Wyroki sądów w I połowie 2021 r.

By | 30 czerwca 2021

Czas na podsumowanie pierwszej połowy roku. W oczekiwaniu na uchwałę “frankową” Sądu Najwyższego postępowania w sądach apelacyjnych uległy niemal całkowitemu zawieszeniu. Kancelaria Adwokacka dr Jacek Czabański i Partnerzy uzyskała tylko jeden wyrok prawomocny w styczniu 2021 r., w którym Sąd Okręgowy w Warszawie (wydział odwoławczy) uznał, że umowa d. Polbank EFG ma być wykonywana dalej, ale bez indeksacji. Ponadto jeden wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu Euro Banku uprawomocnił się, gdyż fundusz, który nabył rzekome roszczenie od banku nie złożył apelacji.Poza tym wszystkie pokazane poniżej wyroki są nieprawomocne.

Wyraźnie widać, że sądy poszły w stronę uznawania umowy kredytów powiązanych z kursem waluty obcej za nieważne. Tego typu orzeczenie zapadło w 53 sprawach na 61 wyroków I instancji (86,8%).

W 3 sprawach w I instancji i w jednej sprawie w II instancji zapadły wyroki stwierdzające nieskuteczność indeksacji, ale utrzymujące umowę w mocy (6,6%).

Tylko w dwóch sprawach (3,3%) sąd nie dopatrzył się nieuczciwości umowy (przy czym związane było to z negatywnym nastawieniem danego sędziego do tego typu spraw), w jednej sprawie sąd uznał, że kredytobiorca nie jest konsumentem, a pomiędzy przesiębiorcami umowa tego typu jest dopuszczalna, zaś w jednej sprawie sąd uznał, że wobec całkowitej spłaty kredytu bank nie jest już wzbogacony kosztem kredytobiorcy, który nie może domagać się zwrotu tego co zapłacił (brak jest jeszcze pisemnego uzasadnienia tej karkołomnej tezy sądu).

Lista wszystkich wyroków zapadłych w sprawach prowadzonych przez Kancelarię znajduje się tutaj: https://www.kancelariaczabanski.pl/wyroki/

Spodziewam się, że spodziewana we wrześniu/październiku uchwała SN potwierdzi zarysowany dominujący trend w orzecznictwie stwierdzający nieważność tego typu umów i przyczyni się do szybszego rozstrzygania tych spraw. Aktualnie trzeba niestety się liczyć, z tym, że postepowania w I instancji będą trwać około 3 lat. Miejmy też nadzieję, że uchwała SN stanowczo rozstrzygnie, że bankom nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie za tzw. korzystanie z kapitału banku przy umowie, która był tak nieuczciwie skontruowana przez bank, że okazała się nieważna. Każde niedomówienie SN w tej kwestii spowoduje niestety nową falę sporów sądowych i zapewne skończy się kolejnym pytaniem prejudycjalnym do TSUE.Największym obecnie problemem jest brak orzeczeń sądów apelacyjnych w tych sprawach, które czekają na ciągle przekładane stanowisko Sądu Najwyższego. Miejmy nadzieję, że Sąd Najwyższy nie będzie dalej zwlekać i zajmie stanowisko zaraz po wakacjach. Wówczas postępowania sądowe powinny zacząć toczyć się znacznie szybciej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *