Umowa Getin Noble Bank nieważna

By | 21 marca 2017

Niedawno zapadł kolejny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu indeksowanego, tym razem Getin Noble Bank.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 r. (I C 1750/16) uznał, że umowa Getin Noble Bank jest nieważna, w związku z czym kredytobiorcy przysługuje zwrot wszystkich dotychczas zapłaconych rat jako świadczenia nienależnego.

Sąd uznał, że umowa kredytu indeksowanego jest sprzeczna z prawem, to znaczy z art. 69 ust. 1 prawa bankowego oraz art. 353(1) kc., gdyż:

 1. Wysokość zobowiązania kredytobiorcy została określona jednostronnie przez bank poprzez przeliczenie kwoty wypłaconego kredytu na równowartość CHF po kursie przez siebie ustalonym a ustalenie wysokości zobowiązania nastąpiło po wyższym kursie;
 2. W rezultacie wysokość zobowiązania kredytobiorcy była znacznie wyższa niż kwota udzielonego kredytu;
 3. Innymi słowy, saldo zadłużenia nie odpowiadało kwocie kredytu wskazanej w umowie.
 4. Dowolne kształtowanie wysokości zobowiązania jednej strony umowy przez drugą stronę sprzeciwia się naturze stosunku prawnego, a przeto jest niedopuszczalne;
 5. Nieważnością zostały więc objęte postanowienia umowy dotyczące wysokości udzielonego kredytu oraz zobowiązania kredytobiorcy. Ponieważ są to główne postanowienia umowy, należy uznać, że cała umowa jest nieważna;
 6. Dodatkowo sąd uznał, że gdyby nie doszło do uznania umowy za nieważną, to należałoby uznać postanowienia dotyczące indeksacji za bezskuteczne, a przez to należałoby obliczyć wysokość rat spłaty kredytu w należytej wysokości, to jest bez ich stosowania.
 7. Wreszcie sąd uznał, że w praktyce działania Getin Noble Bank doszło do zachowań stanowiących nieuczciwe praktyki rynkowe – jednak umowa kredytowa została zawarta w 2007 r., jeszcze przed wejściem w życie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych.

W efekcie sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwoty ponad 40 tys. zł.

Rozumowanie sądu należy w pełni podzielić. Jest to kolejny wyrok stwierdzający, że umowy kredytów indeksowanych są nieważne.

Wyrok jest nieprawomocny.

18 thoughts on “Umowa Getin Noble Bank nieważna

 1. ja

  Moze ktos bral w ge money- obecny bph. Czy sa jakies wygrane?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   U mnie działał, ale być może problem był z polskimi znakami w nazwie pliku. Poprawiłem i proszę sprawdzić teraz.

   Reply
 2. robert

  bralem kredyt w Getin banku w 2006, coz moge zrobic z tym fantem ?

  Reply
 3. joanna

  a czy złożona została apelacja od niniejszego wyroku? ktoś coś wie?

  Reply
 4. DiscoV8

  Panie Mecenasie, czy ten wyrok może mieć znaczenie w kontekście umów denominowanych bo w jakiś sposób odnosi się również do nich? Czy raczej argumentacja sądu idzie wyłącznie “po linii” indeksowanych?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Wyrok dotyczy kredytu indeksowanego, ale rozumowanie znajduje zastosowanie również w przypadku denominowanych, jak to orzekł Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w wyroku z 2 grudnia 2016 r: https://pomocfrankowiczom.pl/?p=805

   Reply
 5. Barbara

  Panie Mecenasie, czy to Pan był pełnomocnikiem powódki? a jeśli nie to czy wie Pan która kancelaria reprezentowała powódkę?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Nie ja byłem pełnomocnikiem w tej sprawie. Niestety nie wiem, kto był.

   Reply
 6. Paweł

  Witam, Posiadam kredyt w CHF. Kredyt brałem w roku 2006. Wspomniany kredyt wziąłem na nieruchomość w której mieszkam i nie zamierza jej zmieniać, ani sprzedawać. Apel do wszystkich tych, którzy moją podobną sytuacje tj. tych których nie zamierzają sprzedawać swojej nieruchomości. Policzcie sobie jaki był realny koszt waszego kredytu w CHF ? Czy w ogóle to liczyliście ? Jak słucham tych bzdur, i czytam te branie dotyczące kredytów w CHF to aż się zastanawiam, czy tak wiele osób nie potrafi liczyć ??? Tragedia ! Do faktów. Za rok 2016 (liczyłem to także i za 2015 – podobnie) realny koszt kredytu wyszedł mi na poziomie 3% !!!!!!!! Piszę o koszcie kredyty, ponieważ uwzględniam w nim także różnice w kursie CHF. Koszt = oprocentowanie + różnica w kursie. Dodam jeszcze, że mój kredyt brałem po kursie 2,38.
  Tak więc podsumowując. Kredyt z oprocentowaniem około 3% – dla mnie super. To, że saldo jest wyższe dla osób, które nie chcą sprzedać nieruchomości “nie ma znaczenia”.

  Czekam na Wasze obliczenia i przebudzenie. Nie dajcie się nabrać “dobry” doradcą, którzy chcą na Was zarobić i w konsekwencji pogorszyć Waszą sytuację.

  Pozdrawiam
  Paweł

  Reply
 7. Irmina

  Szanowny Panie,
  w maju 2006 r. w ówczesnym Multibanku moi rodzice wzięli pożyczkę hipoteczną dla osób fizycznych waloryzowaną kursem franka. W listopadzie 2007 r. aneksem pożyczka ta przeszła na mnie. Od lipca 2015 r. spłacam ją w CHF kupowanych na wolnym rynku. Czy podjąłby się Pan analizy umowy i aneksów i ewentualnego poprowadzenia mojej sprawy?

  Reply
 8. Ilona

  Panie Mecenasie – na jakiej podstawie prawnej sąd mógłby zmienić sposób waloryzacji kredytu w przypadku bezskuteczności lub nieważności klauzul indeksacyjnych lub klauzul dotyczących zmiany oprocentowania (oprocentowanie ma być zmienne, ale zapisy dotyczące oprocentowania są abuzywne- konieczny biegły- słynna sprawa mBanku w SN). Bo ja takiej możliwości nie mogę się doszukać. Art. 13 ustawy z 28.07.1990 (1990.55.321) stanowi, że art 358(1) par.3 nie ma zastosowania do kredytów bankowych- więc sąd nie może zmienić sposobu waloryzacji (czy przez odsetki czy indeksację)- w żadnym przypadku i na czyjekolwiek żądanie. Może stwierdzić nieważność bądź nieskuteczność klauzu i nic w zamian. A w polskim porządku prawnym wyroki sądowe nie stanowią źródła prawa. CZy SN nie orzekł sprzecznie z prawem? Jakie jest Pana zdanie?

  Reply
 9. Iza

  Witam Panie Mecenasie,
  czy widzi Pan podstawy do dochodzenia przez frankowicza roszczeń od banku, jeśli kredyt został udzielony we frankach, zaś w umowie jest zapis, że “oprocentowanie kredytu stanowi sumę stopy LIBOR dla terminów półrocznych przyjętych w PKB SA w Warszawie dla danego półrocza kalendarzowego jako podstawa ustalenia oprocentowania i marzy w wysokości 4,50 % w stosunku rocznym (…) oprocentowanie zmienia się w zależności od zmiany stopy LIBOR”.
  uprzejmie proszę o odpowiedź.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Strony zawarły ugodę, której treść jest nieznana.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *