznictwie. Wyraźnie  kształtuje się opinia, że takie ubezpieczenie jest niedozwolone, jeżeli kredytobiorca nie ma wiedzy o warunkach ubezpieczenia, o tym jakie zdarzenia są objęte ochroną, i jakie wynikają z tego konsekwencje. Kwestionowane jest także ubezpieczenie, jeżeli umowa nie przewiduje jasnych kryteriów kiedy i na… Read More »