Umowa Getin Bank nieważna

By | 8 maja 2018

Kolejna umowa kredytu indeksowanego Getin Bank (obecnie Getin Noble Bank) nieważna.

8 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXV C 246/17 (SSR del. Kamil Gołaszewski) wydał wyrok, w którym stwierdził nieważność umowy kredytu d. Getin Bank SA ze względu na nieuczciwość mechanizmu indeksacji i jednostronny rozkład ryzyka. Jednocześnie Sąd uznał, że roszczenie o zwrot kwoty rat płaconych w złotych nie może zostać uznane ze względu na fakt, że bank pozostaje zubożony wcześniejszą wypłatą kredytu w PLN.

Bank wypłacił kredyt w 3 transzach, łącznie 235 tys. PLN. Kredytobiorca do tej pory zapłacił bankowi 28 tys. PLN oraz 74 tys. CHF (raty płacone były od X 2009 r. w CHF) – przeliczając CHF na PLN wg kursu średniego NBP z dnia spłaty, kwota zapłacona w CHF stanowi równowartość 260 tys. PLN. Łącznie więc kredytobiorca zapłacił więcej niż otrzymał od banku.

Sąd uznał, że kwota zapłacona w PLN powinna zostać zmniejszona o kwotę wypłaconego kredytu. Jednocześnie Sąd zasądził jednak na rzecz kredytobiorcy zwrot rat płaconych w CHF, gdyż uznał, że kwota ta nie nadają się do potrącenia z kwotą wypłaconego kredytu w PLN.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Jakub Ryzlak, adw. Maciej Zaborowski.

11 thoughts on “Umowa Getin Bank nieważna

 1. Tomasz Waśniowski

  Panie Mecenasie,

  Może Pan napisać coś więcej na temat potrącenia tej kwoty w CHF? Jak się domyślam bank nie zgłosił zarzutu potrącenia, a sąd zastosował teorię salda do rat zapłaconych w złotych. Abstrahując, gratuluję kolejnego sukcesu.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   W gruncie rzeczy Sąd nie zastosował teorii salda (bo nie wziął pod uwagę salda wszystkich przepływów majątkowych pomiędzy stronami) a tylko dokonał potrącenia. Dlatego też mógł potrącić wyłącznie kwoty w jednej walucie, to jest PLN.

   Było to jednak działanie z urzędu, gdyż pozwany nie zgłosił swojego roszczenia (o zwrot kwoty wypłaconego kredytu), a przez to jego roszczenie nie było wymagalne.

   Reply
   1. Tomasz Waśniowski

    Dziękuję. W świetle art. 498 k.c. to dość “ciekawe” rozstrzygnięcie.

    Reply
 2. Gobert

  Swoją droga zdziwienie budzi gotowość sędziego do rozstrzygania bo to przecież ten sędzia zadawał pytania do TSUE …

  Reply
 3. a.s.

  Czy dla stanowiska sądu miał znaczenie fakt, że unieważnienie umowy nie będzie niekorzystne dla konsumenta?

  Reply
 4. hocest

  Sędzia Golaszewski część swoich spraw frankowych zawiesza ze względu na zadane pytanie do TSUE a cześć merytorycznie rozstrzyga stosując teorię salda albo hybrydę tej teorii jaką zaprezentował w tej komentowanej sprawie. Zapewne nie dokonał „z urzędu” potrącenia bo nie był w stanie ustalić wartości wierzytelności wyrażonej w CHF. Ten chaos nikomu jie służy-kiedy SN rozpozna wreszcie wniosek RF z kwietnia 2017 i usunięcie istotnych rozbieżności w orzecznictwie sądów ?

  Reply
 5. Wojtek

  Gratulacje!! Czy była jakaś sprawa frankowa w tym wydziale prowadzona przez SSO Krystynę Stawecką?

  Reply
 6. Maciek M

  “Było to jednak działanie z urzędu, gdyż pozwany nie zgłosił swojego roszczenia” cytat z tekstu wyżej

  Panie Mecenasie czy może Pan to skomentować ? Ja się za bardzo nie znam ale przecież Bank jest profesjonalistą, reprezentowanym zapewne przez zawodowego pełnomocnika. Ja nie bardzo sobie wyobrażam jak Sąd może zasądzić na rzecz strony roszczenie o które ta strona nie wnosiła ? czy to jest zgodne z zasadami niezawisłości i bezstronności ? czy to roszczenie banku związane z wypłaceniem kasy 9 lat temu nie może zostać objęte zarzutem przedawnienia (3 lata ? ) Kiedy doczekamy czasu gdy Sądy będą zasądzały na rzecz zwykłego kowalskiego roszczenia o które on nie wnosi Z URZĘDU ?
  Ja przepraszam, jestem nie w temacie ale na prawdę to co się dzieje wokół frankowych kredytów podnosi mi ciśnienie.

  Reply
 7. Bea

  Tytuł wprowadza w błąd, bowiem ten wyrok nie stwierdza nieważności umowy, a jedynie zasądza świadczenie . Jest to wyrok ZASĄDZAJĄCY. Niestety sporo w doniesieniach internetowych takich błędnych nagłowków, które wprowadzają u kredytobiorców mylne przekonanie, że tak łatwo jest unieważnić umowę. W rzeczywistości tylko nieliczne wyroki są wyrokami ustalającymi lub stwierdzającymi nieważność. Zdecydowana większość to wyroki zasądzające, przy czym w uzasadnienie Sąd powołuje się na nieważność.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tytuł nie wprowadza w błąd, gdyż ten wyrok jest wyrokiem ustalającym, że umowa jest nieważna, a oddalającym roszczenie o zapłatę.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *