Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie: umowa mBanku sprzeczna z prawem i nieważna

By | 12 grudnia 2019

Dostępne jest już uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 października 2019 r. (V ACa 567/18), w który Sąd Apelacyjny uznał umowę mBanku za nieważną, jako sprzeczną z podstawowymi zasadami prawa cywilnego i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonej kwoty (powodowie żądali zwrotu nadwyżki kwoty zapłaconej ponad kwotę otrzymaną):

“Granice swobody umów, związane z samą istotą, natura umowy, również kredytowej, nie pozwalają więc na akceptację takiej treści zapisów dotyczących indeksacji kredytu do CHF, jakie znalazły się w § 11 ust. 4 oraz w § 13 ust. 5 umowy zawartej przez strony. Przekraczały bowiem z podanych powodów granice wyznaczone naturą stosunków obligacyjnych. Jako sprzeczne z art. 3531 k.c. nie pozwalały na uznanie jej ważności. Chodziło w tej części umowy o główne, podstawowe obowiązki powodów związane ze spłatą uzyskanego kredytu. Dodać dodatkowo należy, że tego rodzaju ocena nie została wykluczona w wyroku TSUE z 3 października 2019 r., wydanym w sprawie C – 260/18, a dokładniej w punkcie 36, mimo że zadane w tej sprawie pytania nie dotyczyły wprost oceny ważności podobnej umowy, na gruncie krajowego tylko porządku prawnego, lecz odnosiły się do zastosowania dyrektywy 93/13 przy ocenie konsekwencji uznania założonej w ich treści abuzywności klauzul tego samego rodzaju, w tym utrzymania, uzupełnienia albo pominięcia umowy tego rodzaju.”

Pełen tekst uzasadnienia dostępny jest tutaj.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *