Ugody proponowane przez mBank – czy warto?

Jakie propozycje ma mBank?

mBank nie podaje szczegółów swoich wyliczeń, jednak na podstawie przekazywanych informacji można stwierdzić, że bank wylicza jak wyglądałaby spłata kredytu, gdyby był to kredyt złotowy, czyli z wyższym oprocentowaniem, ale bez powiązania z kursem waluty obcej, a następnie porównuje wysokość zadłużenia takiego kredytu z zadłużeniem dla kredytu indeksowanego.

Następnie mBank proponuje umorzenie połowy tej różnicy (według prezesa banku jest to spotkanie się w połowie drogi). Pozostała nieumorzona część kredytu ma być spłacana jak kredyt złotowy z oprocentowaniem stałym (na okres 5 lat, mBank aktualnie proponuje 4,99%), albo zmiennym.

Takie warunki oznaczają, że proponowana ugoda jest znacznie gorsza od ugody na warunkach KNF, stosowanej przez inne banki, np. PKO BP czy Millennium, które proponują rozliczenie jakby kredyt był od początku złotowy.

Jak sprawdzić czy to się opłaca?

Bank w swojej propozycji skupia się na obniżeniu kwoty zadłużenia. Jednak aby odpowiedzieć na to czy to się opłaca, trzeba poznać kilka innych danych. Przede wszystkim należy wiedzieć ile do tej pory się zapłaciło na rzecz banku oraz ile wynosiłoby wynagrodzenie banku, gdyby udzielił kredytu złotowego.

Szczegóły takich rozliczeń mozna sprawdzić w kalkulatorze na stronie www.kancelariaczabanski.pl

Po poznaniu tych danych możemy porównać następujące warianty rozliczeń:

  1. umowa nieważna, strony zwracają sobie świadczenia po nominale.
  2. umowa nieważna, ale bankowi przysługuje dodatkowe roszczenie o wynagrodzenie
  3. umowa obowiązuje dalej, ale bez indeksacji.

A o ile może mnie pozwać bank?

Warunki ugody są na tyle niekorzytne, że kiedy mBank pozywa kredytobiorców i twierdzi, że umowa kredytu jest nieważna a jemu jest należne dodatkowe wynagrodzenie, to żąda mniej niż w proponowanej ugodzie!

W swoim pozwie mBank domaga się bowiem tylko tego, co jest w propozycji KNF, a więc wynagrodzenia jakby udzielił kredytu w złotych, ewentualnie waloryzacji wskaźnikiem inflacji.

Innymi słowy, mBank sam doskonale wie, że warunki jakie proponuje w ugodzie nie mają szans na uwzględnienie w sądzie!

Oczywiście banki mają bardzo małe szanse na uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia w sądzie, a kluczowe tu będzie orzeczenie TSUE w sprawie C-520/21, które zapadnie zapewne w połowie 2023 r.

Czy ugoda jest ostateczna?

Generalnie odpowiedź brzmi tak. Jeżeli teraz zawrzesz ugodę, to nawet jeżeli w przyszłości orzecznictwo sądowe ostatecznie ustali, że bank nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia, to ugoda będzie już nie do podważenia. W tym właśnie celu mBank w propozycji ugody zawarł szereg pouczeń na temat możliwych skutków postępowania sądowego.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że oparcie nowego kredytu o stopę WIBOR 3M powoduje, że istnieje ryzyko wzrostu raty spłaty kredytu, w przypadku dalszego wzrostu stóp procentowych.

Jakie są skutki podatkowe?

Ponadto należy zauważyć, że kwota “umorzenia” podlega opodatkowaniu. Co prawda pod pewnymi warunkami może być ona zwolniona z podatku, ale trzeba upewnić się, że te warunki są spełnione w Państwa przypadku.

Stosowne zwolnienie jest wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe i obowiązuje do końca 2022 r., ale ma zostać przedłużone na kolejny okres.

Czy warto zawrzeć ugodę?

Zapraszamy do obejrzenia webinaru na temat propozycji ugodowych mBanku, który odbył się w czwartek, 15 grudnia o godz. 19:00.

I oczywiście na koniec najważniesza rada: zanim podejmiesz decyzję, skonsultuj się z prawnikiem!

Najnowsze wiadomości z sal sądowych

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 dzień temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocna nieważność umowy GE Money Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 07 lutego 2023 r. sygn. akt V ACa 1268/22 (SSA Teresa Karczyńska-Szumilas):
1. zmienił zaskarżony wyrok w zakresie zasądzonych odsetek ustawowych za opóźnienie, przyznając je kredytobiorcom od 08 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty;
2. oddalił apelację banku w pozostałym zakresie;
3. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytubiorców kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W prowadzonej sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH, Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 22 maja 2022 r. sygn. akt I C 1805/19 (SSO Marcin Cichosz):
1. ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z GE Money Bank S.A.
2. zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 141 tys. PLN oraz 62 tys. CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 30 listopada 2019 r.
3. zasądził od banku na rzecz kredytobiorców koszty postępowania w kwocie ponad 14 tys. PLN.

Apelację od powyższego wyroku złożył Bank BPH S.A., zgłaszając również na etapie postępowania apelacyjnego zarzut zatrzymania.

Sąd Apelacyjny w dzisiejszym wyroku podzielił stanowisko sądu okręgowego, że zawarta umowa zawiera niedozwolone klauzule umowne w zakresie indeksacji, a ich eliminacja z umowy prowadzi do nieważności całej umowy kredytu.

Sąd nie podzielił stanowiska banku, że w umowie może pozostać kurs średni NBP (po wykreśleniu marży banku). W ocenie sądu zarówno kurs średni NBP, jak i marża banku odnoszą się do jednego świadczenia, więc sankcja bezskuteczności musi dotyczyć całej klauzuli indeksacyjnej.

Sąd Apelacyjny nie uwzględnił także zarzutu zatrzymania, uznając go za niedopuszczalny na tle rozliczenia umowy kredytu.

Zmiana wyroku w zakresie odsetek wynika z aktualnego orzecznictwa SN, dlatego sąd apelacyjny zasądził odsetki od dnia rozprawy na której kredytobiorcy oświadczyli, że chcą unieważnić umowę i są świadomi skutków z tym związanych.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski
więcejmniej

2 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach.

Odpowiemy na nie w trakcie webinaru!

Adw. dr Jacek Czabański
adw. Anna Bielecki

Ile trwają postępowania sądowe w sprawach frankowych?lut 8, 7:00pmWarszawaIle trwają postępowania sądowe w sprawach frankowych i dlaczego tak długo? Od czego to zależy? Co można z tym zrobić?

Na pytania odpowiedzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Bielecki. Zachęcamy do zadawania pytań pod niniejszym postem, w trakcie webinaru odpowiemy!

Webinar w środę, 8 lutego o godz. 19:00.
więcejmniej

2 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Ile trwają postępowania sądowe w sprawach frankowych?lut 8, 7:00pmWarszawaIle trwają postępowania sądowe w sprawach frankowych i dlaczego tak długo? Od czego to zależy? Co można z tym zrobić?

Na pytania odpowiedzą adw. dr Jacek Czabański i adw. Anna Bielecki. Zachęcamy do zadawania pytań pod niniejszym postem, w trakcie webinaru odpowiemy!

Webinar w środę, 8 lutego o godz. 19:00.
więcejmniej

5 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Po prawomocnej przegranej Getin Noble Bank nie chciał wydać dobrowolnej zgody na wykreślenie hipoteki (tzw. kwitu mazalnego) co jest oczywiście skandalem pokazującym, że ten bank dalej działa jak zbój.

Nie przejęliśmy się tym jednak i złożyliśmy wniosek do sądu wieczysto-księgowego o wykreślenie hipoteki na podstawie wyroku ustalającego nieważność umowy – i właśnie otrzymaliśmy informację, że sąd wykreślił hipotekę 🙂
więcejmniej

5 dni temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocna nieważność Banku Millennium!
Odsetki od wezwania!
Kredyt całkowicie spłacony.

W dniu 27 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Dagmara Olczak-Dąbrowska; I ACa 504/22), wydał wyrok, w którym oddalił apelację banku w całości, a zatem utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Agnieszka Nakwasa-Szczepkowska), sygn. XXVIII C 2731/21z dnia 9 lutego 2022 r. zasądzający na rzecz powodów ponad 260 tys. PLN oraz 18.442,81 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od września 2018 r. do dnia zapłaty przesłankowo tytułem nieważności umowy.

Klienci wystąpili o zwrot wszystkich wpłat zgodnie z teorią dwóch kondykcji.

Ponadto sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna – Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p
więcejmniej

6 dni temu
Pomoc Frankowiczom

W styczniu 2023 r. Kancelaria Adwokacka Czabański Wolna-Sroka w sprawach kredytowych uzyskała 20 wyroków w I instancji, z czego 19 stwierdzało nieważność umów kredytów denominowanych/indeksowanych a w 1 sprawie sąd nie dopatrzył się wad umowy (sprawa nie różniła się istotnie od innych, natomiast ocena sędziego odbiegała od powszechnie przyjętej linii orzeczniczej).

Lista wyroków poniżej, wraz z typem orzeczenia oraz czasem trwania postępowania w I instancji.

1. SO Warszawa III C 1220/17 Millennium 2023-01-02 Suchecka – Bartnik Ewa umowa nieważna 65
2. SO Warszawa XXV C 919/20 Polbank 2023-01-03 Mitkiewicz Adam umowa nieważna 34
3. SO Warszawa XXVIII C 9007/21 PKO BP 2023-01-03 Grenda Piotr umowa nieważna 18
4. SO Warszawa XXVIII C19716/22 Nordea 2023-01-05 Golda-Pauszek Joanna Iwona umowa nieważna 27
5. SO Warszawa II C 320/21 Polbank EFG 2023-01-05 Pyz-Kędzierska Barbara umowa nieważna 24
6. SO Warszawa XXVIII C 360/21 Getin Bank 2023-01-12 Wójcicki Maciej umowa nieważna 22
7. SO Warszawa XXV C 2555/18 Polbank EFG 2023-01-13 Bryzgalska Edyta Maria umowa ważna 50
8. SO Warszawa I C 1387/21 mBank 2023-01-13 Pąsik Joanna umowa nieważna 25
9. SO Warszawa III C 88/20 mBank 2023-01-16 Schmidt Rafał umowa nieważna 72
10. SO Warszawa II C 1281/20 Millennium 2023-01-16 Bonkowska Anna umowa nieważna 33
11. SO Warszawa XXVIII C 6075/21 Nordea 2023-01-16 Orzechowska Aleksandra umowa nieważna 20
12. SO Warszawa XXVIII C 11236/21 Millennium 2023-01-16 Orzechowska Aleksandra umowa nieważna 17
13. SO Warszawa IV C 482/19 mBank 2023-01-17 Kubczak Magdalena umowa nieważna 65
14.SO Warszawa XXIV C 2415/20 Kredyt Bank 2023-01-20 Zalewska Anna umowa nieważna 39
15. SO Warszawa XXVIII C 7394/21 mBank 2023-01-20 Szawrońska-Eliszewska Aldona umowa nieważna 20
16. SO Warszawa XXVIII C 5603/21 mBank 2023-01-24 Orzechowska Aleksandra umowa nieważna 21
17. SO Warszawa XXV C 2737/18 Millennium 2023-01-25 Ogińska-Łągiewska Anna umowa nieważna 63
18. SO Warszawa IV C 1180/18 Kredyt Bank 2023-01-26 Sterkowicz Andrzej umowa nieważna 48
19. SO Warszawa XXV C 504/20 Millennium 2023-01-26 Stawecka Krystyna umowa nieważna 36
20. SO Warszawa IV C 824/21 Deutsche Bank 2023-01-30 Różalska-Danilczuk Aleksandra umowa nieważna 74

W drugiej instancji zapadło w styczniu 9 wyroków, z których wszystkie ustaliły nieważność umowy kredytu i zasądziły na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rat kredytu, za wyjątkiem jednego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, który odesłał sprawę rozliczeń pomiędzy stronami do ponownego rozpoznania.

Sąd II instancji Sygn. Sądu II Instancji Data wyroku Sądu II instancji Skład Sądu II instancji [nazwisko imię] Typ orzeczenia Sądu II Instancji Czas trwania II instancji [w miesiącach]
SA Warszawa V ACa 251/22 05.01.2023 Obrębski Robert umowa nieważna 12
SA Warszawa I ACa 503/22 11.01.2023 Olczak-Dąbrowska Dagmara umowa nieważna 14
SA Warszawa V ACa 402/22 11.01.2023 Kaniok Ewa umowa nieważna 12
SA Wrocław I ACa 849/22 12.01.2023 Kłodnicki Dariusz umowa nieważna 10
SA Warszawa V ACa 186/22 12.01.2023 Fronczyk Alicja umowa nieważna 18
SA Warszawa I ACa 472/22 12.01.2023 Polańska – Farion Katarzyna umowa nieważna 10
SA Warszawa V ACa 302/22 20.01.2023 Chazan Bernard umowa nieważna 20
SA Warszawa VI ACa 381/22 20.01.2023 Wolkenberg Agata umowa nieważna 13
SA Warszawa V ACa 930/21 25.01.2023 Swierczakowski Bogdan umowa nieważna 17
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

W trakcie webinarium postaramy odpowiedzieć na najczęstsze pytania dotyczące rozliczeń z bankiem po prawomocnym wyroku. więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Prawomocna nieważność Getin Noble Bank S.A.!

W dniu 25 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Bogdan Świerczakowski) w sprawie o sygn. akt V ACa 930/21 co do zasady podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 września 2021 r. sygn. IV C 978/21 ustalający nieważność i zasądzający na rzecz powodów roszczenie zgodnie z teorią dwóch kondykcji. Bank na etapie postępowania apelacyjnego złożył oświadczenie o potrąceniu roszczenia kredytobiorcy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z kwotą faktycznie wypłaconego kredytu. Sąd uznał oświadczenie o potrąceniu za skuteczne i oddalił powództwo o zapłatę z uwagi na fakt, że kredytobiorcy w spłatach nie przekroczyli jeszcze kwoty kapitału. Wobec złożenia oświadczenia o potraceniu przez bank w praktyce klienci rozliczyli się już bankiem.
Możemy zatem spokojnie występować o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej na podstawie wyroku ustalającego nieważność umowy!

Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Pomoc Frankowiczom

Zapraszamy serdecznie na webinar dotyczący rozliczeń po prawomocnym wyroku.

Webinar poprowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz r. pr. Grzegorz Godzina.

Jak wyglądają rozliczenia po wyroku? Co z hipoteką i BIK? sty 25, 7:00pmW trakcie webinaru omówione zostaną zagadnienia związane z rozliczeniem po prawomocnym wyroku.

Webinar poprowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz r. pr. Grzegorz Godzina.
więcejmniej

Load more