Kolejny korzystny wyrok

By | 22 lipca 2016

Kolejny korzystny wyrok. Sąd Rejonowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 20 lipca 2016 r. (XIV C 2126_15) kwestionuje klauzule Santander Consumer Bank i nakazuje zwrot kredytobiorcy ponad 50 tys. zł.

Sąd zakwestionował klauzule indeksacyjne pomimo tego, że spłata kredytu odbywała się wg kursu sprzedaży NBP. Jednak już przeliczenie kwoty kredytu na równowartość CHF następowało wg kursu kupna CHF banku, a to zdaniem sądu niedopuszczalne.

Ponadto sąd zakwestionował klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania oraz ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Wreszcie sąd uznał, że pobieranie opłat za czynności windykacyjne również jest niezgodne z prawem.

Co szczególnie ważne, sąd rejonowy odrzucił błędny pogląd wyrażony przez SN, że bezskuteczność postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru prawnego stosunku prawnego.

Wyrok jest nieprawomocny.

12 thoughts on “Kolejny korzystny wyrok

 1. ilona

  Obawiam się, że szykowana ustawa dla frankowiczów przez Kancelarię Prezydenta może być uznana za eliminującą abuzywność przeliczenia kredytu w PLN na CHF, skoro kredytobiorca będzie mógł ubiegać się o zwrot spreadów. Biorąc pod uwagę dotychczasowe orzeczenia sądów możliwa jest taka pokrętna interpretacja.

  Reply
  1. Wojtek W.

   Z tą ustawą to jest ewidentnie gra na czas. Oby celem było przejęcie tych banków przy okazji prostowania tematów “frankowiczów” i polisolokat a nie jakiś zgniły kompromis z tzw. plutokracją.

   Reply
  1. ilona

   I stało się. Prezydent chce wprowadzić inny miernik wartości (bo zwrot spreadów temu służy). Frankowicze mogą nie mieć szans w sądzie, bo inny miernik będzie obiektywny. I komu pomoże nowy projekt?

   Reply
 2. Marta

  W końcu zabrano sie za to, że przecież bank nie wypłacił kwoty z umowy

  Reply
  1. ilona

   cztery owiane tajemnicą warianty “przewalutowania” – obawiam się, że nic dobrego kredytobiorcom nie dadzą- będą pożywką dla sądów by dalej unikać orzekania stosownie do przepisów prawa – przynajmniej w przypadku kredytów indeksowanych. Te denominowane to gorsza sprawa- przydałby się raport RF w ich temacie i jasne ustawowe okreslenie , że nie sa walutowe.

   Reply
 3. A.S.

  Odnośnie stanowiska Rzecznika Trybunału Sprawiedliwości UE.
  Nie bardzo to zrozumiałe. Sąd, w przypadku kredytu, nie może zmieniać wysokości zobowiązania, nawet gdy nastąpi istotna zmiana siły nabywczej pieniądza, a zdaniem Rzecznika, może brać pod uwagę względy makroekonomiczne przy orzekaniu, że niedozwolone klauzule w umowach nie obowiązują dopiero od daty wydania orzeczenia przez sąd?

  Reply
 4. Rafal

  Czy ktoś mi powie, jaka instytucja (najlepiej z polecenia) mogła by przeanalizować moją umowę kredytową pod kątem klauzul abuzywnych lub innych zapisów, które dają mi możliwość walki w sądzie o swoje prawa.

  Reply
 5. ilona

  Jak wejdzie w życie ustawa o zwrocie spreadów, nie będzie korzystnych wyroków. Abuzywność może zostać wyeliminowana-bo przecież saldo wyrażone w CHF będzie można przeliczyć wg obiektywnego miernika- kursu NBP. To podstępna i szkodliwa dla frankowiczów ustawa. Prawo dobrze chroni kredytobiorców, jednak sądy nie chcą go stosować i twierdzą, że okoliczności po zawarciu umowy maja wpływ na abuzywność (patrz ustawa antyspreadowa). Ta ustawa chroni banki przed niekorzystnymi wyrokami.

  Reply
  1. mirko

   Nie koniecznie. W projekcie ustawy nic nie ma o eliminacji abuzywnej klauzuli tylko o zwrocie spread. No i pewnie skończy się tym, że oddadzą i dalej będą brać raty przeliczane wg własnego kursu sprzedaży. A przecież drugi raz nie oddadzą.

   Reply
   1. ilona

    Sądy twierdzą (również SN) , że mozliwość spłaty kredytu w CHF eliminuje abuzywność zapisu mówiącego o przeliczeniu raty z CHF na PLN. Przeliczenie wypłaconego kredytu (indeksowanego) w PLN na CHF wg kursu NBP też taką abuzywność wyeliminuje – kredyt będzie przeliczony wg niezależnego od banku kursu NBP, a nie wg kursu kupna w Tabeli bankowej. Ustawa nie musi mówić nic o likwidacji klauzul abuzuwnych – to stanie się samoistnie.

    Reply
    1. damianNartowski

     Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Cywilny Odwoławczy w wyroku z dnia 17.8.2016 r. stwierdził (rozpoznając apelację od wyroku sądu I instancji złożoną przez bank) na gruncie ustawy antyspreadowej, że ona sama – z mocy prawa – nie sanuje niedozwolonego charakteru poszczególnych postanowień (klauzul przeliczeniowych). Z rezerwą odwołał się do orzeczenia IV CSK 362/14 – wskazał, że pogląd tam wyrażony nie może być przenoszony bezpośrednio na powództwo o zapłatę, z uwagi że SN pochylał się nad żądaniem ustalenia i kwestią interesu prawnego, zasadniczą dla tego rodzaju powództwa.

     W tym orzeczeniu sąd powiedział, że ustawa antyspreadowa dała dodatkowy instrument kredytobiorcy, ale nie pozbawiła go prawa do wyboru, z jakiego uprawnienia chce skorzystać.

     Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *