Tag Archives: Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania

Prawomocna przegrana mBanku o dowolną zmianę oprocentowania i spread

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (III Ca 475/18) podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia z dnia 20 listopada 2017 r. (II C 636/17), w którym Sąd uznał klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania zawartą w umowie mBanku za nieuczciwą i bezskuteczną. Jednocześnie Sąd uznał, że w miejsce tej klauzuli nie może… Read More »

Prawomocna przegrana mBank o klauzule waloryzacyjne oraz zmiany oprocentowania

Dobry wyrok zapadł niedawno w Łodzi. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 12 lutego 2018 r. (III Ca 1709/17) podtrzymał wyrok Sądu  Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (SSR Witold Ławnicki) z dnia 12 lipca 2017 r. (III C 327/16). W wyroku tym Sąd Rejonowy uznał klauzulę dowolne zmienny oprocentowania (w zależności od zmian parametrów rynku finansowego)… Read More »

Nieważność umowy ze względu na klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania oraz indeksację

Wyrokiem z 19 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 632/17) uznaje umowę kredytu samochodowego, indeksowanego do CHF (d. Getin Bank) za nieważną, jako sprzeczną z prawem bankowym (ze względu na klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania) oraz zasadami współżycia społecznego ( indeksacja dowolnie wyznaczanymi kursami przez bank).   Pozwani zdecydowali się na podpisanie umowy… Read More »

Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania stosowana przez mBank niedopuszczalna

Bardzo dobry prawomocny wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w dniu 27 września 2017 r. (II Ca 99/17), podtrzymującym orzeczenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z 26 października 2016 r. (I C 648/13). Sprawa dotyczyła klauzuli  zmiany oprocentowania kredytu stosowanej przez mBank. Początkowe oprocentowanie określone było w umowie, a następnie bank mógł je zmienić w… Read More »

Przegrana kredytobiorców o klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania

W sprawach o klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania (stosowaną głównie przez mBank do 2006 r., ale również i Eurobank) zapadają na ogół korzystne wyroki dla kredytobiorców. Albo upadek klauzuli pozwalającej na zmianę oprocentowania kredytu według uznania banku powoduje upadek całej umowy (nieważność) – jak w tym wyroku (nieprawomocnym) z Łodzi: Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania prowadzi do… Read More »

Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania prowadzi do nieważności całej umowy kredytu

Ukazało się już uzasadnienie do interesującego wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia z 27 września 2016 r. (XVIII C 4360/15). O wyroku pisałem już wcześniej: Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania prowadzi do nieważności umowy Sąd uznał, że klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu sformułowana przez mBank jest nieważna, gdyż nie wiadomo w jakich okolicznościach i w jaki sposób miałaby następować… Read More »

Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania prowadzi do nieważności umowy

Ważny wyrok zapadł  27 września 2016 r. (sygn. akt XVIII C 4360/15) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia przeciwko mBank S.A. Sąd uznał klauzulę zmiennego oprocentowania zawartą w par. 10 ust. 2 umowy kredytu (czasami jest to par. 11 ust. 2) za ewidentnie sprzeczną z prawem bankowym, które nakazuje w umowach kredytu o oprocentowaniu zmiennym określenie warunków… Read More »

Klauzule Santander Consumer Bank kolejny raz uznane za bezskuteczne

Wyrokiem z 1 sierpnia 2016 r. (Uzasadnienie wyroku XIV C 227/15) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej uznał klauzulę indeksacyjną Santander Consumer Banku stosowaną przy wypłacie kredytu (przeliczenie wg kursu kupna CHF z tabeli banku) za bezskuteczną w całości, a w efekcie uznał, że kredyt pozostaje kredytem wyłącznie złotówkowym. Dodatkowo sąd uznał, że klauzula dowolnej zmiany oprocentowania (w… Read More »

mBank przegrywa o dowolną zmianę oprocentowania

Sąd Okręgowy w Warszawie 28 września 2016 r. (XXVII Ca 678/16)  prawomocnie rozstrzyga, że mBank nie mógł dowolnie zmieniać oprocentowania kredytu. W rezultacie oprocentowanie kredytu musi pozostawać stałe, bez zmian. Jednocześnie Sąd Okręgowy skrytykował orzeczenie SN w sprawie pozwu grupowego “Nabitych w mBank”. Orzeczenie to zostało już skrytykowane w doktrynie prawa, dobrze że sądy również… Read More »

Kolejny korzystny wyrok

Kolejny korzystny wyrok. Sąd Rejonowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 20 lipca 2016 r. (XIV C 2126_15) kwestionuje klauzule Santander Consumer Bank i nakazuje zwrot kredytobiorcy ponad 50 tys. zł. Sąd zakwestionował klauzule indeksacyjne pomimo tego, że spłata kredytu odbywała się wg kursu sprzedaży NBP. Jednak już przeliczenie kwoty kredytu na równowartość CHF następowało… Read More »

Kolejna krytyczna glosa do “arbuzowego” wyroku SN

Kolejna glosa krytyczna do “arbuzowego” wyroku SN z 14 maja 2015 (II CSK 768/14) – klauzula zmiennego oprocentowania stosowana przez mBank.   Po mojej glosie w Palestrze, tym razem wyrok SN skrytykował dr Tomasz Czech, związany poniekąd z bankami, bo będący redaktorem naczelnym Monitora Prawa Bankowego. Jednak w numerze 6 z 2016 r. zamieścił mocno… Read More »

BTE nieważny, bo oparty o klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania

Sąd Rejonowy w Łodzi 15.10.2015 r. (II 1 C 42/15) pozbawił wykonalności BTE wystawiony z tytułu umowy kredytowej opartej o klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania. Sąd stwierdził m.in: Opisana wyżej klauzula umowna przewiduje dla pomiotu dominującego, którym jest bank, prawo do jednostronnej zmiany umowy przez zmianę wysokości oprocentowania kredytu, w sposób dowolny, przez operowanie wysokością tzw. stopy… Read More »

Glosa do wyroku SN z 14.05.2015 r. (II CSK 768/14)

J. Czabański, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.5.2015 r. (II CSK 768/14) [o klauzulach abuzywnych w tzw. kredytach walutowych] Palestra 1-2/2016, s. 182 (http://palestra.pl/upload/14/55/62/1455624150_.pdf)   Tezy wyroku: eliminacja danej klauzuli umownej jako konsekwencja jej abuzywności nie może prowadzić do sytuacji, w której następowałaby zmiana prawnego charakteru stosunku obligacyjnego łączącego twórcę wzorca i kontrahenta. Uznanie… Read More »

Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania jest nieważna, a nie abuzywna

Bardzo dobry wyrok zapadł w Łodzi (to zdaje się jest dużo lepsze miasto dla kredytobiorców niż Warszawa). Wyrokiem z 19.05.2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (III Ca 155/15) prawomocnie podtrzymał wyrok sądu rejonowego, który stwierdził, że klauzula dowolnej zmiany oprocentowania stosowana przez mBank nie jest abuzywna, bo jest nieważna. Przechodząc do oceny zarzutów naruszenia prawa materialnego… Read More »

BTE nieważny, bo oparty na klauzulach indeksacyjnych i dowolnej zmiany oprocentowania.

2 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy (sygn. akt I C 749/15) pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny, bo bank do wyliczenia zobowiązania kredytobiorcy zastosował abuzywne klauzule indeksacyjne oraz dowolnej zmiany oprocentowania. Bardzo dobry wyrok potwierdzający bezskuteczność klauzul indeksacyjnych i zmiany oprocentowania. Jednak przedmiotem postępowania nie było wyznaczenie właściwego poziomu zobowiązań kredytobiorcy, więc nie wiemy… Read More »

Czy mBank przywłaszczył pieniądze kredytobiorcy? Dochodzenie w Łodzi.

Czy mBank przywłaszczył pieniądze kredytobiorcy? Pisałem już na swoje stronie o bardzo ciekawym wyroku, który zapadł w maju 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi (https://pomocfrankowiczom.pl/?p=144) Okazuje się, że sąd w trakcie tego postępowania z urzędu złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przywłaszczenia pieniędzy przez urzędników mBanku na szkodę ich klienta. Tłem sprawy… Read More »

Klauzule abuzywne – oprocentowanie

Standardem w długoterminowych umowach kredytowych jest oprocentowanie zmienne. Jednak zmienność oprocentowania nie oznacza, że bank może dowolnie kształtować jego wysokość. W szeregu orzeczeń sądy zakwestionowały te zapisy umów kredytowych, które dawały bankowi dowolność w ustalaniu oprocentowania. Klauzule zmiennego oprocentowania zostały wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych. W wyroku z dnia 9 kwietnia 2010 r. (XVII Amc 959/09), Sąd… Read More »

mBank ignoruje wyroki… i musi płacić

Bardzo ciekawy wyrok zapadł 26.05.2014 w Sądzie Okręgowym w Lodzi (III Ca 1673/13). mBank posługiwał się klauzulą abuzywną pozwalającą na arbitralną zmianę oprocentowania (tzw. stary portfel kredytów mBanku), co zostało uznane przez sąd w lutym 2012 r. za bezskuteczne wobec klienta. Czy po tym wyroku mBank zwrócił pieniądze, przestał naliczać zbyt wysokie raty i przeprosił? Oczywiście,… Read More »