Mam kredyt

Niekorzystne dla banków orzeczenia sądów spowodowały, że osoby, które wzięły kredyt indeksowany do kursu waluty obcej znalazły się w bardzo dobrej sytuacji prawnej.

Orzeczenia sądów dotyczą czterech rodzajów klauzul spotykanych w umowach kredytowych, a które zostały uznane za sądy za naruszające interesy konsumenta, a w efekcie bezskuteczne.

 1. Klauzula indeksująca kwotę udzielonego kredytu do kursu waluty obcej (najczęściej CHF, ale zasada dotyczy generalnie każdej waluty obcej) – czytaj więcej o klauzulach indeksacyjnych…
 2. Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – czytaj więcej o klauzuli ubezpieczenia niskiego wkładu własnego…
 3. Klauzula dowolnej zmiany oprocentowania kredytu. W niektórych umowach kredytowych, zwłaszcza tzw. starego typu umów mBanku, oprocentowanie kredytu nie jest uzależnione od oprocentowania rynkowego (stawka LIBOR) powiększonego o marżę, lecz wyznaczane jest decyzją banku. Taka konstrukcja została uznana za niedopuszczalną przez sądy – czytaj więcej o klauzuli dowolnej zmiany oprocentowania…
 4. Klauzula podwyższonego oprocentowania lub ubezpieczenia za okres po wpisie zabezpieczenia banku na hipotekę nieruchomości a przed dostarczeniem dokumentów do banku – czytaj więcej o klauzuli ubezpieczenia pomostowego…

 

zakazane klauzule

Po uznaniu przez sądy, że powyższe klauzule są bezskuteczne, umowy należy czytać tak, jakby klauzul tych od początku w nich nie było. Ważne jest to, że orzeczenia sądów mają zastosowanie od początku trwania umowy, a nie dopiero od chwili wydania orzeczenia.

Dodatkowo można dochodzić odsetek za szkodę wyrządzoną przez bank od dnia pobrania nienależnych kwot.

 

175 thoughts on “Mam kredyt

 1. przemysłąw

  Witam mam w swoje umowie te zapisy ale ja mam kredyt nominowany do chf i do mnie się to też dotyczy i tylko sprawa w sądzie .
  Santander Consumer Bank

  § 2 ust. 1: „(…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach (…)”

  § 3 ust. 2: „Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF według kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków”

  § 5 ust. 5: „Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku”

  Reply
  1. admin Post author

   Tak, te zapisy są niedozwolone i można iść przeciwko bankowi do sądu. W efekcie, kredyt stanie się kredytem w PLN i nie będzie uzależniony już od kursu CHF.

   Reply
   1. Radek

    Witam,
    mam pytanie … na jakiej podstawie, jest to stwierdzone ze wyzej wymienione paragrafy sa niedozwolone?

    Reply
   2. Bartek

    Witam,
    Mam podobne zapisy (umowa z BZWBK z 2007) jednak jako że mieszkam w Szwajcarii kredyt spłacałem bezpośrednio w CHF (konto CHF do spłaty w banku). Kredyt był z góry zaciągnięty w CHF włącznie z harmonogramem spłat.
    Czy również mogą zażądać zamiany kredytu na PLN?
    Dziękuję i pozdrawiam
    Bartek

    Reply
 2. Jan

  Witam,
  Mam pytanie.
  Po ew. wygraniu sprawy z bankiem, ze względu na niedozwolone klauzule, i odzyskaniu nadpłaty rat kredytowych kredyt staje się kredytem w PLN.
  Jak się oblicz pozostałą część kredytu do spłaty?
  Od aktualnego salda odejmuje się kwotę nadpłaty przeliczoną na CHF? Po jakim kursie?
  Pozostałe saldo w CHF x aktualny kurs CHF/PLN?
  Pozdrawiam,
  Jan Lasocki

  Reply
  1. admin Post author

   Kiedy kredyt staje się kredytem w PLN, to należy:

   1) od początkowego salda w PLN odjąć wszystkie wpłaty w PLN we właściwej wysokości (to jest po odjęciu nadpłat, których zwrotu żądamy. Oczywiście można zamiast żądać wypłaty, to zaliczyć je na poczet kredytu, innymi słowy, spłacić nimi wcześniej częściowo kredyt)
   2) saldo nie może być wyrażane w CHF, bo klauzule indeksacyjne są bezskuteczne, czyli wszystkie wartości wyrażamy w PLN.

   Reply
 3. Feliks Ross

  Witam,

  czy wobec ostatniego wyroku SN ws kredytow frankowych ciagle jest sensowne wystepowanie z pozwem o uznanie klauzul abuzywnych za wystarczajaca podstawe do uznania kredytow za zlotowkowe od poczatku? Wzialem kredyt w 2006 ale potem w 2009 podpisalem wcisniety mi aneks antyspreadowy.

  Pozdrawiam,
  FR

  Reply
  1. admin Post author

   Tak, dalej warto występować przeciwko bankowi. Trzeba to jednak robić bezpośrednio w pozwie o zapłatę, a nie w pozwie o ustalenie. Tylko tyle wynika z wyroku SN. Co do znaczenia aneksu, to należy przeanalizować jego postanowienia. Jeżeli dotyczy tylko możliwości spłaty w obcej walucie, to nie ma znaczenia. Jeżeli zmienia zasady ustalania kursu walut, to może mieć znaczenie.

   Reply
 4. KRZYSZTOF BOBILEWICZ

  Witam! W dniu 09.03.2015 r. zwróciłem się z pismem do Banku BPH w sprawie usunięcia z mojej umowy kredytowej na mieszkanie wszystkich zapisów niezgodnych z prawem / klauzule abuzywne/ powołując się na prawomocne wyroki sądowe. W dniu 02.04.br. otrzymałem odpowiedz, że Bank podjął indywidualną decyzję o nie naliczaniu opłaty manipulacyjnej z tytuły przekroczenia wskaźnika obciążenia nieruchomości kredytem, w której termin wznowienia przypada na dzień 03.02.2017 r . / 200 CHF/. Nadmieniam, że Bank dwukrotnie naliczył mi opłatę manipulacyjną w 2011 r. i 2014 r kwotę łączną w wysokości 365 CHF/ doliczając tą kwotę do kapitału/ którą nie pomniejszył. Czy mogę domagać się zwrotu niesłusznie naliczonej opłaty manipulacyjnej z tyt. j/w i na jakiej podstawie prawnej. KB.

  .

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Zawsze można żądać zwrotu opłaty, jeżeli jej poniesienie nie wynikało z umowy. Jeżeli bank jej dobrowolnie nie zwróci, pozostaje wytoczyć proces.

   Reply
  2. Rafał

   Witam!
   Też mam niestety kredyt w banku BPH. 3-rotnie naliczono mi taką opłatę manipulacyjną. Chciałbym Cię prosić o pomoc w napisaniu takiego pisma. Z góry bardzo dziękuję.

   Reply
 5. Bernard Bartkowiak

  Czy Pan ew.ktoś z forowiczów słyszał o chociażby jednej lokacie złotówkowej denominowanej do waluty obcej. Przecież gdyby banki -jak twierdzą- nie wiedziały, ze pakują nas w taką kabałę to normalne jest, że taką działalność w temacie lokat powinny były prowadzić. Jakoś nikt tego argumentu nigdzie nie podnosi. Jezeli takie lokaty istniały w latach 2006- 20015 to ja sam powiem: trudno, ryzyko na rynku było podzielone – odpuszczam sobie.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Uwaga generalnie dobra, ale problem jest taki, że ze względu na niski procent, lokata byłaby kompletnie nieopłacalna.

   Reply
   1. Bernard Bartkowiak

    Tym bardziej powinni takie lokaty wciskać ludziom ale chyba w ogóle ich nie proponowały bo doskonale przewidzieli trendy długoterminowe

    Reply
 6. Tobiasz Ostowski

  Dziękuję za wyczerpujący artykół i podane przykłady.
  Mam jednak uprzejme pytanie co do zapisu z umowy BOŚ Banku (jako kredyt denowminowany), czy jest on (lub nosi cechy) klakuzuli niedozwolonej:
  “Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w złotowej równowartości waluty wymiennej w kwocie … CHF, zwanego wdalej kredytem, zwanego dalej kredytem”
  Punkt 3 tego paragrafu mówi “Kwota w CHF określona w pkt. 1 stanowi kwotę w oparciu o którą będzie obliczona kwota kredytu wyrażona w złotych przy uruchomieniu oraz przy spłacie rat kapitału i odsetek.” Pkt 4 mówi “Uruchomienie kredytu następuje w złotych, przy jednoczsnym przeliczeniu, kwoty kredytu na CHF po kursie kupna dewiz obowiązującym w Banku w dniu uruchomienia kredytu.”

  Z góry dziekuję za odpowiedź:)

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Klauzula indeksacyjna jest niedozwolona moim zdaniem, gdyż odwołuje się do kursu dewiz wyznaczanego swobodnie decyzją banku. Jednak przy kredytach denominowanych, a więc wyrażonych w walucie obcej, ewentualna bezskuteczność klauzuli indeksacyjnej powoduje tylko, że przeliczenie kredytu następuje wg kursu średniego NBP, zgodnie z regułą z kodeksu cywilnego.

   Reply
   1. DK

    A dlaczego wg kursu średniego NBP? Przecież ten przepis w tamtym czasie nie obowiązywał? Tu zastosowanie co do zasady powinien znaleźć art. 65 i 354 KC, ale też nie w pełni, bo ustalone zwyczaje w tamtym czasie przewidywały właśnie stosowanie spreadów co jest abuzywne (więc zwyczaje odpadają), a gdyby z kolei pójść kursem średnim NBP to po pierwsze nie jest to żaden kurs rynkowy, a kurs statystyczny potocznie uznawany za rynkowy (choć nie należy mylić z faktycznym kursem rynkowym), a po drugie odpadłby cel dyrektywy 93/13 i charakter sankcyjny dla przedsiębiorcy (opłacałoby mu się stosować postanowienia abuzywne skoro jedyną karą ze strony sądu będzie ustalenie kursu średniego NBP, czyli takiego, który i tak powinien stosować. Jaka to więc dla niego kara?

    Reply
 7. Bernard Bartkowiak

  jako kredytobiorca dawnego Kredyt Banku z czerwca 2006r miałem do 2013r dostep do pełnej historii kredytowej na str. kb24.pl. Historia była kompletna datowo i rzeczowo, kazda wpłata i każde potrącenie w rozbiciu na kapital/odsetki w złotówkach i frankach i z kursem CHF po jakim przeprowadzona była każda operacja. Obecnie str. ta nie istnieje, a na str. bzwbk24.pl historia w znacznie zubozonej wersji dostepna jest tylko do dwóch lat wstecz a kurs przewalutowania rat do 3 miesięcy. W lutym br. napisałem proźbę o wydanie pełnej historii kredytowej w formie papierowej do BZWBK . Zażądałem też innych dokumentów składając wniosek o ich wydanie zgodny z zaleceniami pewnej kancelarii prawniczej. Po czterech miesiącach dostałem lakoniczną nic nie znacząca odpowiedż na część zadanych pytań i informację, że po historię i dokumenty mogę się zwrócić do najbliższego oddziału banku ale każdy z wytworzonych dokumentów to koszt 50zł/szt. podejrzewam , że historia 108 rat z przypisanymi do nich parametrami to bedzie 108 płatnych dokumentów nie licząc innych np załączników, regulaminów itp. Wygląda na to, że samo przygotowanie sie do pozwu jest nie lada wyzwaniem finansowym. Co robić?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Moim zdaniem wystarczy posiadać historię spłat kredytu, z której wynika w jakiej wysokości i kiedy spłacił Pan raty. Kwoty raty należnej można wyliczyć samemu znając umowę kredytową i wysokość oprocentowania dla każdego miesiąca.

   Reply
 8. Jacek

  Kredyt indeksacyjny w GE. Par. 17 umowy jest w dokładnie takim brzmieniu jak podany w powyższych przykładach. Ale paragraf 2 tej samej umowy definiuje wskazaną tu marżę jako wartość niezmienną przez cały okres trwania umowy, podana jest konkretna jej wartość w %. Czy mimo to klauzula z par. 17 może być uznana za niedozwoloną?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Jeżeli kurs waluty jest zdefiniowany przez odniesienie się do kursu rynkowego plus / minus marża w określonej wysokości, to bank nie ma swobody w jego ustalaniu, a przez to zapis taki nie może być uznany za abuzywny. Sama bowiem indeksacja kredytu jest dozwolona prawem, jednak pod warunkiem, że kurs stosowany do tej indeksacji nie jest kursem wyznaczanym swobodnie przez bank.

   Reply
   1. przemeq

    Również mam kredyt indeksacyjny w GE, ale w mojej umowie w paragrafie 2 marża dotyczy oprocentowania kredytu. Oprocentowanie Kredytu wynosi … i stanowi sumę następujących pozycji: marży Banku niezmiennej w okresie trwania umowy w wysokości … % oraz aktualnie obowiązującego indeksu L3, opisanego ….

    Natomiast pararaf 17 jest w dokładnie takim brzmieniu jak tu przytoczony, ale tu (w par. 17) mowa jest o marży kupna/sprzedaży waluty.

    Zatem jak rozumiem w paragrafie 17 mamy do czynienia zapisami abuzywnymi?

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

     Tak jest. To są zapisy abuzywne, chyba że marża jest ściśle określona (np. plus minus 5%) od kursu rynkowego.

     Reply
 9. Kamil

  Witam.

  Jak rozumiem, potencjalne wygranie batalii o odzyskanie nadpłaconych rat z tytułu niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej eliminuje nas z prawa do restrukturyzacji kredytu zgodnie z proponowaną ustawą ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, bo jak się wydaje kredyt przestanie wtedy być kredytem indeksowanym. Ale zysk z wygranej jest wielokrotnie wyższy niż zysk z restrukturyzacji, jak pokazuje Kalkulator.

   Reply
 10. Kamil

  A co z nadpłatami z tytułu LTV ? W moim przypadku bank BHP (GE Money) dwukrotnie doliczył do salda kredytu ponad 2 000 CHF. Czy te kwoty również powinno zaliczyć się do nadpłaconych rat po usunięciu klauzuli indeksacyjnej z umowy ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Nie, kwestia tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, to osobna sprawa. Sądy na ogół stwierdzają, że te postanowienia również są abuzywne, a przez to składka powinna być zwrócona, ale wymaga to osobnego roszczenia w sądzie. Ustawa tego w żaden sposób nie zmienia.

   Reply
 11. kwarti

  A tak w ogóle ktoś wygrał sprawę przed sądem czy tylko teoretyzujecie
  pozdr.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Mnóstwo ludzi wygrało w postępowaniach indywidualnych sprawy o klauzule niedozwolone dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego oraz dowolnej zmiany oprocentowania. Procesy w sprawach klauzul indeksacyjnych się toczą w wielu miejscach, myślę, że pod koniec roku będą pierwsze wyroki.

   Co nie zmienia faktu, że już teraz jest korzystne orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie uznania za bezskuteczne użycia klauzuli indeksacyjnej przy wystawieniu BTE.

   Reply
 12. Kamil

  W media cisza o jakichkolwiek wygranych pozwach indywidualnych.
  Czy jest szansa, aby inni frankowicze dowiedzieli się o sukcesach i pozytywnych wyrokach tych, którzy podjęli już walkę ? Może warto byłoby zebrać takie sprawy w jedno miejsce ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Na tej stronie, w dziale Wyroki sądów, informuję o wyrokach, w tym w sprawach indywidualnych. Orzecznictwo jest korzystne dla frankowiczów.

   Reply
 13. Ewa

  No dobrze ja pisałam do banku ale mam odmowę co w takiej sprawie robić chodzi o santander bank
  ja brałam w 2007 a kurs byl 2,007

  Co robić teraz może ktoś wie

  Reply
 14. Renatka

  Witam!. Czy ta umowa kredytowa w Santander Consumer bank jest niezgodna? Paragraf 2 Bank udziela kredytu w kwocie……… PLN nominowanego do waluty CHF wg kursu obowiązującego w Banku. Paragraf 4. Oprocentowanie kredytu jest zmienne jednakże nie wyższe niż czterokrotnosc wysokości stopy kredytu lombardowego NBP Oprocentowanie kredytu równa się sumie stopy bazowej o której mowa w ust 5. Paragraf 5 Za obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu stopę bazową przyjmuje się wysokość stawki LIBOR 6 M dla CHF ustalonej dwa dni przed dniem w którym stopa bazowa ma obowiązywać o godz 11:00 czasu londyńskiego ogloszonej na stronach informacyjnych Reuters. Do kredytu dołączono prowizja banku, opłata za ubezpieczenie kredytu,

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Santander Consumer Bank stosował własną tabelę dla określania kwoty wypłaconego kredytu i to można kwestionować. Natomiast spłata była wg kursu sprzedaży NBP i to jest poprawne rozwiązanie, bo kurs nie był wyznaczany przez bank.

   Reply
 15. Paulina

  Panie Mecenasie,
  moja umowa z mbankiem z 2005 roku powoli przedawnia się.
  czy dziś występując z zawezwaniem do próby ugodowej w temacie indeksacji i starego portfela (oprocentowanie ustalane decyzją zarządu) przerywam bieg przedawnienia rat liczonych 10 lat wstecz od dnia skierowania zawezwania, czy też nic już nie mogę zrobić?
  z góry dziękuję za poradę.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Co do zasady przedawniają się po 10 latach roszczenia majątkowe. W przypadku umowy z 2005 r. może to dotyczyć:
   1. roszczenia co do niewłaściwego przeliczenia kwoty kredytu na CHF w dniu wypłaty;
   2. roszczeń o zwrot kwot nadpłaconych ponad 10 lat temu.

   Reszta roszczeń pozostaje nieprzedawniona.

   Ponadto istnieje możliwość, że sąd uzna podniesiony przez bank zarzut przedawnienia za nadużycie prawa i oddali.

   Reply
 16. Grzegorz Krukowski

  Czy ktoś z Państwa wie i/lub zastanawiał się nad przypadkiem gdy pożyczkobiorca wygra sprawę w sądzie (klauzula indeksacyjna zostanie unieważniona), a jednocześnie część kredytu (pożyczki) spłacał w PLN, a po jakimś czasie zaczął kupować i spłacać w CHF. Czy w takim przypadku kwoty spłacone w CHF bank nie przeliczy po kursie swojego zakupu tej waluty?

  Reply
  1. ilona

   Mam taką samą sytuację. Jak wyliczałam swoją nadpłatę z tytułu nieważnych/niewiążących klauzul indeksacyjnych przyjęłam średni kurs NBP z dnia spłaty. Inaczej chyba się nie da. Bank nie może policzyć spreadu w sytuacji , gdy nie wymienia waluty.

   Reply
 17. Ryszard

  Jeżeli kredyt w BPH w wysokości 330000 zl udzielany jako we frankach szw. otrzymałem w 2005 roku i spłacałem przez 5 lat po ok.1800 zł miesiecznie po 5 latch zaprzestałem spłaty gdyż nie miałem już kasy na spłaty coraz wyzszych rat, to jak mam postapić. Kredyt wiety na zakup nieruchomosci. Ovecnie BPH oddało sprawe do komornika., który opisał i oszacował nieruchomość. Opis zaskazyłem. Teraz czy w zwiazku ze zmianą przpisów o tych kredytach ja mogę ubiegać sie o uznanie klauzuli i wyroku za nieważny Co z naliczanymi odsetkami i czy się przedawniają?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Należy w tej sprawie zaskarżyć tytuł wykonawczy, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja, czyli prawdopodobnie BTE. Proszę zwrócić się do wyspecjalizowanej kancelarii celem pomocy w tej sprawie.

   Reply
 18. Barbara

  Witam
  od 2006 roku spłacam kredyt we frankach w banku BPH. W swojej umowie kredytu w załączniku mam zapis :
  “prowizja bankowa od kredytu walutowego, naliczana jest w walucie kredytu i pobierana w złotych po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu zapłaty prowizji , zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A ogłaszaną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku”
  Proszę o informację czy to jest właśnie ten nie zgodny z prawem zapis? Zastanawiam się na wizytą w kancelarii w celu zweryfikowania mojej umowy .
  Będę wdzięczna za odpowiedz.

  Reply
 19. maksd

  Spłacam regularnie i solidnie kredyt hipoteczny denominowany w CHF w banku BPH od 2000 roku. Czy w świetle ostatnich wyroków przysługują mi jakieś prawa do zwrotu nadpłat?

  Reply
  1. Paweł

   1) Mam kredyt hipoteczny od 2015 w Millennium z klauzulą indeksacyjną (CHF). Czy jest zbyt późno na to aby podważyć zapisy umowy które obecnie w świetle prawa uznawane są za klauzule niedozwolone ? Czy bank wnosząc o przedawnienie osiągnie skutki prawne takie, że klauzule niedozwolone, ale ważne ze względu na ten fakt?
   2) Miałem również w tym banku pożyczkę hipoteczną również z klauzulą indeksacyjną (CHF), którą bank podczas konsolidacji kredytem PLN nakazał mi spłacić (dodatkowy zysk dla banku wynikający z wyższej kwoty konsolidacji). Czy również i o ten kredyt mogę się upomnieć w kwestii zapisów niedozwolonych i jakiejś rekompensaty ?
   3) Obecnie ze względu na LDV zmuszony jestem do comiesięcznego ubezpieczenia. Czy można się od tego odwołać i zażądać zwrotu składek ?

   Z góry dziękuję za rzeczowe odpowiedzi osób które się na tym dobrze znają. Ewentualnie kto z Krakowa mógłby dobrze poprowadzić taką sprawę za rozsądną kwotę.

   Reply
 20. Ewa

  Witam,

  Czy kredyt z klauzulą: “Kwota kredytu: 69,920 CHF, jednak nie więcej niż 153 000 PLN” mam interpretować jako kredyt udzielony we frankach, czy w złotówkach, a jedynie indeksowany do kursu franka?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Reply
 21. zb

  Witam,
  prosiłbym o informację czy zawarcie aneksu do umowy o spłatę raty bezpośrednio w walucie obcej z dodatkowym wpisem odnośnie obliczania kursu walut jak:
  “Kurs wymiany walut obcych, na podstwaie którego przeliczane są na złote polskie zobowiązania kredytobiorcy wyrażone w walucie obcej, podawany jest w Tabeli Kursów Walut Obcych Banku. Podstawą do ustalenia kursów kupna i sprzedazy zawartych w Tabeli Kursów Ocych jest kurs bazowy, stanowiący średnią arytmetyczną z ofert kupna i sprzedaży tej waluty oferowanych przez profesjonalnych uczestników rynku walutowego i podanych na stronie serwisu Reuters w chwili tworzenia Tabeli Kursów Walut Obcych. Wartosć kursu kupna i wartości kursu sprzedazy z Tabeli Kursów Walut Obcych mogą odbiegać od kursu bazowego o nie więcej niż 10%”.
  wyłacza możliwość podnoszenia/reklamowania umowy w kwestii pierwotnie zawartej niejednoznacznej klauzuli indeksacyjnej.
  Z góry dziękuję za pomoc.
  Pozdrawiam
  Zb

  Reply
 22. Krzysztof KM

  Dzień dobry,
  chciałbym zapytać, czy jest możliwość odzyskania nadpłaconych z powodu klauzul abuzywnych rat tzw. pożyczki hipotecznej waloryzowanej kursem CHF. Czy wyroki sądów dot. kredytów hipotecznych będą także mogły odnosić się do pożyczki? Klauzule niedozwolone w umowie dotyczą na pewno arbitralnego sposobu ustalania oprocentowania przez bank. Kredyt był udzielony w roku 2003 przez dawny Multibank, dziś mbank. Być może są w tej umowie również inne klauzule niedozwolone. Jak żądać od banku zmiany tych klauzul i przejścia na inny sposób ustalania oprocentowania?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Orzecznictwo w sprawach kredytu odnosi się tak samo do pożyczki. Przy pożyczce z 2003 r. problemem może być upływ okresu przedawnienia (10 lat), który na pewno wpłynie na wysokość roszczenia.

   Można od banku żądać zmiany zapisów, ale mało prawdopodobne by coś się udało osiągnąć bez drogi sądowej.

   Jednak przejście na oprocentowanie ustalane na podstawie LIBORu może się udać osiągnąć w drodze aneksu.

   Reply
   1. Krzysztof KM

    Czy Pan Mecenas podjąłby się tej sprawy? Oczywiście na warunkach profesjonalnych. Ewentualnie czy mógłby Pan kogoś polecić?

    Reply
 23. A.F.

  Panie Mecenasie,
  Czy prawdą jest to, co zostało powiedziane ostatnio w jednym z programów telewizyjnych, że aby mieć szansę na wygranie swojej sprawy z bankiem, który udzielił kredytu we frankach, należy podjąć kroki ku temu przed upływem 10 lat od podpisania umowy albowiem po tym okresie sprawa ulega przedawnieniu? Będę ogromnie wdzięczna za odpowiedź oraz ewentualną podpowiedź czy tymi krokami musi być pozwanie do sądu czy też jakaś inna forma działania. Moja umowa jest z dnia 29.09.2006 stąd mój niepokój w tej sprawie.
  Pozdrawiam,

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Roszczenia majątkowe przedawniają się po 10 latach. Pytanie co to dokładnie znaczy w przypadku kredytów jest jeszcze niejasne. Na pewno przedawnią się roszczenia o zwrot kwot nadpłaconych ponad 10 lat temu. Czy dotyczy to również kwestii ustalenia równowartości kredytu w CHF (ewentualnie bezskuteczności tegoż) jest niejasne. Na wszelki wypadek należy jednak skierować przed upływem 10 lat albo pozew albo przynajmniej zawezwanie do próby ugodowej do sądu.

   Reply
   1. Marko

    Umowę kredytową podpisałem w czerwcu 20106 roku czyli w takiej sytuacji roszczenia się przedawniły !
    Natomiast później w roku 2008 i 2009 naw niosek banku musiałem podpisać dwa aneksy. Szczególnie ten pierwszy znacznie zmieniał umowę. Czy w tej sytuacji biegnie od nowa termin dziesięcioletni ?
    Nie udaje mi się tego odszukać. Proszę o wskazanie gdzie to mogę odszukać lub na początek wskazać czy termin zostaje przedłużony.

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

     Przedawniły się na pewno roszczenia o zwrot kwot zapłaconych nienależnie ponad 10 lat temu. Dla każdego świadczenia termin przedawnienia biegnie więc osobno.

     Reply
   2. A.F.

    Dziękuję za odpowiedź. Czy uważa Pan, że jest możliwe napisanie zawezwania do próby ugodowej samodzielnie czy też należałoby raczej zwrócić się o pomoc do kancelarii. Na Pana stronie znajduje się kalkulator wg. którego mogę obliczyć wartość nadpłaconych rat. Czy to wystarczy czy też do tego celu niezbędne są bardziej precyzyjne wyliczenia.
    Pozdrawiam,

    Reply
 24. Paweł

  Mam kredyt mieszkaniowy ekstralokum w Kredyt Banku, umowa z dn. 30.06.2005; w umowie jest kwota kredytu 182tys PLN denominowana (waloryzowana) w walucie CHF (kwota wyrażona w CHF nie pada nigdzie w umowie); zapis z umowy: “uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo w formie przelewu na konto (…) kwoty 182.000zł; (..) kredyt wykorzystywany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczaniu kwoty kredytu wg kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z “Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu. (..)
  Spłata: “spłata rat dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat wg kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z “Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty.
  Minęło już 10lat od jej podpisania, czy w tej sytuacji powinienem jak najszybciej podważyć zapis umowy dot. klauzuli niedozwolonej?

  Reply
 25. Ewa

  Witam,

  Czy kredyt z klauzulą: „Kwota kredytu: 69,920 CHF, jednak nie więcej niż 153 000 PLN” mam interpretować jako kredyt udzielony we frankach, czy w złotówkach, a jedynie indeksowany do kursu franka?

  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Reply
  1. Zorro

   Mam taki sam zapis ale odwołanie jest w nim do par. 18 , który mówi o utuchomieniu kredytu po kursiu kupna

   Reply
 26. Anna

  Dzień dobry,
  mam wątpliwości co do postanowień swojej umowy kredytu i czy jest ona dopuszczalna.
  Zgodnie z obowiązującą mnie umową “Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest według zmiennej stawki LIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w CHF powiększonej o 3,00 p.p. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu stałego oprocentowania.”

  Czy ewentualnie mogę wnieść reklamację, w której bym ubiegała się o wyjaśnienie oprocentowanie moich rat i czy oprocentowanie było dokonywane prawidłowo?

  Bardzo dziękuję za pomoc!

  Reply
 27. Frelcia

  Dzień dobry, mam kredyt w starym DOMBANK- teraz Getin bank.

  czy zapisy w umowie ( poniżej ) podlegają odwołaniu?
  Co powinnam zrobić?

  “Bank udziela kredytobiorcy kredytu w kwocie 291 815 PLN indeksowanego kursem CHF…”
  “Oprocentowanie kredytu jest zmienne….na oprocentowanie składa się suma obowiązującej stawki DBCHF i stałej marży banku..”

  Czy ja również powinnam zainteresować się sprawą w sądzie przeciw bankowi?

  Kredyt wzięłam w marcu 2007 r. Więc kurs franka był dosyć niski.

  Reply
  1. Krzysztof

   Witam,
   Czy udalo sie Pani cos wywalczyc? Ja rowniez mam bardzo podobna umowe w tym samym banku i mniejwiecej w tym samym roku bralem kredyt…

   Reply
  2. Margheritka

   Czy podjęła Pani jakieś działania? Ja też zawarłam umowę kredytu z Dombankiem w 2008 r. i zaczynam działać.

   Reply
 28. Przem

  Komu można zlecić solidną analizę prawną umowy CHF z fortis bankiem z 2007 roku zwłaszcza w świetle ostatnich wyroków? Proszę o polecenie kancelarii bo z tego co wiem fortis ma trudne umowy ale dobry prawnik na pewno coś znjdzie 🙂 moj email skitury.net@ w domenie gmailowej

  Reply
 29. misza

  jeżeli mogę to mam pytanie.
  Niestety nie posiadam już oryginału umowy kredytowej. Zawarłem ją jeszcze w 2005 r. i spłaciłem 2013. Pozostała mi tylko kopia, ale bez wszystkich załączników. Brakuje części oświadczeń, które były załącznikami ale one nie mają żadnego wpływu na analizę treści umowy bo to np. oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

  czy w związku z tym do sądu można będzie złożyć to co mam, z zastrzeżeniem, że jeżeli bank kwestionuje samo zawarcie umowy albo jej postanowienia to wówczas niech dostarczy swój egzemplarz? Czytałem gdzieś, że tego rodzaju działanie jest chyba możliwe. W sumie nie powinni chyba kwestionować samego faktu zawarcia umowy i jej treści a z tego co czytałem to dowodem może być także i kopia.

  czy mozna by tak zrobic, jeżeli by się chciało iść do sądu?

  Reply
 30. Tomek

  Witam.
  Czy ktos sprawdzał juz zapisy w umówię kredytowej w byłym Nordea Bank obecnie PKO BP.
  Moja umowa z grudnia 2007 roku pkt 1 kredyt denominowany udzielony w złotych w kwocie, stanowiącej równowartość 112233433 CHF.
  Prosze o info jak ktos cos wie ?

  Reply
 31. Sylwia-1

  Zawarłam umowę na kredyt hipoteczny w CHF z Boś Bankiem w 2007 roku. Zapis w umowie dotyczący UNWW brzmi;
  składka z tytułu UNWW wynosi 3,5 % za 36 miesięczny okresu ubezpieczenia i naliczana jest od kwoty brakującego wkładu własnego na dzień zawarcia umowy, przy czym kwota kredytu zgłaszana do ubezpieczenia nie może być wyższa od 20 % wartości nieruchomości.
  Pierwsza składka płatna jest z góry najpóźniej przed uruchomieniem pierwszej transzy kredytu. kolejna składka płatna z góry na rachunek……. do 5 dnia roboczego pierwszego miesiąca kolejnego 36 miesięcznego okresu ubezpieczenia pod rygorem wypowiedzenia niniejszej umowy.
  Czy przy takim zapisie można starać się o zwrot składki z tytułu nienależnie pobranego UNWW?
  Czy ktoś z Boś Bakiem rozpoczął o to batalię?

  Reply
 32. Dominika

  Dzień Dobry,
  w 2008 roku wzięłam kredyt hipoteczny w Multibanku ,we frankach. Do września 2011 roku płaciłam co miesiąc raty, pod koniec 2011 roku spłlaciłam całość kredytu kredytem hipotecznym w innym banku ( kredyt w złotówkach). Niestety jedyne dokumenty które mi zostały to umowa kredytowa, oraz oświadczenie o całkowitej spłacie kredytu.
  Nie mam dostepu do historii spłat, czy w takiej sytuacji mam szanse na odzyskanie pieniędzy?
  Bardzo proszę o pomoc.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Wystarczy uzyskać odpowiednie dane o spłatach z banku.

   Reply
 33. waldek

  Mam kredyt w RaiffeisenPolbank w CHF . Mam zaległości w spłacie rat . Złożyłem pismo z prośbą o wydanie historii spłaty kredytu . Przelałem na konto wskazane przez Bank 200zł (opłata za wydanie historrii) . Bank kwote pobrał na zaległe ubezpieczenie (Jakie nie wiem nie chcą wydac mi żadnej polisy ) . Moje pytanie : czy Bank mimo zaległości w opłatach ma obowiązek wydać klientowi historie spłat kredytu i na co mam się powołać pisząc reklamacje .
  Z góry dziekuje za jakąkolwiek pomoc >

  Reply
 34. Jakub

  Dzień dobry,

  W styczniu tego roku dokonałem całkowitej spłaty kredytu w franku szwajcarskim (Deutsche Bank).
  Umowa kredytowa była zawarta w roku 2008.
  Czy istnieją przesłanki prawne do założenia sprawy w sądzie dot. tego kredytu? Nawet jeśli nie o klauzulę denominacyjną to przynajmniej o zwrot spreadów lub UNWW?

  Z góry dziękuję i pozdrawiam!

  Reply
 35. lilla kowalik

  Dzień dobry,
  kilka dni temu do domu przyszedł przedstawiciel Santander Consumer Bank i przyniósł aneks do umowy,niby korzystnej dla nas,zastanawia mnie gdzie jest haczyk skoro Bank wysyła swoich ludzi,przytoczę treść aneksu:
  Strony zgodnie postanawiają,że uchylają postanowienia Umowy w części dotyczącej wysokości oprocentowania kredytu udzielonego na podstawie Umowy,zasad jego ustalania i warunków jego zmiany i wprowadzają zmiany w tym zakresie poniższe postanowienia:1.oprocentowanie kredytu udzielonego jest zmienne,jednakże nie wyższe niż odsetki maksymalne,których wysokość określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym równe jest sumie stopy bazowej oraz stałej marży Banku.Za obowiązującą od dnia 4.10.2016r.stopę bazową przyjmuje sie stawkę LIBOR 6M dla waluty franka szwjcarskiego(CHF) w wysokości ustalonej i opublikowanej przez agencję REUTERS w dniu 30.09.2016.Stopa bazowa,októrej mowa w zdaniu poprzednim,zaokrąglona jest zgodnie z zasadami matemat.do dwóch miejsc po przecinku.Stała marża Banku wynosi 2.7%w stosunku rocznym.2.Zmiana oprocentowania kredytu udzielonego na podst.Umowy następuje co 6 m-cy licząc od dnia 4.10.2016r.Zmiana opocentowania kredytu,następować bedzie poprzez zmianę wysokości stopy bazowej(stawkę LIBOR 6M dla CHF)w wysokości obowiązującej w dniu kolejnej zmiany oprocentowania.

  Reply
 36. WojciechG

  Witam Panie Jacku.
  Posiadam kredyt w BZWBK. Czy fakt, iż Bank pobiera raty z subkonta CHF, na którym co miesiąc muszę zapewnić odpowiednią ilość CHF wyklucza możliwość zaskarżenia/podważenia mojej umowy kredytowej ze względu na stosowanie przez bank klauzul abuzywnych?
  Oczywiście kwota przyznanego kredytu została mi wypłacona w złotówkach.
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie.

  Reply
 37. Ewa Sroczyńska

  Witam,
  W dniu 16-01-2007 roku zawarłam umowe kredytu hipotecznego w Getin Banku SA Oddział DOM w Łodzi.
  & 1 tej umowy brzmi: Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie 190 251,38 złotych polskich,indeksowanego kursem CHF…rownowartość kredytu wynosi 81 828,55 CHF,spłata kredytu w 180 ratach miesięcznych równych,kapitałowo-odsetkowych.
  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i na dzień sporządzenia umowy wynosi 3,64% w skali roku,na ktore składa się suma obowiązującej stawki DBF i stałej marzy Banku,która wynosi 1,65%.
  Spłacam ten kredyt bez opóźnień już dziesięć lat.Spłaciłam ponad 196 000,- PLN ,pozostało do spłaty 42 829,-CHF,co po obecnym kursie daje 176 519,72 płn.Kredyt indeksowany do franka musiałam wziąć ze względu na wiek.Proszę mi powiedzieć czy mam jakąś szansę wydobycia się z tej matni.

  Reply
 38. Aneta

  Witam

  Moja umowa kredytowa (CHF) jest ze stycznia 2004 roku. Oczywiście teraz widzę, że zawiera klauzule abuzywne o których Pań pisał w komentarzach.
  Pytanie dotyczy ewentualnuch możliwości zakwestionowania treści umowy i złożenia pozwu.
  Czy po 12 latach to już całkowicie nie ma szans na przynajmniej zaprzestanie dalszych spłat ?
  Dodam, że zgodnie z umowa przyznano mi kwotę kredytu we frankach ale wypłacono w złotówkach.

  Bardzo proszę o radę.
  Aneta

  Reply
 39. Krzysztof

  W Banku BPH bralismy z zona 2004r. kredyt hipoteczny we frankach (100000zl.) na dzien dzisiejszy mamy do splacenia 110000ZL. jestesmy juz emerytami nasze dochody sie bardzo zmiejszyly cala emerytura zony przeznaczona jest na rate 1400zl a gdy kredyt byl brany to rata byla 600zl. mamy dom ktorego utrzymanie glownie zima duzo kosztuje jest nan bardzo ciezko .Chcialem sie dowiedziec czy jest jakas szansa zeby bank bez udzialu sadu na ktory nas nie stac odfrankowal kredyt i zaplacil skladki za ubezpieczenie kredytu czy mozemy zlozyc taki wniosek do banku a jesl nie czy na ten moment bank moze takim ludziom jak my udzielic pomocy jak kredyt nie przekracza 60% wspolnych dochodow .Na ten moment zalegamy 60 dni 1 raty ( pierwszy raz to sie zdazylo) i dostalalismy od banku upomnienie z mozliwoscia dobowolnego sprzedania domu i ze sprzedazy pozwola na zmiejszenie zadluzenia lub splate zobowiazan wobec Banku.Czy to jest normalne jak sie traktuje kredytobiorce po 12 latach splacania kredytu ? co mamy robic prosimy o porade ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Być może fundusz wsparcia kredytobiorców dałby jakąś chwilową ulgę?

   Reply
 40. jakub

  Dobry wieczór
  Mam pytanie czy w sprawie umowy kredytu hipotecznego która została wypowiedziana i najprawdopodobniej posiada klauzule abuzywne można wystąpić do Sadu z stosownym postepowaniem ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Wypowiedzenie umowy zmienia sytuację o tyle, że można się spodziewać procesu ze strony banku. Swój proces można wytoczyć niezależnie.

   Reply
 41. Wanda

  Pomijając zapisy niedozwolone w umowach to rodzi mi sie pytanie: dlaczego cale ryzyko zmiany kursu ponosi tylko kredytobiorca ? Kurs poszybował w górę rata rosnie,ale czy nie powinni byc tak ,ze na dzień spłaty raty kapitał pozostały do spłaty tez się koryguje wg nowego kursu ? biorac kredyt w 2008 w wysokosci 130 tys zl indeksowanego do kursu CHF wyszło ,ze mam do spłaty 64780.97 CHf . Jak sie w sumie okazuje kredyt tak naprawde był w złotowkach ,bo tylka taką walutę otrzymałam z banku ,więc jesli teraz pozostało mi do spłaty ok 38560 CHF to czy nie pownno byc tak ,ze w dniu spłaty raty kapitał pozostały do spłaty jest uaktualniony tzn. moj kapitał w CHF jest dzielony przez aktualny kurs po jakim spłacam rate -czyli np 38560CHF : 4.07444 pl = 9 463,97 CHF i teraz to jest rzeczywisty kapiatał pozostały do spłaty …ryzyko zmiany kursu byloby w takim wypadku po 2 stronach i nie byłoby mozliwosi ,zeby kapital kredytu w przeliczeniu na złotówki rósł zamiast maleć

  Reply
 42. Anna

  Dzień dobry
  Mam pytanie odnoście mojego kredytu udzielonego w styczniu 2010r. Został on udzielony w kwocie 128000 zł i indeksowany kursem CHF. Par.17 umowy określa zasady kształtowania kursów kupna i sprzedaży waluty i tak: pkt.4 mówi:”Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money Bank SA stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich na stronie int. NBP w poprzednim dniu roboczym skorygowane o marże kupna i sprzedaży GE Money banku SA. pkt 5. Marże kupna i sprzedaży ustalane są raz na miesiąc decyzją Banku. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnimi kursami złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym m-ca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy m-ca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż (tu wymienione są banki). Marże kupna i sprzedaży oraz zasady ich ustalania mogą ulec zmianom. Zmiany zasad opisanych w niniejszym paragrafie są uzależnione od rozpiętości kursów kupna i sprzedaży waluty na rynku walutowym, rodzaju finansowania działalności banku, wielkości udziału ww banków w rynku transakcji walutowych oraz ryzyka walutowego. Zmiany zasad opisanych w niniejszym paragrafie nie wymagają zmiany postanowień umowy”.
  Czy takie zapisy są zgodne z prawem? Poważnie zastanawiam się nad wizytą w kancelarii…
  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Anna

  Reply
 43. Sławek

  Witam
  Kredyt 220tys brany w 2006r na 180rat, spłacone juz 120 rat na kwotę ok właśnie 220tys. Czy jest dobrym pomysłem zaprzestanie płacenia rat , by bank sam do sadu zawnioskował jakiej kwoty oczekuje by zamknąć kredyt?

  Reply
 44. Krzysztof

  Witam,
  26 lutego 2007 r wziąłem kredyt w Multibanku, boję się, że zaraz się przedawni i nic nie będę mógł zrobić. Gdzie mam się udać i od czego zacząć? Gdzie mogę uzyskać pomoc. Sądzę, że wielu jest takich Frankowiczów, którzy nie wiedzą od czego zacząć, a tak jak ja robią wszystko, aby przykładnie spłacać raty. Proszę o pomoc.

  Reply
 45. Alicja

  Witam,ja jestem takim frankowiczem,który w czerwcu 2007 r podpisał umowę kredytową z Multibankiem.
  Proszę o polecenie prawnika w Olsztynie.Bo z tego co się orientuję to w Warszawie jest wielu specjalizujących się w walce z bankami,u nas w regionie gorzej. Wiem,że szybko trzeba działać bo zaraz się sprawa przedawni.

  Reply
 46. Agata K.

  Dzień dobry, mam pytanie – czy podobna sytuacja dotyczy kredytów zaciągniętych w jenach?
  Nie mogę dokonać prostej analogii, tym bardziej, że bank podpisał z nami aneks o zmianie kredytu indeksowanego do waluty JPY na walutowy w walucie JPY, już po wypłacie całości w złotówkach (zachęcając tym, ze „rata będzie niższa” – mam nawet maila z banku na ten temat. Kredyt brany w Noble Banku.

  Reply
 47. Lechu

  Jeśli wygram z bankiem i w efekcie, kredyt stanie się kredytem w PLN i nie będzie uzależniony już od kursu CHF, to jakie są dalsze losy kredytu ? Jakie będzie wtedy oprocentowanie przy spłatach kolejnych kilku/ kilkudziesieciu rat (LIBOR,WIBOR ) ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Po uznaniu przez sąd, że klauzule indeksacyjne są bezskuteczne, wszystkie należności są obliczane bez ich stosowania, ale z zachowaniem pozostałych warunków umownych w mocy, a więc przede wszystkim z oprocentowaniem opartym na LIBOR.

   Reply
 48. Małgorzata

  Bank Santander udzielił nam kredytu w kwocie 132 tyś zł nominowanego do CHF. Kredyt wypłacony w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu … na CHF wg kursu kupna CHF obowiązującego w banku. Kredyt udzielony na okres 360 rat równych.
  Oprocentowanie zmienne nie wyższe niż czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP… stopę bazową przyjmuje się wysokość stawki LIBOR 6M dla CHF. Oprocentowanie w dniu uruchomienia kredytu wynosiło 4,86% plus marża 1,98% w stosunku rocznym.
  Informacje o okresie kredytowania, kwocie kredytu w CHF, wysokości kursu kupna obowiązującego w banku , wysokości oprocentowania oraz o wysokości i terminach płatności rat zostaną określone w harmonogramie spłat. Pierwszy harmonogram zostanie zostanie przekazany kredytobiorcy niezwłocznie po uruchomieniu kredytu.

  Po 9latach do banku zostało wpłacone 85tyś zł.

  Jeśli umowa zawiera klauzule niedozwolone po uznaniu przez sąd umowa zostanie “odfrankowiona ” to jak policzyć wysokość faktyczną wysokość wpłaconych rat kapitałowych w zł oraz rat odsetkowych w zł oraz pozostałość do spłaty.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Proszę użyć kalkulatora na tej stronie dla uzyskania szacunku.

   Reply
 49. barbar

  Skoro kredyty denominowane są wadliwe i nieważne, czy wyrok w tej sprawie można traktować jako precedens i powoływać się na niego ?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Można się powoływać, ale wyrok nie wiąże w innych sprawach. Poza tym na razie jest nieprawomocny.

   Reply
 50. Jacek

  Napisałem do Euro Banku reklamację, ponieważ w mojej umowie znajduje się typowa klauzula indeksacyjna oraz klauzula o zmianie oprocentowania – stawka bazowa ustalana samodzielnie przez bank.

  Bank odpisuje, że mój regulamin, który otrzymałem z umową jest nieaktualny, ponieważ obowiązuje regulamin, w którym są już postanowienia, które wskazują w jaki sposób wyznaczane są kursy walut przez Bank – średnia kursów publikowanych przez Reuters i dodaje maksymalnie 7% spreadu. Czyli Bank zaprzecza, że kursy ustala w sposób nieobiektywny. Taki regulamin faktycznie jest na stronie banku z dopiskiem, że obowiązuje od 2012 roku.

  Czy w takiej sytuacji Bank wybronił się zmianą regulaminu? Czy wszystkie banki mogą teraz zmienić regulaminy, w których są niedozwolone postanowienia?

  Reply
 51. riko

  Czy można żądać w pozwie zapłaty w CHF ( kredyt denominowany ), jeżeli tak do do jakiego kursu go odnieść?

  Reply
 52. Anna A

  Witam, mam kredyt zaciągnięty we frankach szwajcarskich. Mam pytanie dot. kwestii stóp procentowych ustalanych przez bank szwajcarski i ich wpływu na aktualne oprocentowanie kredytu. Stopy procentowe były ujemne i na takim poziomie zostały zatrzymane. Natomiast oprocentowanie mojego kredytu zmienia się zazwyczaj co kwartał, a na dzień dzisiejszy rośnie w odstępach kilkumiesięcznych. Czy podobne działania mają/powinny mieć odzwierciedlenie w umowie kredytu czy są dowolnym działaniem banku. Czy składając pozew związany z zawartymi w umowie zapisami dot. indeksacji można podjąć również tę kwestię?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Reply
 53. Paweł Mikutowicz

  Moje pytanie dotyczy kredytu udzielonego przez DnB Nord w 2009. Kredyt denominowany w CHF NIgdzie nie widzę odniesień do tego banku. Czy jest jakaś możliwość weryfikacji czy wszystko w przypadku tego banku było ok?
  Suma kredytu w umowie podana w PLN, przeliczenie według kursu Tabeli walut Banku.. i tu zawsze spread banku w tabeli wyższy od rynkowych wartości na co nie mam wpływu, szczególnie teraz przy spłatach.
  Z mojej strony 2 obserwacje :
  1. Uruchomienie kredytu nastąpiło po kilku dniach od dyspozycji, niestety, tego dnia kurs był wyższy niż w tych kilku dniach poprzedzających złożenie dyspozycji. To było poza moją kontrolą pomimo interwencji. Przypadek?
  2. Załącznikdo umowy “Informacja o ponoszeniu ryzyka kredytowego”- tutaj ciekawostka…: podano przykład wysokości raty przy wysokości zmiennej stopy % i kursie xxxx za 1 CHF, a poniżej pokazano przykład wysokości raty prawie dwukrotnie wyższej ale przy założeniu stopy % ponad 2-krotnie i kwocie kredytu wynoszącej 120% kwoty kredytu (niby skąd to wynika?). Według mnie, nastąpiło połączenie 2-ch zmiennych: zmiany oprocentowania i kursu walutowego . Jak można było w tym przypadku rzetelnie ocenić ryzyko kredytowe, ja skupiłem uwagę na oprocentowaniu dwukrotnie wyższym??? Chętnie omówię mój przypadek indywidualnie.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Umowy DNB to typowe umowy kredytu indeksowanego ze wszystkimi jego wadami prawnymi.

   Reply
   1. Antek

    Mógłbym prosić o szerszą odpowiedź ? Co oznaczają te wady i czy i w jaki sposób można je wykorzystać w walce z bankiem. Też posiadam taki kredyt indeksowany i szukam pomocy w ustaleniu mojej sytuacji. Czy i jakie mam szanse poprawić swoją sytuację w spłacaniu kredytu.
    Pozdrawiam

    Reply
 54. Krzysztof

  Witam. Czy jeżeli sprzedam mieszkanie i co za tym idzie spłacę kredyt, to nadal będę mógł dochodzić swoich praw na drodze sądowej? Pozdrawiam

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, nie ma przeszkód, proszę tylko nie podpisywać żadnego dodatkowego porozumienia z bankiem bez konsultacji z prawnikiem, a wcześniejszą spłatę kredytu poprzedzić oświadczeniem o zastrzeżeniu zwrotu, to jest oświadczeniem wysłanym do banku z informacją, że spłaty dokonuje Pan z zastrzeżeniem zwrotu, co wskazuje na wątpliwy charakter roszczenia banku.

   Reply
 55. Krzysztof

  Dzień dobry.

  Czy w przypadku sprzedaży mieszkania, a co za tym idzie spłaty kredytu, mogę później dochodzić swoich praw? Chciałbym wykazywać nieważność umowy…
  Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  Krzysztof

  Reply
 56. Krzysztof

  Przepraszam, odpowiedź pokazała się dopiero jak wysłałem ponownie.

  Bardzo dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam
  Krzysztof

  Reply
 57. Piotrek

  Dzień dobry,
  mam pytanie dot. kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF. Kredyt mam od marca 2008 r. z regulaminem gdzie znajdują się prawdopodobnie klauzule abuzywne. W czerwcu 2016 otrzymałem zmianę regulaminu, gdzie banku prawdopodobnie pousuwał abuzywne klauzule. Co to oznacza? Że kredyt jest już od czerwca 2016 r. ok i tylko do czerwca 2016 można domagać się wpłaconych nadpłat?
  Pozdrawiam
  Piotrek

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Nie, dlatego że już przy wypłacie kredytu doszło do zastosowania nieuczciwych przeliczeń.

   Reply
 58. Ola11

  Dzień dobry,

  w maju przeterminuje mi się kredyt denominowany w chf w Deutsche Bank ( 10 lat). Składam wniosek do sądu o zwrot nadpłat z tytułu spłaconych rat. Jaki kurs powinnam przyjąć do obliczeń ? Czy kurs średni NBP z dnia spłacenia każdej raty ? Jak obliczyć nadpłatę z dnia podpisania umowy ( kurs kupna banku) i datami wypłaty transz ( kurs sprzedaży) ? Jaki kurs stosować ? pozdrawiam Ola T

  Reply
 59. Eljana

  Witam
  Oprocentowanie jest wg zmiennej stopy procentowej, oprocentowanie kredytu ulega zmianie w zależności od zmiany stopy referencyjnej LIBOR 3M (chf).
  Taki zapis mam w swojej umowie.
  Czy ten zapis jest zgodny z prawem?
  Dziękuję
  Pozdrawiam
  Eljana

  Reply
 60. Michał

  Wziąłem kredyt w kwietniu 2008 r. w Lukas Banku (obecnie Credit Agricole). Kredyt jest denominowany do CHF do równowartosci kwoty xxx we frankach, co stanowi kwote yyyyy PLN przeliczoną według kursu kupna dewiz z dnia 7 kwietnia 2008 r. oraz do równowatości 5000 zł (co stanowi kwotę xxxx chf) na pokrycie różnic kursowych. Kolejne postanowienie to, że kredyt zostanie wypłacony przez Bank w złotych polskich po przeliczeniu kwoty w frankach według aktualnego kursu kupna dewiz, obowiązującego w tabeli kursów walut w Lukas banku w dniu wypłaty kredytu. Wypłata kredytu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od spełnienia przez kredytobiorcę warunków kredytu.
  Takie postanowienia kredytu powoduję, że zarówno termin wypłaty kredytu w PLN jak i kurs jest zależny od banku (w przypadku kursu to jest kurs określony przez bank,który uwzględnia spred ustalany uchwałą zarządu banku. Powyższe postanowienia wydają się rażąco naruszać interes klienta.

  Czy dobrą drogą jest żądanie zwrotu nadpłaty, która byłaby liczona do średniego kursu NBP z dniu uruchomienia kredytu, zamiast kursu ustalanego przez bank. Wydaje mi się ryzykowne żądać teraz ustalenia klauzul za abuzywne. Czy ktoś z Państwa ma doświadczenia z umowami spredowymi Lukas banku? Poszukuję też aktualnego na kwiecień 2008 r. Regulaminu udzielania kredytów LUKAS banku? Czy ktoś z Państwa posiada ten dokument?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Uważam, że należy żądać stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Wprowadzanie do umowy waloryzacji kursem średnim NBP nie ma podstaw prawnych i jest niekorzystne dla kredytobiorców.

   Reply
  2. Grażyna

   Witam.
   Zwróciłam sieę do banku Credit Agricol o przesłanie Regulaminu Kredytów Mieszkaniowych z roku 2007 (umowę podpisałam w grudniu 2007 r.) i otrzymałam drogą listową taki regulamin, jednak nie ma w nim żadnej daty, żadnego zapisu mówiącego od kiedy obowiązuje. Wydaje mi się, że bank niestety nie wysłał mi dokładnie tego regulaminu, jaki obowiązywał na dzień podpisania umowy.

   Czy ktoś posiada może taki autentyczny regulamin?

   Reply
   1. Paweł

    Pani Grażyno,
    również poszukuję ww. Regulaminu. Czy byłaby Pani tak uprzejma (lub ktokolwiek, kto takowym Regulaminem dysponuje) i udostępniła treść Regulaminu, który otrzymała Pani od Credit Agricole na adres mailowy: skaarj@op.pl ?

    Z góry mocno dziękuję i z mojej strony oferuję współpracę oraz wymianę informacji i spotrzeżeń w trakcie “mojego” postępowania przeciwko bankowi.

    Reply
     1. Mariusz

      Również szukam “Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych ” z Lukasa. Kredyt wzięty w wrześniu 2008r. Mam całą dokumentację poza regulaminem -czyżby Lukas intencjonalnie nie przekazywał regulaminów kredytobiorcom??

     2. Joanna

      Dzień dobry, również mam kredyt w Lukasie z września 2008 roku, w teczce z dokumentami mam wszystkie regulaminy z wyjątkiem tego jednego???? Czy mogłabym przyłączyć się do prośby o przesłanie tego dokumentu? Bez tego nie można ruszyć z procesem. mój email efuturum@gmail.com. Bardzo proszę.

     3. Łukasz

      Panie Pawle,
      Również rozpoczynam właśnie batalię z CA dawniej Lukas Bank i brakuje mi w dokumentacji Regulaminu.
      Czy mógłby mi Pan przesłać dokument na mój adres mailowy: 1977lukasz@gmail.com
      Z góry dziękuję za pomoc.

     4. Marcin

      Dzień dobry, stawiam pierwsze nieśmiałe kroki z sprawach opisywanych powyżej dotyczących Lukas BAnku (CA obecnie). Czy mogę również prosić Pana o przesłanie tego rerulaminu na adres mailowy mpharaszczuk@gmail.com?
      z góry dziękuję
      pozdrawiam
      marcin haraszczuk

    1. Marcin

     dzień dobry, czy jest możliwość skontaktowania się z Panem celem szerszej rozmowy o temacie? niedawno wybrałem kancelarię prawną celem skierowania sprawy do sądu. bardzo ciekawią mnie Pana doświadczenia.
     pozdrawiam

     Reply
     1. Andrzej

      Witam.
      Też mam kredyt w CA dawniej Lukas szukam “Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych ” z Lukasa. Kredyt wzięty w marcu 2008r.Jak ktoś posiada to poproszę na email: andrzejmizgala@wp.pl z góry dziekuje.

 61. Michał

  Dziękuję za podpowiedź. Niemniej jednak sam Pan pisał, że w przypadku kredytów udzielonych we frankach (kredyt denominowany) można domagać się zapłaty różnicy powstałej miedzy kursem zastosowanym przez bank a średnim kursem NBP, co ma istotne znaczenie w przypadku udzielenia kredytu we frankach (tak jest w umowie) a wypłacony w złotówkach po kursie z tabeli kupna banku. Już podczas pierwszego przewalutowania z franków na złotówki powstaje różnica kilku tysięcy złotych.

  Reply
 62. Młynow

  Witam,
  Czy jest sensowne przesyłanie skanu umowy z 2003 roku, tj. sprzed ponad 10 lat?
  Umowa z BPH, obecnie Pekao SA. bez zapisów ze słowami indeksacja, waloryzacja czy denominacja.
  Dziękuję za odpowiedź,
  PM

  Reply
 63. Paulina Nosek

  Dzień dobry. Nie wiem,do kogo mogłabym się zwrócić z prośbą o analizę mojej umowy kredytowej,naturalnie frankowej. Nie mogę znaleźć nikogo,kto chciałby przynajmniej to przejrzeć i odpowiedzieć mi na pytanie czy jest sens walczyć z Euro Bankiem. Czy Pan mógłby ma w tym pomóc?
  pozdrawiam,

  Reply
 64. Jędrzej

  Panie Mecenasie,
  w moim przypadku sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ miałem co prawda klauzulę indeksacyjną, ale od 2012 r. zacząłem spłacać kredyt kupując odpowiednią ilość franków (w wysokości ustalonej przez bank) i wpłacając ją do banku. Czyli nie były one pobierane przez bank po niekorzystnym, dyktowanym przez bank kursie. Czy w takiej sytuacji uważa Pan, że można i tak starać się o unieważnienie klauzuli indeksacyjnej i traktowanie kredytu jako złotówkowego, a co za tym idzie, żądać nadpłaty?

  Reply
 65. Mariola Stefankiewicz

  Proszę o pomoc- byliśmy w pana kancelarii, mam wyliczone raty kredytu we frankach-część płaciliśmy w PLN -potem zmieniliśmy umowę na spłatę w CHF. Teraz chciałabym wyliczyć jak wyglądałaby spłata -gdybym płaciła w PLN kwotę
  którą dostaliśmy – przesłaliśmy Panu Mecenasowi nasze dokumenty- / kwota spłaty tego samego kredytu w PLN ,
  przy równych ratach -jakie dane /równe raty/ i z której strony mam wziąć tabelkę aby odszukać odsetki Getin Banku z zastosowaniem Liboru od 2008r, Jesli Państwo za odpowiednią odpłatą moglibyście wyliczyć / równe raty/moje zadłużenie gdybym wzięła kredyt w PLN byłabym wdzięczna za podanie danych.. Chcemy wystąpić do sądu- póki jest jeszcze czas- zazanaczam ,że byliśmy u pana Mecenasa kancelarii- mam wszystkie dokumenty- tylko nie wiem jak wyglądałby nasz kredyt , gdybyśmy spłacali go w PLN.i czy warto walczyć o tę kowotę/ różnicę spłat w CHF i PLN/ w sądzie.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Proszę skorzystać z kalkulatora na tej stronie: daje bardzo dobre przybliżenia. Wyliczenia w indywidualnych sprawach Kancelaria sporządza tylko na potrzeby pozwu oraz zawezwania do próby ugodowej.

   Reply
 66. Dzidek

  W mojej umowie są następujące zapisy:
  “Roczna stopa oprocentowania kredytu stanowi sumę stawki Libor dla terminów 6-miesięcznych i marży w wysokości 5,70%, która będzie stała w całym okresie kredytowania”
  “Oprocentowanie kredytu stanowiące podstawę naliczenia odsetek ustalane jest jako suma stawki LIBOR dla terminów 6-miesięcznych z przedostatniego dnia roboczego przed uruchomieniem kredytu i marży określonej w ust. 2 i może różnić się od wartości podanej w ust. 1”
  “Oprocentowanie kredytu ulega zmianie w zależności od zmiany stopy LIBOR określonej w ust. 2”
  Czy są to klauzule abuzywne?
  W jaki sposób wyliczyć ewentualne nienależnie pobrane odsetki?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Zmiana oprocentowania oparta o niezależną od stron stawkę LIBOR jest dopuszczalna.

   Reply
 67. Grzegorz M

  Ja w sprawie UNWW .Bank millenium bez mojej wiedzy zmienił ubezpieczyciela,poprzednim razem oddali całą sumę,a w tym roku tylko około 1/3 sumy,ponieważ tak przez 2 lata nie był ten ubezpieczyciel a przez rok już był ten właściwy.Oczywiście arbiter bankowy przyznał im rację.Mam takie pytanie czy na resztę tej kwoty mogę pisać reklamację powołując się na klauzule niedozwolone i wpisywane do Rejestru klauzul niedozwolonych?

  Reply
  1. Grzegorz M

   Ps.Przepraszam oddali 2/3 sumy ubezpieczenia.Chciałem jeszcze dodać że suma ubezpieczenia jest pobierana za 3 lata z góry .to skoro w dniu zapłaty nie był ten ubezpieczyciel z umowy to czy nie powinni oddać całej opłaty?

   Reply
 68. Mariusz

  Dzień dobry,
  jestem jednym ze szczęśliwych posiadaczy kredytu frankowego. Śledzę poczynania kancelarii prawnych, wiele spraw sądowych zakończyło się z korzyścią dla kredytobiorców. Nigdzie jednak nie znalazłem informacji o tym, że taka wygrana zakończyła się wyegzekwowaniem środków finansowych od pozwanego banku, czy też rozwiązania umowy kredytowej. Wszędzie są wygrane sprawy, wygrane apelacje, ale co dalej? Czy są to sprawy, które zostaną kiedykolwiek zakończone?
  Pozdrawiam,
  Mariusz

  Reply
 69. S

  Witam, mam kredyt we frankach z GetinBank z 2008 r. Czy ktos wie czy byly jakies wygrane sprawy z tym bankiem aby . Od poczatku splacam kredyt w PLN ktory przeliczynay jest ich kursem na CHF. Czy jest tu jakias mozliwosc sprawy w sadzie i wygranej aby obnizyc saldo kredytu? Pozdr. S

  Reply
  1. MarcinT

   Witam, tez interesuje sie tematem. wiem ze czesto jest potrzebny regulamin czy ma pan regulamin z 2007-2008 roku?

   Reply
 70. robert

  Dzien dobry. czy znaja Panstwo sprawe zakonczona lub w toku odnosnie kredytu w euro ktory jest po 2/4 latach przeliczany na PLN- taka mozliwosc byla w Getin Banku. z gory dziekuje . robert

  Reply
 71. Arek

  Witam
  czy ma ktoś regulamin do kredytu we frankach w Lukas Banku z 2007 roku?

  Reply
  1. Grażyna

   Również szukam takiego regulaminu. Bardzo proszę o pomoc, jeśli udałoby się komuś taki uzyskać.

   Reply
 72. Emilia

  Szanowny Panie Doktorze,
  Uprzejmie proszę o Pana opinię w zakresie podwyższonej marży banku z tytułu brakującego wkładu własnego. W momencie zaciągania kredytu Bank wymagał 20% wkładu własnego. My mieliśmy ok. 2% mniej, więc zastosowano nam podwyższoną marżę do czasu osiągnięcia spłaty kapitału do poziomu 80% wartości nieruchomości. Niestety w związku ze wzrostem kursu franka od 9 lat nie możemy osiągnąć tego pułapu. Nie ma tu żadnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest przewidziane przy spadku wartości nieruchomości do poniżej 80% kwoty kredytu. Oczywiście nie ma żadnych postanowień umowy, jak należy liczyć wartość nieruchomości i jej stosunek do wysokości kredytu Czy takie postanowienia są abuzywne? Pozdrawiam, E.

  Reply
 73. Psmadzia

  Witam
  Mam pytanie czy ktoś może napisać co się dzieje po uznaniu przez sąd umowy za nieważna pozostaje kwota do spłaty. Czy bank domaga się natychmiastowego zwrotu, czy wtedy podpisywana jest nowa umowa i na jakich warunkach

  Reply
 74. Jolanta

  Jaki wpływ na powodzenie wygrania sprawy w sądzie ma przejście na spłatę kredytu przez własny zakup franka?

  Reply
 75. Vira

  Wzięłam kredyt w CHF w Millenium w roku 2006, czy mogę dochodzić jeszcze do swoich praw czy już po ptokach bo nastąpiło przedawnienie? Czy coś jeszcze można z tym z robić?

  Reply
   1. john

    prosiłbym o informację czy zawarcie aneksu do umowy o spłatę raty bezpośrednio w walucie obcej z dodatkowym wpisem odnośnie obliczania kursu walut jak:
    “Kurs wymiany walut obcych, na podstwaie którego przeliczane są na złote polskie zobowiązania kredytobiorcy wyrażone w walucie obcej, podawany jest w Tabeli Kursów Walut Obcych Banku. Podstawą do ustalenia kursów kupna i sprzedazy zawartych w Tabeli Kursów Ocych jest kurs bazowy, stanowiący średnią arytmetyczną z ofert kupna i sprzedaży tej waluty oferowanych przez profesjonalnych uczestników rynku walutowego i podanych na stronie serwisu Reuters w chwili tworzenia Tabeli Kursów Walut Obcych. Wartosć kursu kupna i wartości kursu sprzedazy z Tabeli Kursów Walut Obcych mogą odbiegać od kursu bazowego o nie więcej niż 10%”.
    wyłacza możliwość podnoszenia/reklamowania umowy w kwestii pierwotnie zawartej niejednoznacznej klauzuli indeksacyjnej.

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

     Nie ma to znaczenia. Kwestionować bowiem trzeba cały mechanizm indeksacji, od początku.

     Reply
 76. Marek

  Szanowny Panie, czy wszystkie te kwestie, o ktorych czytam wyzej, tycza sie takze kredytu w euro?
  Pozdrawiam

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, te same prawne zarzuty dotyczące również kredytów indeksowanych do innych walut niż CHF, na przykład EUR, USD czy JPY.

   Reply
 77. Wald

  W 2006 roku wziąłem kredyt złotówkowy na nowe mieszkanie w PKO BP i spłacałem raty w PLN. W 2008 roku przewalutowaniem kredyt na franki. Od tamtej pory spłacam we frankach raty. Czy jest szansa na odzyskanie nadpłaconych pieniędzy?
  pozdrawiam
  Wald

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, oczywiście można dochodzić ustalenia, że aneks był bezskuteczny lub nieważny.

   Reply
 78. Kapito

  Spłaciłam 2/3 kredytu we franku . Czy jeżeli teraz spłacę całość czy mogę występować do sądu w sprawie unieważnienia umowy, stosowania klauzul niedozwolonych?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Wcześniejsza spłata kredytu nie pozbawia możliwości składania roszczeń.

   Reply
 79. Arek

  Dzień Dobry

  W 2008 roku wziąłem kredyt w MultiBanku (obecny mBank). Czy przesłanie umowy kredytu do Pana kancelarii celem przeanalizowania jej treści wiąże się z jakimiś kosztami. Czy po przeanalizowaniu przez Pana umowy i szansy na wygraną przed sądem, mógłbym poznać przybliżone koszty jakie musiałbym ponieść.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Wstępna analiza sprawy jest bezpłatna. Po przenalizowaniu umowy przedstawiamy ofertę na poprowadzenie sprawy i związane z tym koszty sądowe.

   Reply
 80. B

  Witam,
  Posiadam kredyt w Euro który początkowo spłacałem złotówkami (przeliczniek po kursie bankowym). Ponieważ te kursy były mało korzystne podpisałem aneks i co miesiąc kupuję euro w kantorze internetowym i przelewam pieniądze na rachunek kredytu. W umowie też posiadam te wszystkie klauzule. Czy w związku z tym mój przypadek kwalifikuje się do przewalutowania/odzyskania jakiejś części kredytu ?
  Pozdrawiam B

  Reply
 81. olam

  Mam kredyt podpsiany 25.08.2003 czyli przed wejściem Polski do UE (tzw. tary portfel) – czy ja też mogę iść do Sądu? Co z przedawnionymi ratami (spłacam kredyt już 16 lat)?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   W takiej sytuacji nie można powoływać się na przepisy UE, które wówczas jeszcze w Polsce nie obowiązywały. Ponadto w sprawie pojawi się problem przedawnienia. Jednak ogólnie roszczenia można zgłaszać.

   Reply
 82. Józefina

  Dzień dobry, mam kredyt CHF w mBanku od sierpnia 2006r. z oprocentowaniem w dniu zawarcia 3,25%. Opr wg zmiennej stopy procentowej zmienianej decyzją banku. Stawka Libor 3M z sierpnia 2006r wynosiła ok 1,5% czyli marża Banku była ok 1,75%. od września 2006r były podwyżki stóp % w CHF i wtedy Bank bardzo szybko wydawał decyzję o podwyższeniu opr mojego kredytu. W przypadku gdy Bank Szwajcarii zaczął zmniejszać % mBank już tak szybko nie reagował. W ok 2012 r otrzymałam z mBanku propozycję zmiany opr kredytu na stawkę opartą o Libor CHF z marża 3%. Wystąpiłam z pismem do mBanku, że moją propozycja jest Libor CHF + marża w wysokości 2% w uzasadnieniu wyliczyłam wysokość marży jaka wg mnie była przy podpisaniu umowy kredytowej. Oczywiście otrzymałam pisemną odmowę co do mojej propozycji z utrzymaniem marży 3%. Więc zapis dot opr kredytu mam niezmienny od dnia podpisania umowy kredytowej. Obecnie opr mojego kredytu wynosi 2,85%, przy obecnej stawce libor wynoszącej od -0,75% to marża banku wynosi 3,60%. Czy ja mam podstawę ubiegać się od mBanku o rekompensaty z tyt nieuczciwie naliczanej marży? A jak tak to za jaki okres kredytowania? Oraz czy po całkowitej spłacie kredytu mogę ubiegać się o rekompensatę z tyt nieuczciwej marży?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Tak, oczywiście można kwestionować te zapisy. Generalnie należy się liczyć z tym, że roszczenie o zwrot kwot zapłaconych nienależnie ponad 10 lat temu sąd uzna za przedawniony.

   Reply
 83. Jacek

  Witam co w przypadku jesli 50 % kredytu zostało nadpłacone w latach 2014/2015 a waluta została zakupiona w banku innym niz wziety został kredyt? pozostało mi do spłaty 15 % całego kredytu. Umowa z ing bankiem z 2008 kredyt indeksowany

  Reply
 84. Załamany Klient Banku

  Witam, przymierzam się do sprzedaży mieszkania na które mam kredyt w chf. Kupujący wpłacił mi omyłkowo zaliczkę na rachunek techniczny kredytu w chf (rachunek był na zaświadczeniu o stanie kredytu) i bank automatycznie dokonał częściowej wcześniejszej spłaty kredytu bez mojej dyspozycji, jeszcze po kursie przewalutowania PLN na CHF z tabeli bankowej. Od razu została złożona reklamacja do banku, że kredyt został wcześniej spłacony bez mojej dyspozycji i z omyłkowo przelanych środków i proszę o zwrot tych środków do nadawcy, również osoba wpłacająca złożyła w swoim banku prośbę o wycofanie błędnego przelewu. Niestety bank strasznie przeciąga całą procedurę. Co mogę zrobić, żeby przyśpieszyć zwrot środków? Czy w ogóle bank może odmówić zwrotu? W umowie kredytowej i w regulaminie jest zapis o wcześniejszej spłacie, że mogę złożyć taką dyspozycję a nigdzie nie ma o automatycznym spłaceniu kredytu.

  Reply
 85. Piotr

  Czy można powoływać się na klazule abuzywne (w sprawie o unieważnieni i lub odfrankowienie kredytu frankowego indeksowanego do CHF ) gdy dom był kupiony na własny użytek przez małżeństwo ze wspólnotą majątkową ale jeden z małżonków ma jednoosobową działalność gospodarczą, która musiała być zarejestrowana pod adresem tego domu i jest to biuro tłumaczeń. Nie są i nie były odliczane żadne koszty podatkowo związane z pracą tłumacza w domu (prąd, remonty itd itp) i nie jest też w domu prowadzone jako takie biuro tłumaczeń z wizytami np klientów. Jest to tylko praca własna tłumacza i to dodatkowa do pracy wykonywanej w innym miejscu w ciągu dnia. Czy w takim wypadku obowiązuje ochrona dla konsumenta czy też bank może podważać w sądzie prawo do korzystania z ochrony konsumenckiej bo w domu jest zarejestrowana jednoosobowa działalność gospodarcza i czy to dodatkowo wpływa na przedawnienia roszczeń.

  Reply
 86. Margo

  Witam Pana. W 2014 r. zostal podpisany aneks i spłata nastepuje w chf ktore kupowane są w kantorze internetowym. Jak w tym przypadku żądać zasadzenia naplaty. W pozwie żądanie w pln czy w chf ? Ponadto jak w ogole ustalic naplate np przy zastosowaniu średniego kursu nbp
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  Reply
 87. Elzbieta

  Panie Mecenasie,
  Mam pytanie mam klauzule abuzywne w umowie kredytu w Pko Bp bo wyplata kredytu nastapila po kursie z tabeli banku natomiast splata rat miala nastepowac poprzez wplate na rachunek techniczny prowadzony w chf bezpisrednio w walucie lub w pln wowczas wplata w pln zostanie przewalutowana w chwili wplywu na rachunek techniczny prowadzony w chf po kursie z tabeli banku? Czy takie postanowienie umowy hest abuzywne? Ponadto mam kredyt denominowany rozumiem ze roszczenie mam o niewaznosc ex tunc, uniewaznienie lub odfrankowienie? Bardzo proszę o odpowiedz.

  Reply
 88. Adam

  Witam,
  Sprzedałem mieszkanie. Pozostało mi złożyć dyspozycje całkowitej spłaty kredytu. Bank zaproponował mi porozumienie obniżajace kurs o 40 gr. Czy jeśli skorzystam z porozumienia to całkowicie zamknę sobie szanse na wygrana w sadzie? Wydaje mi sie ze zadne postanowienia porozumienia nie moga sankcjonowac wczesniejszych nielegalnych (abuzywnych) zapisów w umowie kredytowej. Jak jest w rzeczywistosci?

  Reply
 89. Maciek

  Mam pytanie,

  Co w sytuacji, kiedy kredyt był brany w złotówkach, ale od razu przeliczany na euro na 2 lata (rata ok. 400 euro z czego ok. 200 euro kapitał) potem za 8000 zł przedłużone na kolejne 2 lata a potem nagle przeliczony na złotówki i to po takim kursie, że pomimo spłacenia w ciągu 4 lat ok. 40.000 zł kapitału do spłacenia było dużo więcej niż….. w momencie brania kredytu! Rata też została zmieniona w dziwny sposób (ok. 800 zł kapitału ale już ponad 1700 zł odsetek). Z 1800 zł raty zrobiło się prawie 2600 ale najgorsza rzecz to to przewalutowanie. Kredyt oczywiście w Getin Noble Bank. Czy da się tutaj cokolwiek ugrać skoro kredyt był brany na 350.000 zł a po 10 latach do spłaty jest 360.000 zł kapitału?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Można kwestionować kursy banku, tak samo jak przy kredycie indeksowanym do CHF.

   Reply
 90. Rafał

  Mam kredyt frankowy w Credit Agricole przed zmianą w Lucas Bank Czy ktoś jest mi w stanie przesłać na Emila regulamin kredytów mieszkaniowych z 2008 roku ponieważ w trakcie podpisywanie umowy kredytowej nie dostałem regulaminu a jest mi potrzebny do sądu.

  Reply
  1. Agnieszka

   Witam , udało się otrzymać ten regulamin ? Też potrzebuję ….

   Reply
 91. Angelika

  Witam. W roku 2008 wzięliśmy jako młode malzenstwo mieszkanie w kredycie frankowym. Nie mogliśmy dostać innego kredytu (Kredyt Bank). Przed zakończeniem drugiego roku tj 2010 wyjechaliśmy z kraju i mieszkanie zostało wynajęte. Konsultowaliśmy sprawa tylko z jednym prawnikiem, ktory powiedzial ze nie ma sensu oddawać sprawy do sadu z uwagi nie przekroczenie tych 2 lat. Prosze o komentarz. Dziekuje

  Reply
 92. Zuzanna

  Dzień dobry, czy mogę pozwać Bank (PKO BP) jeżeli kredyt został wzięty po wejściu w życie ustawy antyspreadowej? W umowie są typowe klauzule abuzywne, ale jest też postanowienie wskazujące na zasady określania sposobów i terminów kursów wymiany walut dla kredytów indeksowanych do waluty obcej. W postanowieniu tym sposób ustalania kursów został jednak określony bardzo nieczytelnie, niezrozumiale, właściwie nic z niego nie wynika.
  Czy sam fakt podpisania umowy po wejściu w życie ustawy antyspreadowej eliminuje możliwość jej unieważnienia?

  Reply
 93. Jeezabeel

  Witam,
  Co w sytuacji, kiedy zawarłam umowę kredytu w 2008r(zawiera kilka zapisów abuzywnych), potem miałam problem ze spłatą i bank wypowiedzial mi umowę kredytu. Podpisałam ugodę (kredyt został przeliczony po duzo wyzszym kursie na złotówki). Początkowo było to ok 90tys zł po przeliczeniu kwota wyniosła 150tys. (samego kapitału).
  Czy jest szansa żeby podważyć to przeliczenie? (splacajac kredyt przez ponad 12 lat nadal mam więcej kapitału do spłaty niż pożyczyłam)
  Pozdrawiam

  Reply
 94. Tomek

  Witam.
  Czy posiada ktoś może regulamin kredytu hipotecznego z DOMBANK – GETIN z 2008r ?
  swój chyba zgubiłem ,a jest mi potrzebny
  zaczynam kompletować dokumenty 🙂

  Reply
 95. Krzysztof

  Witam. Mam taką sytuację: w roku 2005 zaciągnąłem kredyt indeksowany CHF na kwotę 70 000 zł (28 000 CHF )
  W roku 2013 przy zamianie mieszkania spłaciłem pozostała część kredytu, wyszło 75 000 zł (20 000 CHF) . Czy w tej sytuacji warto walczyć o jakiś zwrot.
  Z góry dziękuję i pozdrawiam
  Krzysztof

  Reply
 96. Mariusz

  Dzień dobry. Czy ktoś z Państwa posiada regulamin kredytu hipotecznego z GE Money Bank z lutego 2008r?
  Jesli tak, to poproszę na maila mariore@o2.pl.
  Z góry dziękuję.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *