Przegrana przedsiębiorcy, który zaciągnął kredyt w Getin Noble Banku

By | 22 stycznia 2017

19 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał niekorzystny dla kredytobiorców wyrok (XXV C 671/16) w sprawie kredytu indeksowanego w sprawie Getin Noble Banku.

Warto prześledzić dlaczego wyrok ten był niekorzystny dla kredytobiorców:

 1. Po pierwsze, kredyt został wzięty na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego kredytobiorcy nie mogli się powoływać na przepisy chroniące konsumenta o nieuczciwych postanowieniach umownych;
 2. Po drugie, w związku z tym, że kredyt był związany z działalnością gospodarczą, to okres przedawnienia roszczeń wynosił 3 lata, a powódki domagały się zwrotu nienależnych rat płaconych do 2010 r., które to roszczenie uległo przedawnieniu w 2013 r., a więc na 3 lata przed złożeniem pozwu;
 3. Po trzecie, powódki nie przedstawiły też żadnego dowodu na niekorzystne kształtowanie kursów walut przez GNB, a więc nie udowodniły też powstania szkody z tego tytułu;
 4. Po czwarte, Sąd nie dopatrzył się w klauzulach waloryzacyjnych naruszenia przepisów o kredycie.

 

Powyższy wyrok pokazuje, że osoby zaciągające kredyt na cele związane z działalnością gospodarczą są na zdecydowanie gorszej pozycji, gdyż nie mogą korzystać z przepisów chroniących konsumenta (nieuczciwe postanowienia umowne w obrocie z konsumentami, tzw. klauzule abuzywne). Duże znaczenie ma również udowodnienie przez powoda istotnych okoliczności w sprawie, jak chociażby stosowanie przez banki niekorzystnych kursów walut do przeliczeń na szkodę powoda.

Wyrok ten – jako związany z kredytem zaciągniętym przez przedsiębiorcę – nie ma jednak znaczenia dla rozstrzygania spraw kredytów zaciąganych przez konsumentów.

Wyrok jest nieprawomocny.

10 thoughts on “Przegrana przedsiębiorcy, który zaciągnął kredyt w Getin Noble Banku

 1. Jacek

  Jaki można przedstawić dowód na stosowanie przez banki niekorzystnych kursów walut do przeliczeń?

  Reply
 2. Jerzy

  Panie Mecenasie
  W tym samym sądzie Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny 06 grudnia 2016 r. ogłoszony został wyrok (pozwany GETIN), w którym sąd stanął po stronie banku., gdzie kredyt indeksowany to normalny kredyt

  Reply
 3. Jerzy

  Przepraszam nie dodałem do poprzedniego komentarza sygnatury

  Sygn. akt XXV C 342/16

  Reply
  1. Ilona

   Sędziowie to jednak ignoranci. Nie stosują prawa, lecz z lenistwa opierają wyroki na innych wyrokach. Czytam wszystkie wyroki w sprawach frankowych i widzę, które stwierdzenia są powielane. A tym przypadku sędzia zdaje się stwierdził abuzywność klauzul, ale zamiast je wyeliminować – wprowadził inny miernik wartości- kurs NBP. Początkowo zastanawiałam się, czy dlatego, że o takie kwoty wnosił powód (nie mógł zasądzić więcej) , ale nie – on naprawdę zmienił sposób waloryzacji kredytu (czego absolutnie nie mógł uczynić i to na podstawie różnych podstaw prawnych)

   Reply
 4. bartek bartowski

  Jaki konkretnie był zwiazek kredytu z prowadzona działalnością. Czy udzielono kredytu mieszkaniowego czy inwestycyjnego. Jezeli kupilem dom. mieszkalny a później zacząłem go wykorzystywać w działalnosći gosp. to co -Pozamiatane?

  Reply
 5. Iza

  Czy ten wyrok ma zastosowanie do sytuacji, gdy kredyt frankowy został wzięty przez przedsiębiorcę, na cele mieszkaniowe (niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą)?
  Czy tacy przedsiębiorcy mają jakiekolwiek roszczenia wobec banku, w którym zaciągnęli kredyt frankowy?

  Reply
  1. Jacek Czabański Post author

   Konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest osoba, która dokonuje czynności nie związanej z jej działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca kupujący lokal mieszkalny na własne potrzeby jest konsumentem w tej transakcji i może korzystać z przepisów chroniących konsumenta, w tym zwłaszcza o nieuczciwych postanowieniach umownych (klauzulach abuzywnych).

   Reply
   1. Krzysztof

    czy przedsiębiorca może wziąć kredyt hipoteczny na mieszkanie, służace zaspokajaniu własnych celów mieszkaniowych -taka zdaje sie jest definicja kredytu hipotecznego.

    Reply
    1. Jacek Czabański Post author

     Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności bez związku z działalnością gospodarczą. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która kupuje mieszkanie na własne potrzeby jest konsumentem.

     Reply
     1. Ilona Kwiatkowska

      Dzień dobry,
      a co w sytuacji, gdy zawarto umowę kredytu denominowanego BPH (dłużnicy solidarni – matka przedsiębiorca, syn-konsument)? Środki w części przeznaczone na działalność gospodarczą ( o czym bank nie wie). Zapłata w związku z nieważnością umowy kredytu – jeśli co do zasady sąd uwzględni to co z kwotami? Każdy kredytobiorca ma inny okres przedawnienia. Jeśli żądanie główne nie zostanie uwzględnione, a sąd będzie rozpatrywał kwestię zapłaty w związku z klauzulami abuzywnymi to uwzględni co do jednego powoda, a co do drugiego oddali, bo przedsiębiorca? Jeśli w procesie wystąpi wyłącznie jeden powód – konsument to powstanie problem ze skutkiem wyroku dla drugiego kredytobiorcy – przedsiębiorcy (zarzut abuzywności może nie zostać uznany za wspólny). Nie wiem, czy w ogóle podejmować próbę walki, czy warto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *