Dlaczego warto zakwestionować umowę kredytu i iść do sądu?

Nieważność umowy kredytu oznacza brak zobowiązania obliczanego przez bank na podstawie aktualnego kursu waluty obcej. Oznacza to również nieważność hipoteki obciążającej nieruchomość, a więc odzyskanie możliwości dysponowania taką nieruchomością, jej sprzedaży lub wykorzystania jej jako zabezpieczenia dla kolejnego kredytu.

Korzyści z nieważności umowy

Korzyści najłatwiej przedstawić na przykładzie.

Weźmy pod uwagę kredyt w wysokości 400 tys. zł, udzielony w czerwcu 2008 r. na okres 30 lat (360 miesięcy), z marżą na oprocentowaniu kredytu w wysokości 1% ponad stopę LIBOR 3M CHF.

Dla takiego przykładowego kredytu, suma dotychczasowych spłat kredytobiorcy sięgnęłaby 405 tys. zł, a pomimo to bank twierdziłby, że aktualne zadłużenie to ok. 525 tys. zł (równowartość ok. 107 tys. CHF).

Nieważność takiej umowy oznacza, że nie istnieje zadłużenie przeliczane według aktualnego kursu CHF, a po wzajemnych potrąceniach dokonywanych spłat, to bank musi jeszcze zwrócić kredytobiorcy 5 tys. zł. Nietrudno zauważyć, że łączna korzyść kredytobiorcy, rozumiana jako obniżenie wysokości zadłużenia, sięga w tym przykładzie niebagatelnej kwoty 530 tys. zł.

Szczegóły rozliczeń mozna sprawdzić w kalkulatorze na stronie www.kancelariaczabanski.pl

Jakie jest orzecznictwo sądowe?

Aktualne orzecznictwo sądowe jednoznacznie wypowiada się po stronie konsumentów.

W 99% przypadków orzeczenia sądów są korzystne dla kredytobiorców a umowy uznawane za nieważne. Wyjątki dotyczą specyficznych spraw, zwłaszcza gdy cel kredytowania był w jakimś stopniu powiązany z działalnością gospodarczą, co spowodowało, że kredytobiorca nie mógł korzystać z przepisów chroniących konsumentów.

Warto spojrzeć na podsumowanie wyroków uzyskanych w 2023 r. przez Kancelarię Adwokacką Czabański Wolna-Sroka:

W 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarię zapadło 351 wyroków w I instancji (w 2022 r. – 312) oraz 104 wyroki w II instancji (w 2022 r. – 157).

W pierwszej instancji blisko 87% wyroków stwierdza nieważność umów kredytów powiązanych z kursem waluty obcej, jednak część sędziów ciągle jeszcze uznaje tego typu umowy za prawidłowe (9,4%). Do rzadkości należy tzw. odfrankowienie, czyli utrzymanie umowy w mocy bez indeksacji (1,1%). Zaczęły się też pojawiać wyroki oddalajace powództwa banków o dodatkowe wynagrodzenie lub waloryzację wypłaconych kwot wskaźnikiem inflacji (1,4%).

W drugiej instancji zwycięstwo kredytobiorców jest już miażdżące – w 94% przypadków Sądy uznawały umowy za nieważne, w 3% uchylały wyroki sądu I instancji i kierowały sprawę do ponownego rozpoznania, a tylko w 1 przypadku uznały umowę za ważną (dotyczyło to jednak umowy z 2011 r., skonstruowanej inaczej niż typowa umowa kredytu indeksowanego). Również w 1 przypadku Sąd Apelacyjny uznał, że kredytobiorca nie był konsumentem i oddalił powództwo.  

O ile może pozwać bank w przypadku nieważności umowy?

Jak ostrzegają banki, samo rozliczenie wzajemnych świadczeń według wartości nominalnych to za mało. W przypadku nieważności umowy kredytu banki domagają się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału, liczonego tak jakby zamiast kredytu frankowego udzieliły kredytu złotowego.

Po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. (C-520/21) jest jednak oczywiste, że bankowi nie przysługuje żadne takie roszczenie, niezależnie od tego czy dotyczy to tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału czy waloryzacji wypłaconej kwoty wskaźnikiem inflacji.

Jedyne czego może się bank domagać, to zwrotu kwoty wypłaconego kredytu powiększonej o odsetki za opóźnienie od terminu wyznaczonego w wezwaniu do zwrotu tej kwoty.

W jakim czasie trzeba się rozliczyć z bankiem?

Czasami słychać, że niewazność umowy nie jest korzystna dla kredytobiorcy, bo wówczas trzeba się “natychmiast” rozliczyć z bankiem. Jednak słowo natychmiast należy wziąć w cudzysłów. Kredytobiorcy również chcą natychmiastowych rozliczeń, a procesy ciągną się latami i tak samo będzie z roszczeniami banków, w tym o zwrot kapitału. Pomiędzy żądaniem banku a faktycznym dokonaniem zapłaty może więc minąć dużo czasu, choć oczywiście może to spowodować, że bank otrzyma dodatkowo odsetki za opóźnienie.

Jednak na ogół kredytobiorcy już obecnie zapłacili bankom więcej niż otrzymali, a zatem rozliczenia w przypadku nieważności umowy wypadają na ich korzyść.

Oczywiście można również dokonać potrącenia wzajemnych wierzytelności i nie trzeba dokonywać płatności w obie strony.

Najnowsze wiadomości z sal sądowych

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 dzień temu
Pomoc Frankowiczom

Poniżej link do dzisiejszego porannego wystąpienia adw. Anny Wolnej-Sroki w telewizji Biznes24.

W trakcie wywiadu omówiona została wczorajsza opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie Getin Noble Banku.

więcejmniej

4 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Maj 2024 r. to kolejne sukcesy kredytobiorców. Coraz częściej zapadają nie tylko wyroki uznające umowy kredytów powiązanych z kursem waluty obcej za nieważne, ale także oddalające powództwa banków o dodatkowe wynagrodzenie czy waloryzację wskaźnikiem inflacji.

Kancelaria Adwokacka Czabański Wolna-Sroka uzuskała w maju kolejne 49 wyroków, w tym 35 wyroków w I instancji, z czego 34 bły korzystne: w 30 sprawach sądy stwierdziły, że zakwestionowana umowa jest nieważna, w 4 oddalały roszczenia banków o dodatkowe wynagrodzenie czy waloryzację, zaś tylko w jednej sprawie sąd nie podzielił twierdzeń kredytobiorcy o nieważności umowy:

1. Wyrokiem z 06.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 14158/21; Dalba-Sobczyńska Joanna) w sprawie przeciwko Deutsche Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 31 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Godzina.
2. Wyrokiem z 08.05.24 SO Koszalin (I C 982/21; Szkudłapska-Ćwik Iwona) w sprawie przeciwko mBank uznał, że roszczenie banku o zwrot kwoty kredytu oddalone ze względu na potrącenie. Postępowanie w I instancji trwało 26 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
3. Wyrokiem z 09.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 15733/23; Stokowska-Komorowska Dorota) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 53 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
4. Wyrokiem z 10.05.24 SO Warszawa (III C 688/23; Suchecka-Bartnik Ewa) w sprawie przeciwko Getin Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 85 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
5. Wyrokiem z 10.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 6783/22; Masznicz Robert) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 26 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Godzina.
6. Wyrokiem z 14.05.24 SO Włocławek (I C 934/23; Mazurek Katarzyna) w sprawie przeciwko PKO BP uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 9 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Godzina.
7. Wyrokiem z 15.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 13430/22; Biegański Bartłomiej) w sprawie przeciwko Bank BPH uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 23 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Katarzyna Szydłowska.
8. Wyrokiem z 15.05.24 SO Rybnik (I C 30/22; Łabuz Sławomir) w sprawie przeciwko mBank uznał, że roszczenie banku o wynagrodzenie i/albo waloryzację jest niezasadne. Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
9. Wyrokiem z 15.05.24 SO Katowice (I C 1779/21; Zadora Katarzyna) w sprawie przeciwko mBank uznał, że roszczenie banku o zwrot kwoty kredytu oddalone ze względu na potrącenie. Postępowanie w I instancji trwało 22 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
10. Wyrokiem z 16.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 15730/23; Stokowska-Komorowska Dorota) w sprawie przeciwko Kredyt Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 51 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
11. Wyrokiem z 16.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 2692/23; Świderski Krzysztof) w sprawie przeciwko Bank Handlowy uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 48 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
12. Wyrokiem z 16.05.24 SO Warszawa (XXIX C 3385/20; Tarapata Krzysztof) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 42 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
13. Wyrokiem z 16.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 7722/21; Szawrońska-Eliszewska Aldona) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 36 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
14. Wyrokiem z 16.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 12396/21; Szawrońska-Eliszewska Aldona) w sprawie przeciwko Kredyt Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 33 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Godzina.
15. Wyrokiem z 16.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 18269/22; Wójcicki Maciej) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 21 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
16. Wyrokiem z 16.05.24 SO Warszawa (IV C 1482/20; Kubczak Magdalena) w sprawie przeciwko GE Money Bank uznał, że roszczenie banku o zwrot kwoty kredytu oddalone ze względu na potrącenie. Postępowanie w I instancji trwało 15 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Jakub Strojewski.
17. Wyrokiem z 16.05.24 SO Warszawa (IV C 1482/20; Kubczak Magdalena) w sprawie przeciwko GE Money Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 15 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Jakub Strojewski.
18. Wyrokiem z 16.05.24 SO Kielce (I C 2132/23; Bochenek-Bielecka Renata) w sprawie przeciwko Bank BPH uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 9 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Jakub Strojewski.
19. Wyrokiem z 17.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 15778/23; Stokowska-Komorowska Dorota) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 52 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
20. Wyrokiem z 20.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 3575/21; Golda-Pauszek Joanna) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 52 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
21. Wyrokiem z 20.05.24 SO Warszawa (III C 2157/20; Kruczkowska Joanna) w sprawie przeciwko GE Money Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 46 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
22. Wyrokiem z 20.05.24 SO Warszawa (III C 2734/20; Kruczkowska Joanna) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 44 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
23. Wyrokiem z 20.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 717/21; Maj Michał) w sprawie przeciwko Nordea uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 38 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Godzina.
24. Wyrokiem z 21.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 12803/21; Szawrońska-Eliszewska Aldona) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 90 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
25. Wyrokiem z 21.05.24 SO Warszawa (II C 1121/20; Kurkowska Eliza) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że umowa jest ważna. Postępowanie w I instancji trwało 50 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
26. Wyrokiem z 22.05.24 SO Wrocław (I C 1794/20; Romanowska Dominika) w sprawie przeciwko Santander Consumer uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 42 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
27. Wyrokiem z 22.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 3987/21; Chodkowska Diana) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 38 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
28. Wyrokiem z 23.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 4381/21; Maj Michał) w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 45 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
29. Wyrokiem z 23.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 8230/22; Orzechowska Aleksandra) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 26 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Godzina.
30. Wyrokiem z 23.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 13690/22; Biegański Bartłomiej) w sprawie przeciwko Nordea uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 23 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Grzegorz Godzina.
31. Wyrokiem z 27.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 16255/22; Nawrocki Maciej) w sprawie przeciwko Deutsche Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 50 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
32. Wyrokiem z 28.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 18548/21; Dawid-Birska Katarzyna) w sprawie przeciwko Kredyt Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 49 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
33. Wyrokiem z 28.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 1693/24; Świderski Krzysztof) w sprawie przeciwko Getin Bank uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 46 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
34. Wyrokiem z 28.05.24 SO Toruń (I C 3251/23; Grzempka Joanna) w sprawie przeciwko Nordea uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 7 miesięcy. Sprawę prowadził radca prawny Jakub Strojewski.
35. Wyrokiem z 29.05.24 SO Warszawa (XXVIII C 9339/21; Wiśniewska-Wiecha Ewa) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 35 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.

Postępowania w I instancji przeciętnie trwały 37 miesięcy, jednak w poszczególnych przypadkach zdarzało się, że postępowanie trwało tak krótko jak 7 miesięcy ale też i tak długo jak 90 miesięcy.

Wyroków prawomocnych zapadło w maju 14, i wszystkie były korzystne dla kredytobiorców, gdyż stwierdzały nieważność umów. Aczkolwiek TSUE jasno się wypowiedział, że kredytobiorcy należne są odsetki za opóźnienie od dnia wezwania banku do zapłaty, to zdarzyły się orzeczenia, które przyjmowały, że odsetki są należne dopiero od daty modyfikacji powództwa czy wręcz oświadczenia konsumenta o zgodzie na nieważność. Wreszcie należy zauważyć, że niektórzy sędziowie w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu nie pogodzili się z uchwałami SN i dalej stosują tzw. teorię salda, czyli dokonują kompensaty roszczeń z urzędu:

1. Wyrokiem z 09.05.24 SA Warszawa (I ACa 1153/22; Małgorzata Konsek-Bitkowska; Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska; Małgorzata Sławińska) w sprawie przeciwko Nordea uznał, że umowa jest nieważna ale roszczenie o zapłatę należało oddalić ze względu na umorzenie wierzytelności wskutek potrącenia dokonanego przez kredytobiorcę w sprawie obronnej. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 24.03.22 (III C 1601/17). Postępowanie w II instancji trwało 26 miesięcy, a łącznie 79 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
2. Wyrokiem z 09.05.24 SA Warszawa (I ACa 3927/23; Marzena Konsek-Bikowska) w sprawie przeciwko Getin Bank uznał, że umowa jest nieważna. Wyrok miał charakter częściowy i dotyczył wyłącznie kwestii ustalenia nieważności umowy. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 02.07.21 (XXVIII C 2962/21). Postępowanie w II instancji trwało 35 miesięcy, a łącznie 74 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
3. Wyrokiem z 13.05.24 SA Warszawa (V ACa 1681/22; Mrozek Joanna) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od wezwania. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 11.08.22 (II C 2031/19). Postępowanie w II instancji trwało 21 miesięcy, a łącznie 54 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
4. Wyrokiem z 15.05.24 SA Warszawa (I ACa 10/23; Anna Strączyńska) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od wezwania. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 14.10.22 (II C 774/19). Postępowanie w II instancji trwało 19 miesięcy, a łącznie 83 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
5. Wyrokiem z 15.05.24 SO Warszawa Cywilny-Odwoławczy (V Ca 46/23; Bassa Dorota) w sprawie przeciwko Polbank EFG uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od wezwania. W I instancji wyrok wydał SR Warszawa-Wola w dniu 25.10.22 (II C 294/22). Postępowanie w II instancji trwało 19 miesięcy, a łącznie 54 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
6. Wyrokiem z 15.05.24 SA Warszawa (V ACa 1355/22; Asłanowicz Paulina, Obrębski Robert, Szerel Marta) w sprawie przeciwko Nordea uznał, że umowa jest nieważna. Roszczenie o zapłatę zostało cofnięte po potrąceniu dokonanym przez kredytobiorcę. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 21.06.22 (II C 3886/20). Postępowanie w II instancji trwało 23 miesięcy, a łącznie 42 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
7. Wyrokiem z 15.05.24 SA Warszawa (VI ACa 53/23; Kramarska Grażyna) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od oświadczenia. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 12.09.22 (XXVIII C 9855/21). Postępowanie w II instancji trwało 20 miesięcy, a łącznie 34 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Bielecki.
8. Wyrokiem z 16.05.24 SA Warszawa (V ACa 2008/23; Alicja Fronczyk, Bogdan Świerczakowski, Joanna Piwowarun – Kołakowska-spr.) w sprawie przeciwko Getin Bank uznał, że umowa jest nieważna. Wyrok miał charakter częściowy, tylko w zakresie ustalenia nieważności umowy. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 10.11.21 (IV C 672/21). Postępowanie w II instancji trwało 31 miesięcy, a łącznie 96 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
9. Wyrokiem z 16.05.24 SA w Warszawie (V ACa 1541/22; SSA Alicja Fronczyk) w sprawie przeciwko Getin Bank uznał, że umowa jest nieważna. Wyrok miał charakter częściowy, tylko w zakresie ustalenia nieważności umowy. W I instancji wyrok wydał SO w Warszawie w dniu 17.05.22 (II C 821/19). Postępowanie w II instancji trwało 24 miesięcy, a łącznie 60 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
10. Wyrokiem z 17.05.24 SA Wrocław (I ACa 1886/23; Małgorzata Lamparska) w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank uznał, że umowa jest nieważna ale roszczenie o zapłatę należy oddalić ze względu na tzw. teorię salda. W I instancji wyrok wydał SO Wrocław w dniu 25.04.23 (I C 218/17). Postępowanie w II instancji trwało 13 miesięcy, a łącznie 89 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka.
11. Wyrokiem z 20.05.24 SA Warszawa (I ACa 1382/22; SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od wezwania. W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 20.06.22 (XXIV C 840/19). Postępowanie w II instancji trwało 23 miesięcy, a łącznie 73 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
12. Wyrokiem z 20.05.24 SA Warszawa (V ACa 1559/23; SSA Bernard Chazan) w sprawie przeciwko Bank Zachodni WBK uznał, że umowa jest nieważna a odsetki za opóźnienie należne są kredytobiorcy od wezwania . W I instancji wyrok wydał SO Warszawa w dniu 27.01.22 (XXVIII C 5379/21). Postępowanie w II instancji trwało 28 miesięcy, a łącznie 37 miesięcy. Sprawę prowadziła adwokat Dominika Helios.
13. Wyrokiem z 21.05.24 SA Wrocław (I ACa 2349/23; Damaszko Wojciech) w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank uznał, że umowa jest nieważna. Roszczenie o zapłatę zostało oddalone jeszcze w I instancji wskutek potrącenia dokonanego przez bank. Postępowanie w II instancji trwało 11 miesięcy, a łącznie 84 miesiące. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.
14. Wyrokiem z 27.05.24 SA Warszawa (I ACa 1682/22; Wiśniewska-Sadomska Joanna) w sprawie przeciwko Millennium uznał, że umowa jest nieważna. Postępowanie w I instancji trwało 22 miesiące, a łącznie 91 miesięcy. Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.

W sprawach zakończonych wyrokiem II instancji, postępowanie odwoławcze trwało przeciętnie 23 miesiące, zaś łącznie w I i II instancji postępowania trwały przeciętnie 68 miesięcy.
więcejmniej

1 tydzień temu
Pomoc Frankowiczom

Deutsche Bank NIe SKŁADA APELACJI od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie!

Wyrok jest prawomocny i ostateczny!

Z przyjemnością informujemy, iż Deutsche Bank nie złożył apelacji od wyroku ustalającego nieważność umowy Deutsche Banku. Odsetki ustawowe za opóźnienie zostały zasądzone od wezwania przedsądowego. Mamy nadzieję, że jest to początek nowej tendencji w sprawach sądowych dotyczących kredytów frankowych! Czyżby banki zaczęły kapitulować po uchwale Sądu Najwyższego?

Poniżej dla porządku informacja o wyroku Sądu Okręgowego:

W dniu 6 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Piotr Grenda, sygn. XXVIII C 6962/21) wydał wyrok, w którym:
1. Ustalił nieważność umowy Deutsche Banku z 2008 r.
2. Zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów 114.455,45 PLN oraz 125.451,18 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty
3. Ustalił, że pozwany ponosi w całości koszty procesu, przy czym szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.
Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powodów, iż umowa zawiera klauzule niedozwolone, które powodują upadek umowy. Powodowie zostali wystawieni na nieograniczone ryzyko kursowe, a bank posiadał arbitralność w ustalaniu kursów wymiany walut. Odsetki zostały zasądzone od terminu zakreślonego w wezwaniu przedsądowym.

Wyrok jest prawomocny i ostateczny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.
więcejmniej

1 tydzień temu
Pomoc Frankowiczom

Wygrana przed Sądem Najwyższym!

Umowa Banku Raiffeisen ostatecznie nieważna!

W dniu dzisiejszym w Sądzie Najwyższym odbyła się rozprawa jawna zainicjowana skargą kasacyjną banku Raiffeisen.

Po odebraniu stanowisk pełnomocników stron Sąd Najwyższy (w składzie Prezes SN Joanna Misztal-Konecka, SSN Marcin Krajewski, SSN Piotr Telusiewicz, sygn IIC CSKP 159/23) wydał wyrok, w którym oddalił skargę kasacyjną pozwanego banku i zasądził na rzecz powoda 4.050 zł tytułem kosztów postępowania przed Sądem Najwyższym.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że dwóch sędziów ze wskazanego składu w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2024 r., sygn. III CZP 25/22 zgłosiło zdanie odrębne w zakresie kredytów indeksowanych. Sąd Najwyższy jednak uznał, że jest związany uchwałą Sądu Najwyższego i respektuje uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

#ShEOAwards #ShEOAwards2024 #ShEOAwards2024Wprost

Poniżej komentarz adw. Anny Wolnej-Sroki na temat aktualnej sytuacji w sprawach kredytów frankowych, a także link do relacji z gali ShEO Awards 2024

www.youtube.com/watch?v=exPxyeQndq4&t=2s

sheoawards.wprost.pl/laureatki/2024/relacja-z-gali-sheo-awards-2024-wprost-nagrodzil-kobiety.html
więcejmniej

3 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Z przyjemnością informujemy, że mec. Anna Wolna-Sroka została laureatką konkursu ShEO Awards 2024 i otrzymała nagrodę w kategorii ,,Liderka biznesu -walka po stronie konsumentów”!

Redakcja tygodnika „Wprost” przyznaje statuetkę ShEO Awards wybitnym kobietom, inspiratorkom, pionierkom odważnie przełamującym schematy.

sheoawards.wprost.pl/

#ShEOAwards #ShEOAwards2024 #ShEOAwards2024Wprost
więcejmniej

3 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy Getin Noble Banku!
Sąd Apelacyjny proceduje i nie czeka na rozstrzygnięcie pytań prawnych przez Sąd Najwyższy!

W dniu 9 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, (sygn. I ACa 3927/23, SSA Marzena Konsek-Bitkowska) wydał wyrok częściowy, w którym:

Oddalił apelację Syndyka masy upadłościowej Getin Noble Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydziału Cywilnego, (sygn. XXVIII C 2962/21, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak) ustalającego nieważność umowy Getin Banku S.A. z 2008 r.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego Getin Banku S.A. zawierała klauzule niedozwolone, które prowadzą do upadku umowy kredytu.

Na marginesie warto dodać, iż na rozprawie, która odbyła się przed Sądem Apelacyjnym pełnomocnik Syndyka masy upadłościowej złożył obszerne pismo z wnioskiem o zawieszenie postępowania w zakresie ustalenia nieważności umowy z uwagi na ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank. Sąd oddalił wniosek i wskazał, że nie ma podstaw do zawieszenia postępowania w zakresie ustalenia nieważności umowy. Ponadto Sąd zwrócił uwagę, iż również w interesie syndyka powinno być prowadzenie postępowań sądowych w zakresie ustalenia nieważności umów kredytów z uwagi na konieczność rozliczenia wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.
więcejmniej

4 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocna nieważność umowy d. BRE Banku. Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutu zatrzymania.

Wyrokiem z dnia 15 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Grażyna Kramarska, sygn. akt VI ACa 53/23):
1) zmienił zaskarżony wyrok częściowo w ten sposób, że oddalił odsetki za okres od upływu terminu z wezwania do zapłaty do czasu odebrania przez Sąd I instancji oświadczenia po pouczeniu (7 miesięcy),
2) oddalił apelację pozwanego w pozostałej części,
3) nie uwzględnił zarzutu zatrzymania,
4) zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8.100 PLN tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Apelacja wywiedziona przez bank dotyczyła wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, (sygn. akt XXVIII C 9855/23, SSO Edyta Sornat-Unisk), w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu z lipca 2007 r. i zasądził od pozwanego na rzecz powodów prawie 175 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia zapłaty.

Pozwany na etapie postępowania apelacyjnego podniósł zarzut zatrzymania, który nie został uwzględniony z uwagi na wydany przez TSUE wyrok z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie C 424/22.

W zakresie odsetek Sąd zmienił datę początkową naliczania odsetek i wskazał, że opowiada się za uchwałą SN w zakresie bezskuteczności zawieszonej wymagającej jasnej deklaracji konsumenta o chęci ustalenia nieważności złożonej po uprzednim pouczeniu przez Sąd. Tym samym Sąd zignorował m.in. stanowiska TSUE w zakresie braku konieczności składania oświadczeń o świadomości skutków stwierdzenia nieważności umowy wyrażone chociażby w postanowieniu z dnia 3 maja 2024 r. (C-348/23) oraz wyroku z dnia 7 grudnia 2023 r. (C-140/22).

Wyrok jest prawomocny. Z uwagi na wysokość oddalonych odsetek (ok. 7 tys. PLN) powodowie nie będą mogli złożyć skargi kasacyjnej. Natomiast bank będzie miał prawo złożyć skargę do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Postępowanie toczyło się 20 miesięcy w II instancji, a łącznie 34 miesiące.
więcejmniej

Load more