Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie: umowa mBanku sprzeczna z prawem i nieważna

By | 12 grudnia 2019

Dostępne jest już uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 października 2019 r. (V ACa 567/18), w który Sąd Apelacyjny uznał umowę mBanku za nieważną, jako sprzeczną z podstawowymi zasadami prawa cywilnego i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonej kwoty (powodowie żądali zwrotu nadwyżki kwoty zapłaconej ponad kwotę otrzymaną):

“Granice swobody umów, związane z samą istotą, natura umowy, również kredytowej, nie pozwalają więc na akceptację takiej treści zapisów dotyczących indeksacji kredytu do CHF, jakie znalazły się w § 11 ust. 4 oraz w § 13 ust. 5 umowy zawartej przez strony. Przekraczały bowiem z podanych powodów granice wyznaczone naturą stosunków obligacyjnych. Jako sprzeczne z art. 3531 k.c. nie pozwalały na uznanie jej ważności. Chodziło w tej części umowy o główne, podstawowe obowiązki powodów związane ze spłatą uzyskanego kredytu. Dodać dodatkowo należy, że tego rodzaju ocena nie została wykluczona w wyroku TSUE z 3 października 2019 r., wydanym w sprawie C – 260/18, a dokładniej w punkcie 36, mimo że zadane w tej sprawie pytania nie dotyczyły wprost oceny ważności podobnej umowy, na gruncie krajowego tylko porządku prawnego, lecz odnosiły się do zastosowania dyrektywy 93/13 przy ocenie konsekwencji uznania założonej w ich treści abuzywności klauzul tego samego rodzaju, w tym utrzymania, uzupełnienia albo pominięcia umowy tego rodzaju.”

Pełen tekst uzasadnienia dostępny jest tutaj.

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *